BETA

15 Written explanations of Theodoros ZAGORAKIS

Draft amending budget No 2/2019: reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+ (A9-0004/2019 - John Howarth)

Είναι πολύ θετικό βήμα το διορθωμένο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019, το οποίο προβλέπει επιπλέον κονδύλια 100 εκατομμυρίων ευρώ για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και το πρόγραμμα «Erasmus+». Και τα δύο προγράμματα, αν και από διαφορετικές σκοπιές, ενισχύουν την νεολαία μας, δίνοντας ευκαιρίες χρηματοδότησης προγραμμάτων έρευνας αλλά και κινητικότητας των νέων. Θα ήταν πολύ σημαντικό να καθιερώσουμε την πρακτική αυτή και να αναπροσαρμόζουμε προς τα πάνω τα κονδύλια που απευθύνονται στην νεολαία, χρησιμοποιώντας τα αδιάθετα ποσά από τις άλλες γραμμές του κοινοτικού προϋπολογισμού.
2019/09/18
Effective measures to “green” Erasmus+, Creative Europe and the European Solidarity Corps (A9-0141/2020 - Laurence Farreng)

Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος διότι η κλιματική αλλαγή είναι ήδη μια πραγματικότητα και η ευρωπαϊκή απάντηση μέσω της Πράσινης Συμφωνίας που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη Δεκεμβρίου 2020 πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όλες τις δημόσιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα τρία αυτά προγράμματα είναι ήδη φορείς ορθών πρακτικών και έχουν παιδαγωγικό ρόλο. Ωστόσο, η λειτουργία τους πρέπει να εξελιχθεί υπό το φως της Πράσινης Συμφωνίας. Η οικολογική στροφή των προγραμμάτων Erasmus+, «Δημιουργική Ευρώπη» και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα κοστίσει, βεβαίως, επιπλέον χρήματα, αλλά σε καμία περίπτωση τα νέα μέτρα δεν πρέπει να συρρικνώσουν περαιτέρω τους ήδη εξαιρετικά περιορισμένους προϋπολογισμούς των συγκεκριμένων προγραμμάτων.
2020/09/14
Amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism (A9-0148/2020 - Nikos Androulakis)

Υπερψήφισα την έκθεση του συναδέλφου Ν. Ανδρουλάκη διότι, όπως επισημαίνεται στο κείμενο, η Επιτροπή προχώρησε σε στοχευμένες αλλαγές λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του Κοινοβουλίου. Η σημαντική αύξηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού κατά 2 δισεκατομμύρια EUR —αύξηση που σχεδόν τριπλασιάζει το συνολικό προτεινόμενο ποσό— είναι μια αρκετά θετική εξέλιξη. Οι πρόσφατες κρίσεις κατέδειξαν ότι χρειάζεται ένας πιο φιλόδοξος μηχανισμός, εάν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να έχουν την ετοιμότητα και την ικανότητα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κάθε μελλοντική φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή. Τα θερμά μου συγχαρητήρια και πάλι στον εισηγητή.
2020/09/16
Just Transition Fund (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis)

Υπερψήφισα την έκθεση του συναδέλφου Μ. Κεφαλογιάννη, διότι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα προωθήσει την ενεργειακή μετάβαση των περιοχών που εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, ιδίως για περιοχές που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το προηγούμενο ενεργειακό μοντέλο. Θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως για την παροχή επιχορηγήσεων και θα επικεντρωθεί στην οικονομική διαφοροποίηση και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, καθώς και στην ενεργό ένταξη των εργαζομένων και των ατόμων που αναζητούν εργασία. Στα πολύ θετικά είναι και η τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής, η οποία προωθεί σημαντικά υψηλότερο προϋπολογισμό και πρόσθετους πόρους από το Μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανάκαμψη. Τα θερμά μου συγχαρητήρια και πάλι στον εισηγητή.
2020/09/16
Preparation of the Special European Council, focusing on the dangerous escalation and the role of Turkey in the Eastern-Mediterranean

Υπερψήφισα το κείμενο, διότι καταδικάζει απερίφραστα τις παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στην υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου και τις παραβιάσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο κρατών μελών της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο παίρνει σαφή θέση και καλεί το Συμβούλιο να αναλάβει τις ευθύνες του. Είναι πλέον προφανές ότι η πολιτική των ίσων αποστάσεων δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα. Αντιθέτως, η τακτική των χαμηλών τόνων στο παρελθόν τροφοδότησε την επιθετικότητα και την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας σε ολόκληρη την περιοχή της Αν. Μεσογείου.
2020/09/17
Cultural recovery of Europe

Υπερψήφισα και εγώ από την πλευρά μου το ψήφισμα για την πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης. Ο πολιτιστικός τομέας έχει στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η πανδημία αποκάλυψε την πραγματική του αξία για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Παρά το γεγονός ότι οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας αντιπροσωπεύουν προστιθέμενη αξία στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ ύψους 509 δισεκατομμυρίων ευρώ και παρά το γεγονός ότι συγκεκριμένοι κλάδοι έχουν χάσει το 80 % του κύκλου εργασιών τους κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς δεσμεύσεις στα πλαίσια του σχεδίου ανάκαμψης προς όφελος του πολιτισμού. Είναι άμεση ανάγκη σημαντικό τμήμα των μέτρων που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την οικονομική ανάκαμψη να δεσμευθεί για τους τομείς και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας. Ο πολιτισμός δεν είναι και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πολυτέλεια.
2020/09/17
Mobilisation of the European Union Solidarity Fund: assistance to Croatia and Poland in relation to a natural disaster and advances to Croatia, Germany, Greece,Hungary, Ireland, Portugal and Spain in relation to a public health emergency (A9-0221/2020 - Olivier Chastel)

Υπερψήφισα την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας στην Κροατία και την Πολωνία σχετικά με φυσικές καταστροφές κατά τη διάρκεια του 2020, καθώς και για την πληρωμή προκαταβολών σε επτά κράτη μέλη (Κροατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία) ως απάντηση στη σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19. Η ΕΕ οφείλει να σταθεί, χωρίς χρονοτριβές, δίπλα στα κράτη μέλη και στους πολίτες που πλήττονται. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να δοθεί βοήθεια, αλλά αυτό να γίνει τη στιγμή που πρέπει.
2020/11/23
Escalating tensions in Varosha following the illegal actions by Turkey and the urgent need for the resumption of talks (B9-0355/2020)

Υπερψήφισα το ψήφισμα διότι ορθώς καταδικάζει τις διαρκείς παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επιβάλει επιτέλους κυρώσεις. Η επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκίας στα Βαρώσια, για ακόμη μια φορά, δυναμιτίζει το κλίμα στην περιοχή, παραβιάζει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ανατρέπει κάθε προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στο Κυπριακό.
2020/11/26
Shaping digital education policy (A9-0042/2021 - Victor Negrescu)

Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε την ανάγκη για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης και, παρά τις ελλείψεις σε υποδομές, σε αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ υπήρξαν πολλές επιτυχημένες πρωτοβουλίες από τοπικές αρχές, επιχειρήσεις, φορείς καινοτομίας, ΜΚΟ, πανεπιστήμια κ.ά. Χρειάζεται να επεκταθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι επιτυχημένες πρακτικές της τελευταίας περιόδου και με την κατάλληλη υποστήριξη να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή εκπαίδευση που θα προσφέρει σε όλους τους εκπαιδευόμενους πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση. Επίσης, το νέο σχέδιο δράσης επιδιώκει καλύτερη διασύνδεση των προγραμμάτων χρηματοδότησης και εστιάζει όχι μόνο στην τυπική εκπαίδευση αλλά και στη δια βίου μάθηση. Για τους παραπάνω λόγους, υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση.
2021/03/25
Impact on fisheries of marine litter (A9-0030/2021 - Catherine Chabaud)

Τα θαλάσσια απόβλητα είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, εάν θέλουμε να επαναφέρουμε τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματά μας σε μια υγιή κατάσταση. Ο ρόλος αυτών των οικοσυστημάτων, πέρα από τη σημαντικότητα για την ισορροπία του κλίματος και το περιβάλλον, είναι καίριος και για τις δραστηριότητες της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Το ψήφισμα εντοπίζει ότι το πρόβλημα με τα θαλάσσια απορρίμματα σε μεγάλο βαθμό προέρχεται από χερσαίες ή μη αλιευτικές πηγές, την κακή διαχείριση των αποβλήτων στην ξηρά, όπως είναι η ρύπανση υδατορευμάτων και ποταμιών, την κακή διαχείριση των λυμάτων, τις παράνομες ανοιχτές χωματερές, κ.ά. ενώ καλεί σε συντονισμένες δράσεις για την μείωση των επιπτώσεων αυτών. Τα παραπάνω με βρίσκουν σύμφωνο, γι΄αυτό και υπερψήφισα το ψήφισμα.
2021/03/25
EU Strategy for Sustainable Tourism (A9-0033/2021 - Cláudia Monteiro de Aguiar)

Υπερψήφισα την έκθεση. Ο τουρισμός δέχτηκε βαρύ πλήγμα λόγω της πανδημίας COVID-19 και αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, με το άμεσο μέλλον να παραμένει εξίσου αβέβαιο. Η έκθεση επικεντρώνεται σε τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες μπορούν να συνδράμουν στην αποκατάσταση του κλάδου (σχέδια για την αντιμετώπιση της πανδημίας, επανεστίαση της πολιτικής διακυβέρνησης εντός του πλαισίου της Ένωσης, ενίσχυση και προβολή των πρωτοβουλιών του κλάδου για βιώσιμο, υπεύθυνο και έξυπνο τουρισμό). Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό βήμα η υιοθέτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της πρότασης του Έλληνα πρωθυπουργού, Κ. Μητσοτάκη, για τη δημιουργία του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού, το οποίο θα διευκολύνει την ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία, τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και εκτός, για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία.
2021/03/25
The European Education Area: a shared holistic approach (A9-0291/2021 - Michaela Šojdrová)

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης αποτελεί μια ουσιαστική ανάγκη για το μέλλον της Ευρώπης, καθώς οι ευκαιρίες «ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας» που προσφέρει η παιδεία και η εκπαίδευση είναι αναρίθμητες. Από τα πιο πετυχημένα παραδείγματα είναι το Erasmus+, που έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, νέες γνώσεις και δεξιότητες και να διευρύνουν τους ορίζοντες τους. Η εκπαίδευση πρέπει να αποτελέσει το βασικό όπλο μας για την αντιμετώπιση έκτακτων κρίσεων και φαινομένων όπως ο λαϊκισμός και ο ρατσισμός. Πρέπει να επενδύσουμε στην παιδεία και να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω της εξοικείωσης με την ΕΕ, τα όργανα και τις πολιτικές της. Η σημασία της εκμάθησης ξένων γλωσσών, και ιδιαίτερα της αγγλικής, στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή είναι αδιαμφισβήτητη, ενώ ο στόχος για επαρκή γνώση τουλάχιστον δύο γλωσσών της ΕΕ στο τέλος της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Η εξασφάλιση μιας κοινής προσέγγισης έναντι ομάδων όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες ή με μαθησιακές δυσκολίες είναι επίσης πολύ σημαντική γιατί κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει πίσω. Οι ευκαιρίες ανάπτυξης όλων των διαφορετικών ταλέντων πρέπει να στηριχθούν από όλους μας έμπρακτα.
2021/11/11
Schools scheme for fruit, vegetables, milk and dairy products (A9-0096/2023 - Carmen Avram)

Υπερψήφισα την έκθεση για την εφαρμογή του προγράμματος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία. Ο υγιεινός τρόπος ζωής είναι καθοριστικής σημασίας στην ανάπτυξη του ανθρώπου και η εκμάθησή του από μικρή ηλικία μπορεί να βοηθήσει σε μια πιο ισορροπημένη διατροφή στην ενήλικη ζωή. Μέσα από το εν λόγω πρόγραμμα προωθείται η σημασία της διατροφικής αξίας των φρούτων και των λαχανικών ενώ προωθούνται και βιολογικά τοπικά παραγόμενα προϊόντα από την ΕΕ που δεν έχουν υποστεί μεταποιήσεις. Για αυτούς τους λόγους, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος και να μειωθεί η γραφειοκρατία για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε να δοθούν κίνητρα για να συμμετάσχουν όλο και περισσότερα σχολεία και όλο και περισσότεροι μαθητές να επωφεληθούν από την διανομή φρούτων, λαχανικών και γάλακτος.
2023/05/09
System of European Schools – state of play, challenges and perspectives (A9-0205/2023 - Ilana Cicurel)

Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων γιατί κάθε προσπάθεια ενίσχυσης της παιδείας και της εκπαίδευσης είναι επένδυση για το μέλλον. Το σύστημα Ευρωπαϊκών σχολείων προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας έμπνευσης για όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα στα κράτη μέλη. Η ενίσχυση και αναβάθμισή του σε επίπεδο πόρων, υποδομών και προσωπικού είναι κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση.
2023/09/12
2022 Report on Türkiye (A9-0247/2023 - Nacho Sánchez Amor)

Υπερψήφισα την έκθεση της Επιτροπής, του 2022, για την Τουρκία γιατί θεωρώ ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η έκθεση εκφράζει την υποστήριξη και αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ελλάδα και την Κύπρο όσον αφορά στην οριοθέτηση ΑΟΖ, ενώ καλεί την Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, να άρει την απειλή πολέμου (casus belli) κατά της Ελλάδας και να σταματήσει την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών. Εξαιρετικά σημαντικό είναι και ότι αναγνωρίζεται από την έκθεση της Επιτροπής ότι δεν συντελείται πρόοδος στην προστασία των δικαιωμάτων θρησκευτικών μειονοτήτων, ενώ η γενική κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου χαρακτηρίζεται ως απογοητευτική, γεγονός που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας δεν μπορεί να συνεχιστεί.
2023/09/13