BETA

10 Written explanations of Mihai TUDOSE

Measures to strengthen administrative cooperation in order to combat VAT fraud (A9-0047/2019 - Lídia Pereira)

Am votat în favoarea consolidării cooperării administrative pentru combaterea fraudei intracomunitare în domeniul TVA întrucât statele UE pierd anual sume semnificative din cauza evaziunii și a lipsei de coordonare între administrațiile fiscale naționale.La nivelul UE, pierderile în anul 2017 au fost estimate la 137,5 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 11,2 % din încasările prognozate. Jumătate din statele membre au depășit acest procentaj, decalajul maxim în Uniune între colectarea preconizată și încasări fiind înregistrat în Grecia (33,6 %) și România (35,5 %).Comerțul electronic, sector aflat într-o dezvoltare accelerată, este, din păcate, și un mediu propice, încă, fraudării masive a TVA. Noul sistem electronic centralizat de date adoptat de Parlamentul European vizează eficientizarea activității transfrontaliere a instituțiilor anti-fraudă prin stocarea pentru minimum trei ani (și nu doi ani, așa cum a propus inițial Comisia Europeană) a informațiilor referitoare la plăți și prin facilitarea schimbului de date între state. Conform estimării Comisiei, măsurile cuprinse în raportul votat vor determina o creștere a încasărilor de TVA cu 7 miliarde de euro anual.Consider că se impune, de asemenea, pentru întărirea dimensiunii judiciare, o colaborare strânsă în materie penală, în special între Parchetul European, după ce acesta va fi funcțional, și instituțiile naționale abilitate.
2019/12/17
The European Green Deal (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020)

Am votat în favoarea rezoluției, întrucât creează cadrul necesar unei tranziții energetice sustenabile social și capabile să răspundă schimbărilor climatice.România va fi una din țările membre cele mai afectate de tranziția industrială, în special în regiunile carbonifere. În acest sens, apreciez alocarea cu prioritate a fondurilor de către Comisia Europeană, prin Mecanismul pentru o tranziție echitabilă, către statele care vor suporta cel mai mare impact social și economic. Polonia, Germania și România urmează să primească jumătate din fondul de tranziție.Observ, însă, că suma destinată României (757 de milioane de euro) rămâne modestă în raport cu costurile trecerii la o economie neutră climatic. Totodată, mă preocupă eficiența repartizării fondurilor, având în vedere că statelor beneficiare le revine acum rolul de a elabora planuri regionale de închidere a minelor, recalificare a forței de muncă și diversificare a economiei locale. Solicit Comisiei Europene să acorde asistența necesară în acest sens.În ceea ce privește crearea unei piețe energetice europene integrate, pledez pentru mai mult realism și pragmatism în evaluarea rolului pe care energia nucleară și gazul natural îl au ca surse sustenabile de tranziție. Ambițioasele obiective stabilite pentru 2050 pot fi atinse doar prin înțelegerea circumstanțelor specifice fiecărui stat membru și solidaritate concretă.
2020/01/15
Annual report on the implementation of the common foreign and security policy (A9-0054/2019 - David McAllister)

Dinamica geopolitică defavorabilă UE în ultimii ani impune o coordonare mai strânsă între statele membre, în vederea evitării marginalizării Uniunii în sistemul global de influență. Avem nevoie de poziții unitare, afirmate cu o singură voce în relațiile internaționale. În acest scop, sunt esențiale respectarea și armonizarea intereselor și preocupărilor fiecărui stat membru în materie diplomatică și de securitate.Coerența internă trebuie dublată de o relansare a parteneriatului transatlantic, periclitat de abordări contradictorii de dată recentă, care pierd din vedere interesul comun al asigurării unei ordini mondiale bazate pe forța dreptului internațional și nu pe dreptul forței.Actorii în plină ascensiune – de la dictaturi revizioniste, la organizații teroriste – profită din plin de deruta și dezbinarea lumii democratice. Ne confruntăm cu un spectru larg de amenințări directe: de la imixtiunea în alegeri, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare (componente ale strategiei războiului hibrid), la încălcări ale spațiului aerian, ale dreptului maritim internațional și atacuri teroriste.Consider că implicarea UE în stabilitatea vecinătății estice și sudice, consolidarea mecanismelor de apărare cibernetică și dezvoltarea Diviziei de comunicare strategică a SEAE pot contribui la afirmarea UE ca vector global de stabilitate.
2020/01/15
European Parliament's position on the Conference on the Future of Europe (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)

Apreciez inițiativa organizării unei largi consultări a cetățenilor UE în următorii doi ani și sper că ea nu va avea doar un rol formal.În acest sens, propun stabilirea unui mecanism clar, transparent și echitabil de selecție a cetățenilor participanți și, de asemenea, asigurarea între agora și instituții a unui circuit viabil al ideilor ce vor fi exprimate.Sper că dezbaterile vor duce la creșterea încrederii reciproce a europenilor, la diminuarea prejudecăților și a discriminării, precum și la revitalizarea democrației europene.În lista de subiecte prioritare consider că ar trebui să se regăsească și importanța solidarității europene și reducerea decalajelor de dezvoltare între regiunile Uniunii.
2020/01/15
Allocation of slots at Community airports: common rules

. – Am votat pentru suspendarea temporară a normelor UE privind sloturile orare de zbor. Companiile aeriene sunt, astfel, scutite de obligația de a utiliza minim 80% din sloturile de decolare și de aterizare prealocate. Legislația în vigoare până acum i-a determinat pe transportatorii aerieni să opereze zboruri goale (așa-numitele zboruri-fantomă), fapt ce a ilustrat cât se poate de elocvent lacunele legislative și imobilismul birocratic existente la nivelul UE.Apreciez inițiativa Comisiei în condițiile prăbușirii cererii, fapt ce afectează grav transportul aerian în UE. Numai pentru primul trimestru al acestui an se estimează o pierdere de 67 de milioane de pasageri. Este previzibilă, totodată, continuarea acestei tendințe până în vară.De aceea, susțin modificarea legislativă pentru ca sloturile alocate pentru perioada 1 martie - 30 iunie 2020 să fie considerate exploatate de către transportatorul aerian căruia i-au fost alocate.
2020/03/26
Specific measures to mobilise investments in the health care systems of the Member States and in other sectors of their economies in response to the COVID-19 outbreak (Coronavirus Response Investment Initiative)

. – Am votat în favoarea acestei măsuri de mobilizare a lichidităților existente în cadrul fondurilor structurale pentru combaterea cât mai eficientă a crizei medicale, în condițiile în care este stringentă nevoie de producția și achiziția de echipamente medicale. De asemenea, bugetul de 37 de miliarde de euro va putea fi folosit de către statele membre pentru atenuarea dificultăților economice provocate de coronavirus, în special prin sprijinirea întreprinderilor în dificultate.Apreciez soluția propusă, în regim de urgență, de Comisia Europeană: crearea acestui fond de investiții publice europene, în cadrul căruia statele membre vor avea la dispoziție 8 miliarde de euro din prefinanțările neutilizate anul trecut pentru fondurile structurale și pe care nu vor mai trebui să le ramburseze, la care se adaugă alte 29 de miliarde de euro ce vor fi direcționate din fondurile europene existente. Aceste sume vor putea fi concentrate cu prioritate către întărirea capacității serviciilor publice de sănătate de a face față situației de criză și către susținerea agenților economici afectați de stoparea activității, prin compensații financiare pentru pierderi și finanțarea temporară a capitalului circulant al IMM-urilor.Dată fiind situația critică fără precedent în domeniul medical și dificultățile economice cauzate de pandemie, solicit Comisiei și statelor membre să acționeze cu celeritate pentru ca bugetul să poată fi accesat în regim de urgență, prin procedură simplificată și în condiții de flexibilitate, așa cum s-a angajat Comisia.De asemenea, cer acestui for să identifice noi surse de finanțare a Inițiativei de investiții pentru răspunsul la coronavirus, pentru a putea face față cât mai eficient unei situații în curs de agravare accelerată.
2020/03/26
Financial assistance to Member States and countries negotiating their accession to the Union that are seriously affected by a major public health emergency

. – Susțin extinderea domeniului de aplicare al Fondului de solidaritate al UE (FSUE), astfel încât acesta să includă crizele de sănătate publică și măsurile de sprijin pe care le presupun, inclusiv acordarea de asistență medicală. Bugetul actual de aproximativ 1,15 miliarde de euro (597,5 milioane de euro plafon maximal pe anul în curs, la care se adaugă 552,9 milioane de euro reportate din 2019) va putea, astfel, să fie utilizat pentru ca statele membre să poată face față acestei situații critice, care, în unele cazuri, depășește mijloacele proprii de reacție.Apreciez faptul că se ține cont de imposibilitatea estimării daunelor directe ale unei urgențe majore de sănătate. Suntem într-o altă paradigmă decât aceea a catastrofelor naturale, pe care era focalizat până acum FSUE. Sunt de acord cu propunerea Comisiei de a se avea în vedere, drept criteriu de eligibilitate, sarcina financiară a măsurilor de intervenție urgentă asupra bugetului statului, respectiv în cuantum minim de 1,5 miliarde de euro raportat la prețurile din 2011 sau peste 0,3% din venitul național brut al statului – aceste repere reprezentând jumătate din pragurile utilizate pentru catastrofele naturale.În contextul pandemiei de coronavirus și al urgenței acțiunilor de solidaritate sunt foarte importante creșterea nivelului plăților în avans la 25% din contribuția prevăzută de FSUE, limitată la cel mult 100 de milioane de euro, precum și dublarea nivelului total al creditelor pentru avansurile FSUE din bugetul anual.
2020/03/26
Specific measures to provide exceptional flexibility for the use of the European Structural and Investments Funds in response to the COVID-19 outbreak

. – Susțin decizia de direcționare a fondurilor europene încă neutilizate pentru combaterea crizei provocate de coronavirus. Măsurile propuse vizează simplificarea și utilizarea flexibilă a bugetelor disponibile din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune.Consider că posibilitatea transferului de resurse între cele trei fonduri, precum și între regiuni, la care se adaugă derogarea prin care se va putea aplica o rată de cofinanțare de 100 % în cazul cheltuielilor declarate în cursul exercițiului contabil 1 iulie 2020 – 30 iunie 2021 creează premisele unui răspuns consistent, adecvat implicațiilor economice grave ale crizei sanitare. Votez, totodată, pentru o aprobare simplificată, o implementare accelerată și un audit mai puțin complicat în cazul fondurilor accesate în procedura de urgență.Nu în ultimul rând, țin să remarc faptul că a fost nevoie, din păcate, de această situație critică pentru a putea face un pas înainte în planul simplificării birocratice. În perioada post-coronavirus, va fi important să ne asigurăm ca acest impuls spre eficientizare și flexibilizare să aibă efecte de durată și să nu fie doar cu bătaie scurtă.
2020/04/17
Introduction of specific measures for addressing the COVID-19 crisis

. – Am votat pentru adaptarea normelor care reglementează funcționarea Fondului de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, cu un buget de 3,8 miliarde de euro pe șapte ani. Prin acest program, 13 milioane de cetățeni ai UE primesc în fiecare an ajutor alimentar. Asistența materială de bază pentru cei mai săraci europeni trebuie să ajungă, mai ales acum, la cei în nevoie, pentru a-i ajuta să facă față efectelor social-economice ale Covid-19.Sunt deosebit de importante în acest moment prevederile privind eligibilitatea cheltuielilor determinate de întârzierile în furnizarea de alimente și cele referitoare la autorizarea unor sisteme alternative de furnizare a asistenței prin intermediul bonurilor valorice sau al cardurilor electronice.Sunt măsuri concrete, care trebuie să aibă efect rapid. ”Europa care își protejează cetățenii” nu mai poate rămâne doar un slogan ambițios, ci e chemată să devină o realitate, iar primii care au nevoie să simtă acest sprijin sunt cei mai defavorizați semeni ai noștri.
2020/04/17
EU coordinated action to combat the COVID-19 pandemic and its consequences

. – Prin rezoluția referitoare la acțiunea coordonată a UE pentru combaterea pandemiei și a consecințelor sale stabilim, ca for europarlamentar, că această criză comună va primi un răspuns unitar, bazat pe solidaritate și soluții europene. Acest document politic este punctul de pornire pentru un nou Plan Marshall, de care UE are nevoie pentru a se relansa. Mă bucur, în acest sens, că în dezbaterea ce a precedat votul președinta Comisiei Europene a pledat pentru un plan masiv de redresare, făcând referire explicită la Planul Marshall.Este încurajator pentru noi, cei din statele care au aderat recent, faptul că la Bruxelles s-a înțeles că relansarea nu va putea să fie simetrică. De aceea, regiunile mai puțin dezvoltate din UE vor avea nevoie de suport consistent pentru a-și reveni din șocul economic.În Parlamentul European, am găsit, în acest context dificil, puterea de consens între cele patru mari grupuri politice, iar forul europarlamentar și Comisia au demonstrat că vorbesc pe aceeași voce. Sper că șefii de state și guverne din UE vor reuși să depășească divergențele care au blocat, până acum, adoptarea planului comun de acțiune împotriva crizei coronavirusului.
2020/04/17