BETA

Activities of Jan HUITEMA

Plenary speeches (25)

Patentability of plants and essential biological processes (debate)
2019/09/16
Dossiers: 2019/2800(RSP)
Authorization of GMOs (debate)
2019/10/09
The European Green Deal (debate)
2019/12/11
EU Pollinators Initiative (debate)
2019/12/17
Dossiers: 2019/2803(RSP)
Animal welfare conditions during transport to third countries (debate)
2019/12/17
Sustainable investment plan, just transition fund and Roadmap on Social Europe (debate)
2020/01/14
Order of business
2020/02/10
Order of business
2020/02/10
The illegal trade in companion animals in the EU (debate)
2020/02/11
Dossiers: 2019/2814(RSP)
Farm to Fork Strategy - the key role of farmers and rural areas (debate)
2020/02/13
Dossiers: 2020/2542(RSP)
Coronavirus outbreak, state of play and ensuring a coordinated European response to the health, economic and social impact (debate)
2020/03/10
Common agricultural policy - support for strategic plans to be drawn up by Member States and financed by the EAGF and by the EAFRD - Common agricultural policy: financing, management and monitoring - Common agricultural policy – amendment of the CMO and other Regulations (debate)
2020/10/20
Dossiers: 2018/0218(COD)
Pharmaceutical strategy for Europe (debate)
2020/11/26
Quality of water intended for human consumption – Implementation of the EU water legislation (debate)
2020/12/15
Dossiers: 2017/0332(COD)
EU global strategy on COVID-19 vaccinations (debate)
2021/01/19
New Circular Economy Action Plan (debate)
2021/02/08
Dossiers: 2020/2077(INI)
The state of play of the EU’s COVID-19 Vaccination Strategy (debate)
2021/02/10
European Climate Law (continuation of debate)
2021/06/24
Dossiers: 2020/0036(COD)
Presentation of the Fit for 55 package after the publication of the IPCC report (debate)
2021/09/14
Farm to Fork Strategy (debate)
2021/10/18
Dossiers: 2020/2260(INI)
Common agricultural policy - support for strategic plans to be drawn up by Member States and financed by the EAGF and by the EAFRD - Common agricultural policy: financing, management and monitoring - Common agricultural policy – amendment of the CMO and other regulations (debate)
2021/11/23
Dossiers: 2018/0218(COD)
Need for an urgent EU action plan to ensure food security inside and outside the EU in light of the Russian invasion of Ukraine (debate)
2022/03/23
Dossiers: 2022/2593(RSP)
Future of fisheries in the Channel, North Sea, Irish Sea and Atlantic Ocean (debate)
2022/04/04
Dossiers: 2021/2016(INI)
Binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States (Effort Sharing Regulation) - Land use, land use change and forestry (LULUCF) - CO2 emission standards for cars and vans (joint debate – Fit for 55 (part 2))
2022/06/07
Dossiers: 2021/0197(COD)
CO2 emission standards for cars and vans (A9-0150/2022 - Jan Huitema) (vote)
2022/06/08
Dossiers: 2021/0197(COD)

Reports (2)

REPORT on the New Circular Economy Action Plan
2021/01/28
Committee: ENVI
Dossiers: 2020/2077(INI)
Documents: PDF(361 KB) DOC(161 KB)
Authors: [{'name': 'Jan HUITEMA', 'mepid': 58789}]
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2019/631 as regards strengthening the CO2 emission performance standards for new passenger cars and new light commercial vehicles in line with the Union’s increased climate ambition
2022/05/18
Committee: ENVI
Dossiers: 2021/0197(COD)
Documents: PDF(516 KB) DOC(239 KB)
Authors: [{'name': 'Jan HUITEMA', 'mepid': 58789}]

Shadow reports (3)

RECOMMENDATION FOR SECOND READING on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on minimum requirements for water reuse
2020/05/05
Committee: ENVI
Dossiers: 2018/0169(COD)
Documents: PDF(174 KB) DOC(53 KB)
Authors: [{'name': 'Simona BONAFÈ', 'mepid': 124814}]
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the extension of the term of Community plant variety rights for the species asparagus and the species groups flower bulbs, woody small fruits and woody ornamentals
2021/05/26
Committee: AGRI
Dossiers: 2021/0019(COD)
Documents: PDF(169 KB) DOC(52 KB)
Authors: [{'name': 'Bert-Jan RUISSEN', 'mepid': 197773}]
REPORT on the future of fisheries in the Channel, North Sea, Irish Sea and Atlantic Ocean in the light of the UK’s withdrawal from the EU
2022/03/08
Committee: PECH
Dossiers: 2021/2016(INI)
Documents: PDF(190 KB) DOC(71 KB)
Authors: [{'name': 'Manuel PIZARRO', 'mepid': 197732}]

Shadow opinions (1)

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 182/2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers
2020/06/17
Committee: AGRI
Dossiers: 2017/0035(COD)
Documents: PDF(199 KB) DOC(165 KB)
Authors: [{'name': 'Bronis ROPĖ', 'mepid': 125214}]

Institutional motions (3)

MOTION FOR A RESOLUTION on patentability of plants and essentially biological processes
2019/09/16
Dossiers: 2019/2800(RSP)
Documents: PDF(142 KB) DOC(48 KB)
JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the patentability of plants and essentially biological processes
2019/09/17
Dossiers: 2019/2800(RSP)
Documents: PDF(143 KB) DOC(47 KB)
MOTION FOR A RESOLUTION on a strategic approach to pharmaceuticals in the environment
2020/09/09
Committee: ENVI
Dossiers: 2019/2816(RSP)
Documents: PDF(175 KB) DOC(58 KB)

Oral questions (4)

Strategic approach to pharmaceuticals in the environment
2020/03/06
Documents: PDF(45 KB) DOC(10 KB)
Strategic approach to pharmaceuticals in the environment
2020/03/06
Documents: PDF(46 KB) DOC(10 KB)
Strategic approach to pharmaceuticals in the environment
2020/06/04
Documents: PDF(45 KB) DOC(10 KB)
Strategic approach to pharmaceuticals in the environment
2020/06/04
Documents: PDF(46 KB) DOC(10 KB)

Written explanations (41)

General budget of the European Union for 2020 - all sections (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)

De Europese begroting voor 2020 legt meer nadruk op prioriteiten die voor de VVD belangrijk zijn, zoals digitalisering, ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf, investeringen in een betaalbaar en behapbaar klimaatbeleid en het migratie- en veiligheidsbeleid. De VVD betreurt het echter dat alle budgetten worden verhoogd zonder dat er wordt gekeken waar er kan worden bespaard. Daarnaast worden marges en flexibiliteit zodanig benut dat er beperkte ruimte overblijft voor onvoorziene omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan budget dat beschikbaar moet zijn in geval van een natuurramp, veiligheidsdreiging, humanitaire crisis of migratie crisis. Daarom heeft de VVD deze resolutie niet kunnen steunen.
2019/10/23
2020 budgetary procedure: joint text (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)

De Europese begroting voor 2020 legt meer nadruk op prioriteiten die voor de VVD belangrijk zijn, zoals digitalisering, ondersteuning van het MKB, investeringen in een betaalbaar en behapbaar klimaatbeleid en het migratie- en veiligheidsbeleid. De VVD betreurt het echter dat alle budgetten worden opgehoogd zonder dat er wordt gekeken waar er kan worden bespaard. Daarnaast worden marges en flexibiliteit zodanig benut dat er beperkte ruimte overblijft voor onvoorziene omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan budget dat beschikbaar moet zijn in geval van een natuurramp, veiligheidsdreiging, een humanitaire of migratiecrisis. Daarom heeft de VVD deze begroting niet kunnen steunen.
2019/11/27
Gender pay gap (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020)

. – De VVD heeft zich vandaag onthouden van stemming bij de resolutie over de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Hoewel de VVD het volledig eens is met het principe “gelijk loon voor gelijk werk” en tegen elke vorm van discriminatie is, zijn bindende en wetgevende maatregelen volgens ons niet het geëigende middel om de loonkloof te dichten. Lidstaten moeten er allereerst zelf voor zorgen dat vrouwen niet worden achtergesteld op de arbeidsmarkt. Hiervoor hoeft niet direct naar de Europese Commissie te worden gekeken.Verder acht de VVD het niet de taak van de Europese Commissie om richtlijnen op te stellen over een genderneutrale evaluatie van banen alsmede het opzetten van een classificatiesysteem om de “waarde” van werk te bepalen.
2020/01/30
Competition policy - annual report 2019 (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin)

Betreft AM 027-027:Voor oneerlijke concurrentie en vijandige overnames in Europa, vanuit vooral China, zijn stevige maatregelen nodig. Een eenzijdig verbod op alle overnames door bedrijven uit alle niet-EU-landen die banden hebben met een staat, waar dit amendement toe oproept, is daarvoor niet de oplossing en is bovendien onrealistisch. We hebben een juridisch houdbaar instrumentarium nodig dat complementair is aan onze open economie én ons bedrijfsleven beschermt tegen oneerlijke praktijken. Daar moeten we de aandacht op richten. Daarom heeft de VVD-fractie tegen dit amendement van de tekst gestemd.
2020/06/18
The reopening of the investigation against the Prime Minister of the Czech Republic on the misuse of EU funds and potential conflicts of interest (B9-0192/2020)

De VVD-fractie hecht zeer veel waarde aan het voorkomen en tegengaan van belangenverstrengeling en misbruik van EU-gelden, en steunt daarom ook de oproep in de resolutie om wanpraktijken aan te pakken. Wij hechten ook aan het principe dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. In deze resolutie worden al conclusies getrokken over een nog lopend onderzoek. Zolang het onafhankelijke onderzoek nog loopt, is het voorbarig om als Europees Parlement een oordeel te vellen. Daarom heeft de VVD-fractie zich op de eindstemming onthouden van stemming. Mochten er uit het onderzoek wanpraktijken naar voren komen, zal de VVD-fractie deze ten strengste veroordelen.
2020/06/19
Conclusions of the extraordinary European Council meeting of 17-21 July 2020 (B9-0229/2020)

. – De VVD-delegatie in het Europees Parlement verwelkomt in deze resolutie, samen met een ruime meerderheid in het Europees Parlement, de uitkomst van de bijeenkomst van de Europese Raad (17-21 juli) en de overeenstemming die daar is bereikt over het Europees budget (2021-2027) en het herstelfonds. In het akkoord van de Raad is een juiste balans bereikt tussen solidair en verstandig beleid, waarbij landen die zwaar getroffen zijn door de uitbraak van COVID-19 de benodigde steun krijgen, op voorwaarde dat deze landen door middel van hervormingen toekomstige economische weerbaarheid bewerkstelligen.De VVD-delegatie heeft echter tegen tekstonderdelen van de resolutie gestemd die oproepen tot een verdere uitbreiding van het pakket aan eigen middelen ten opzichte van de conclusies van de Europese Raad en kan ook de oproep tot afschaffing van kortingen voor lidstaten die netto meer afdragen aan de EU niet ondersteunen. De VVD ondersteunt wel de oproep in deze resolutie om de Europese begroting te moderniseren en geld te herschikken naar nieuwe prioriteiten als migratie, veiligheid, innovatie klimaat en de digitale transitie. Het is van belang dat Europa nu snel aan de slag kan om sterker uit deze crisis te komen.
2020/07/23
Draft Council decision on the system of own resources of the European Union (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer)

De VVD-delegatie in het Europees Parlement heeft vandaag tegen het verslag over eigen middelen in de Europese Unie gestemd. De VVD kan de oproep van het Europees Parlement niet steunen als het gaat om de invoering van nieuwe Europese belastingen.De Europese Raad is tijdens de vergadering van 17-21 juli jl. tot een akkoord gekomen, onder andere over hoe de Europese begroting gefinancierd moet worden. De VVD-fractie steunt dit akkoord, maar acht de oproep tot een (juridisch bindende) invoering van bijvoorbeeld een Financiële Transactietaks (FTT) en een Europese vennootschapsbelasting niet opportuun.
2020/09/16
Implementation of the common commercial policy – annual report 2018 (A9-0160/2020 - Jörgen Warborn)

De VVD-delegatie steunt een groot deel van het jaarverslag 2018 over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid. Het verslag kijkt onder andere naar de impact van COVID-19 op handel, roept op om de Wereldhandelsorganisatie te hervormen en verwelkomt de nieuwe handelsverdragen met landen zoals Japan en Singapore. Het verslag erkent het belang van handel op basis van regels en een multilateraal handelssysteem. Die ambitie steunt de VVD ten zeerste.Een aantal onderdelen van dit verslag kan de VVD echter niet steunen, zoals een oproep in het kader van eigen middelen voor onder andere een “Common Consolidated Corporate Tax Base”. Verder roept dit verslag op om de ratificatie van het EU-Mercosur-akkoord voortijdig uit te sluiten. Deze oproep kan de VVD niet steunen. Handelsakkoorden zorgen voor welvaart en hogere standaarden, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en arbeidsnormen. Dit was voor de VVD-delegatie reden om zich te onthouden op de eindstemming. Europa en Nederland hebben baat bij een ambitieus Europees handelsbeleid, juist in tijden van deze coronacrisis en de economische gevolgen hiervan.
2020/10/07
Further development of the Capital Markets Union (CMU): improving access to capital market finance, in particular by SMEs, and further enabling retail investor participation (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea)

Vandaag heeft in het Europees Parlement een stemming plaatsgevonden over de ontwikkeling van de Europese kapitaalmarktenunie. De VVD is groot voorstander van dit dossier, daar het als doelstelling heeft om de Europese economie minder afhankelijk te maken van enkel bancaire financiering. In algemene zin steunt de VVD de voorstellen in dit verslag die gericht zijn op een versterking en verdieping van de kapitaalmarkten in de EU, aangezien deze bijdragen aan economische groei en financiële stabiliteit.Met enkele onderdelen van het verslag, zoals bijvoorbeeld de invoering van een Europese vennootschapsbelasting en het creëren van een veilig Europees vermogensbestanddeel, kan de VVD echter niet instemmen. De VVD-delegatie heeft zich vandaag daarom onthouden van stemming.
2020/10/08
Reinforcing the Youth Guarantee (B9-0310/2020)

Vandaag is er in het Europees Parlement gestemd over de toekomst van de Europese jongerengarantie, een initiatief om werkloze jongeren zo snel mogelijk aan een baan of opleiding te helpen. In deze tijden is dit zeker ook een belangrijk onderwerp. De VVD ondersteunt een voortvarende aanpak van jeugdwerkloosheid van harte.Uiteindelijk heeft de VVD-delegatie zich toch onthouden bij de eindstemming. De resolutie vraagt om van de jongerengarantie een bindend instrument voor alle lidstaten te maken, opgelegd en gecontroleerd door de EU. Dit gaat de VVD-delegatie te ver. Daarnaast vraagt de resolutie om nog eens extra middelen voor het ESF+, en zouden alle lidstaten nog eens 3 % vanuit het ESF+ moeten besteden aan de aanpak van jeugdwerkloosheid. Dit zou ook gelden voor lidstaten waar de jeugdwerkloosheid relatief laag is.
2020/10/08
Deforestation (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt)

Bossen en regenwouden spelen een belangrijke rol in het tegengaan van klimaatverandering. De VVD onderschrijft dan ook de doelstelling van het verslag om Europese bossen beter te beschermen door ontbossing te reguleren en heeft daarom voor het verslag gestemd. De hoofdstukken over due diligence heeft de VVD echter niet gesteund, omdat deze een voorschot nemen op het duediligencevoorstel van de Commissie dat volgend jaar wordt verwacht en een horizontale duediligenceverplichting zal introduceren. De VVD geeft de voorkeur aan een consequente duediligenceaanpak om fragmentatie in de EU-wetgeving te voorkomen.
2020/10/22
Gender Equality in EU’s foreign and security policy (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun)

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. De VVD-delegatie onderschrijft het belang van gelijke rechten en gelijke kansen voor mannen en vrouwen en staat positief tegenover verhoging van de participatie van vrouwen in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. Een aantal onderdelen van dit verslag kan de VVD echter niet steunen, zoals quota voor de deelname van vrouwen aan controle-, evaluatie- en toezichtmechanismen, de eis dat 85 % van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) moet worden besteed aan programma’s waarin gendergelijkheid de hoofddoelstelling is en het streefdoel van 50 % vrouwen in leidinggevende functies. Ook acht de VVD het niet werkbaar en/of veilig dat op alle EU-ambassades een gendermedewerker ongelimiteerde toegang dient te krijgen tot informatiestromen inclusief geclassificeerde informatie. De VVD-delegatie heeft daarom vandaag tegen dit verslag gestemd.
2020/10/23
Common agricultural policy – amendment of the CMO and other Regulations (A8-0198/2019 - Eric Andrieu)

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over de regels voor producten en samenwerking in de landbouwsector. Het is goed dat er meer mogelijkheden komen om duurzaamheidsinitiatieven in de keten te realiseren. De VVD heeft zich echter onthouden van stemming over dit verslag omdat een aantal voorstellen verregaand ingrijpt in de vrijemarktwerking.
2020/10/23
The impact of Covid-19 measures on democracy, fundamental rights and rule of law (B9-0343/2020)

. ‒ De leden van de VVD-delegatie steunen de geest van de resolutie, namelijk: de pandemie waarin we ons momenteel bevinden mag nooit of te nimmer een excuus zijn om verworven democratische rechten en vrijheden op disproportionele wijze in te perken. De delegatie heeft zich tijdens de eindstemming niettemin van stemming onthouden omdat zij aangenomen amendement 19, waarin wordt opgeroepen tot onmiddellijke evacuatie en herverdeling van asielzoekers op de Griekse eilanden, niet kan steunen.De VVD zet zich in voor een duurzame oplossing voor de erbarmelijke omstandigheden op de Griekse eilanden, onder andere door middel van financiële en operationele ondersteuning. Volledige evacuatie en herverdeling als ad-hocmaatregel draagt wat de VVD-delegatie betreft niet bij aan het op de lange termijn verbeteren van de situatie.
2020/11/13
Towards a more sustainable single market for business and consumers (A9-0209/2020 - David Cormand)

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over het verslag “Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en consumenten”. De VVD vindt het belangrijk dat we werk maken van een duurzamere interne markt en een circulaire economie. Het verslag geeft goede aanbevelingen op het gebied van duurzame criteria bij openbare aanbestedingen, het versterken van de rol van het EU-milieukeurmerk en het beter afstemmen van de duur van wettelijke garanties op de levensduur van productcategorieën. De VVD-delegatie kan een aantal voorstellen, zoals de verplichte etikettering en voortijdige afschrijving van producten, echter niet steunen. Daarom heeft de delegatie zich onthouden van stemming bij de eindstemming.
2020/11/25
A New Industrial Strategy for Europe (A9-0197/2020 - Carlo Calenda)

Nederland is een klein en open handelsland. De open economie van Europa brengt ons grote welvaart en is daarom van groot belang. Hoewel het belangrijk is om niet naïef te zijn over de agressieve economische politiek van landen zoals China, moet Europa fundamenteel een open en vrije markt blijven, die gebaseerd is op wederkerigheid. Dit rapport introduceert een interpretatie van de term “strategische autonomie”, die neigt naar protectionisme. Bovendien wordt opgeroepen tot directe Europese belastingen en andere onwenselijke Europese wet- en regelgeving. Daarom hebben we tegen deze resolutie gestemd.
2020/11/25
Stocktaking of European elections (A9-0211/2020 - Pascal Durand)

De leden van de VVD-delegatie delen het standpunt dat de Europese Unie aan democratische legitimiteit kan winnen, maar denken anders over de aanpak. Voorstellen als die over transnationale lijsten en spitzenkandidaten kunnen de afstand van de EU tot de burger vergroten, terwijl de VVD vindt dat we die afstand juist moeten gaan verkleinen. Het organiseren van verkiezingen, inclusief beslissingen over bijvoorbeeld kiesgerechtigden, is daarnaast een nationale competentie en dient dit te blijven. Daarom heeft de VVD-delegatie dit rapport niet kunnen steunen.
2020/11/25
Situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018-2019 (A9-0226/2020 - Clare Daly)

Het Europees Parlement heeft gestemd over een jaarverslag over grondrechten in de EU. Het verslag-Daly heeft betrekking op 2018-2019 en geeft, wat de VVD betreft, terecht een brede dwarsdoorsnede van de naleving van grondrechten in de EU. Dit is noodzakelijk om lessen te trekken voor de toekomst. Een aantal aangenomen tekstvoorstellen – met name op gebied van migratie – kunnen we echter niet steunen. Daarom heeft de VVD-delegatie zich onthouden van stemming op het eindverslag.
2020/11/26
Sustainable corporate governance (A9-0240/2020 - Pascal Durand)

De VVD-delegatie ziet de herziening van de richtlijn niet-financiële verslaggeving (RNFV) als een kans om transparantie over de impact van bedrijven op onze leefomgeving te vergroten en tegelijkertijd hun administratieve lasten te verlagen. Het initiatiefverslag gaat echter verder dan dat, bijvoorbeeld door belanghebbenden vergaande inspraakrechten in de bedrijfsvoering te geven en de verwijzing naar vrouwenquota in het voorstel. De voorgestelde maatregelen riskeren de administratieve druk voor bedrijven juist te vergroten, maar solide bewijs voor de effectiviteit van die maatregelen ontbreekt. De VVD kan het verslag daarom niet steunen.
2020/12/17
Monitoring the application of EU law 2017, 2018 and 2019 (A9-0270/2020 -Sabrina Pignedoli)

De VVD onderschrijft de conclusie van het verslag, namelijk dat de tenuitvoerlegging van Europees recht in de lidstaten kan worden verbeterd. Dit zal fragmentatie tegengaan en de rechtszekerheid en rechtsbescherming van burgers en bedrijven ten goede komen. Hoewel de VVD amendement 12 van de ID-Fractie inhoudelijk steunt, namelijk dat belastingzaken een nationale bevoegdheid zijn en moeten blijven, valt dit amendement buiten de reikwijdte van het verslag. De VVD heeft zich daarom op dit punt onthouden.
2021/01/20
Human Rights and Democracy in the World and the EU policy on the matter - annual report 2019 (A9-0259/2020 - Isabel Santos)

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over het verslag Mensenrechten en democratie in de wereld, jaarverslag 2019. De VVD ondersteunt de overgrote meerderheid van de uitgangspunten in dit verslag. De VVD staat pal voor mensenrechten, democratische waarden en de vrijheden van media, geloof en geaardheid. Helaas zijn er echter ook een aantal onderdelen die de VVD niet kan steunen. Een uitbreiding van het Statuut van Rome met ‘ecocide’ vindt de VVD contraproductief omdat het de slagvaardigheid van het Internationaal Strafhof ondermijnt en omdat het benodigde draagvlak om dit te realiseren ontbreekt. Ook vindt de VVD de uitgangspunten over migratie in dit verslag onevenwichtig, omdat er bijvoorbeeld geen aandacht is voor terugkeer en opvang in de regio. Een ander aspect is dat de VVD de introductie van een nieuwe Europese aansprakelijkheidsplicht voor vennootschappen niet steunt, omdat dit primair een nationale competentie is en de gevolgen voor de concurrentiepositie voor Europese bedrijven onvoldoende duidelijk zijn. De VVD-delegatie heeft zich vandaag daarom onthouden bij de stemming over dit verslag.
2021/01/20
The right to disconnect (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba)

Door technologische ontwikkeling en verdergaande digitalisering zijn we steeds makkelijker bereikbaar, en daar komt nu het vele vanuit huis werken nog bij. Dit brengt stress en extra druk met zich mee en maakt de scheidslijn tussen werk en privé vager. De VVD vindt het daarom van belang dat er goede afspraken worden gemaakt tussen werkgever en werknemer over werktijden en bereikbaarheid. Dat betekent ook dat een werknemer de telefoon moet kunnen wegleggen, of uitschakelen, na werktijd. Maar dit kan voor ieder bedrijf of elke werksituatie anders zijn. Hiervoor bestaat in de ogen van de VVD geen Europese blauwdruk. In het verslag waarover vandaag is gestemd, wordt primair nieuwe, extra Europese wetgeving gevraagd. De VVD is van mening dat bestaande Europese wet- en regelgeving voldoende houvast biedt voor regels rondom een goede balans tussen werk en privéleven. Daarnaast moet er wat de VVD betreft op lidstaatniveau ruimte blijven voor afspraken tussen werkgevers en werknemers over hoe om te gaan met de balans tussen werk en privéleven. Daarom heeft de VVD vandaag tegen dit verslag gestemd. Niet vanwege het belang van het onderwerp, maar vanwege de oproep tot extra Europese wet- en regelgeving.
2021/01/21
Reforming the EU list of tax havens (B9-0052/2021)

Het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over een resolutie over de herziening van de EU-lijst van belastingparadijzen. De VVD-delegatie steunt de oproep in de resolutie om belastingparadijzen aan te pakken, alsmede de wens tot meer transparantie in de totstandkoming van de EU-lijst van belastingparadijzen. De VVD kan belangrijke onderdelen van de resolutie niet steunen, zoals het opgeven van unanimiteit bij besluitvorming over belastingdossiers en het automatisch aanmerken van een lidstaat als belastingparadijs indien de landspecifieke aanbevelingen op belastinggebied onvoldoende worden opgevolgd. Daarnaast moet de discussie over een minimumniveau aan belastingen in OESO-verband worden gevoerd, zonder dat de Europese Unie op deze uitkomst vooruitloopt. De VVD-delegatie heeft zich vandaag daarom onthouden van stemming.
2021/01/21
A WTO-compatible EU carbon border adjustment mechanism (A9-0019/2021 - Yannick Jadot)

De VVD is voor een Europese CO2-grensheffing om oneerlijke concurrentie op mondiaal niveau te voorkomen. Een betrouwbare en transparante wijze om CO2 te berekenen is hierbij van belang. De opbrengsten van deze heffing kunnen echter niet gebruikt worden als Europese belastinginkomsten. Daarom heeft VVD zich onthouden van stemming bij de eindstemming over het initiatiefverslag van het Europees Parlement over een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens.
2021/03/10
Corporate due diligence and corporate accountability (A9-0018/2021 - Lara Wolters)

De VVD vindt dat bedrijven een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Europese afspraken over ketenverantwoordelijkheid kunnen hierbij een goed middel zijn om eerlijke handel te stimuleren zonder de concurrentiepositie van bedrijven te schaden. Om de effectiviteit van een dergelijk instrument te kunnen garanderen, is het belangrijk dat de regels proportioneel en voldoende duidelijk zijn. In dit verslag is hier te weinig sprake van, onder andere waar het gaat om een zorgplicht voor niet alleen de toevoerketen, maar de gehele waardeketen, inclusief horizontale relaties. De VVD heeft zich daarom van stemming onthouden bij de stemming over dit verslag, maar ziet de aangekondigde wetsvoorstellen van de Europese Commissie met belangstelling tegemoet.
2021/03/10
Children's Rights (B9-0164/2021)

Het Europees Parlement heeft door middel van een resolutie haar mening gegeven over de “EU-strategie voor de rechten van het kind”. Deze strategie moet het kader vormen voor wat de EU doet om de rechten van het kind te bevorderen en beschermen. Als het gaat om rechten van kwetsbare kinderen en de bestrijding van geweld, vraagt het Europees Parlement in de ogen van de VVD terecht aandacht voor onder andere de aanpak van kindhuwelijken en de helaas nog steeds bestaande vreselijke praktijk – ook binnen de EU – van genitale verminking van jonge meisjes. Het Europees Parlement roept de lidstaten echter ook op om voor kinderen die zich op dit moment in bijvoorbeeld IS-kampen bevinden de terugkeer naar landen van herkomst te faciliteren. Daarom heeft de VVD-delegatie zich onthouden van stemming.
2021/03/11
New EU-Africa Strategy (A9-0017/2021 - Chrysoula Zacharopoulou)

Stemverklaring over de strategie tussen de EU en Afrika. De VVD onderschrijft het belang van een versterkte samenwerking tussen de Europese Unie en het Afrikaanse continent. In dit verslag wordt terecht de aandacht gevestigd op gezamenlijke uitdagingen op belangrijke gebieden, zoals handel, klimaatverandering en veiligheid. Het creëren van nieuwe eigen middelen om een verhoging van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking te bekostigen, is echter iets waar de VVD niet achter kan staan. Ook wordt in het verslag een voorschot genomen op de inhoud van het wetsvoorstel voor Europese ketenverantwoordelijkheid, iets waar de VVD niet op vooruit wil lopen. Ten slotte deelt de VVD-delegatie het standpunt niet dat een EU-reddingsmissie op zee in de context van migratie civiel dient te zijn. De regie moet bij de autoriteiten liggen. De VVD-delegatie heeft zich om bovenstaande redenen onthouden van stemming bij dit verslag.
2021/03/25
Accelerating progress and tackling inequalities towards ending AIDS as a public health threat by 2030 (B9-0263/2021)

De VVD steunt de strijd tegen hiv/aids en pleit voor een gecoördineerde, mondiale EU-strategie om deze vreselijke ziekte wereldwijd terug te dringen. Daarom heeft de VVD met volle overtuiging voor deze resolutie van het Europees Parlement gestemd, waarin de strijd tegen hiv/aids centraal staat.De VVD heeft niettemin tegen een amendement gestemd waarin wordt opgeroepen tot de tijdelijke opheffing van de octrooirechten voor coronavaccins.Deze specifieke oproep valt buiten de reikwijdte van dit verslag. De VVD heeft hier dan ook tegen gestemd, omdat de partij van oordeel is dat eerst moet worden gekeken naar de verhoging van productiecapaciteit, de verzekering van de levering van de juiste grondstoffen en het verkrijgen van de nodige knowhow en technologieën om vaccins te produceren.
2021/05/19
EU Biodiversity Strategy for 2030: Bringing nature back into our lives (A9-0179/2021 - César Luena)

De VVD is voor een ambitieuze aanpak voor biodiversiteitsherstel en steunt de biodiversiteitstrategie van de Europese Commissie in grote lijnen. De positie van het Parlement gaat echter te ver in het voorschrijven van middelen en laat weinig ruimte over voor subsidiariteit. Voor biodiversiteitsherstel is een gebiedsgerichte aanpak en ruimte voor lokale implementatie cruciaal. Bindende restauratiedoelen stellen op lidstaatniveau, eenzijdig inzetten op biologische landbouw en het beperken van bodemroerende visserij helpen hier niet bij. Daarom heeft de VVD onthouden op deze eindstemming.
2021/06/08
Meeting the Global Covid-19 challenge: effects of waiver of the WTO TRIPS agreement on Covid-19 vaccines, treatment, equipment and increasing production and manufacturing capacity in developing countries (RC-B9-0306/2021, B9-0306/2021, B9-0307/2021, B9-0308/2021, B9-0309/2021, B9-0310/2021, B9-0311/2021)

Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de coronacrisis. Daar hoort een strategie bij die ervoor zorgt dat iedereen zo snel mogelijk gevaccineerd kan worden. Hoewel de VVD zich kan vinden in een aantal voorstellen in deze resolutie, zoals het delen van kennis en technologietransfers op vrijwillige basis alsook het aanpakken van drempels in de import en export van kostbare grondstoffen, heeft de VVD tegen deze resolutie gestemd. Volgens de VVD leidt een TRIPS-waiver op de korte termijn niet tot meer productie van vaccins als de specifieke kennis, vaardigheid en specialisme niet aanwezig zijn. Bescherming van intellectueel eigendom is juist een voorwaarde voor onderzoek en innovatie die nodig zijn voor het ontwikkelen van vaccins en andere medicijnen. Ook als we in de toekomst nieuwe vaccins nodig hebben om nieuwe varianten van het Covid-19 virus tegen te gaan. Het is daarom belangrijk dat we ons richten op het verhogen van productiecapaciteit en het beschikbaar stellen van de nodige grondstoffen zodat er daadwerkelijk voldoende vaccins beschikbaar zijn voor iedereen.
2021/06/09
Trade related aspects and implications of COVID-19 (A9-0190/2021 - Kathleen Van Brempt)

De coronacrisis heeft het belang van handelssamenwerking verder onderstreept. Handel kan ervoor zorgen dat de juiste middelen voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar zijn. Daartegenover staat dat de geopolitieke context tijdens de coronacrisis is veranderd en de EU ook assertiever moet worden.Hoewel de VVD zich kan vinden in een aantal voorstellen in dit rapport, zoals het aanpakken van de tekorten van kostbare grondstoffen en het creëren van nieuwe handelsinstrumenten, heeft de VVD tegen dit rapport gestemd.Volgens de VVD leidt een TRIPS-waiver op de korte termijn niet tot meer productie van vaccins als de specifieke kennis, vaardigheid en specialisme niet aanwezig zijn. Bescherming van intellectueel eigendom is juist een voorwaarde voor onderzoek en innovatie die nodig zijn voor het ontwikkelen van vaccins en andere medicijnen.Daarnaast kan de VVD zich niet vinden in een aantal andere voorstellen die handelssamenwerking kunnen belemmeren, zoals het stellen van te strenge eisen aan het sluiten en ratificeren van handelsverdragen.
2021/07/06
Breaches of EU law and of the rights of LGBTIQ citizens in Hungary as a result of the adopted legal changes in the Hungarian Parliament (B9-0412/2021, B9-0413/2021)

On 15 June 2021, the Hungarian Parliament voted in favour of amendments proposed by Fidesz MPs that severely restrict freedom of speech and children’s rights. The Law prohibits the ‘portrayal and promotion of gender identity different from sex assigned at birth, the change of sex and homosexuality’ in schools, in television programmes and in publicly available advertisements on any platforms for persons aged under 18, even for educational purposes; the Law disqualifies such content from being considered as a public service announcement or social responsibility advertisement even if intended for adults; the Law introduces amendments to the Child Protection Act, the Family Protection Act, the Act on Business Advertising Activity, the Media Act and the Public Education Act.I consider this Law to be in breach of EU law and of the rights of LGBTIQ citizens in Hungary, in particular the freedom to provide services and freedom of movement of goods as set out in the Treaty on the Functioning of the European Union, the Audiovisual Media Services Directive and E-commerce Directive in conjunction with the Charter of Fundamental Rights. Therefore I voted in favour of the resolution ‘Breaches of EU law and of the rights of LGBTIQ citizens in Hungary as a result of the legal changes adopted in the Hungarian Parliament’.
2021/07/08
Objection pursuant to Rule 111(3): Technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives (B9-0476/2021, B9-0477/2021)

De VVD erkent de waarde van taxonomy als instrument om duurzame investeringen te bevorderen. De VVD is echter ook van mening dat de taxonomy, zoals voorgesteld, niet volledig is. Kernenergie verdient er een plek. Kernenergie is de enige CO2-vrije energiebron die betrouwbaar dag en nacht, in elk seizoen, en overal ter wereld, energie kan leveren. De Commissie komt over een aantal maanden met een nieuwe gedelegeerde handeling. De VVD is van mening dat kernenergie daar als duurzaam aangemerkt moet worden. Instemmen met de huidige moties zou er toe leiden dat de implementatie van de gehele taxonomy vertraagd wordt. Dit is onwenselijk, want daarmee worden duurzame investeringen belemmerd, investeringen die juist ook kansen bieden voor Nederland. Daarom stemt de VVD tegen deze moties, en zet vol in op het opnemen van kernenergie in de volgende gedelegeerde handeling.
2021/10/05
Reforming the EU policy on harmful tax practices (including the reform of the Code of Conduct Group) (A9-0245/2021 - Aurore Lalucq)

De VVD is van mening dat schadelijke belastingpraktijken moeten worden aangepakt, omdat daarmee het gelijk speelveld wordt gehandhaafd en economische concurrentie wordt bevorderd. De VVD is dan ook van mening dat de hierop betrekking hebbende wet- en regelgeving actueel moet blijven. Echter, de VVD hecht grote waarde aan de nationale bevoegdheid die geldt voor belastingaangelegenheden en is van mening dat bindende instrumenten hiermee in strijd kunnen zijn. De voorgestelde hervorming van de Code of Conduct tornt daarmee aan het principe van nationale competentie. De VVD onthoudt zich daarom van stemming over het verslag.
2021/10/07
Farm to Fork Strategy (A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann)

De “van boer tot bord”-strategie omvat ambitieuze doelen om de voedselproductie van Europa te verduurzamen. De VVD ondersteunt de ambities van de strategie in grote lijnen, maar vindt het niet aanvaardbaar dat de doelen van de strategie vastgesteld zijn zonder te kijken naar de haalbaarheid ervan en de impact op de productie, economie en het milieu. Hoewel het verslag van het parlement goede kanttekeningen plaatst, roept het nog steeds op om de doelen bindend te maken. Daarnaast wordt ook opgeroepen om de ratificatie van de handelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur voortijdig uit te sluiten. Daarom heeft de VVD zich van stemming onthouden bij de eindstemming over dit verslag.
2021/10/19
Cooperation on the fight against organised crime in the Western Balkans (A9-0298/2021 - Lukas Mandl)

De VVD verwelkomt het verslag dat de georganiseerde misdaad en corruptie met betrekking tot de Westelijke Balkanlanden aan de kaak stelt. Het is belangrijk dat de georganiseerde misdaad en corruptie beter worden bestreden met concrete voorstellen, waaronder door internationale en regionale samenwerking verder te stimuleren, door ondersteuning vanuit de EU aan te bieden en door noodzakelijke hervormingen aan te bevelen. Echter, in het verslag staat ook dat Kosovo heeft voldaan aan alle benodigde eisen om voor visumliberalisatie in aanmerking te komen. Hier verschilt de VVD van mening, aangezien Kosovo nog niet de vereiste vooruitgang op het gebied van de rechtsstaat heeft aangetoond. Desondanks heeft de VVD-fractie besloten het verslag te steunen omdat het grootste gedeelte te onderschrijven is.
2021/12/15
Objection pursuant to Rule 111(3): Acceptance period of vaccination certificates issued in the EU Digital COVID Certificate format indicating the completion of the primary vaccination series (B9-0092/2022)

Net als velen wil de VVD zo snel als mogelijk af van het digitale COVID-reiscertificaat. De introductie van het COVID-reiscertificaat maakte reizen binnen de EU weer mogelijk en hielp om toerisme weer veilig doorgang te laten vinden. Nu we in een andere fase van de pandemie lijken te zijn beland, zal de VVD de komende tijd echter kritisch blijven kijken naar de functionaliteit, proportionaliteit en toekomstige noodzaak van EU-COVID-reiscertificaten. De afweging of het certificaat nog nodig is en welke voorwaarden daaraan worden gesteld, wordt gemaakt op basis van informatie en advies van het EMA en ECDC. Het bezwaar waar we vandaag over hebben gestemd, gaat daartegen in. Ook valt niet uit te sluiten dat we deze infrastructuur ook weer nodig hebben bij een mogelijke opleving van het virus en nieuwe ziekmakende varianten. Vandaar dat de VVD-delegatie tegen het bezwaar heeft gestemd.
2022/02/15
Implementation report on on-farm animal welfare (A9-0296/2021 - Jérémy Decerle)

De VVD-delegatie steunt dit initiatiefverslag en stemt tegen het amendement waarin wordt gepleit voor een verbod op het doden van mannelijke kuikens. Hoewel er ook in Nederland naar gestreefd wordt om op termijn te stoppen met het doden van eendagskuikens, is een verbod op dit moment nog voorbarig. Ontwikkelingen in de techniek om eieren te seksen en verdienmodellen voor het houden van hanen zullen bijdragen aan een versnelde uitfasering.
2022/02/15
Russian aggression against Ukraine (B9-0123/2022)

Het Europees Parlement heeft gisteren een resolutie aangenomen over de invasie van Rusland in Oekraïne. De VVD staat achter de stevige sancties die in deze resolutie zijn opgenomen om Poetin en de Russische oligarchen hard aan te pakken, Oekraïne meer te steunen en Rusland verder te isoleren op het wereldtoneel.In punt 34 wordt gesteld dat de EU-instellingen naar de toekenning van de status van kandidaat-lidstaat aan Oekraïne toe zullen werken, op basis van verdienste en zonder een gestelde termijn. In principe staat het elk Europees land vrij om een toetredingsverzoek in te dienen, dat vervolgens aan strenge voorwaarden wordt getoetst. Voorts is het aan de lidstaten om elke stap van dit proces unaniem goed te keuren. De toekenning van de status van kandidaat-lidstaat aan Oekraïne is op dit moment dan ook niet aan de orde. Het gaat namelijk om een langdurig en moeilijk proces dat vaak vele jaren kan duren.De VVD vindt dat we Oekraïne in de huidige situatie niet met deze discussie helpen en meent dat we het land beter concrete steun kunnen bieden die we meteen kunnen waarmaken.
2022/03/01
Guidelines for the 2023 budget – Section III (A9-0062/2022 - Nicolae Ştefănuță)

Het Europees Parlement stelt voor om zijn begroting voor 2023 met 6,24 % te verhogen ter financiering van de hogere energierekening, het indexeren van salarissen en investeringen in cyberbeveiliging. Hoewel de VVD ingenomen is met de investeringen in cyberbeveiliging en de voorgestelde bezuinigingen op begrotingsposten elders, vindt de VVD de voorgestelde verhoging van 130 miljoen euro buitenproportioneel, ook gelet op de alsmaar stijgende kosten waar burgers mee worden geconfronteerd. De VVD heeft zich daarom onthouden bij de stemming over dit verslag.
2022/04/05
Conclusions of the European Council meeting of 24-25 March 2022: including the latest developments of the war against Ukraine and the EU sanctions against Russia and their implementation (RC-B9-0197/2022, B9-0197/2022, B9-0200/2022, B9-0201/2022, B9-0203/2022, B9-0210/2022, B9-0211/2022)

De VVD steunt het nieuwe pakket aan EU-sancties volledig. Maar er kan, en moet, nog meer worden gedaan. Daarom heeft de VVD-fractie voor de oproep tot het instellen van extra sancties gestemd. Ook moet de handhaving van de sancties beter. President Poetin en zijn regime moeten niet aan de consequenties kunnen ontsnappen.Ook moet de EU haar afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk afbouwen. Liever vandaag dan morgen. Hier is de VVD het volledig mee eens. Maar dit moet wel doordacht gebeuren en met oog voor alle mogelijke gevolgen. Daarom heeft de VVD zich onthouden bij een directe boycot, maar steunt de VVD wel een embargo zo snel als mogelijk.
2022/04/07

Written questions (31)

Low river-water levels in the Netherlands
2019/07/24
Documents: PDF(39 KB) DOC(18 KB)
Rules on the identification and recording of poultry
2019/09/23
Documents: PDF(39 KB) DOC(18 KB)
Plant passport
2019/11/08
Documents: PDF(40 KB) DOC(10 KB)
Protection of endangered meadow birds
2019/11/08
Documents: PDF(39 KB) DOC(9 KB)
Ban on pymetrozine
2019/11/26
Documents: PDF(39 KB) DOC(10 KB)
Maximum residue limit (MRL) for fluopicolide in poppy
2020/02/05
Documents: PDF(38 KB) DOC(9 KB)
Intensive pig farming in certain EU countries
2020/02/17
Documents: PDF(46 KB) DOC(10 KB)
Role of insect breeding as part of the Green Deal
2020/02/21
Documents: PDF(40 KB) DOC(9 KB)
Alleged 'LGBTI-free zones' in Poland
2020/03/04
Documents: PDF(48 KB) DOC(10 KB)
A pharmaceutical strategy for Europe and the need for a high‑level pharmaceutical forum
2020/03/11
Documents: PDF(45 KB) DOC(9 KB)
Pulse fishing
2020/05/26
Documents: PDF(40 KB) DOC(9 KB)
Mass arrest of LGBTI activists in Poland
2020/09/01
Documents: PDF(58 KB) DOC(11 KB)
Public procurement of pharmaceuticals and the upcoming pharmaceutical strategy
2020/10/08
Documents: PDF(38 KB) DOC(9 KB)
Development of a market in edible insects
2020/10/29
Documents: PDF(36 KB) DOC(9 KB)
Recently proposed bills in Hungary infringing on the rights of LGBTI persons
2020/11/26
Documents: PDF(53 KB) DOC(11 KB)
Food safety risks of imported meat from stolen and unidentified horses from Argentina
2020/12/03
Documents: PDF(53 KB) DOC(11 KB)
Developing a common vaccination card in the EU in light of the COVID-19 pandemic
2020/12/24
Documents: PDF(49 KB) DOC(10 KB)
Optimising digital infrastructure in healthcare, need for investment and incentives inside and outside the sector
2021/02/25
Documents: PDF(38 KB) DOC(9 KB)
European legal framework for smoking food
2021/04/20
Documents: PDF(39 KB) DOC(9 KB)
Admission process for microbial plant biostimulants under the Fertilising Products Regulation
2021/05/17
Documents: PDF(38 KB) DOC(9 KB)
Collection and recycling of electronic devices in Europe and elsewhere
2021/06/09
Documents: PDF(37 KB) DOC(9 KB)
Review of end-of-waste criteria and the possibility of setting new European end-of-waste criteria: what will be done with wastewater and sewage sludge?
2021/09/02
Documents: PDF(38 KB) DOC(9 KB)
Collection and recycling of electronic devices in Europe and elsewhere – international dimension
2021/09/02
Documents: PDF(38 KB) DOC(9 KB)
Circular economy: the transition to a sharing economy – what about administrative measures on ownership rights and liability?
2021/09/29
Documents: PDF(37 KB) DOC(9 KB)
Public consultation on the legislation on plants produced by certain new genomic techniques
2021/11/22
Documents: PDF(39 KB) DOC(10 KB)
The Recovery and Resilience Facility and the Foreign Subsidies Instrument
2021/12/01
Documents: PDF(44 KB) DOC(10 KB)
Changes to marketing standards needed to protect free range eggs
2022/02/04
Documents: PDF(41 KB) DOC(10 KB)
Ban on beam trawling
2022/02/18
Documents: PDF(39 KB) DOC(9 KB)
Consequences of rising fuel prices for the fishing industry
2022/03/08
Documents: PDF(40 KB) DOC(10 KB)
Access for all to blood and plasma donation
2022/07/04
Documents: PDF(41 KB) DOC(10 KB)
Encouraging innovation: optimising photosynthesis by means of plant breeding strategies
2022/09/07
Documents: PDF(37 KB) DOC(9 KB)

Amendments (1701)

Amendment 20 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Citation 15 a (new)
— having regard to the 2019 IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 23 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Citation 15 b (new)
— having regard to the 2021 IUCN Manual for the Creation of Blue Carbon Projects in Europe and the Mediterranean;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 68 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Recital C
C. whereas every tonne of fossil CO2 that is not emitted or is or will be sustainably stored in cycles is the best contribution to achieving climate targets; whereas storing CO2 from the atmosphere or other cycles should be used as one among many methods for achieving climate targetsavoiding the worst effects of climate change will rely first and foremost on preventing as much greenhouse gas (GHG) emissions as possible from reaching the atmosphere, including with technologies such as carbon capture and storage (CCS) where other mitigation options are not feasible, and additionally on removing carbon dioxide already in the atmosphere, through technologies such as carbon dioxide removal;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 71 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Recital C
C. whereas every tonne of fossil CO2greenhouse gases that is not emitted or is or will be sustainably stored in cycles is the best contribution to achieving climate targets; whereas storing CO2 from the atmosphere or other cycles should be used as one among many methods for achieving climate targets;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 100 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Recital E a (new)
Ea. whereas, as breeding grounds and habitats for a wide range of marine and terrestrial species, blue carbon ecosystems are highly productive and play an important ecological role in nutrient and carbon cycling in protecting the coastline, and in sustaining the livelihoods and ensuring the well-being of local communities;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 101 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Recital E a (new)
Ea. whereas an efficient and robust regulatory framework and appropriate funding will be necessary to ensure the timely commercialisation and deployment of carbon capture, removal, and storage technologies, as well as the required CO2 infrastructure;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 106 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Recital E b (new)
Eb. whereas Europe has vast CO2 storage resources available that can contribute to reaching climate neutrality; whereas it is unlikely that geologic storage clusters will be developed in every Member State, and cross-border European coordination will therefore be needed for the development and deployment of CO2 storage and transport infrastructure;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 111 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Recital E c (new)
Ec. whereas the London Protocol prohibits the export of CO2 for disposal in another country, complicating the cross- border transport of CO2 for storage; whereas only a few Member States have so far adopted the 2009 amendment addressing this limitation;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 165 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3
3. Stresses that each sector must first and foremost reduce its own CO2 emissions independently and only use the storage capacity of other sectors, such as agriculture and forestry, primarily for non- reducible emissions and temporarily for emissions that are very hard to reduce, in order to reach climate targets before 2050 and to kickstart carbon farming business models;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 173 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 4
4. Emphasises that sustainable food production and the availability of renewable raw materials remain the primary objective of agriculture and forestry; underlines that both sectors are themselves being massively affected by climate change; emphasises that farmers and foresters have a self-interest in combatting climate change, considering the negative effects of climate change for their production and the co-benefits that reducing emissions can have for their business model;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 184 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 5
5. Considers that carbon conservation is already an important issue and will continue to be in the future, especially for preserving soil fertility, soil health and for climate change adaptation;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 204 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 7
7. Emphasises that the blue carbon economy could contribute to the storage of CO2 in coastal regions after careful research; encourages the Commission to collect knowledge and data on blue carbon capture; calls on the Commission to develop a specific methodology to include marine coastal ecosystems in the eligible projects of the certification scheme; welcomes the launch of an international coalition for blue carbon and asks the Commission to encourage Member States to introduce blue carbon initiatives in their nationally determined contributions (NDCs), as well as to strengthen the knowledge to develop a specific methodology to include marine coastal ecosystems in the eligible projects of the certification schemes, while encouraging international political cooperation to provide adequate funding for the protection and restoration of coastal marine ecosystems; calls, in this regard, on the Commission to support private sector contributions dedicated to the restoration of marine biodiversity, notably through the enforcement of specific funding initiatives such as the recent United Nations Development Programme (UNDP)’s “Ocean Promise” initiative, which commits to recovering nearly $ 1 trillion in annual socioeconomic losses due to poor ocean management;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 210 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 7 a (new)
7a. Recalls the need to map these ecosystems and calls on the Commission to develop and implement a system for collecting data related to blue carbon sequestration and storage; notes that this is an important tool for monitoring the effectiveness of policies and for prioritising future actions, and that it is important to be able to determine the evolution of the habitat, its extension or degradation by comparing it with reference years.
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 242 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 9
9. ConsiderStrongly supports that carbon farming can be a new business model which should be additional and voluntary, and which aims to upscale climate mitigation by paying farmers to implement climate-friendly farm or forest management practices, by tapping into the potential of blue carbon ecosystems and by streamlining the industrial use of carbon sequestered for different purposesshould be about setting up a business model incentivizing carbon sequestration in soil and reducing of GHG emissions in agriculture while enhancing biodiversity and other environmental objectives of the European Green Deal; believes that it needs to have multiple co-benefits, in particular reducing our dependency on fertilizer inputs and on their suppliers, enhancing fertility without harming soil health and increasing resilience; strongly welcomes the fact that the Communication of the Commission underlines the necessity to connect carbon and biodiversity approach in order to make carbon farming a successful model;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 258 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 9 a (new)
9a. Is convinced that the large use of carbon removal scheme can bring about a new business model which connects the deployment of the Green Deal and increase in farmers’ income; underlines that this business model should be at the same time a top-up for farmer’s income and a kick-starting tool for the transition at farm level towards practices in line with the objectives of the Green Deal;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 279 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10 a (new)
10a. Believes that the carbon removal scheme for land should be based on a result-based approach; to this end, urges the Commission to define the eligible methodologies and the relevant KPIs, taking into account the right balance between cost and precision; in particular the carbon removal scheme should include direct and indirect CO2 emissions as well as direct CH4 and N2O emissions in order to allow for comprehensive farm level transition; the assessment of GHG emissions removed should be done on a per hectare rather than on a per output approach; calls also on the Commission to develop different accounting methods for each kind of emissions in order to avoid greenwashing and maintain high incentives to reduce emissions from CH4 and N2O;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 281 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10 a (new)
10a. Considers that carbon farming schemes should not only be targeted at carbon sequestration, but also at reducing emissions at farm level through practises and innovations such as the use of organic fertilisers over chemical fertilisers, the use of feed additives, improvements in manure management and plant and livestock breeding;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 310 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12
12. Stresses that carbon farming must be regulated in line withtaking into account the current CAP rules and be seen as a complementary and additional topping-up option; underlines, however, that in the longer term carbon farming should becarbon removal scheme should also be associated to market-based mechanism;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 330 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12 b (new)
12b. Is of the opinion that the Commission and Member State should act as enabling entities of carbon farming practices; to this end calls the Commission and Member States to fund and make available measurements, modelling and soil sampling tools as well as relevant training necessary for the scale up of practices certified by the carbon removal scheme;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 332 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12 c (new)
12c. Believes that the data collected on soil health in the framework of the carbon removal scheme should be made available to banks and insurances in order to allow them to incorporate soil health in their risk-based pricing and asset pricing; proposes that this data also be made available in an EU-wide database in order to channel private funding to the highest quality farms and projects;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 335 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12 d (new)
12d. Asks the Commission to make available to land managers verified emission and removal data, based on a farm level and a result-based approach, well before 2026 in order to be used in the framework of the Sustainable Food System legislation as well in the next Common Agricultural Policy.
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 339 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13
13. Considers that carbon capture and storage (CCS) and carbon capture and utilisation (CCU) can play a crucial role as future technologies for achieving climate neutrality in Europe and for creating a successful decarbonised economy in Europe; underlines that the setting of minimum CCS and CCU targets and requirements could, if applicable under national legislation, significantly speed up the decarbonisation of Europe's industrial sector;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 345 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13
13. Considers that scientifically proven, sustainable and permanent carbon capture and storage (CCS) and carbon capture and utilisation (CCU) can play a crucial role as future technologies for reducing emissions and achieving climate neutrality in Europe and for creating a successful decarbonised economy in Europe;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 347 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13 a (new)
13a. Welcomes the Commission´s plans to establish an efficient system for the traceability of captured CO2; highlights the need to distinguish between emissions reductions achieved through captured carbon on-site on one hand, and removals from the atmosphere on the other; underlines the need for robust accounting rules that ensure that all greenhouse gases that reach the atmosphere are effectively accounted for, and that double counting is avoided;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 353 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14
14. Underlines that CCS is not allowed in all Member States; stresses thatcalls on the Commission hand the Member States to sufficiently document the long-term effect of CCS in regions with deep soil and support experimental projects to obtain more data on thigeological storage capacity and support research to obtain more data on this; points out however that sufficient data is already available to start the deployment of CCS technologies;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 354 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14
14. Underlines that CCS is not allowed in all Member States; stresses that the Commission has to sufficiently document the long-term effect of CCS in regions with deep soil and should support experimental projects to obtain more data on thissuch effects; stresses that to date, the lack of practical examples and data are undermining the objectives as set out in Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the geological storage of carbon dioxide and amending Council Directive 85/337/EEC;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 360 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14 a (new)
14a. Calls on the Commission to assess how to account for emissions of greenhouse gases which are considered to have been captured and utilised to become chemically bound in a product in a non- permanent way based on a life-cycle assessment of the product, taking into account the dual role of greenhouse gases as emissions and as feedstock, including the emissions captured in the manufacture of the product, the emissions produced as part of the capture and utilisation process, the emissions utilised in the manufacture of the product, and the number of years the carbon captured from the emissions is bound in the product;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 370 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14 b (new)
14b. Calls on the Commission to adopt a Strategy on carbon capture and storage by the end 2023 at the latest, with a detailed plan and targets for the deployment of CCS in Europe, matching the EU´s long term climate target to be climate neutral by 2050 at the latest;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 371 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14 c (new)
14c. Calls on the Commission to adopt a roadmap, with clear steps and milestones, to develop the CO2 storage and transport infrastructure needed to match the EU´s long term climate target to be climate neutral by 2050 at the latest;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 373 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14 d (new)
14d. Invites the Commission to encourage Member States to ratify the 2009 London Protocol amendment; calls on the Commission to provide guidelines for bilateral agreements on the export and import of CO2 for storage;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 376 #

2022/2053(INI)

15. Underlines that the new certification framework for carbon farmingremovals must be based on best available science and robust monitoring, reporting and verification, must differentiate between different origins of carbon, must include strict provisions on permanence and liability, and take into account all associated greenhouse gas emissions; at the same time, it should be as simple as possible in its design and not result in disproportionate administrative burdens for land and forestry managers and owners; emphasises that the future Union certification framework will need to take into account already existing national initiatives with the same objectives and build on their experience to have a solid Union-wide certification scheme;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 391 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 15 a (new)
15a. Emphasises that result-based carbon farming schemes should be accessible for all farmers by considering regional differences, while at the same time the carbon certification framework should take into account the current levels of soil organic carbon on farms, considering that it will be harder for farmers that have already much carbon stored to sequester even more;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 396 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 15 b (new)
15b. Stresses that, in order to have a robust and reliable business model, carbon farming schemes should ensure that farmers can still be compensated for taken measures if carbon removals are lower due to natural disturbances;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 410 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 16
16. Emphasises the need to develop a robust new framework for the quantification and certification of carbon removals that must at the same time avoid greenwashing and carbon leakage; underlines the need to promote high- quality carbon removal certificates that can ensure the achievement of the criteria of additionality, permanence, no double counting and authenticity in order to incentivise improved land management practices, thus resulting in enhanced carbon capturecarbon removals;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 416 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 16 a (new)
16a. Stresses that the upcoming legislation on the certification of carbon removals should include a set of common minimum standards for all methods of CDR, ensuring the criteria of additionality, permanence, and avoidance of double accounting and leakage, but the certification mechanism should also include a set of comprehensive and distinct criteria and methodologies for each recognised method of CDR;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 423 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 16 a (new)
16a. Asks the Scientific Panel on Climate Change to be thoroughly involved in the setting up of the carbon removal scheme in order to ensure its environmental integrity;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 443 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 17
17. Stresses that carbon farming should be market-based and financed by public and/or private funds; calls on the Commission to create a genuinely new business model for farmers and foresters; notbelieves that financing from the value chain or through the creation of a voluntary carbon market is possible; stresses that the CAP is not a viablemeasures in the CAP can be targeted to increase carbon removals, but additional sources of funding, as the CAP is notre needed to make carbon farming a business model;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 459 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 17 b (new)
17b. Asks the European commission to use the Sustainable Food System legislation as a legislative vehicle to upscale practices certified by the EU carbon removal scheme; therefore asks the Commission to carry out in the impact assessment of this legislation an analysis on the best way to reach this objective;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 460 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 17 c (new)
17c. Invites the Commission to use the carbon removal scheme as a fast tracking tool for relevant EU funds (CAP ecoschemes, agroecological payments under CAP’s 2nd pillar, LIFE etc.); the scheme should be a tool that multiplies the channels of funding rather than narrow them down, including better targeted state aid measures based on the carbon removal scheme;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 485 #

2022/2053(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 21
21. Calls for advisory services in agriculture, such as the Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS), to contribute with broader knowledge and information to support sustainable carbon practices and to ensure easy access to this information; emphasises that knowledge and information for carbon farming should not only be focussed on carbon removals, but also on measures and innovations for emission reductions at farm level, such as the use of organic fertilisers over chemical fertilisers, the use of feed additives, improvements in manure management and plant and livestock breeding;
2022/08/30
Committee: ENVI
Amendment 354 #

2022/2016(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 16 a (new)
16a. Considers that in order to increase the amount of trees planted in the Union, opportunities to plant trees within existing forests and in urban areas should be prioritised over converting productive agricultural land to forest;
2022/03/28
Committee: AGRI
Amendment 78 #

2022/0160(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 5
Directive (EU) 2018/2001
Article 15c – paragraph 1 – subparagraph 1 – point a – introductory part
(a) Designate sufficiently homogeneous land and sea areas where the deployment of a specific type or types of renewable energy is not expected to have significant environmental impactsly impact the environment or food production, in view of the particularities of the selected territory. In doing so, Member States shall:
2022/09/19
Committee: ENVI
Amendment 83 #

2022/0160(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 5
— give priority to artificial and built surfaces, such as rooftops, transport infrastructure areasparking areas, waste sites, industrial sites, on-farm sites, mines, artificial inland water bodies, lakes or reservoirs, and, where appropriate, urban waste water treatment sites, as well as degraded land not usable for agriculture;
2022/09/19
Committee: ENVI
Amendment 12 #

2021/2239(INI)

Motion for a resolution
Recital B a (new)
Ba. whereas Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of organic products obliges farmers to comply with a conversion period during which they have to apply all rules on organic production; whereas this period may last up to 3 years; whereas farmers during this period have to bear higher costs of production without benefiting from higher market prices for organic products;
2022/01/26
Committee: AGRI
Amendment 25 #

2021/2239(INI)

Motion for a resolution
Recital D
D. whereas it is essential to ensure that consumers and food services are in a position to make informed choices when purchasing food;
2022/01/26
Committee: AGRI
Amendment 73 #

2021/2239(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 2
2. Underlines that the development and growth of the organic sector must be accompanied by market-driven and accompanied by holistic supply chain developments as well as measures to stimulate further the demand for organic food and ensure consumer trust, in order to safeguard the future profitability of the organic market and organic farming in the EU;
2022/01/26
Committee: AGRI
Amendment 74 #

2021/2239(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 2
2. Underlines that the development and growth of the organic sector must be accompanied by market-driven and accompanied by holistic supply chain developments as well as measures to stimulate furmeet ther demand for organic food and ensure consumer trust, in order to safeguard the future profitability of the organic market and organic farming in the EU;
2022/01/26
Committee: AGRI
Amendment 76 #

2021/2239(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 2 a (new)
2a. Highlights that stimulating agricultural sustainability and resilience of the EU foodsystem should be a priority; underlines that co-existence of different farming systems is important as diversity is key to food system security and resilience and benefits sustainable development; points out that there is no single farming model that fits all countries and regions and stresses that the benefits of the different sustainable farming models should be recognised;
2022/01/26
Committee: AGRI
Amendment 91 #

2021/2239(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3
3. Points out that for an EU action plan to succeed, it must stimulate and mobilise the Member States; expresses the view, therefore, that Member States should be encouraged to develop their own national OAPs with concrete, time-bound actions;
2022/01/26
Committee: AGRI
Amendment 105 #

2021/2239(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 4
4. Stresses that Member States should engage all stakeholders, especially organic farmers and associations, local and regional authorities, consumer and private sector representatives and, the hospitality and food industryies, in a consultative process when adopting their national OAPs to achieve the best possible synergies;
2022/01/26
Committee: AGRI
Amendment 128 #

2021/2239(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6 a (new)
6a. Is of the opinion that legislation and OAPs must provide sufficient room for flexibility for Member States' different organic practices and prerequisites, such as climate zones and length of growing seasons;
2022/01/26
Committee: AGRI
Amendment 129 #

2021/2239(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6 b (new)
6b. Stresses the need for modern and innovative methods when developing new organic seeds and agriculture practices, maintaining high level of protection of human health and the environment;
2022/01/26
Committee: AGRI
Amendment 130 #

2021/2239(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6 c (new)
6a. Expresses its concern about misleading labels, packaging and advertising that makes it difficult for consumers to distinguish conventional products from organic products; emphasizes that the terms 'locally produced' or 'regionally produced' should only be used if the main ingredients of the food product concerned are actually from that region, and that the terms 'authentic' or 'natural' should never be allowed for industrially processed foods;
2022/01/26
Committee: AGRI
Amendment 156 #

2021/2239(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 9
9. Points out that local, regional and regnational authorities play an important role in supporting the structuring of the organic sector in terms of production, logistics and trade, facilitating the creation of organised cooperation between producers and consumers, and raising awareness at local level and developing educational programmes for preschools and schools; highlights that all authorities continuously must work with easing the administrative burden and regulations in order to make the regulatory framework better;
2022/01/26
Committee: AGRI
Amendment 159 #

2021/2239(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 9
9. Points out that local and regional authorities play an important role in supporting the structuring of the organic sector in terms of production, logistics and trade, facilitating the creation of organised cooperation between producers, food services and consumers, as well as raising public awareness at local levelbout the differences between various sustainable farming methods and developing educational programmes for preschools and schools;
2022/01/26
Committee: AGRI
Amendment 166 #

2021/2239(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10
10. Highlights that the success of the OAP will depend on stronger involvement of the private sector to stimulate demand, especially in countries with less developed organic markets and production; underlines that an increase in organic production must foremost come from higher private demand and not from political incentives;
2022/01/26
Committee: AGRI
Amendment 183 #

2021/2239(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12
12. Considers that concrete action to promote exports of EU organic products is needed; acknowledge, in this regard, the potential of the existing EU promotion policy for organic production; underlines that any promotion policy should recognise the wide range of sustainable production methods, practises and products in the EU; requests that the Commission report regularly on forthcoming negotiations with the EU’s trading partners to inform Parliament about the potential for expansion of the organic market;
2022/01/26
Committee: AGRI
Amendment 206 #

2021/2239(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13
13. Considers that an adequate common agricultural policy (CAP) budget should be provided to create incentives for farmers to convert to and maintainfurther develop organic farming practices at national level, through rural development measures or newly introduced eco-schemes, or a combination of the two; calls on the Member States to support generational renewal in organic farming;
2022/01/26
Committee: AGRI
Amendment 207 #

2021/2239(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13 a (new)
13a. Welcomes the availability of eco- schemes under the new CAP to support conversion; reiterates that the uptake and growth of the organic sector must be accompanied by market-driven and supply chain developments1a; welcomes, in this regard, voluntary initiatives by retailers to buy conversion products at a higher price and believes such initiatives should be promoted; takes due note of the difficulties they are facing in marketing these conversion products to consumers due to the lack of harmonised rules and calls on the Commission to assess measures to facilitate their marketing, such as through harmonised labelling; _________________ 1a European Parliament resolution of 20 October 2021 on a farm to fork strategy for a fair, healthy and environmentally- friendly food system (2020/2260(INI))
2022/01/26
Committee: AGRI
Amendment 245 #

2021/2239(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 16
16. Stresses the fundamental importance of expanding the structured exchange of knowledge and best practices on organic farming among Member States and farmers; believes in the benefits of growing collaboration between scientists, advisory services, the education sector, farmers and society in this respect; highlights the important role to be played by farm advisory services, which Member States mustcan include in their CAP strategic plans, in the development of the organic sector;
2022/01/26
Committee: AGRI
Amendment 264 #

2021/2239(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 18
18. Stresses the need for research and innovation to overcome restrictions in organic agriculture, such as the availability of organic protein feed, vitamins, plant protection products, fertilisers and genetic resources and to encourage meeting societal expectations on animal welfare and efficient resource use; reminds the importance of livestock manure as an organic fertilizer and encourages its sustainable use in the cultivation cycle; welcomes the Commission’s intention to earmark Horizon Europe funding in this respect; calls on the Commission to stimulate and foster cooperation between research communities working on organic and conventional food and farming;
2022/01/26
Committee: AGRI
Amendment 275 #

2021/2239(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 18 a (new)
18a. Underlines that bio-fertilizers and bio-based soil improvers are important components of organic farming practices; stresses therefore the need to incentivise innovation with regard to the production of bio-fertilizers and bio-based soil improvers from various types of biomass waste such as animal manure and food waste;
2022/01/26
Committee: AGRI
Amendment 282 #

2021/2239(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 18 b (new)
18b. Stresses the need to support the development of safe, effective and affordable alternative to plant protection products as an important element of the development of organic production;
2022/01/26
Committee: AGRI
Amendment 248 #

2021/2188(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 22 a (new)
22 a. Stresses that algae is one of the future solutions for achieving the objectives of the Green Deal, as a carbon dioxide trap and a sustainable alternative in various economic sectors, but also as a nutritional product for human consumption, being a major source of protein and quality micronutrients
2021/12/15
Committee: PECH
Amendment 250 #

2021/2188(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 22 b (new)
22 b. Calls on the Commission to act quickly to enable easier authorisation of algae as a new foodstuff, by reducing the associated application costs and allowing easier access to the market, all while ensuring product quality and safety;
2021/12/15
Committee: PECH
Amendment 251 #

2021/2188(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 22 c (new)
22 c. Stresses that the European Union is responsible for 1% of global algae production, and therefore considers that sea algae production should be encouraged by Member States and the EMFAF; notes the initiatives included in the Commission’s strategy and invites the Commission to consider all of the solutions for developing possibilities for algae production and use, and also to consider the financing options for accelerating algae production
2021/12/15
Committee: PECH
Amendment 288 #

2021/2188(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 29 b (new)
29b. Stresses the importance of innovation in fishing to improve its performance both environmentally and economically, and calls for a new approach to innovation: innovation does not mean increasing fishing capacities, as these are the result of modernity
2021/12/15
Committee: PECH
Amendment 2 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Citation 1 a (new)
— having regard to Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy [CFP], amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC2 and specially Article 17
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 4 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Citation 4
— having regard to Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy [CFP], amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC2 , _________________ 2 OJ L 354, 28.12.2013, p. 22.deleted
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 16 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Citation 14 a (new)
— Having regard to the 2020 report of the Working Group on Electric Trawling, volume 2, number 37 of the International Council for the Exploration of the Sea (ICES) and the ICES Special Advice of 20 May 2020, entitled 'Request from the Netherlands regarding the impacts of pulse trawling on the ecosystem and environment from the sole (Solea solea) fishery in the North Sea';
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 19 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Recital A
A. whereas the CFP includes the objectives of minimising the ‘negative impacts of fishing activities on the marine ecosystem’, of ‘achievobjectives of the CFP are to ensure that fishing and aquaculture activities are environmentally sustainable in the long term and managed in a manner consistent with the objectives of generating economic, social and employment benefits’, of and contributing to a fair standard of living for those who depend on fishing activities, bearing the availability of food products by applying the precautionary approach to fisheries management and seeking to ensure that the exploitation of living mind coastal fisheries and socio-economic aspects’ and of promoting ‘coastal fishing activities, taking into account socio- economic aspects’; arine biological resources restores and maintains populations of harvested species above levels that can produce the maximum sustainable yield;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 22 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Recital B
B. whereas the EU is responsible for setting the annual total allowable catches and total fishing efforts, which are then distributed among the Member States; whereas each Member State distributes these fishing opportunitiesCouncil allocates fishing opportunities to the Member States ensuring the relative stability of fishing activities of each Member State in relation to each stock or fishery and each Member State allocates them among its fishers and producer organisations with this goal;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 29 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Recital C
C. whereas according to Article 17, it is an obligation for Member States to ‘shall use transparent and objective criteria’ to allocate fishing opportunities, ‘including those of an environmental, social and economic nature’, including those of an environmental, social and economic nature and may include other criteria such as the impact of fishing on the environment, the history of compliance, the contribution to the local economy and historical catch levels to allocate fishing opportunities;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 31 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Recital D
D. whereas Article 17 includes possible criteria of an environmental, social and economic nature such as ‘the impact of fishing on the environment, the history of compliance, the contribution to the local economy and historic catch levels’;deleted
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 34 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Recital E
E. whereas Article 17 states that ‘Member States shall endeavour to provide incentives to fishing vessels deploying selective fishing gear or using fishing techniques with reduced environmental impact, such as reduced energy consumption or habitat damage’ which implies an obligation of means;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 35 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Recital E a (new)
Ea. whereas electric pulse fishing, a proven selective and less environmentally harmful fishing technique, was initially proposed by the Commission but has nevertheless been banned;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 36 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Recital F
F. whereas Article 16.6 obliges Member States to inform the Commission of the allocation method used, and thus how Article 17 is being implementedaccording to Article 16 Member States shall decide on the method of allocating the fishing opportunities allocated to them which are not subject to a system of transferable fishing concessions, and each Member State shall inform the Commission of the method of allocation;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 42 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Recital H
H. whereas, according the NEF report, only two countries, Denmark and Estonia, have public quota registers;deleted
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 46 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Recital I
I. whereas the EU has failed to achieve good environmental status of EU marine waters by 2020, as set out in Article 1(1) of the Marine Strategy Framework Directive, and to meet its legal deadline to end overfishing by 2020; report that the Commission adopted in 2020 on the first cycle of implementation of the Marine Strategy Framework Directive, taking into account its holistic nature, established that the EU system of protection is one of the most ambitious in the world and concluded that it needs to be improved to address problems such as overfishing in some seas and unsustainable fishing practices, plastic waste, excess nutrients, underwater noise, and other types of pollution;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 49 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Recital J
J. whereas in its resolution on the Farm To Fork Strategy, Parliament called on the Commission and the Member States to ‘build on existing sustainable practices and to facilitate, encourage and provide adequate support for the transition to low- impact fisheries’ including ‘ and aquaculture and the sustainable development of the sectors, including small-scale coastal fisheries, such as through the application of selective fishing gear, environmentally friendly aquaculture, including organic aquaculture, and energy efficiency solutions and by increasing the percentage of the national quotas allocated to small- scale coastal fisheries’;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 52 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Recital L
L. whereas EU fisheries greatly contribute to society by creating direct and indirect employment and are of critical importanceis a strategic sector of the Union, providing a significant number of direct and indirect jobs in fishing and coastal areas, maintaining a sustainable economy by linking employment to the territory, to people's livelihoods and to the cultural heritage of several EU coastal communmaintenance of cultural traditieons;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 58 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Recital M
M. whereas the World Wildlife Fund has evaluated the systems used for distributing fishing opportunities and considers that 69 % of coastal EU Member States (16 out of 23) have not yet implemented the criteria for ensuring a ‘just and sustainable allocation of fishing opportunities’;deleted
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 61 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Recital N
N. whereas the NEF notes that of the 22 coastal Member States, 17 use historical landing criteria, 13 use vessel size criteria (e.g. length, power and weight), 12 use social criteria (e.g. fisher age and type of employment contract), 12 use economic criteria (e.g. quota uptake, profitability and economic value), and 11 use environmental criteria (e.g. gear type and pingers); whereas in most cases, the social and environmental criteria do not have much weight in the final quota distribution;deleted
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 68 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Recital Q
Q. whereas the Low Impact Fishers of Europe and Our Fish report found that by implementing Article 17 of the CFP and allocating fishing quotas based on transparent and objective criteria of an environmental, social or economic nature, the EU can achieve a just transition to a low-carbon, low-impact fishing fleet;deleted
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 72 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Recital R
R. whereas the Commission is developing an action plan to conserve fishery resources and protect marine ecosystems, which must contribute to one of the main objectives of the European Green Deal by making fisheries more sustainable andensuring sustainability of fisheries and ensure adequate protectingon of marine ecosystems and their biodiversity;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 76 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 1
1. Recalls that fish stocks are natural common goods that should not be considered commodities and should be managed in a way that guarantees the highest long-term benefits for society and minimises the impact on ecosystemsing activity is an asset in managing our natural common goods and it belongs to our common heritage and that the objectives are to preserve fish stocks, protect the marine environment, ensure the economic viability of the Union's fleets through environmentally, economically and socially sustainable exploitation and based on reliable scientific advice and the precautionary principle;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 87 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 2
2. Deplores the fact that the Member States are notStresses that there is no European Commission study analysing the application of the criteria for the allocation of quotas under Articles 16 and 17 of the CFP, including the transparentcy and are not making public what criteria they apply when distributing fishing opportunitieobjectivity of the criteria, in the various Member States, the basis for the analysis being studies by various foundations or NGOs;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 93 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 2 a (new)
2a. Calls on the Commission to draw up a report on the application of the criteria of Articles 16 and 17 of the CFP by each of the Member States;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 95 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3
3. EmphasiStresses that transparent allocation criteria provides stability and legal certainty for operatorshe criteria for the allocation of fishing opportunities based on past performance are those that provide greater stability and legal certainty for operators and also recognises the dependence of the resources of the different fleets, and that it is desirable to make progress on transparency at European level with regard to the criteria and their practical application;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 101 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 4
4. Calls on the Member States to make their respective methods of distributing fishing opportunities and the final quota allocation of each producer organisation and each vessel publicly available, in line with the applicable data protection legislation;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 109 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 5
5. Recalls that producer organisations and fishers guilts play an essential role in the distributingon and management of fishing opportunities among the different vessels;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 113 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6
6. Considers that the allocation methods should be developed in consultation with fishing communities and other relevant stakeholders, based on the best available scientific advice, and should include notice periods to allow fishers to adaptshared with regional authorities, fishing communities, fishers´ guilts and may be aimed at achieving economic, social and environmental sustainability but that it is the Member States that are responsible for developing and implementing these methods;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 121 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 7
7. Notes that the Member States have only marginally modified theirre is no report from the European Commission to know whether EU Member States have changed their methods of allocating fishing opportunity allocation methods since the reform of the CFP in 2013;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 122 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 8
8. Notes that historic catch levels are currently the most common criteria applied by Member States to distribute fishing opportunities, whereas vessel size (le since it has proven to be the most social criterion for recognising th, power and weight) is the second-most- applied criteriae dependence of the resource on the different fleets;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 125 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10
10. Recalls that the use of criteriatransparent and objective criteria including those of an environmental, social or economic nature is an obligation for Member States under Article 17 of the CFP;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 134 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 11
11. Considers that the current allocation methods allow forMember States should ensure a certain level of economic stability in the fishingeries sector, but contribute to reinforcing trends such as economic concentration in the fishing sector and the difficulty of attracting new young fishers; considers, furthermore, that these methods do not provide incentives to fishers who implementy providing incentives for segments that use fishing practices with a reducedlower environmental impact, do not provide fair opportunities to small-scale fishers and threaten their existence by offering opportunities for social, economic and environmental sustainability;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 140 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12
12. Considers that using all three criteria of ain Article 17 of the CFP, namely criteria of a economic, social or environmental nature when allocating fishing opportunities is necessarydesirable in order to fully achieve the objectives set out in the CFP, as well as in the Marine Strategy Framework Directive and the Biodiversity Strategy for 2030 but that it is the Member States that are responsible for developing and implementing the allocation criteria;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 143 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12 a (new)
12a. Considers sustainability and selectivity to be the guiding principles of the European institutions when it comes to fisheries policy, irrespective of scale in the fisheries sector; recalls the low environmental impact of electric pulse fishing, which is also recognised by ICES;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 146 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13
13. Calls on the Commission to ensure that each Member State allocates fishing opportunities using a combination of environmental, social and economic criteria, while making sure the criteria arin accordance with the CFP and specially Article 17, using transparent and objective criteria including those of an environmental, social and economic nature; considers that the criteria should aim to be balanced according to local specificities and challenges that need to be tackled in order to maintain its sustainability;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 152 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14
14. Considers that the re are no one- size-fits-all criteria of an environmentalality and type of fisheries at the European level is different so that there is no single economic or social naturecriterion that can be applied uniformly throughout the EUnion;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 156 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 15
15. Recalls that Member States and producer organisations have in several countries created quota reserves which could be distributed to fishers based on environmental, economic and social criteria;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 160 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 16
16. Calls on the Member States to incentivise fishers to use the most innovative, sustainable and environmentally friendly fishing practices and to include climate and ecosystem considerations methods; considers that such incentives should also be considered while designing their allocation processes (e.g. the impact on the seabed and the carbon footprint of each fisher or producer organisation)method according to Article 17;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 165 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 17
17. Emphasises that the allocation of fishing opportunities to operators withusing criteria such as a lower environmental impact and a betterconsidering an operators history of compliance will contribute to restoring fish populations to a sustainable level and improve biodiversity protection;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 170 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 18
18. Calls on the Members States, in line with Article 17 of the CFP, to use age criteria methodology when allocating the fishing opportunities available to them, in order to support the entry into the business of young fishersimprove transparency;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 172 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 18 a (new)
18a. Encourage the incorporation of young people who can apply innovative and highly sustainable models and can benefit from the transparent application of quota allocation taking into account Article 17 and calls on Member States to use all the opportunities within the European Fisheries Fund to solve the problems of generational change;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 177 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 19
19. Calls on the Commission to engage in more proactive work with the Member States to investigate ways to distribute fishing opportunities in line with the recommendations laid down in Article 17 of the CFP, and to publish guidelines on the use of social and environmental criteria whenon the implementation of the provisions laid down in Article 17 of the CFP, notably ways to distribute fishing opportunities available to them and to publish guidelines on the use of different criteria, including economic, social and environmental when designing their allocation methodology for allocating fishing opportunities;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 181 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 20
20. Calls on the Commission, in its upcoming action plan, to preserve fishery resources, and protect marine ecosystems and include a fishing opportunity target to be distributed according ton environmental criteriagrounds and to developed actions based on an impact assessment;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 186 #

2021/2168(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 21
21. Calls on the Commission, to take this resolution into account in its upcoming report on the functioning of the CFP, to and to further analyse the implementation of Article 17 by the Member States and where appropriate, make proposals on how to improve its implementation;
2022/02/02
Committee: PECH
Amendment 14 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Citation 6 a (new)
— having regard to the Svalbard Treaty
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 15 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Citation 6 b (new)
— having regard to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union on the one hand, and the Government of Greenland and the Government of Denmark
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 16 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Citation 6 c (new)
— having regard to the Agreement on fisheries between the European Economic Community and the Kingdom of Norway
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 17 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Citation 6 d (new)
— having regard to the Agreement on Fisheries and the Marine Environment between the European Economic Community and the Republic of Iceland
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 18 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Citation 6 e (new)
— having regard to the Agreement on fisheries between the European Economic Community and the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 19 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Citation 6 f (new)
— having regard to the fact that the Agreement to Prevent Unregulated High Seas Fisheries in the Central Arctic Ocean entered into force on the 25th of June 2021
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 20 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Citation 6 g (new)
— having regard to the Joint Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on “A stronger EU engagement for a peaceful, sustainable and prosperous Arctic” of the 13thOctober 2021
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 22 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Recital B
B. whereas the importance of conserving and sustainably managing biological marine resources and marine ecosystems on the basis of the best available scientific knowledge and promoting responsible and sustainable aquaculture is recognised, as is the key role that trade will play in achieving these goals;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 29 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Recital G a (new)
G a. whereas the shift in quota shares from the EU to the UK over the transition period as agreed in the Trade and Cooperation agreement will have major negative economic consequences for EU fishers, and the importance of limiting the negative economic impact of future agreements with the UK is recognised;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 31 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Recital H
H. whereas the Specialised Committee on Fisheries as provided for in the Trade and Cooperation Agreement has been set up;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 44 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 2
2. Points out that the full impact of Brexit is not yet known especially as the full implementation of the Trade and Cooperation Agreement in relation to fisheries is still lacking and that issues are still emerging which were not covered in the Trade and Cooperation Agreement, such as aspects relating to Aquaculture;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 48 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3
3. Points out that the impact of Brexit on the fisheries sector extends beyond the geographical area of the United Kingdom and has major implications on the Union fleet operating in other parts of the world under this third country’s jurisdiction, such as the Falkland Islands, Greenland and Svalbard;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 56 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 4
4. Points out that access to waters and resources for both fleetsEU and UK fleets must be considered within the full scope of the Trade and Cooperation Agreement and hence cannot be considered in isolation from issues such as market access;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 57 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 4 a (new)
4 a. Calls on the Commission to ensure no further reductions of quotas for EU fishers after the end of the transition period;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 58 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 5
5. Calls on the Commission to keep all negotiation channels with the United Kingdom open, with a view to finding stable, lasting solutions that are beneficial to both Parties which provides stable and predictable conditions for fishers and the whole fishing sector and covers the time period beyond 2026; points out, however, that all legal instruments should be employed, including those related to market access;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 68 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6
6. Calls on the Member States to draw on the funds under the Brexit Adjustment Reserve to promote and support the sector and the coastal communities affected; emphasises the need for the Adjustment Reserve to earmark more funds for the fisheries sector and for these funds to be available for longer, until atMember States to use the funds for fisheries earmarked under the Reserve and where needed allocate further sums; considers that these funds should be used taking into account that the transition period for quotas will least until 30 June 2026;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 71 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6 a (new)
6 a. Calls on the Commission to assist Member States in using funds from the Brexit Adjustment Reserve to compensate fishers for their loss of quota to the full extend; urges the Commission therefore to provide guidance and provisions needed to use these funds without having State Aid rules hindering assistance to fishers;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 74 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 7
7. Points out that, aside from the direct effects, other adverse effects are being felt as a result of there beingNotes that Brexit has destabilised relations among North Atlantic costal states and emphasises that due to the presence of a another country involved in bilateral negotiations with other third countries in the region; highlights that the EU faces adverse effects aside from the direct effects of Brexit; stresses that third countries have already made unilateral decisions, withich significant adversely and negatively effects on the EU’s fishing fleet; have already been taken by third countriighlights that these and willdverse effects need to be taken into account; emphasises the need for other funds to be set up to supportsupport to be given to the sector andwhich addresses the adverse effects that are not directlif not already covered by othe Adjustment Reserver funds;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 78 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 7 a (new)
7 a. Calls for further and deeper cooperation with other costal states in the area in order to achieve better and a more structured organisation of fisheries management in the region, including deeper cooperation and exchange on scientific studies and data collection;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 79 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 7 b (new)
7 b. Calls on the Commission to facilite the development of additional economic opportunities for costal communities, especially those most affected by Brexit;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 86 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 9 a (new)
9 a. Emphasises that the Marine Protected Areas should only be established with the aim of conservation, and should not be used as a tool to restrict foreign access to waters; regrets, in this regard the lack of cooperation from the UK side when designating new areas around the Doggerbank;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 87 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 9 b (new)
9 b. Stresses that the Trade and Cooperation Agreement provides that technical measures should be proportionate, be based on best scientific advice, should not be discriminatory and apply equally to vessels from both parties and must be notified in advance; urges for better cooperation and coordination in relation to introduction of technical measures including developing clear and non-discriminatory criteria for these measures to ensure that they cannot be used to indirectly restrict access to fishing fleets where they have fishing rights;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 89 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10
10. Calls on the Commission to, while maintaining negotiations with all partners without, however, rul, to strengthen its position vis-à-vis the UK and to engage on all levels, including outn the use of measures, including market access measures, that are appropriate and tough enoughhighest political level, and to be ready to use all appropriate tools, including market access measures, that are tough enough, especially in relation to unilateral decisions by third counties, in order to demonstrate the importance of resolving any conflicts that may arise;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 93 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 11
11. Points out that both Parties are interested init is in the interest of both Parties to have a faithful cooperation in relation to exploiting not only the areas under the jurisdiction of the European Union, the United Kingdom and Northern Ireland but also adjacent international waters; points out, too, that existing resources know no borders, and so management of these resources has direct repercussions on the waters under the jurisdiction of each Party; highlight in this regard the importance of good cooperation and exchange in relation to science and data collection;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 105 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14
14. Calls on the Commission and, Member States and the UK to comply with and enforce the Trade and Cooperation Agreement without resorting to an interpretation of the rules that would be out of step with the spirit of good faith and good neighbourliness and close and peaceful relations based on cooperation and respect for the autonomy and sovereignty of the Parties; points out that the United Kingdom has already unlawfully construed terms of the Trade and Cooperation Agreement in an interpretation at odds with the spirit thereof; such as setting additional conditions for the acquisition of licences;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 109 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14 a (new)
14 a. Is concerned by the situation in relation to licenses for EU-vessels in the waters of the Crown Dependencies and the lack of commitment by the UK to faithfully implement the TCA in this regard; urges the Commission to consider all options in order to ensure that the rights of EU-vessels are respected by the UK; points out that the Trade and Cooperation Agreement provides for provisions for the Partnership Council to consider different arrangements for cooperation in these waters; highlights in this regard that previous arrangements under the Granville Bay Treaty could provide a basis for future adaptations of the rules by the Partnership Council;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 115 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 15
15. Emphasises the need to ensure that the Specialised Committee on Fisheries, provided for in the Trade and Cooperation Agreement, which will be responsible for taking decisions that are fair for both Parties and ensuring that resources are managed sustainably in the long term, takes shape and starts work swiftly, including to prioritise work on urgent issues, such as the practical application of access to waters and the definition of “direct replacement” of a qualifying vessel to further facilitate a faithful implementation of the Trade and Cooperation Agreement;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 118 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 16
16. Highlights the need for transparency in the work of the Specialised Committee on Fisheries and that the European Parliament to be regularly updated on the decisions taken by this Committee and suggests that representatives from the Committee on Fisheries take part in its meetings as observers;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 119 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 16 a (new)
16 a. Urges the Commission and the Council to ensure that all decisions taken in the framework of the TCA respect the prerogatives of the different institutions and follow the appropriate legislative process especially regarding technical measures;
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 127 #

2021/2016(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 17
17. Instructs its President to forward this resolution to the Council and the Commission, as well as to the Member States and the Government and Parliaments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Jersey, Guernsey, Isle of Man, Norway, Iceland, Greenland, Faroe Islands and Denmark.
2021/10/27
Committee: PECH
Amendment 39 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Recital A
A. whereas health is fundamental to the well-being of Europeans and equitable access to healthcare is a pillar of the EUand equitable access to healthcare are fundamental to the well-being of Europeans; whereas safe, affordable medicines are needed to combat all diseases; whereas patients should be at the centre of all health policies, alongside investment and research;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 46 #

2021/2013(INI)

B. whereas COVID-19 has had an impact on people’s health and on the economy; whereas it has highlighted both the EU’s strengths and weaknesses; whereas in order to strengthen the resilience of our national health systems to cross-border threats, more European integration is necessary; whereas a European Health Union, which should contributes to an increasingly social Union, is key in this procesd foster closer cooperation, coordination and knowledge sharing on health between Member States and relevant stakeholders;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 74 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Recital C
C. whereas the pharmaceutical strategy covers the full cycle of medicines, including research, testing, authorisation, consumption and disposal, and contributes to meeting the objectives of the European Green Deal, the digital transformation, the circular economy and climate neutrality;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 82 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Recital C a (new)
C a. whereas, to secure the Union's lead position in the pharmaceutical development, the strategy must focus on strengthening the innovative potential of European pharmaceutical research as well as acknowledging and reinforcing the link with the EU industrial strategy, the SME strategy and the European Health Data Space;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 101 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Recital C b (new)
C b. whereas there are variances and differences in health care systems, national regulation, implementation of EU-regulation, pricing and authorisation processes in the different Member States; whereas these differences are a result of Member States' legitimate competences on health; whereas the differences can lead to fragmentation and unpredictable circumstances for actors in the pharmaceutical sector that operate outside their own country;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 112 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Recital C c (new)
C c. whereas it is both in the interest of the individual patient and the society as such to have a competitive and resilient pharmaceutical industry with strong roots in research; whereas a thriving industry to a higher degree can identify and address patients' medical needs and contribute to advances in public health, economic growth, employment, trade relations and in science and technology;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 140 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 1
1. Stresses that investment in research into and the development of innovative medicines, diagnostics and treatments, as well as access to safe, effective and high- quality medicines, are essential for making progress in the prevention and treatment of diseases;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 142 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 1 a (new)
1 a. Notes with concern that most new medicines are launched earlier in the US than in the EU; notes that this delay is partly due to longer timelines for authorisation procedures in the EU; requests the Commission to assess how the EU’s procedures for authorisation can be made more efficient and timely, in order to allow EU patients to benefit from medicines that can improve their conditions sooner; invites the Commission to propose adequate resources for the EMA to achieve this objective;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 165 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 2
2. Considers that investment in research has not been sufficient to meet the diagnostic and therapeutic needs of patients with rare diseases,or chronic diseases such as paediatric cancers and neurodegenerative diseases or to deal with antimicrobial resistance (AMR);
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 182 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3
3. Considers it imperative that a common EU therapeutic guide for antimicrobials be introduced and that communication campaigns on AMR be coordinated through a single calendar at EU levelo create more awareness on antimicrobial resistance, its variants and its consequences at EU level; supports the Commission’s intentions of making the EU a ’best practice region’ and the introduction of interdisciplinary tools, as the future CAP, to tackle AMR;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 204 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 4
4. Calls on the Commission to further strengthen the current system of incentives for research and the development of new medicines for unmet therapeutic needs and to incorporate new criteria into the system of incentives for research into and the development of new medicines for unmet diagnostic and therapeutic needs, while maintaining the overall stability and predictability of the system, and prioritising projects promoted by the pharmaceutical industry combating rare diseases,or chronic diseases such as paediatric cancers, neurodegenerative diseases and AMR, with the aim of finding more therapeutic options and meeting the needs of patients and health systems; calls on the Commission to promote the creation of an EU framework to guide and regularly evaluate the implementation of national plans to fight these diseases;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 248 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 5
5. Calls on the Commission to promote dialogue with the Member States and stakeholders to assess newadditional criteria for national pricing, such as whether a product is ‘MadeDeveloped in Europe’, whether the EU invested in the product to support research, or whether prices should be adapted to the value of the therapeutic benefit of the medicine, and the primary and broader needs of the population;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 264 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6
6. Calls on the Commission to review the incentive system, increase price transparency, highlight the causes limiting affordability and patient access to medicinal products, and propose sustainable solutions that alsoto cooperate with relevant stakeholders and Member States to identify the root-causes of the unavailability of medicines and to find systematic, safe and sustainable solutions to address this long-standing issue of medicine shortages for patients while promoteing a competitive industrial market in the European Union;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 268 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6
6. Calls on the Commission to review the incentive system, increaseensuring price transparency, highlight the causes limiting affordability and patient access to medicinal products, and propose sustainable solutions that also promote competition; further calls on the Commission, especially DG Competition, to be alert of anti-competitive conduct and investigate anti-competitive practices in the pharmaceutical industry;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 277 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6 a (new)
6 a. Underlines that shortages and unavailability of medicines are multi- factorial issues; believes it is necessary to find solutions to address barriers to timely and effective patient access; calls on the Commission to work with Member States, medicine marketing authorisation holders and other relevant actors to identify and address the root-causes of unavailability of medicines while respecting Member States competences;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 335 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 9
9. Highlights the benefits of public- private partnership tenders for national health systems in funding research into and the production of innovative medicines; stresses that public-private partnership dialogues and academia-pharma cooperation are essential for the exchange of knowledge and information for the benefit of all patients across the Union;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 350 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10
10. Stresses the importance of newHighlights the potential of joint EU public procurement contracts by the Commission and the Member States, especially for emergency medicines and unmet therapeutic needs;; considers that the EU joint procurement has potential as a tool for extraordinary cross-border health threats; suggests that joint public procurement be clearly defined in scope, time, continues to be used on the mandate of Member States on a case-by-case basis and it should not create barriers for patient access, medical innovation or fair competition
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 364 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10 a (new)
10 a. Believes it will be beneficial to have a common definition of unmet medical needs as the concept is a key criterion for medical prioritisation as well as a qualifier for adaptive and accelerated authorisation processes; therefore calls on the Commission to initiate talks to establish transparent criteria on how to define unmet needs;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 396 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 11 a (new)
11 a. Believes that facilitating faster access would be especially beneficial for patients with severe chronical diseases; suggests accordingly to allow patients to take part in the decisions on risk-benefit from early access to new and innovative medicines and treatment;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 411 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12
12. Insists that a competitive EU pharmaceutical industry is strategic and more responsive to patients’Welcomes the Commission's objective of improving the innovation capacity and competitiveness in the pharmaceutical industry; insists that a competitive EU pharmaceutical industry is strategic and more responsive to patients’ needs and that it is in the interest of patients that the industry is in the strongest possible position to meet their diagnostic and therapeutic needs; points out that the industry needs a stable, flexible and agile regulatory environment; believes that it can underlines that the marketing authorive globally with a clear, robust and efficient intellectual property system; welcomes the initiative to build interoperable digital infrastructure for the European Health Data Spacesation system should build on the existing legislative framework and prevent duplication and additional administrative burdens, believes that it can thrive globally with a clear, robust and efficient intellectual property system;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 429 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12 a (new)
12 a. Welcomes the initiative to build interoperable digital infrastructure for the European Health Data Space; highlights the need to promote both primary and secondary use of aggregated health data and the need in this regard for a clearer definition of secondary data use vs. primary data collection; believes that awareness on fragmentation regarding the implementation of GDPR should be raised; further believes that it is of outmost importance to enable and promote trust and data innovation in digital health, which will be possible through education and capability building for regulators, industry and patients;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 498 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13 a (new)
13 a. Encourages Member States to establish regional business hubs to promote biosolutions and green technology in the production of biosimilar medicines as well as other sustainable and innovative pharmaceutical products; underlines the importance of improving education on biosimilars for health care professionals on Member State level;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 500 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13 b (new)
13 b. Calls on the Commission to develop a separate European Life Science strategy drawing on the lessons from the Industrial Strategy, Pharmaceutical strategy and a European Health Union; suggests that the new strategy should be horizontal and include a strategic approach including areas such as industry, research, health union, crisis preparedness and trade;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 507 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14
14. Stresses the importance of creating quality jobs in the EU along the entire pharmaceutical value chain, with the support of the NextGenerationEU instrument; calls on the Commission to propose measures to promote employment and skill-building in the pharmaceutical sector, facilitating talent retention and mobility at EU level;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 516 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 15
15. Highlights the fact that gene and cell therapies, personalised medicine, nanotechnology, next-generation vaccines, e-health and the ‘Million plus genomes’ initiative can bring enormous benefits in relation to the prevention, diagnosis, treatment and post-treatment of all diseases; urges the Commission to develop appropriate regulatory frameworks, to guide new business models, and to run information campaigns to raise awareness and encourage the use of these innovations; urges the Commission to propose adequate resources for the EMA to meet these objectives effectively;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 550 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 17
17. Urges the Commission, based on the experience with the authorisation of COVID-19 vaccines, to work with the EMA to consider extending the application of rolling reviews to other emergency medicineand to incorporate lessons learned from the extraordinary and accelerated authorisation process where it is relevant, safe and beneficial for patients and for innovative medicinal products for underserved areas; further calls on the Commission to work with the EMA to develop the use of electronic product information for all medicines in the EU;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 565 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 18
18. Calls on the Commission to reassess the system which leads from conditional marketing authorisation to standard marketing authorisation or to the exceptional renewal of the authorisation; calls on the EMA to thoroughly carry out the final evaluation and ensure the strict compliance by producers with all of the requirements for each medicine under conditional marketing authorisation in order to ensure the efficacy and safety of such medicine; asks for the time before the final evaluation to be reduced from five to three years; encourages the Commission in cooperation with the EMA to consider how already established tools like accelerated authorisation, early dialogue, expanded guidance and the PRIME scheme can be used to make medicine available to patients at a faster pace, especially medicine that has potential to address an urgent public health threat or an unmet medical need;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 586 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 19
19. Recalls that the EU’s open strategic autonomy is linked to the constant and sufficient availability of medicines in all Member States; calls on the Commission to develop an early warning system for drug shortages, based on a European information network on supply problems, toimproved collection of digital information and digital shortages reporting, and an increased public-private collaboration and towhile monitoring the obligation on the part of industry to provide early and transparent information on the availability of medicines; calls on the Commission to develop a mechanism to safeguard transparency in production and supply chains in the event of emergencies;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 619 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 20
20. Supports the Commission in its efforts to conduct a structured dialogue with players in the pharmaceutical value chain, public authorities, non-governmental patient and health organisations and the research community to address weaknesses and identify opportunities for innovation in the global medicines manufacturing and supply chain;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 627 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 20 a (new)
20 a. Welcomes the strong focus and several initiatives included in the pharmaceuticals strategy on the need to optimise and modernise the existing regulatory framework; urges the Commission to make the best use of existing digital tools at EU level; stresses the need to prioritise a structured dialogue on the manufacturing, the supply chain and the security of supply of Active Pharmaceutical Ingredients (APIs), raw pharmaceutical materials and intermediates; underlines the need to bring all relevant stakeholders together to define a policy roadmap to tackle medicine shortages by enhancing the manufacturing resilience within the European Union;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 630 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 20 a (new)
20 a. Considers it important that the Internal Market for medicines is safeguarded and that unjustified import and export restrictions, that can cause harm to the internal market and decrease affordability, should be avoided and addressed by the Commission if they occur;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 635 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 20 b (new)
20 b. W Welcomes the reference in the pharmaceutical strategy that actions in the area of public procurement can foster competition and improve access; emphasises the importance of diversified supplies and sustainable procurement practices for pharmaceuticals; urges the Commission, in the context of Directive2014/24/EU, to swiftly propose guidelines for the Member States on the implementation of the most economically advantageous tender (MEAT) criteria, looking beyond the lowest price criteria only; proposes that investments in the manufacturing of Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) and medicinal end products in the EU should be considered, as well as the reliability of supply, the reinvestment of profits into R&D and the application of social, environmental, ethical and quality standards;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 646 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 21 a (new)
21 a. Welcomes HERA as a permanent structure that should help facilitate agile and quick decision-making, response and action for future European health crises; stresses that public-private partnerships are a key element in this regard; calls on HERA to facilitate a structured dialogue with industry with the aim of identifying vulnerabilities in the global supply chain of critical medicines and raw materials;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 656 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 22
22. Stresses the need for the pharmaceutical industry to be environmentally friendly and climate- neutral throughout the life cycles of medicinal products; calls on the Commission to strengthen inspection and auditing throughout the production chain and the insurance of access to safe and effective pharmaceutical treatments for patients; calls on the Commission to develop a framework for environmental protection while manufacturing medicines; urges the Commission to ensure high-quality, safe and environmental sustainabilityle standards for active pharmaceutical ingredients imported from non-EU countries; calls on the Commission to address the problem of domestic pharmaceutical waste, with measures to reduce packaging and the size of containers to ensure they are no larger than necessary, and to bring medical prescriptions into line with real therapeutic needs;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 660 #

2021/2013(INI)

22. Stresses the need for the pharmaceutical industry to be environmentally friendly and climate- neutral throughout the life cycles and value chain of medicinal products; calls on the Commission to strengthen inspection and auditing throughout the production chain; encourages the Commission to consider the potential of e-leaflets to reduce use of paper in packaging while also maintaining equal access to important information; urges the Commission to ensure quality environmental sustainability standards for active pharmaceutical ingredients imported from non-EU countries; calls on the Commission to address the problem of domestic pharmaceutical waste, with measures to reduce packaging and the size of containers to ensure they are no larger than necessary, while ensuring convenient and safe handling for patients or consumers with limited mobility, and to bring medical prescriptions into line with real therapeutic needs;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 672 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 22 a (new)
22 a. Stresses that for pharmaceutical waste should be handled in a safe and hygienic matter with regard to the objections and targets of the circular economy and to protect the environment; believes that the pharmaceutical industry should have the same requirements and standards on packaging and waste management as other sectors; calls on the Commission to create a uniform framework for packaging that takes into account user-friendliness and the circumstances for industry;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 677 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 22 a (new)
22 a. Urges the Commission, without further delays, to implement the electronic product information leaflet notice (ePi), made available in all languages for all the member states where the medicine is marketed in order to mitigate shortages and to attain a swifter implementation of the e-leaflet;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 681 #

2021/2013(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 22 b (new)
22 b. Calls on the Commission to set up a focused and action-oriented High Level Pharmaceutical Forum on Better Access to Health Innovation by bringing together multi-stakeholder solutions; Asks the Commission to share via this Forum lessons learned from the COVID-19 emergency situation and to establish an effective policy framework to prevent shortages in the long-term and enable access to medicines for patients and innovation;
2021/06/10
Committee: ENVI
Amendment 34 #

2021/2011(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 a (new)
1a. Welcomes the European strategy for critical raw materials, underlines the need to urgently develop Horizon Europe R&I projects on waste processing, recycling, advanced materials and substitution, processes for exploitation and processing of critical raw materials in order to significantly reduce environmental impacts;
2021/05/04
Committee: ENVI
Amendment 41 #

2021/2011(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 b (new)
1b. Reiterates the opportunities that lie in the optimised use of products and services, in addition to measures that extend life-cycles and material use; in this context, stresses in particular the opportunities to combine circular economy solutions and digitalisation; calls on the Commission and the Member States to develop policies to support new sustainable and circular business models, such as product-as-a-service (PaaS) approaches that save resources and reduce environmental impacts while ensuring protection for consumers; Invites the Commission to facilitate such PaaS approaches in the new Sustainable Products Initiative and calls on the Commission and Member States to remove undue regulatory and fiscal barriers to them and promote the development of infrastructures that enable circularity and a sustainable digital economy;
2021/05/04
Committee: ENVI
Amendment 46 #

2021/2011(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 c (new)
1c. Reiterates the need to create economic incentives and the right regulatory environment for innovation in circular solutions, materials and business models, while at the same time eliminating market-distorting subsidies and environmentally harmful subsidies, and calls for support for this in the new industrial strategy for Europe and the SME Strategy; emphasises the specific role that first movers, SMEs and start-ups are playing in the transition to a circular economy; underlines that research in sustainable materials, processes, technologies and products, as well as their industrial scale-up, can provide European companies with a global competitive advantage; emphasises that policies are needed at the EU and national levels to support the frontrunners in circular economy and circular business models;
2021/05/04
Committee: ENVI
Amendment 56 #

2021/2011(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 g (new)
1g. Believes that research and innovation must lie at the centre of a successful CRM strategy; Furthermore emphasizes that innovative recycling processes and the development of new substitution materials will help revitalize Europe’s raw material industries in line with the EU Industrial Strategy and also reduce dependence on CRM imports from third countries.
2021/05/04
Committee: ENVI
Amendment 57 #

2021/2011(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 h (new)
1h. Suggests that different yet complementary options to overcome raw material criticality exist, such as increasing European supply, ensuring access to imports, circularity, diversification or substitution; notes however, that substitution is still rarely used in practice and thus requires consistent multidisciplinary research support and incentives.
2021/05/04
Committee: ENVI
Amendment 61 #

2021/2011(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 j (new)
1j. Notes the need for a level-playing field for both primary and recycled materials both on EU and international level; Understands that in order to create this level playing field, the European Union needs to increase its domestic capacity of Critical Raw Materials, when possible, to a minimum of 20%.
2021/05/04
Committee: ENVI
Amendment 73 #

2021/2011(INI)

Draft opinion
Paragraph 2
2. Asks the Commission to set ambitious product design requirements for easy removal of parts or components containing CRMs; calls for ambitious minimum recycled CRM content targets; requests that the Commission propose new collection schemes to increase collection rates of waste products containing CRMs; asks the Commission to propose dedicated recycling targets for CRMs, byased on life- cycle assessments, and extending the approach suggested in the proposal for a regulation on batteries and waste batteries (COM(2020)0798) to other product groups;
2021/05/04
Committee: ENVI
Amendment 85 #

2021/2011(INI)

Draft opinion
Paragraph 2 b (new)
2b. Calls on the Commission to fully address illegal export of waste shipments to third countries containing CRMs in the review of the Waste Shipments Regulation; Therefore calls for overall requirements that waste products containing CRMs are only exported when treated under similar conditions to Europe in the country of destination.
2021/05/04
Committee: ENVI
Amendment 147 #

2021/2011(INI)

Draft opinion
Paragraph 5
5. Encourages a comprehensive assessment of the mining sector’ssteps of the extractive cycle that could be inclusionded in the scope of the Industrial Emissions Directive; furthermore, based on this assessment, invites the Commission to review Directive 2010/75/EU on industrial emissions (IED).
2021/05/04
Committee: ENVI
Amendment 167 #

2021/2011(INI)

Draft opinion
Paragraph 6
6. Believes that mining should be forbidden in nature conservation areasRecalls that according to international recommendations by the IUCN, environmentally damaging industrial activities and infrastructure development should be prohibited in all categories of protected area, therefore believes that mining should be prohibited in protected areas, which at the EU level corresponds to those areas comprised within the Natura 2000 Network; calls on the Commission to evaluate legislative optionshow to ensure that local communities are fully involved in the permit procedures for new industrial and new mining projects and that are compensated if necessary.
2021/05/04
Committee: ENVI
Amendment 13 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 1
1. Regrets the lack of a comprehensive EU monitoring framework for methane emissions; calls on the Commission, therefore, to improve the measurement, reporting and verification of methane emissions in the agricultural sector; encourages the Commission and Member States to support and apply available mitigation technologies and practices that have the potential to deliver emission reductions decoupled from production;
2021/06/01
Committee: AGRI
Amendment 24 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 a (new)
1 a. Highlights that anthropogenic emissions make up 59% of all methane emissions; notes that agriculture accounts for 53% of the anthropogenic emissions, while 26% originates from waste and 19% from energy;
2021/06/01
Committee: AGRI
Amendment 29 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 b (new)
1 b. Welcomes the Commission’s communication on an EU strategy to reduce methane emissions as a milestone in the governance of non-CO2 greenhouse gases in the Union; Points out that methane emissions from agricultural production are part of a closed cycle that does not increase global stock of methane in the atmosphere as opposed to methane emissions from fossil fuels; therefore, consider that these two should not be accounted for in the same way;
2021/06/01
Committee: AGRI
Amendment 72 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 3
3. Highlights that research and investment in mitigation measures and technologies is of paramount importance; considers that there is great potential in adapting diet of and developing feed additives for ruminant and bovine species, which could reduce methane emissions without having negative effects on the livestock sector; Welcomes the plans of the Commission to revise the Feed Additives Regulation to streamline the current costly and unflexible authorisation process;
2021/06/01
Committee: AGRI
Amendment 81 #

2021/2006(INI)

Motion for a resolution
Recital D b (new)
Db. whereas innovative and advanced technologies that can detect methane leaks in real time, including the type, size and direction of the plume, and that allow for immediate reaction and prevent large amounts of methane to be released in the air, already exist and can be immediately deployed;
2021/06/29
Committee: ENVI
Amendment 82 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 3 a (new)
3 a. Welcomes the study on the status of new genomic techniques (NGT) from the European Commission and strongly supports the findings that NGTs have the potential to contribute to a more sustainable food system; highlights also that the study brings forward opportunities and benefits for the livestock sector: calls for the adapting the legal framework for these biotechnologies to the latest scientific and technological progress, and consider that targeted research within the Horizon Europe programme and the ERI-funds is needed in the this regard;
2021/06/01
Committee: AGRI
Amendment 104 #

2021/2006(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 1 a (new)
1a. Notes that the UNEP´s Global Methane Assessment (2021) monetized global benefits for all market and non- market impacts to be approximately $ 4 300 per tonne of methane reduced and that approximately 1 430 annual premature deaths could be prevented per tonne reduced; believes, therefore, that an impact assessment accompanying the legislative proposal should consider costs of the actions proposed as well as costs of inaction or delayed action;
2021/06/29
Committee: ENVI
Amendment 108 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 4
4. Considers that value-added utilisation of agricultural residues and other by-products is an important driver of the circular economy and bio-economy; calls for the acceleration of European biogas production from agriculture waste, as an important tool for reducing methane emissions; and increase circularity in the agricultural sector; stresses the role of permanent grassland for carbon sequestration and points out that the rate of grassland in Europe is tightly linked to livestock numbers;
2021/06/01
Committee: AGRI
Amendment 121 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 4 a (new)
4 a. Calls for better coordination and improved infrastructure between farmers and renewable energy producers in order to enable the uptake of locally connected production of biogas; furthermore highlights the importance of returning high quality natural fertilizer, which is the by-product of biogas production, to the farms again;
2021/06/01
Committee: AGRI
Amendment 122 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 4 a (new)
4 a. Notes that measures to reduce methane emissions are not always beneficial for other aspects of sustainability; Calls on the Commission to take into account all aspects of sustainability when proposing best practises and promoting mitigation technologies;
2021/06/01
Committee: AGRI
Amendment 122 #

2021/2006(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3
3. Underscores the need to revise EU climate and environmental legislation in a coherent manner; takes the view that the binding emissions reduction targets for Member States in the Effort Sharing Regulation5 should remain the main legislative tool to reduce methane emissions as part of overall greenhouse gas reductions, while the Industrial Emissions Directive6 and other legislation cshould serve as a complementary tool; taking into account the need to avoid unnecessary overlaps between the legislations; calls on the Commission to assess the consistency of the National Emission Reduction Commitments Directive with meeting the EU´s air quality objectives as well as the Union's 2030 climate goals and its objective of climate neutrality in 2050 at the latest, as enshrined in the European Climate Law, and to revise it accordingly as soon as possible; _________________ 5Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013. OJ L 156, 19.6.2018, p. 26. 6 Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control). OJ L 334, 17.12.2010, p. 17.
2021/06/29
Committee: ENVI
Amendment 127 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 4 b (new)
4 b. Finds that renewable energy obtained through agricultural residues have significant potential and should be explored with further research, Investment and a supportive policy framework;
2021/06/01
Committee: AGRI
Amendment 129 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 4 c (new)
4 c. Notes that the development of the circular economy and bio-economy will create more jobs in the primary production and stresses that the bio economy requires new skills, new knowledge and new disciplines be developed and/or integrated further in training and education in this sector in order to tackle bio economy-related societal changes, promote competitiveness, growth and job creation, meet the needs of the sector and ensure that skills and jobs are better matched;
2021/06/01
Committee: AGRI
Amendment 135 #

2021/2006(INI)

4. Stresses the importance of developing an inventory of best practices and available technologies to promote the wider uptake of innovative mitigating actions across the EU and all relevant sectors;
2021/06/29
Committee: ENVI
Amendment 145 #

2021/2006(INI)

Draft opinion
Paragraph 5
5. Considers that farm level certification schemes for climate effective farming, including common measurement and verification data for methane reductions, will be an important tool for monitoring and incentivising methane reductions at farm level; calls on the Commission to submit a report on measures to support climate-efficient farming and food production by means of third party certification schemes by 30 September 2023;
2021/06/01
Committee: AGRI
Amendment 173 #

2021/2006(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 7
7. Welcomes the upcoming legislative proposal on compulsory MRV and LDAR for all energy-related methane emissions; believes in this context that specific attention should be paid to principles of accuracy, regularity and independence; believes, furthermore, that leak detection should be followed by a sound recordkeeping and a requirement to repair potential leaks within a clear time frame;
2021/06/29
Committee: ENVI
Amendment 217 #

2021/2006(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 9 b (new)
9b. Supports the establishment of an independently audited and globally applicable certification system that would provide a credible assessment of the methane emissions performance of all natural gas production around the world; believes that the certification should be audited and verified by an independent third party and based on uniform approach for measurement based on detailed information at facility, asset and country level; believes that the performance assessment could be used for an establishment of a grading system to serve to inform buyers and regulators in an objective way;
2021/06/29
Committee: ENVI
Amendment 222 #

2021/2006(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10
10. Calls on the Commission to support the establishment of an independent international methane emissions observatory, in partnership with the United Nations Environmental Programme, the Climate and Clean Air Coalition and the International Energy Agency, tasked with collecting, reconciling, verifying and publishing anthropogenic methane emissions data at a global level; believes that independent, comparable, verifiable and transparent emissions data are key to gain knowledge about the size of the emission problem and to combat under- estimation of the size and amount of leaks;
2021/06/29
Committee: ENVI
Amendment 234 #

2021/2006(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 11
11. Welcomes the Commission’s initiatives on the utilisation and mitigation of methane from coal mines; expresses its strong support for mandatory MRV for coal mine methane emissions, including the requirement for companies that own closed sites or Member States (for abandoned mines where no existing owner is liable) to adopt the same MRV and LDAR measures as for operating sites; stresses that measures and activities to improve available datasets should follow the planned revision of E-PRTR;
2021/06/29
Committee: ENVI
Amendment 252 #

2021/2006(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12
12. Stresses that technologies and practices to limit methane emissions from agriculture are developing at a fast pace; calls on the Commission to ensure that proven effective and cost-efficient innovations are quickly implemented in the EU and integrated into EU agriculture policiethat have the potential to deliver emission reductions decoupled from production are quickly implemented in the EU and integrated into EU agriculture policies; stresses that farmers should receive financial incentives to adopt mitigation practices within the Horizon Europe programme and the ERI- funds;
2021/06/29
Committee: ENVI
Amendment 310 #

2021/2006(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13
13. Underlines the key role that the EU should play in supporting research, innovation and development, as well as in scaling up new technologies to help address methane emissions from livestock agriculture, while protecting animal health and welfare; points especially to the need for multigenerational studies on feed additives and a revision of the Feed Additives Regulation to streamline the current costly and inflexible authorisation process;
2021/06/29
Committee: ENVI
Amendment 321 #

2021/2006(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13 a (new)
13a. Calls for better coordination and improved infrastructure between farmers and renewable energy producers in order to enable the uptake of locally connected production of biogas; furthermore highlights the importance of returning high quality natural fertilizer, which is the by-product of biogas production, to the farms again;
2021/06/29
Committee: ENVI
Amendment 323 #

2021/2006(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13 a (new)
13a. Notes that extensive livestock production might result in lower methane emissions on farm level, but increases the emissions per unit of product produced; Calls on the Commission and Member States to take into account the effects of mitigation strategies on global methane emissions;
2021/06/29
Committee: ENVI
Amendment 329 #

2021/2006(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13 b (new)
13b. Considers that value-added utilisation of agricultural residues and other by-products is an important driver of the circular economy and bio-economy; calls for the acceleration of sustainable European biogas production in line with the cascading principle from agriculture waste, as an important tool for reducing methane emissions and increase circularity in the agricultural sector; stresses the role of permanent grassland for biodiversity and carbon sequestration and points out that the size of grassland in Europe is linked to livestock numbers; underlines that carbon storage by grasslands compensates up to 45% of GHG emissions and underlines the need to integrate the carbon stored by grasslands and their capacity not to release carbon in order to better assess the mitigation potential of agriculture;
2021/06/29
Committee: ENVI
Amendment 332 #

2021/2006(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 13 b (new)
13b. Calls on the Commission, in accordance with the EU Climate Law, to explore the development of a regulatory framework for the certification of carbon removals on the basis of robust and transparent carbon accounting that takes into account the differences between the greenhouse gases, and to verify the authenticity of carbon removals and reward farmers for their mitigation efforts;
2021/06/29
Committee: ENVI
Amendment 356 #

2021/2006(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 14 b (new)
14b. Recalls that the IED has successively contributed to reducing pollution from industrial activities; underlines that landfill disposal, at the bottom of the waste hierarchy, is the most polluting way to manage waste both in terms of GHG emissions and other pollutants to air, soil and water; highlights however that landfill disposal is not covered by any Best Available Techniques (BAT) Reference Documents (BREF); calls on the Commission to produce a BREF document for landfilling, which will include, among others, provisions on methane;
2021/06/29
Committee: ENVI
Amendment 112 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Recital 5
(5) The “Fit for 55” legislative package announced in the European Commission 2021 Work Programme aims to implement those objectives. It covers a range of policy areas including energy efficiency, renewable energy, land use, land change and forestry, energy taxation, effort sharing, emissions trading and alternative fuels infrastructure. The revision of Directive 2010/31/EU is an integral part of that package. The revision of Directive 2003/87/EC (EU-ETS) to expand carbon emissions trading to road transport and buildings, with the view of aiming for a carbon price signal for the whole economy, has the potential to replace costly and ineffective regulatory requirements for energy efficiency in buildings in the long term.
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 175 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Recital 27
(27) The Union-wide minimum energy performance standards should be based on harmonised energy performance classes. By defining the lowest energy performance class G as the worst-performing 15%buildings of each Member State’s national building stock, the harmonisation of energy performance classes ensures similar efforts by all Member States, while the definition of the best energy performance class A ensures the convergence of the harmonised energy performance class scale towards the common vision of zero-emission buildings.
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 183 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Recital 33
(33) The concept of ‘deep renovation’ has not yet been defined in Union legislation. With a view to achieving the long-term vision for buildings, deep renovation should be defined as a renovation that transforms buildings into zero-emission buildings; in a first step, as a renovation that transforms buildings into nearly zero-energy buildings. This definition serves the purpose of increasing the energy performance of buildings. A deep renovation for energy performance purposes is a prime opportunity to address other aspects such as living conditions of vulnerable households, increasing climate resilience, resilience against disaster risks including seismic resilience, fire safety, and the removal of hazardous substances including asbestos, and accessibility for persons with disabilities.
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 194 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Recital 40
(40) Promoting green mobility is a key part of the European Green Deal and buildings can play an important role in providing the necessary infrastructure, not only for recharging of electric vehicles but also for bicycles. A shift to soft mobility such as cycling can significantly reduce greenhouse gas emissions from transport. As set out in the 2030 Climate Target Plan, increasing the modal shares of clean and efficient private and public transport, such as cycling, will drastically lower pollution from transport and bring major benefits to individual citizens and communities. The lack of bike parking spaces is a major barrier to the uptake of cycling, both in residential and non-residential buildings. Building codes can effectively support the transition to cleaner mobility by establishing requirements for a minimum number of bicycle parking spaces.deleted
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 247 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Article 2 – paragraph 1 – point 6
6. ‘technical building system’ means technical equipment for space heating, space cooling, ventilation, domestic hot water, built-in lighting, building automation and control, on-site renewable energy generation and storage , bidirectional charging infrastructure for electric vehicles, or a combination thereof, including those systems using energy from renewable sources, of a building or building unit;
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 400 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Article 7 – paragraph 4
4. Member States shall address, in relation to new buildings, the issues of healthy indoor climate conditions, and adaptation to climate change, fire safety, risks related to intense seismic activity and accessibility for persons with disabilities. Member States shall also address carbon removals associated to carbon storage in or on buildings.
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 413 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Article 8 – paragraph 3
3. Member States shall encourage, in relation to buildings undergoing major renovation, high-efficiency alternative systems, in so far as that is technically, functionally and economically feasible. Member States shall address , in relation to buildings undergoing major renovation, the issues of healthy indoor climate conditions, adaptation to climate change, fire safety, risks related to intense seismic activity , and the removal of hazardous substances including asbestos and accessibility for persons with disabilities .
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 483 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Article 9 – paragraph 1 – subparagraph 2 a (new)
Member States may adjust the minimum energy performance standards or set alternative measures with at least the equivalent effect. Member States shall document the equivalence in their roadmap referred to in Article 3(1)(b).
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 530 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Article 12 – paragraph 1 – subparagraph 1 – point c
(c) at least one bicycle parking space for every car parking space;deleted
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 541 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Article 12 – paragraph 2
2. With regard to all non-residential buildings with more than twenty parking spaces, Member States shall ensure the installation of at least one recharging point for every ten parking spaces, and at least one bicycle parking space for every car parking space, by 1 January 2027. In case of buildings owned or occupied by public authorities, Member States shall ensure pre-cabling for at least one in two parking spaces by 1 January 2033.
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 543 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Article 12 – paragraph 3
3. Member States may adjust requirements for the number of bicycle parking spaces in accordance with paragraphs 1 and 2 for specific categories of non-residential buildings where bicycles are typically less used as a means of transport.deleted
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 546 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Article 12 – paragraph 4 – subparagraph 1 – point b
(b) at least two bicycle parking spaces for every dwelling.deleted
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 554 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Article 12 – paragraph 4 – subparagraph 2
Member States shall ensure that the pre- cabling is dimensioned to enable the simultaneous use of recharging points on all parking spaces. Where, in the case of major renovation, ensuring two bicycle parking spaces for every dwelling is not feasible, Member States shall ensure as many bicycle parking spaces as appropriate.
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 555 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Article 12 – paragraph 5
5. Member States may decide not to apply paragraphs 1, 2 and 4 to specific categories of buildings where the pre- cabling required would rely on micro isolated systems or the buildings are situated in the outermost regions within the meaning of Article 349 TFEU, if this would lead to substantial problems for the operation of the local energy system and would endanger the stability of the local grid. In this case, the regulatory authority shall conduct an assessment with relevant stakeholders, including distribution system operators, e-mobility operators, flexibility aggregators and local authorities, to determine whether the installation of an energy storage facility would mitigate potential substantial problems to the operation and stability of the local grid.
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 557 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Article 12 – paragraph 6 a (new)
6 a. Existing private recharging points and recharging points referred to in paragraphs 1, 2 and 4 shall be subject to an assessment by the regulatory authority in consultation with relevant stakeholders, such as distribution system operators, e- mobility operators and flexibility aggregators, to determine if the installation of bidirectional recharging functionalities and supporting energy storage facilities are appropriate.
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 597 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Article 15 – paragraph 10
10. From 1 January 20274 at the latest, Member States shall not provide any financial incentives for the installation of boilers powered by fossil fuels, with the exception of those selected for investment, before 20274, in accordance with Article 7(1)(h)(i) third hyphen of Regulation (EU) 2021/1058 of the European Parliament and the Council45 on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund and with Article 73 of Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and the Council46 on the CAP Strategic Plans. __________________ 45 Regulation (EU) 2021/1058 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021 on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund (OJ L 231, 30.6.2021, p. 60). 46 Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulations (EU) No 1305/2013 and (EU) No 1307/2013 (OJ L 435, 6.12.2021, p. 1).
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 609 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Article 15 – paragraph 13
13. When providing financial incentives to owners of buildings or building units for the renovation of rented buildings or building units, Member States shall ensure that the financial incentives benefit both the owners and the tenants, in particular by providing rent support or by imposing caps on rent increases.
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 621 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Article 16 – paragraph 2
2. By 31 December 2025 at the latest, the energy performance certificate shall comply with the template in Annex V. It shall specify the energy performance class of the building, on a closed scale using only letters from A to G. The letter A shall correspond to zero-emission buildings as defined in Article 2, point (2) and the letter G shall correspond to the 15% worst- performing buildings in the national building stock at the time of the introduction of the scale. Member States shall ensure that the remaining classes (B to F) have an even bandwidth distribution of energy performance indicators among the energy performance classes. Member States shall ensure a common visual identity for energy performance certificates on their territory.
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 635 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Article 16 – paragraph 10
10. The validity of the energy performance certificate shall not exceed five years. However for buildings with an energy performance class A, B or C established pursuant to paragraph 2, the validity of the energy performance certificate shall not exceed 10 years.
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 641 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Article 17 – paragraph 1 – subparagraph 1 – point a
(a) buildings or building units which are constructed ,or have undergone a major renovation, are sold or rented out to a new tenant or for which a rental contract is renewed ; and.
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 645 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Article 17 – paragraph 2
2. Member States shall require that, when buildings or building units are constructed, sold or rented out or when rental contracts are renewed or sold, the energy performance certificate is shown to the prospective tenant or buyer and handed over to the buyer or tenant.
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 659 #

2021/0426(COD)

Proposal for a directive
Article 26 – paragraph 3
3. Member States shall ensure that guidance and training are made available for those responsible for implementing this Directive. Such guidance and training shall address the importance of improving energy performance, and shall enable consideration of the optimal combination of improvements in energy efficiency, reduction of greenhouse gas emissions, use of energy from renewable sources and use of district heating and cooling when planning, designing, building and renovating industrial or residential areas. Such guidance and training may also address structural improvements, adaptation to climate change, fire safety, risks related to intense seismic activity, and the removal of hazardous substances including asbestos, air pollutant emissions (including fine particulate matter) and accessibility for persons with disabilities.
2022/05/25
Committee: ENVI
Amendment 829 #

2021/0366(COD)

Proposal for a regulation
Article 32 – paragraph 1
1. No later than two years after the entry into force, the Commission shall carry out a first review of this Regulation, and shall present a report to the European Parliament and the Council accompanied, if appropriate, by a legislative proposal. The report shall focus in particular on an evaluation of: (a) the need and the feasibility of extending the scope of this Regulation to other ecosystems, including land with high carbon stocks and land with a high biodiversity value such as grasslands, peatlands and wetlands and further commodities; (b) the impact of this Regulation on maintaining a level playing field for European farmers, producers and manufacturers using commodities and products listed in Annex I, who are subject to competition of third country imports of commodities and products other than, but strongly linked to, those listed in Annex I.
2022/04/25
Committee: ENVI
Amendment 1509 #

2021/0342(COD)

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point 203
Regulation (EU) No 575/2013
Article 505
By … [two years after the entry into force of this Regulation] and by 31 December 2030, EBA shall report to the Commission on the impact of the requirements of this Regulation on agricultural financing. The Commission shall submit a report thereon to the European Parliament and to the Council. Where appropriate, that report shall be accompanied by a legislative proposal to amend this Regulation in order to mitigate its negative effects on agricultural financing.
2022/08/18
Committee: ECON
Amendment 26 #

2021/0218(COD)

Proposal for a directive
Recital 4 a (new)
(4a) The role and contribution of carbon capture and storage to the renewable energy market should be fully realised and supported. Carbon in biomass has the potential to be converted into biochar through pyrolysis, which can then be stored by land application, thereby making it a negative emissions technology;
2022/02/02
Committee: AGRI
Amendment 46 #

2021/0218(COD)

Proposal for a directive
Recital 20
(20) Recharging points where electric vehicles typically park for extended periods of time, such as where people park for reasons of residence or employment, are highly relevant to energy system integration, therefore smart charging functionalities need to be ensured. Stresses too the importance of increasing the number of recharging points in rural and sparsely populated areas so that the increased use of electric vehicles in the agricultural sector is not hindered by the lack of infrastructure. In this regard, the operation of non-publicly accessible normal charging infrastructure is particularly important for the integration of electric vehicles in the electricity system as it is located where electric vehicles are parked repeatedly for long periods of time, such as in buildings with restricted access, employee parking or parking facilities rented out to natural or legal persons.
2022/02/02
Committee: AGRI
Amendment 100 #

2021/0218(COD)

Proposal for a directive
Recital 16
(16) In order for flexibility and balancing services from the aggregation of distributed storage assets to be developed in a competitive manner, real-time access to basic battery information such as state of health, state of charge, capacity and power set point should be provided under non- discriminatory terms and free of charge to the owners or users of the batteries and the entities acting on their behalf, such as building energy system managers, mobility service providers and other electricity market participants such as electric vehicle users. It is therefore appropriate to introduce measures addressing the need of access to such data for facilitating the integration-related operations of domestic batteries and electric vehicles, complementing the provisions on access to battery data related to facilitating the repurposing of batteries in [the proposed Commission regulation concerning batteries and waste batteries, repealing Directive 2006/66/EC and amending Regulation (EU) No 2019/1020]. The provisions on access to battery data of electric vehicles should apply in addition to any laid down in Union law on type approval of vehicles.
2022/02/15
Committee: ENVI
Amendment 190 #

2021/0218(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 1 – point a a (new)
Directive (EU) 2018/2001
Article 2 – paragraph 2 – point 37
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN)(aa) point (37) is deleted; Or. en
2022/02/15
Committee: ENVI
Amendment 324 #

2021/0218(COD)

Proposal for a directive
Annex I – paragraph 1 – point 5 – point a
Directive (EU) 2018/2001
Annex V – part C – point 6
6. For the purposes of the calculation referred to in point 1(a), greenhouse gas emissions savings from improved agriculture management, esca, such as shifting to reduced or zero-tillage, storing carbon in soil with biochar, improved crop/rotation, the use of cover crops, including crop residue management, and the use of organic soil improver (e.g. compost, manure fermentation digestate), shall be taken into account only if they do not risk to negatively affect biodiversity. Carbon in biomasses can be converted into biochar through pyrolysis, which can be stored by land application, thereby making it a negative emissions technology. Here, the bonus for the improved agricultural and manure management is returned to the farmer responsible for the negative emissions when sustainability/environmental certificates are issued. Further, solid and verifiable evidence shall be provided that the soil carbon has increased or that it is reasonable to expect to have increased over the period in which the raw materials concerned were cultivated while taking into account the emissions where such practices lead to increased fertiliser and herbicide use37 .; __________________ 37 Measurements of soil carbon can constitute such evidence, e.g. by a first measurement in advance of the cultivation and subsequent ones at regular intervals several years apart. In such a case, before the second measurement is available, increase in soil carbon would be estimated on the basis of representative experiments or soil models. From the second measurement onwards, the measurements would constitute the basis for determining the existence of an increase in soil carbon and its magnitude.
2022/02/02
Committee: AGRI
Amendment 223 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Recital 11 a (new)
(11a) Installations under the EUETS facing a rising carbon price need long- term visibility, predictability and legal certainty to make their investment decisions. A clear pathway for the phase in of the remaining sectors and subsectors at risk of carbon leakage should therefore be established. This will strengthen the new legal framework to fight carbon leakage, provide the necessary time to ensure a smooth implementation of the CBAM and allow installations and companies to make the necessary investments in the decarbonisation of industrial processes in a stable and predictable legal context.
2022/02/15
Committee: ENVI
Amendment 228 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Recital 11 a (new)
(11a) Any provisions to maintain free allocations for exports should be compatible with the WTO rules, and in particular must have a clear environmental design, be used strictly to ensure a level-playing field on export markets and not be equivalent to subsidy to exports of carbon-intensive products.
2022/02/15
Committee: ENVI
Amendment 307 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Recital 17
(17) The GHG emissions to be regulated by the CBAM should correspond to those GHG emissions covered by Annex I to the EU ETS in Directive 2003/87/EC, namely carbon dioxide (‘CO2’) as well as, where relevant, nitrous oxide (‘N2O’) and perfluorocarbons (‘PFCs’). The CBAM should initially apply to direct emissions of those GHG from the production of goods up to the time of import into the customs territory of the Union, and after the end of a transition period and upon further assessment, as well to indirect emissions, mirroring the scope of the EU ETS.
2022/02/15
Committee: ENVI
Amendment 334 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Recital 22 b (new)
(22b) In order to reach climate neutrality, the Union needs to close a significant investment gap as provided in the Communication on a “Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy”. To attain our industry decarbonisation objective, breakthrough innovation, upscaling of already existing technologies and enhancement of natural and industrial carbon sinks are needed. To support the in-depth and economy- wide decarbonisation in the Union all those three pillars should be addressed by the EU ETS Innovation Fund, which should be rebranded as the Net-Zero fund.
2022/02/15
Committee: ENVI
Amendment 358 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Recital 28
(28) Whilst the ultimate objective of the CBAM is a broad product coverage, it would be prudent to start with a selected number of sectors with relatively homogeneous products where there is a risk of carbon leakage. Before the end of the transition period, the Commission should propose to extend the scope of this regulation to other products than those listed in Annex I, including but not limited to downstream products, as well as the components of finished products that use products covered by this Regulation. Union sectors deemed at risk of carbon leakage are listed in Commission Delegated Decision 2019/70842 . __________________ 42Commission Delegated Decision (EU) 2019/708 of 15 February 2019 supplementing Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council concerning the determination of sectors and subsectors deemed at risk of carbon leakage for the period 2021 to 2030 (OJ L 120, 8.5.2019, p. 2).
2022/02/15
Committee: ENVI
Amendment 500 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Recital 54
(54) The Commission should strive to engage in an even handed manner and in line with the international obligations of the EU, with the third countries whose trade to the EU is affected by this Regulation, to explore possibilities for dialogue and cooperation with regard to the implementation of specific elements of the Mechanism set out this Regulation and related implementing acts. It should also explore possibilities for concluding agreements to take into account their carbon pricing mechanism, provided this mechanism is based on equivalent standards, reduction targets and carbon cost constraints.
2022/02/15
Committee: ENVI
Amendment 508 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Recital 54 a (new)
(54a) The Commission should actively pursue the establishment of an international “Carbon club” for ensuring continuous exchange in good faith with the Union’s trade partners. This should be an open non-exclusive international forum, which could be located under an appropriate multilateral organisation such as the WTO or the relevant and open body of the OECD for instance. Its objective should be to allow for the comparison and coordination of carbon pricing measures as well as non-carbon pricing measures with an impact on emission reduction. The Carbon club should also support the comparability of climate measures by ensuring the quality of climate monitoring, reporting and verification among its members. Membership of the club should be informal, open and on a voluntary basis for countries aiming at high climate ambition in line with the Paris Agreement. Given that the CBAM is a first-of-a-kind measure, which is meant to be a cooperative tool designed to fight carbon leakage, such a Carbon club will provide the means for engagement and transparency between the and its trade partners.
2022/02/15
Committee: ENVI
Amendment 530 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Recital 61 a (new)
(61a) It is crucial that a level playing field in internationally operating sectors such as aviation and the maritime industry is ensured. For aviation, this concerns routes with a high share of connecting passengers to destinations outside the EEA. For the maritime sector, ship hulls and other shipbuilding equipment built outside the Union are sensitive to a potential competitive disadvantage. Both sector’s specificities will need to be considered. Therefore, the Commission should explore mechanisms to mitigate potential competitive distortion between feeder flights from EU and non- EU hubs as well as between EU and third country shipbuilding players.
2022/02/15
Committee: ENVI
Amendment 573 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 3 a (new)
3a. The CBAM helps meet Union objectives and international commitments, including in particular those under the Paris Agreement and the WTO.
2022/02/15
Committee: ENVI
Amendment 577 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Article 2 – paragraph 1 a (new)
1a. By 30 June 2025, the Commission shall adopt a delegated act in accordance with Article 28 supplementing this Regulation by amending Annex I to establish a timeline for the gradual inclusion of all goods at risk of carbon leakage for which the production is covered in the EU ETS, starting from 1 January 2026 and ending on 1 January 2030 at the latest, giving priority to the sectors most exposed to carbon leakage.
2022/02/15
Committee: ENVI
Amendment 632 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Article 2 – paragraph 12
12. The Union, may conclude agreements with third countries with a view to take account of carbon pricing mechanisms in these countries in the application of Article 9, provided these mechanisms are based on equivalent standards, reduction targets and carbon cost constraints.
2022/02/15
Committee: ENVI
Amendment 672 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 1 – point 28 a (new)
(28a) ‘downstream products' means products manufactured by using goods listed in Annex I .
2022/02/15
Committee: ENVI
Amendment 728 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 1
1. The authorised declarant shall ensure that the total embedded emissions declared in the CBAM declaration submitted pursuant to Article 6 and Article 35 are verified by a verifier accredited pursuant to Article 18, based on the verification principles set out in Annex V.
2022/02/15
Committee: ENVI
Amendment 729 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 1 a (new)
1a. The CBAM report submitted by companies shall be verified according to this Article.
2022/02/15
Committee: ENVI
Amendment 754 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 2
2. The authorised declarants shall keep records of the documentation, certified by an independent person, verifier accredited pursuant to Article 18 of this Regulation. The accredited verifier shall be required to demonstrate that the declared embedded emissions were subject to a carbon price in the country of origin of the goods and keep evidence of the proof of the actual payment for that carbon price which should not have been subject to an export rebate or any other form of compensation on exportation.
2022/02/15
Committee: ENVI
Amendment 835 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Article 14 – paragraph 3
3. The information in the database referred to in paragraph 2 shall be confidentialmade available to the public, unless it is deemed as business confidential. Information equivalent to the one made publicly available for EU producers under the EU ETS central database shall be made public.
2022/02/15
Committee: ENVI
Amendment 878 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Article 17 – paragraph 1 – point b a (new)
(ba) the declarant has not been involved in practices of circumvention in accordance with Article 27.
2022/02/15
Committee: ENVI
Amendment 1110 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Article 30 – paragraph 1
1. The Commission shall collect the information necessary with a view to extending the scope of this Regulation to indirect emissions and goods other, transportation services such as air transport, manufacturing of transport equipment such as ship hulls and floating structures, and other goods than those listed in Annex I, and develop methods of calculating embedded emissions based on environmental footprint methods.
2022/03/16
Committee: ENVI
Amendment 1139 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Article 30 – paragraph 2
2. Before the end of the transitional period, the Commission shall present a report, based on the information collected under paragraph 1, to the European Parliament and the Council on the application of this Regulation. The report shall contain, in particular, the assessment of the possibilities to further extend the scope of embedded emissions to indirect emissions and to other goods at risk of carbon leakage than those already covered by this Regulation, as well as an assessment of the governance system. It shall also contain the assessment of the possibility to further extend the scope to embedded emissions of transportation services as well asf the assessment shows that other sectors need to be included in the scope of this Regulation to goods further down the value chain and transportation services that may be subject to the risk of carbon leakage in the future, the report by the Commission shall be accompanied by a legislative proposal to extend the scope to these sectors.
2022/03/16
Committee: ENVI
Amendment 1156 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Article 30 – paragraph 2 a (new)
2a. By 1January 2028, the Commission shall present a report to the European Parliament and the Council on the application of this Regulation, based on the first years of effective application from the Regulation. That report shall highlight, in particular the impact of CBAM on CO2 cost equalisation and on carbon leakage mitigation and to what extent forms of circumventions are avoided
2022/03/16
Committee: ENVI
Amendment 1200 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Article 31 – paragraph 1 a (new)
1a. Installations that produce goods covered by this Regulation shall, upon request, receive the amount of free allocations corresponding to the emissions resulting from the quantity of goods it exports to third countries, subject to a benchmark based on the 10% most efficient installations as laid down in Article 10a of Directive 2003/87/EC. The request for free allocations shall solely be honoured in compliance with WTO law and only with the purpose to prevent carbon leakage. The amount of free allocations of EU ETS allowances shall never exceed current levels in order to safeguard the EU's decarbonisation efforts.
2022/03/16
Committee: ENVI
Amendment 1265 #

2021/0214(COD)

Proposal for a regulation
Annex III – point 2 – paragraph 1 – introductory part
For determining the specific actual embedded emissions of simple goods produced in a given installation, only direct emissions and indirect emissions shall be accounted for. For this purpose, the following equation is to be applied:
2022/03/16
Committee: ENVI
Amendment 20 #

2021/0213(CNS)

Proposal for a directive
Recital 20 a (new)
(20 a) Removing the exemption for energy products supplied to fisheries would put Union enterprises at a competitive disadvantage vis-à-vis enterprises in third countries, which is why it is advisable to maintain it within the framework of existing international obligations.
2022/02/17
Committee: PECH
Amendment 21 #

2021/0213(CNS)

Proposal for a directive
Recital 20 b (new)
(20 b) The introduction of a new fuel tax would put the Union fisheries sector at a competitive disadvantage vis-à-vis other countries applying lower fuel prices and taxes which would also lead to higher prices paid by final consumers for fresh products. It could also lead to the bankruptcy of many fishing enterprises with the consequent loss of a large number of jobs with serious repercussions for local fishing communities.
2022/02/17
Committee: PECH
Amendment 28 #

2021/0213(CNS)

Proposal for a directive
Recital 23
(23) Fuel used for waterborne navigation, inexcluding fishing, should also be taxed, and the Member States party to international agreements providing for the exemption of that fuel, have to, by the date of the application of this Directive, ensure they eliminate the incompatibilities. It is necessary to allow for a different level of taxation to be applied to the use of energy products and electricity for intra-EU waterborne regular service navigation, fishing and freight transport and their respective at berth activities. Considering the specificity of those uses, the minimum levels of taxation should be lower than the ones applicable to general motor fuel use. In order to provide an incentive to the use of sustainable alternative fuels and electricity, such fuels and electricity should be exempted from taxation for ten years. Energy products and electricity used for the remaining intra-EU waterborne navigation should be subject to the standard levels of taxation applicable to motor fuels and electricity in the Member States.
2022/02/17
Committee: PECH
Amendment 34 #

2021/0213(CNS)

Proposal for a directive
Recital 24
(24) For extra-EU air navigation, without prejudice to international obligations, and for extra-EU waterborne navigation, inexcluding fishing, Member States may exempt or apply the same levels of intra-EU taxation, according to the type of activity.
2022/02/17
Committee: PECH
Amendment 37 #

2021/0213(CNS)

Proposal for a directive
Recital 27
(27) Targeted exemptions or reductions in the tax level may prove necessary to incentivise the achievement of environmental protection objectives and improvements in energy efficiency of the Union productive sector.
2022/02/17
Committee: PECH
Amendment 38 #

2021/0213(CNS)

Proposal for a directive
Recital 28
(28) Targeted exemptions or reductions in the tax level may prove necessary to tackle the social impact of energy taxes. An exemption from taxation may temporarily prove necessary to protect vulnerable households.
2022/02/17
Committee: PECH
Amendment 45 #

2021/0213(CNS)

Proposal for a directive
Article 13 a (new)
Article 13 a In addition to the general provisions set out in Directive 92/12/EEC on exempt uses of taxable products, and without prejudice to other Union provisions, Member States shall exempt energy products supplied for use as fuel for commercial fishing activity within Union waters, and electricity produced on board a fishing vessel, from taxation under conditions which they shall lay down for the purpose of ensuring the correct and straightforward application of such exemptions and of preventing any evasion, avoidance or abuse.
2022/02/17
Committee: PECH
Amendment 48 #

2021/0213(CNS)

Proposal for a directive
Article 15 – paragraph 1 – introductory part
1. Without prejudice to Article 5, Member states shall apply, as a single use, under fiscal control not less than minimum levels of taxation as set out in Tables B and D of Annex I to energy products supplied for use as fuel to vessels, and to electricity used directly for charging electric vessels, for the purposes of intra-EU waterborne regular service navigation, fishing and freight transport.
2022/02/17
Committee: PECH
Amendment 58 #

2021/0213(CNS)

Proposal for a directive
Article 16 – paragraph 1 – point e a (new)
(e a) energy products supplied for use as fuel for commercial fishing activity and electricity produced on board a fishing vessel.
2022/02/17
Committee: PECH
Amendment 189 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Recital 13 a (new)
(13a) For as long as landfilling of untreated municipal waste is still permitted in parts of the Union, landfill emissions shall be included in the EU ETS as well, to level the playing field between waste management technologies.
2022/02/22
Committee: ENVI
Amendment 194 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Recital 15
(15) In 2013, the Commission adopted a strategy for progressively integrating maritime emissions into the Union's policy for reducing greenhouse gas emissions. As a first step in this approach, the Union established a system to monitor, report and verify emissions from maritime transport in Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council47 , to be followed by the laying down of reduction targets for the maritime sector and the application of a market based measure. In line with the commitment of the co- legislators expressed in Directive (EU) 2018/410 of the European Parliament and of the Council48 , action by the International Maritime Organization (IMO) or the Union should start from 2023, including preparatory work on adoption and implementation of a measure ensuring that the sector duly contributes to the efforts needed to achieve the objectives agreed under the Paris Agreement and due consideration being given by all stakeholders. In order to increase the environmental effectiveness of EU measures and avoid unfair competition and incentives for circumvention, the scope of Regulation (EU) 2015/757 should be amended to cover ships with a gross tonnage above 400. The EU ETS should include such ships where they have annual emissions over 1 000 tonnes CO2 equivalents per year. The maritime emissions covered by the EU ETS should also include methane, which should therefore be part of the scope of Regulation (EU) 2015/757. _________________ 47Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on the monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport, and amending Directive 2009/16/EC (OJ L 123, 19.5.2015, p. 55). 48Directive (EU) 2018/410 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments, and Decision (EU) 2015/1814 (OJ L 76, 19.3.2018, p. 3).
2022/02/22
Committee: ENVI
Amendment 236 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Recital 24 a (new)
(24a) The EU ETS should as much as possible avoid undue exemptions and distortive measures. Municipal waste incineration is an important source of greenhouse gas emissions and should be included under the EU ETS. The inclusion would encourage waste prevention and recycling and contribute to the economy-wide decarbonisation. Since recycling and regeneration activities are already covered by the EU ETS, the inclusion would reinforce incentives for sustainable management of waste in line with the waste hierarchy. It would complement other elements of EU waste legislation. Moreover, integrating waste incineration into the EU ETS would create a level playing field between the regions that have included municipal waste incineration under the scope, reducing the risk of tax competition between regions.
2022/02/22
Committee: ENVI
Amendment 265 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Recital 28
(28) Achieving the increased climate ambition will require substantial public resources in the EU as well as national budgets to be dedicated to the climate transition. To complement and reinforce the substantial climate-related spending in the EU budget, all auction revenues that are not attributed to the Union budget should be used for climate-related purposes. This includes the use for financial support to address social aspects in lower- and middle-income households by reducing distortive taxes. Further, to address distributional and social effects of the transition in low-income Member Statessupport the transition to innovative decarbonised technologies and processes, and to the upscaling of relevant technologies across the Union in a way that contributes to mitigating climate change in line with the objectives set out in Regulation (EU) 2021/1119, an additional amount of 2,5 % of the Union- wide quantity of allowances from [year of entry into force of the Directive] to 2030 should be used to fund the energy transition of the Member States with a gross domestic product (GDP) per capita below 65 % of the Union average in 2016-2018, through the Modernisation Fund referred to in Article 10d of Directive 2003/87/ECfor the Innovation Fund, to be renamed the Net-Zero Fund.
2022/02/22
Committee: ENVI
Amendment 340 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Recital 32 a (new)
(32a) In order to achieve climate neutrality by 2050 at the latest as laid down in Regulation (EU) 2021/1119, the EU needs to close a significant investment gap as provided in the Communication 'Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy'1a. To reach our decarbonisation objective, breakthrough innovation, upscaling of already existing relevant technologies and certified natural carbon removals are needed. To support the in-depth and economy-wide decarbonation in the EU all these three pillars should be addressed by the Innovation Fund, which should be renamed as the Net-Zero fund. _________________ 1aCOM(2021)390 final, Communication 'Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy'
2022/02/22
Committee: ENVI
Amendment 348 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Recital 33
(33) The scope of the Innovation Fund referred to in Article 10a(8) of Directive 2003/87/EC should be extended to support both innovation projects and measures that implement and scale up innovative technologies that contribute significantly to decarbonisation in line with the Union´s climate targets. To reflect this, the Fund should be renamed "Net-Zero Fund". The Fund should support innovation in low-carbon technologies and processes that concern the consumption of fuels in the sectors of buildings and road transport. In addition, the Innovation Fund should serve to support investments to decarbonise the maritime transport sector, including investments in sustainable alternative fuels, such as hydrogen and ammonia that are produced from renewables, as well as zero-emission propulsion technologies like wind technologies. Considering that revenues generated from penalties raised in Regulation xxxx/xxxx [FuelEU Maritime]52 are allocated to the InnovationNet-Zero Fund as external assigned revenue in accordance with Article 21(5) of the Financial Regulation, the Commission should ensure that due consideration is given to support for innovative projects aimed at accelerating the development and deployment of renewable and low carbon fuels in the maritime sector, as specified in Article 21(1) of Regulation xxxx/xxxx [FuelEU Maritime]. To ensure sufficient funding is available for innovation within this extended scope, the InnovationNet-Zero Fund should be supplemented with 50 million allowances, stemming partly from the allowances that could otherwise be auctioned, and partly from the allowances that could otherwise be allocated for free, in accordance with the current proportion of funding provided from each source to the InnovationNet-Zero Fund. _________________ 52[add ref to the FuelEU Maritime Regulation].
2022/02/22
Committee: ENVI
Amendment 362 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Recital 35
(35) Carbon Contracts for Difference (CCDs) are an important element to trigger emission reductions in industry, offering the opportunity to guarantee investors in innovative climate-friendly technologies a price that rewards CO2 emission reductions above those induced by the current price levels in the EU ETS. The range of measures that the InnovationNet-Zero Fund can support should be extended to provide support to projects through price- competitive tendering, such as CCDs. The Commission should be empowered to adopt delegated acts on the precise rules for this type of support. When implementing the CCDs, it should be ensured that they are compliant with state aid and world trade rules, and compatible with the Carbon Border Adjustment Mechanism, and that they are designed in a way that does not distort the EU ETS market. It is crucial that they are based on market principles and transparency.
2022/02/22
Committee: ENVI
Amendment 377 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Recital 38
(38) The scope of the Modernisation Fund should be aligned with the most recent climate objectives of the Union by requiring that investments are consistent with the objectives of the European Green Deal and Regulation (EU) 2021/1119, and eliminating the support to any investments related to fossil fuels. In addition, the percentage of the Modernisation Fund that needs to be devoted to priority investments should be increased to 8100 %; energy efficiency should be targeted as a priority area at the demand side; and support of households to address energy poverty, including in rural and remote areas, should be included within the scope of the priority investments.
2022/02/22
Committee: ENVI
Amendment 636 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Recital 67 a (new)
(67a) In line with Regulation (EU) 2021/1119, highest priority should be given to direct emissions reductions, which will have to be complemented by increased CO2 removals in order to achieve climate neutrality. Therefore, a future revision of the EU ETS and of the overall EU climate policy framework should also analyse how negative emissions could be included in emissions trading, including a clear scope and strict criteria and safeguards to ensure that such removals are not merely offsetting necessary emissions reductions but are genuine and permanent.
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 638 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Recital 67 b (new)
(67b) The success of the European carbon market is critical from a global perspective, as it will encourage more countries to introduce market driven carbon pricing. The Carbon Border Adjustment Mechanism will extend carbon pricing to imported products sold on the EU market, but the EU should at the same time engage in international cooperation for the introduction of carbon pricing mechanisms. The Commission should further analyse how linkages with other carbon markets could be established while ensuring the achievement of the EU´s own economy-wide climate target. The Commission should actively pursue the establishment of an international “Carbon club” for ensuring continuous exchange in good faith with the EU’s trade partners. Its objective should be to allow for the comparison and coordination of carbon pricing measures as well as non-carbon pricing measures with an impact on emission reduction. The Carbon club should also support the comparability of climate measures by ensuring the quality of climate monitoring, reporting and verification among its members. Membership of the club should be informal, open and on a voluntary basis for countries aiming at high climate ambition in line with the Paris Agreement.
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 644 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 1
Directive 2003/87/EC
Article 2 – paragraph 1
1. This Directive shall apply to the activities listed in Annexes I and III, and to the of greenhouse gases listed in Annex II. Where an installation that is included in the scope of the EU ETS due to the operation of combustion units with a total rated thermal input exceeding 20 MW changes its production processes to reduce its greenhouse gas emissions and no longer meets that threshold, it shall remain in the scope of the EU ETS until the end of the relevant five year period referred to in Article 11(1), second subparagraph, follow or no longer emits greenhouse gases, it may decide to remain ing the change to its production processscope of the EU ETS.
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 685 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 4
Directive 2003/87/EC
Article 3a – paragraph 1
Articles 3b to 3f shall apply to the allocation and issue of allowances in respect of the aviation activities listed in Annex I. Articles 3g to 3ge shall apply in respect of the maritime transport activities listed in Annex I, in respect of CO2 and methane emissions from ships with greenhouse gas emissions above 1 000 tonnes CO2eq per year.
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 750 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 6
Directive 2003/87/EC
Article 3ga a (new)
Article 3gaa Ocean Fund 1. 50 % of the revenues generated from the auctioning of allowances referred to in Article 3g shall be auctioned to establish a fund (‘the Ocean Fund’) under the Fund established under Article 10a(8), applying the rules for governance and support as laid down in that Article. Its objective shall be to support projects and investments referred to in paragraph 2. Furthermore, the external assigned revenues referred to in Article 21(2) of Regulation (EU) [FuelEU Maritime] shall be allocated to the Ocean Fund. 2. Funds provided under the Ocean Fund shall be used to support projects and investments in relation to the following: improvement of the energy efficiency of ships and ports; innovative technologies and infrastructure for decarbonising the maritime transport sector, including as regards short sea shipping and ports; deployment of sustainable alternative fuels, such as hydrogen and ammonia, that are produced from renewable energy; zero-emission propulsion technologies, including wind technologies; development of innovative technologies and fuels for ice-class ships and winter navigation in frozen areas. 20% of the revenues under the Fund shall be used to contribute to the protection, restoration and better management of marine ecosystems impacted by global warming, such as marine protected areas; and to promote a crosscutting sustainable blue economy such as renewable marine energy.
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 769 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 6
Directive 2003/87/EC
Article 3ge – paragraph 1
1. The Commission shall consider possible amendments in relation to the adoption by the International Maritime Organization of a global market-based measure to reduce greenhouse gas emissions from maritime transport. In the event of the adoption of such a measure, and in any event before the 2028 global stocktake and no later than 30 September 2028, the Commission shall present a report to the European Parliament and to the Council in which it shall examine any such measure. WThe re appropriate, the Commission may follow toport shall examine the ambition and overall environmental integrity of the measures decided upon by IMO, including their general ambition in relation to targets under the Paris Agreement, to the Union economy-wide greenhouse gas emissions reduction target for 2030 and to the climate- neutrality objective as defined in Regulation (EU) 2021/1119. Where appropriate, the Commission may accompany the report with a legislative proposal to the European Parliament and to the Council to amend this Directive as appropriate, including concerning its coverage of voyages to and from the EU, in a manner that is consistent with the aim of preserving the environmental integrity and effectiveness of Union climate action, in particular the Union economy-wide greenhouse emissions reduction target for 2030 and the climate-neutrality objective as defined in Regulation (EU) 2021/1119.
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 784 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 7
Directive 2003/87/EC
Article 3h – paragraph 1 a (new)
From [the year of entry into force of this amendment], the provisions of this Chapter shall apply to greenhouse gas emissions permits in respect of municipal waste incineration installations. The obligation to surrender allowances in respect of emissions from these installations shall apply to emissions from the year 2025 onwards.
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 838 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 11 – point a
Directive 2003/87/EC
Article 10 – paragraph 1 – subparagraph 3a
In addition, 2,5 % of the total quantity of allowances between [year following the entry into force of the Directive] and 2030 shall be auctioned for the Modernisation Fund. The beneficiary Member States for this amount of allowances shall be the Member States with a GDP per capita at market prices below 65 % of the Union average during the period 2016 to 2018. The funds corresponding to this quantity of allowances shall be distributed in accordance with Part B of Annex IIbNet-Zero Fund established in accordance with Article 10a(8) to support to the transition to innovative decarbonised technologies and processes, and to the upscaling of relevant technologies across the Union, in a way that contributes to mitigating climate change in line with the objectives set out in Regulation (EU) 2021/1119.
2022/02/28
Committee: ENVI
Amendment 861 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 11 – point b a (new)
Directive 2003/87/EC
Article 10 – paragraph 3 – subparagraph 1 – point d
(ba) in paragraph 3, first subparagraph, point (d) is replaced by the following: "(d) forestry and soil sequestration in the Union; (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20210101)" Or. en
2022/02/28
Committee: ENVI
Amendment 938 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 12 – point a – point i
Directive 2003/87/EC
Article 10a – paragraph 1 – subparagraph 2a
IBy January 2025, economic operators in sectors or sub-sectors eligible for free allocation of emissions allowances pursuant to Article 10a and 10b shall establish industrial decarbonisation plans. These plans shall be carried out at company level and cover measures and related investments for each installation owned by the company. The decarbonisation plans shall be consistent with the objective to achieve carbon neutrality by 2050 at the latest as laid down in Regulation (EU) 2021/1119. The plan shall be consistent with any sectoral roadmaps prepared in accordance with Article 10 of Regulation (EU) 2021/1119. The industrial decarbonization plan shall include: (a) targets and milestones set by the operator to reach, at company level, the necessary emissions reductions to Union climate objectives laid down in Regulation (EU) 2021/1119; (b) measures and related financial and investments plans for each installation owned by the company, in particular identifying installations that will be replaced by new low-carbon technologies, modernised, retrofitted or closed; (c) an explanation of how the measures and related investments referred to in point (b) will reduce greenhouse gas emissions in order to reach the targets and milestones referred to in point (a); (e) a description of the progress made towards achieving these targets. The attainment of the targets and milestones referred to in point (a) of the previous subparagraph shall be verified by 31 December 2025 and by 31 December every year thereafter, in accordance with the verification and accreditation procedures provided for in Article 15. If the targets and milestones set in accordance with point (a) are not achieved: (a) The installations that are amongst the 10 % least efficient installations in a sector or subsector in the Union shall no longer receive free allocation; (b) For installations that are more efficient than the 10 % least efficient installations but worse than the 60 % most efficient installations in a sector or subsector in the Union, free allowances shall be reduced by 50 %; (c) For installations falling outside of the two categories described above, free allocations shall be reduced by 25 %. Any allowances that are not allocated due to a reduction of free allocation in accordance with the rules laid down above shall be transferred in the Net-Zero Fund. In case a company has not established an industrial decarbonisation plan, it shall no longer receive free allocation. Furthermore, in the case of installations covered by the obligation to conduct an energy audit or have a certified energy management system under Article 8(4) of Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council(*) [Article reference to be updated with the revised Directive], free allocation shall only be granted fully if a certified energy management system can be proven or the recommendations of the audit report are implemented, to the extent that the pay- back time for the relevant investments does not exceed fiveeight years and that the costs of those investments are proportionate. Otherwise, the amount of free allocation shall be reduced by 250 %. The amount of free allocation shall not be reduced if an operator demonstrates that it has implemented other measures which lead to greenhouse gas emission reductions equivalent to those recommended by the audit report. The measures referred to in the first subparagraph shall be adjusted accordingly.
2022/02/28
Committee: ENVI
Amendment 1065 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 12 – point b
Directive 2003/87/EC
Article 10 – paragraph 1a – subparagraph 4
Allowances resulting from the reduction of free allocation shall be made available to support innovation and to scale up zero- and low-carbon technologies contributing significantly to climate neutrality in the Union in accordance with Article 10a(8).;
2022/03/04
Committee: ENVI
Amendment 1164 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 12 – point g
Directive 2003/87/EC
Article 10a – paragraph 8 – subparagraph 1
36425 million allowances from the quantity which could otherwise be allocated for free pursuant to this Article, and 875 million allowances from the quantity which could otherwise be auctioned pursuant to Article 10, as well asthe allowances referred to in Article 10(1), fourth subparagraph, and all the allowances resulting from the reduction of free allocation referred to in Article 10a(1a), shall be made available to a Fund with the objective of supporting innovation in low-carbon technologies and processes, and contribute to zero pollution objectives (the ‘Innovationand the scaling up of technologies contributing significantly to the decarbonisation of the sectors covered by this regulation (the ‘Net-Zero Fund’). Allowances that are not issued to aircraft operators due to the closure of aircraft operators and which are not necessary to cover any shortfall in surrenders by those operators, shall also be used for innovation support as referred to in the first subparagraph. The Ocean Fund established under Article 3gdb shall operate as part of the Innovation Fund.
2022/03/01
Committee: ENVI
Amendment 1178 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 12 – point g
Directive 2003/87/EC
Article 10a – paragraph 8 – subparagraph 2
In addition, 50 million unallocated allowances from the market stability reserve shall supplement any remaining revenues from the 300 million allowances available in the period from 2013 to 2020 under Commission Decision 2010/670/EU(*), and shall be used in a timely manner for innovation and decarbonisation support as referred to in the first subparagraph. Furthermore, the external assigned revenues referred to in Article 21(2) of Regulation (EU) [FuelEU Maritime] shall be allocated to the InnovationOcean Fund as part of the Net-Zero Fund and implemented in line with this paragraph.
2022/03/01
Committee: ENVI
Amendment 1187 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 12 – point g
Directive 2003/87/EC
Article 10a – paragraph 8 – subparagraph 3
The InnovationNet-Zero Fund shall cover the sectors listed in Annex I and Annex III, including environmentally safe carbon capture and utilisation (“CCU”) that contributes substantially to mitigating climate change, as well as products substituting carbon intensive ones produced in sectors listed in Annex I, and to help stimulate the construction and operation of innovative renewable energy and energy storage technologies, and of projects aimed at the environmentally safe capture and geological storage (“CCS”) of CO2, as well as of innovative renewable energy and energy storage technologies; in geographically balanced locations. The Innovationincluding Direct Air Capture ("DAC"). The Net-Zero Fund mayshall also support break- through innovative technologies and infrastructure to decarbonise the maritime sector anddecarbonisation in the maritime sector, through the Ocean Fund, and provide support for the production of low- and zero-carbon fuels in aviation, rail and road transport. Special attention shall be given toupport from the Fund shall include projects in sectors covered by the [CBAM regulation] to support innovation inand implementation of low carbon technologies, CCU, CCS, renewable energy and, energy storage, as well as CCU and CCS, in a way that contributes to mitigating climate change in accordance with the objectives set out in Regulation (EU) 2021/1119 for 2030 and 2050.
2022/03/01
Committee: ENVI
Amendment 1197 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 12 – point g
Directive 2003/87/EC
Article 10a – paragraph 8 – subparagraph 3 a (new)
The Net Zero Fund shall also support innovative projects that can achieve significant natural carbon removals certified through the carbon farming scheme and that are compliant with the objectives laid down in Regulation (EU) 2018/841.
2022/03/01
Committee: ENVI
Amendment 1200 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 12 – point g
Directive 2003/87/EC
Article 10a – paragraph 8 – subparagraph 4
Projects in the territory of all Member States, including small-scale projects, shall be eligible. Technologies receiving support shall be innovative and not yet commercially viable at a similar scale without support but shall represent breakthrough solutions or be sufficiently mature for application at pre-commercial scale, and/or contribute significantly to the objective of climate neutrality and could not be deployed at large scale without support.
2022/03/01
Committee: ENVI
Amendment 1208 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 12 – point g
Directive 2003/87/EC
Article 10a – paragraph 8 – subparagraph 5
The Commission shall ensure that the allowances destined for the InnovationNet-Zero Fund are auctioned in accordance with the principles and modalities laid down in Article 10(4). Proceeds from the auctioning shall constitute external assigned revenue in accordance with Article 21(5) of the Financial Regulation. Budgetary commitments for actions extending over more than one financial year may be broken down over several years into annual instalments.
2022/03/01
Committee: ENVI
Amendment 1211 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 12 – point g
Directive 2003/87/EC
Article 10a – paragraph 8 – subparagraph 6
Projects shall be selected on the basis of objective and transparent criteria, taking into account the extent to which projects provide a significant contribution to the Union´s climate targets, and, where relevant, the extent to which projects contribute to achieving emission reductions well below the benchmarks referred to in paragraph 2. Projects shall have the potential for widespread application or to significantly lower the costs of transitioning towards a low-carbonclimate neutral economy in the sectors concerned. Projects involving CCU shall deliver a net reduction in emissions and ensure avoidance or permanent storage of CO2. In the case of grants provided through calls for proposals, up to 60 % of the relevant costs of projects may be supported, out of which up to 40 % need not be dependent on verified avoidance of greenhouse gas emissions, provided that pre-determined milestones, taking into account the technology deployed, are attained. In the case of support provided through competitive bidding and in the case of technical assistance support, up to 100 % of the relevant costs of projects may be supported. Projects whose reduction in emissions benefit the decarbonisation of other actors in nearby geographical areas, such as the construction of relevant energy infrastructures, shall have a preferential treatment in the criteria used for the selection of projects.
2022/03/01
Committee: ENVI
Amendment 1217 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 12 – point g
Directive 2003/87/EC
Article 10a – paragraph 8 – subparagraph 7
The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 23 to supplement this Directive concerning rules on the operation of the InnovationNet-Zero Fund, including the selection procedure and criteria, and the eligible sectors and technological requirements for the different types of support. The Commission shall aim for a timetable that frontloads the support from the Fund to the beginning of the period.
2022/03/01
Committee: ENVI
Amendment 1219 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 12 – point g
Directive 2003/87/EC
Article 10a – paragraph 8 – subparagraph 7 a (new)
The Commission shall present every 2 years to the European Parliament and the Council a report outlining the consistency of the projects funded through the Net- Zero fund and the objective of climate neutrality set out in Regulation (EU) 2021/1119, the progress achieved towards the deployment of the investments described in the industrial decarbonization plans, and its action plan for the next 2-years period.
2022/03/01
Committee: ENVI
Amendment 1230 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 13
Directive 2003/87/EC
Article 10c
(13) in Article 10c, paragraph 7 is replaced by the following: “Member States shall require benefiting electricity generating installations and network operators to report, by 28 February of each year, on the implementation of their selected investments, including the balance of free allocation and investment expenditure incurred and the types of investments supported. Member States shall report on this to the Commission, and the Commission shall make such reports public.” is deleted;
2022/03/01
Committee: ENVI
Amendment 1256 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 14 – point b
Directive 2003/87/EC
Article 10d – paragraph 2 – introductory part
2. At least 8100 % of the financial resources from the Modernisation Fund shall be used to support investments in the following:
2022/03/01
Committee: ENVI
Amendment 1401 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 19 c (new)
Directive 2003/87/EC
Article 30 – paragraph 3
(19c) In Article 30, paragraph 3 is replaced by the following: "The Commission shall report to the European Parliament and to the Council in the context of each global stocktake agreed under the Paris Agreement, in particular with regard to the need for additional Union policies and measures in view of necessary greenhouse gas reductions by the Union and its Member States, including in relation to the linear factor referred to in Article 9. The Commission may make proposals to the European Parliament and to the Council to amend this Directive where appropriate. The proposals shall ensure compliance with Union climate targets as laid down in Regulation (EU) 2021/1119, and shall represent progression over time and reflect the highest possible ambition, in line with the Paris Agreement." Or. en (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32003L0087)
2022/03/01
Committee: ENVI
Amendment 1403 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 20 a (new)
Directive 2003/87/EC
Article 30 – paragraph 4 a (new)
(20a) In Article 30, the following paragraph is added: “4a. Before 31 December 2028, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council analysing how negative emissions could be included in emissions trading in the Union, including a clear scope and strict criteria and safeguards to ensure that such removals are not merely offsetting necessary emissions reductions but are genuine and permanent. The report shall, where appropriate, be accompanied by a legislative proposal.”
2022/03/01
Committee: ENVI
Amendment 1404 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 20 b (new)
Directive 2003/87/EC
Article 30 – paragraph 4 b (new)
(20b) In Article 30, the following paragraph is added: “4b. When reviewing this Directive in accordance with paragraphs 1 to 3, the Commission shall analyse how linkages with other carbon markets can be established, while ensuring the achievement of the Union´s economy- wide climate target.”
2022/03/01
Committee: ENVI
Amendment 1503 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 21
Directive 2003/87/EC
Article 30 h – paragraph 1
1. Where, for more than three consecutive months, the average price of allowance in the auctions carried out in accordance with the act adopted under Article 10(4) is more than twice1.5 times the average price of allowance during the six preceding consecutive months in the auctions for the allowances covered by this Chapter, the Commission shall, as a matter of urgency, adopt a decision to release 750 million allowances covered by this Chapter from the Market Stability Reserve in accordance with Article 1a(7) of Decision (EU) 2015/1814.
2022/03/02
Committee: ENVI
Amendment 1512 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 21
Directive 2003/87/EC
Article 30 h – paragraph 2
2. Where, for more than three consecutive months, the average price of allowance in the auctions carried out in accordance with the act adopted under Article 10(4) is more than three times the average price of allowance during the six preceding consecutive months in the auctions for the allowances covered by this Chapter, the Commission shall, as a matter of urgency, adopt a decision to release 1560 million allowances covered by this Chapter from the Market Stability Reserve in accordance with Article 1a(7) of Decision (EU) 2015/1814.
2022/03/02
Committee: ENVI
Amendment 1548 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 2 – paragraph 1 – point 1 – point c
Decision (EU) 2015/1814
Article 1 – paragraph 5 – subparagraph 1
In any given year, if the total number of allowances in circulation is between 833700 million and 1 09600 million, a number of allowances equal to the difference between the total number of allowances in circulation, as set out in the most recent publication as referred to in paragraph 4 of this Article, and 833700 million, shall be deducted from the volume of allowances to be auctioned by the Member States under Article 10(2) of Directive 2003/87/EC and shall be placed in the reserve over a period of 12 months beginning on 1 September of that year. If the total number of allowances in circulation is above 1 09600 million allowances, the number of allowances to be deducted from the volume of allowances to be auctioned by the Member States under Article 10(2) of Directive 2003/87/EC and to be placed in the reserve over a period of 12 months beginning on 1 September of that year shall be equal to 1230 % of the total number of allowances in circulation. By way of derogation from the last sentence, until 31 December 2030, the percentage shall be doubledStarting in 2025, the thresholds of 700 million allowances and 1 000 million allowances shall decline each year in accordance with the reduction factor specified in Article 9.
2022/03/02
Committee: ENVI
Amendment 1593 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Article 3 – paragraph 1 – point -1 a (new)
Regulation (EU) 2015/757
Article 2 – paragraph 1
(-1a) in Article 2, paragraph 1 is replaced by the following: "1. This Regulation applies to ships above 5 0400 gross tonnage in respect of CO2greenhouse gas emissions released during their voyages from their last port of call to a port of call under the jurisdiction of a Member State and from a port of call under the jurisdiction of a Member State to their next port of call, as well as within ports of call under the jurisdiction of a Member State. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015R0757-20161216)”; Or. en
2022/03/02
Committee: ENVI
Amendment 1650 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Annex I – paragraph 1 – point a a (new)
Directive 2003/87/EC
Annex I – point 5
(aa) point 5 is replaced by the following: "5. When the capacity threshold of any activity in this Annex is found to be exceeded in an installation, all units in which fuels are combusted, other than units for the incineration of hazardous or municipal waste, shall be included in the greenhouse gas emission permit. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20210101)” Or. en
2022/03/02
Committee: ENVI
Amendment 1653 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Annex I – paragraph 1 – point b – point -i (new)
Directive 2003/87/EC
Annex I – table – row 1 – column 1
(-i) in the first row, the first column is replaced by the following: "Combustion of fuels in installations with a total rated thermal input exceeding 20 MW (except in installations for the incineration of hazardous or municipal waste) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20210101)waste)” Or. en
2022/03/02
Committee: ENVI
Amendment 1670 #

2021/0211(COD)

Proposal for a directive
Annex I – point 1
Directive 2003/87/EC
Annex II b – Part B
Part B - DISTRIBUTION OF FUNDS FROM THE MODERNISATION FUND CORRESPONDING TO ARTICLE 10(1), FOURTH SUBPARAGRAPH [...]deleted
2022/03/02
Committee: ENVI
Amendment 82 #

2021/0207(COD)

Proposal for a directive
Recital 10 a (new)
(10a) The further greening of air travel is not possible without significant advances in technology and its uptake by the market, which requires earmarking, for the purpose of research and development (R&D) investment exclusively in the aviation sector, revenues generated from the purchase of EU ETS allowances by aircraft operators.
2022/02/18
Committee: ENVI
Amendment 98 #

2021/0207(COD)

Proposal for a directive
Recital 12 a (new)
(12a) The EU ETS Directive should also be a tool to incentivise solutions that facilitate decarbonisation. Therefore, 20 million allowances should be reserved and allocated for free to aircraft operators and for subsequent years up to 2030, to provide a guaranteed reward for uplifting sustainable aviation fuels. To ensure that the market for those fuels will find the investment necessary to flourish, 50% of the allowances should be allocated specifically for the uplifting of synthetic aviation fuels. The Commission should detail the methodology to allocate these allowances based on prices. In its methodology, the Commission should set out in particular how to cover the price difference between on the one hand the use of kerosene and on the other sustainable aviation fuels, in relation to reducing CO2 emissions by one tonne. Moreover, to further boost decarbonisation solutions and technologies, a zero-rating should apply to synthetic aviation fuels for the aircraft operators using such fuels, for a transitional period lasting until the implementing acts referred to in Article 14(1) enter into force.
2022/02/18
Committee: ENVI
Amendment 135 #

2021/0207(COD)

Proposal for a directive
Recital 22
(22) In order to ensure uniform conditions for exempting aircraft operators from surrender requirements as laid down in Article 12(8) of Directive 2003/87/EC in respect of emissions from flights to and from countries applying CORSIA in a less stringent manner in its domestic law, or failing to enforce CORSIA provisions in a manner equal to all aircraft operators pursuant to Article 25a(7) of that Directive, implementing powers s or when it is determined, on the basis of available facts, that a threat of injury which is detrimental to aircraft operators that hould be conferred on the Commissionan air operator certificate issued by a Member State or are registered in a Member State, including the outermost regions, dependencies and territories of that Member State, exists. The Commission should take measures of a temporary nature to exempt airlines based in the Union from surrender requirements in respect of emissions from flights where a significant distortion of competition to the detriment of airlines based in the Union occurs due to a less stringent implementation or enforcement of CORSIA in the third country. The distortion of competition could be caused by a less stringent approach to eligible offset credits or double counting provisions. Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council, and/or apply EU ETS to aircraft operators from a third country applying CORSIA in a less stringent manner in its domestic law, or failing to enforce CORSIA provisions in respect of emissions from flights to and from the EEA. The distortion of competition could be caused by a less stringent approach to eligible offset credits or double counting provisions. The measures of a temporary nature should apply until the Commission determines that the distortion of competition or threat of injury no longer exist or when a third country complies with CORSIA in a satisfactory manner or in the same manner equal for all aircraft operators. However, in any event, such measures should not apply longer than 9 months. After 9 months, the Commission should, by means of an implementing act, either extend the duration of the measures or modify them or revoke them. That implementing act should be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 22a(2).
2022/02/18
Committee: ENVI
Amendment 148 #

2021/0207(COD)

Proposal for a directive
Recital 24 a (new)
(24a) The EU ETS Directive provides for measures in the event of prices for allowances being excessive. However, the European Green Deal legislative reforms together with an unprecedented market rally have led to allowance prices increasing with a dramatic impact on EU ETS-related costs. The Commission should present a report to the European Parliament and Council assessing if the current measures are still effective and if they need to be amended.
2022/02/18
Committee: ENVI
Amendment 158 #

2021/0207(COD)

Proposal for a directive
Recital 26 a (new)
(26a) Pursuant to Article 30(4) of this Directive, the Commission presented an updated analysis of the non-CO2 effects of aviation. That analysis found that uncertainties remain with regard to those impacts, and how to assess them in terms of equivalent emissions metrics. Moreover the challenges of finding an appropriate multiplier to account for the climate effects of non-CO2 emissions as well as the uncertainty about the climate impact of NOX, and the potential unintended consequences, creates a political risk for the integrity of the EU ETS.
2022/02/18
Committee: ENVI
Amendment 179 #

2021/0207(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 1 – point b
Directive 2003/87/EC
Article 3 c – paragraph 5 a (new)
5a. 20 million of the total quantity of allowances referred to in paragraph 5 of this Article and for subsequent years up to 2030 shall be reserved to be allocated for free in respect of aircraft operators that uplift sustainable aviation fuels. 50% of these allowances shall be allocated specifically for the uplifting of synthetic aviation fuels.
2022/02/18
Committee: ENVI
Amendment 209 #

2021/0207(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 2 – point b
Directive 2003/87/EC
Article 3 d – paragraph 1 c
1c. As from 1 January 2027, all of the quantity of allowances in respect of which free allocation would have taken place in that year shall be auctioned, except for the quantity of allowances referred to in Article 3c(5a). ’,
2022/02/16
Committee: ENVI
Amendment 229 #

2021/0207(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 2 – point e
Directive 2003/87/EC
Article 3 d – paragraph 4
4. Member States shall determine the use of revenues generated from the auctioning of allowances covered by this Chapter, except for the revenues established as own resources in accordance with Article 311(3) of the Treaty and entered in the general budget of the Union. Member States shall use the revenues generated from the auctioning of allowances in accordance with Article 10(3). Revenues generated from the auctioning of allowances to aircraft operators shall be used to advance research and development in relation to aircraft efficiency, deployment of decarbonisation solutions and the environmental performance of the aviation sector.;
2022/02/16
Committee: ENVI
Amendment 244 #

2021/0207(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 3 a (new)
Directive 2003/87/EC
Article 3 f a (new)
(3a) The following article is inserted: ‘Article 3fa Allocation and issue of allowances to aircraft operators for uplifting sustainable aviation fuels. 1. As from [the date of entry into force of this Directive], the total quantity of allowances referred to in Article 3c(5a) shall be allocated free of charge for the uplifting of sustainable aviation fuels. 2. Each aircraft operator may apply for an allocation of allowances that are to be allocated free of charge for each year until 2030 based on the uplifting of the fuels referred to in paragraph 1 from [the date of entry into force of this Directive]. (a) The quantity of allowances shall be proportionate to the total greenhouse gas emissions saved according to the treatment of those fuels under Directive (EU) 2018/2001 and the implementing acts referred to in Article 14(1) of the EU ETS Directive. (b) For a transitional period until the implementing acts referred to in Article 14(1) enter into force synthetic aviation fuels shall be rated with zero emissions for the aircraft operators using them. 3. The Commission shall publish the costs difference between the kerosene and SAF on a yearly basis. The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 23 to supplement this Directive concerning the detailed arrangements for the allocation of aviation allowances for free for uplifting sustainable aviation fuels by covering the price difference per tonne of CO2 saved from using those fuels instead of kerosene. 4. The Commission shall evaluate by 2027 whether the reserve of 20 million of free allowances referred to in Article 3c (5a) should be maintained beyond 2030.’;
2022/02/16
Committee: ENVI
Amendment 249 #

2021/0207(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 4 a (new)
Directive 2003/87/EC
Article 10 – paragraph 3 – subparagraph 2 a (new)
(4a) In Article 10(3), the following subparagraph is inserted after the second subparagraph: ‘Revenues generated from the auctioning of allowances to aircraft operators shall be used to advance research and development in relation to aircraft efficiency, deployment of decarbonisation solutions, and the environmental performance of the aviation sector.’;
2022/02/16
Committee: ENVI
Amendment 288 #

2021/0207(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 6 a (new)
Directive 2003/87/EC
Article 14 – paragraph 1– subparagraph 1 a (new)
(6a) Article 14(1), the following subparagraph is added after the first subparagraph: "Those implementing acts shall apply the sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria for the use of biomass established by Directive (EU) 2018/20011a of the European Parliament and the Council, with any necessary adjustments for application under this Directive, for this biomass to be zero- rated. They shall specify how to account for storage of emissions from a mix of zero-rated sources and sources that are not zero-rated. They shall also specify how to account for emissions from synthetic aviation fuels and recycled carbon fuels, ensuring that these emissions are accounted for and that double counting is avoided.” __________________ 1aDirective (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources. Or. en (02003L0087)
2022/02/16
Committee: ENVI
Amendment 304 #

2021/0207(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 8 – point a
Directive 2003/87/EC
Article 23 – paragraph 3
3. The delegation of power referred to in Articles 3d(3), 3e, 10(4), 10a(1) and (8), 10b(5), 12(7), third subparagraph, 19(3), Article 22, Articles 24(3), 24a(1), 25a(1) and Article 28c may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council. A decision to revoke shall put an end to the delegation of the power specified in that decision. It shall take effect the day following the publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force.’,
2022/02/16
Committee: ENVI
Amendment 308 #

2021/0207(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 9
Directive 2003/87/EC
Article 25 a – paragraph 3
3. TAt least once a year, the Commission shall adopt an implementing act listing countries other than EEA countries, Switzerland and the United Kingdom, which are considered to be applying CORSIA for the purposes of this Directive, with a baseline of 2019 for 2021 to 2023 and a baseline 2019-2020 for each year thereafter. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 22a(2). From 2027, the Commission shall also publish a list of aircraft operators from countries which are not considered to be applying CORSIA for flights to or from other third countries for the purposes of this Directive.
2022/02/16
Committee: ENVI
Amendment 315 #

2021/0207(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 9
Directive 2003/87/EC
Article 25 a – paragraph 7
7. Where the Commission determines that there is a significant distortion of competition which is detrimental to aircraft operators that hold an air operator certificate issued by a Member State or is registered in a Member State, including in the outermost regions, dependencies and territories of that Member State, the Commission shall be empoweFrom 2027, on a yearly basis or whenever evidence is presented, the Commission shall assess whether there is a significant distortion of competition due to a non-compliance with, or a less stringent application in its domestic law of, CORSIA by a third country, or when it is determined, on the basis of available facts, that a threat of injury which results from such non-compliance or such a less stringent application and is detrimental to aircraft operators that hold an air operator certificate issued by a Member State exist. The distortion of competition or threat of injury may be caused by a third country applying CORSIA in a less stringent manner in its domestic law, or failing to enforce CORSIA provisions in the same manner for all aircraft operators. Where the assessment confirms that distortion of competition or a threat of injury exist and result from non- compliance with or a less stringent application of CORSIA by a third country, the Commission shall take measures of a temporary natured to adopt implementing acts to exempt those aircraft operatorsexempt aircraft operators that hold an air operator certificate issued by a Member State or is registered in a Member State, including in the outermost regions, dependencies and territories of that Member State from surrender requirements as laid down in Article 12(8) and/or to apply EU ETS in respect of emissions from flights to and from such countries. The distortion of competition may be caused by a third country applying CORSIA in a less stringent manner in its domestic law, or failing to enforce CORSIA provisions in a manner equal to all aircraft operators. Those implementing acts shall be adoptedthe EEA operated by aircraft operators from a non-compliant third country. The measures of a temporary nature shall apply no longer than 9 months or until the determines that the distortion of competition or threat of injury no longer exist or when a third country complies with CORSIA in a satisfactory manner or CORSIA is enforced in the same manner for all aircraft operators. At the end of the nine- month period, the Commission shall either extend the duration of those measures, or modify or revoke them, by means of an implementing act adopted by the Commission in accordance with the examination procedure referred to in Article 22a(2).
2022/02/16
Committee: ENVI
Amendment 327 #

2021/0207(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – point 9 a (new)
Directive 2003/87/EC
Article 29 a – paragraph 4 a (new)
(9a) In Article 29a, the following paragraph is added: ‘4a. In 2027 or whenever 100% of the quantity of allowances, with the exception of the allowances allocated for free as referred in to Article 3e, in respect of which free allocation would have taken place in that year are auctioned, the Commission shall present a report to the European Parliament and to the Council in which it should consider whether the measures in this Article are still effective, respond to the needs of the market or whether they need to be amended.’;
2022/02/16
Committee: ENVI
Amendment 81 #

2021/0206(COD)

Proposal for a regulation
The European Parliament rejects the Commission proposal.
2022/02/23
Committee: EMPLENVI
Amendment 176 #

2021/0206(COD)

Proposal for a regulation
Recital 13
(13) A Social Climate (‘the Fund’) should therefore be established to provide funds to the Member States to support their policies to address the social impacts of the emissions trading for buildings and road transport on vulnerable households, vulnerable micro-enterprises and vulnerable transport users. This should be achieved notably through temporary income support and measures and investments intended to reduce reliance on fossil fuels through increased energy efficiency of buildings, decarbonisation of heating and cooling of buildings, including the integration of energy from renewable sources, and granting improved access to zero- and low-emission mobility and transport to the benefit of vulnerable households, vulnerable micro-enterprises and vulnerable transport users.
2022/02/23
Committee: EMPLENVI
Amendment 195 #

2021/0206(COD)

Proposal for a regulation
Recital 14
(14) For that purpose, each Member State should submit to the Commission a Social Climate Plan (‘the Plan’). Those Plans should pursue two objectives. Firstly, they should provide vulnerable households, vulnerable micro-enterprises and vulnerable transport users the necessary resources to finance and carry out investments in energy efficiency, decarbonisation of heating and cooling, in zero- and low-emission vehicles and mobility. Secondly, they should mitigate the impact of the increase in the cost of fossil fuels on the most vulnerable and thereby prevent energy and transport poverty during the transition period until such investments have been implemented. The Plans should have an investment component promoting the long-term solution of reduce fossil fuels reliance and could envisage other measures, including temporary direct income support to mitigate adverse income effects in the shorter term.
2022/02/23
Committee: EMPLENVI
Amendment 243 #

2021/0206(COD)

Proposal for a regulation
Recital 16
(16) Ensuring that the measures and investments are particularexclusively targeted towards energy poor or vulnerable households, vulnerable micro-enterprises and vulnerable transport users is key for a just transition towards climate neutrality. Support measures to promote reductions in greenhouse gas emissions should help Member States to address the social impacts arising from the emissions trading for the sectors of buildings and road transport.
2022/02/23
Committee: EMPLENVI
Amendment 251 #

2021/0206(COD)

Proposal for a regulation
Recital 17
(17) Pending the impact of those investments on reducing costs and emissions, well targeted direct income support for the most vulnerable would help the just transition. Such support should be understood to be a temporary measure accompanying the decarbonisation of the housing and transport sectors. It would not be permanent as it does not address the root causes of energy and transport poverty. Such support should only concern direct impacts of the inclusion of building and road transport into the scope of Directive 2003/87/EC, not electricity or heating costs related to the inclusion of power and heat production in the scope of that Directive. Eligibility for such direct income support should be limited in time.deleted
2022/02/23
Committee: EMPLENVI
Amendment 329 #

2021/0206(COD)

(23) The financial envelope of the Fund should, in principle, be commensurate to amounts corresponding to 25% of the expected revenues from the inclusion of buildings and road transport into the scope of Directive 2003/87/EC in the period 2026-2032. Pursuant to Council Decision (EU, Euratom) 2020/205341 , Member States should make those revenues available to the Union budget as own resourcesrequires a revision of the Own Resources Decision41 and the Multiannual Financial Framework41a. The financing of the Fund is subject to this revision and should therefore reflect the agreement on amending the Own Resources Decision and the Multiannual Financial Framework. Member States are to finance 750% of the total costs of their Plan themselves. For this purpose, as well as for investment and measures to accelerate and alleviate the required transition for citizens negatively affected, Member States should inter alia use their expected revenues from emissions trading for buildings and road transport under Directive 2003/87/EC for that purpose. _________________ 41 Council Decision (EU, Euratom) 2020/2053 of 14 December 2020 on the system of own resources of the European Union and repealing Decision 2014/335/EU, Euratom (OJ L 424, 15.12.2020, p. 1). 41a Council Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 of 17 December 2020 laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027 (OJ L 433I, 22.12.2020, p. 11-22).
2022/02/23
Committee: EMPLENVI
Amendment 333 #

2021/0206(COD)

Proposal for a regulation
Recital 23
(23) The financial envelope of the Fund should, in principle, be commensurate to amounts corresponding to 25% of the expected revenues from the inclusion of buildings and road transport into the scope of Directive 2003/87/EC in the period 2026-2032. Pursuant to Council Decision (EU, Euratom) 2020/205341 , Member States should make those revenues available to the Union budget as own resources. Member States are to finance 750% of the total costs of their Plan themselves. For this purpose, as well as for investment and measures to accelerate and alleviate the required transition for citizens negatively affected, Member States should inter alia use their expected revenues from emissions trading for buildings and road transport under Directive 2003/87/EC for that purpose. _________________ 41 Council Decision (EU, Euratom) 2020/2053 of 14 December 2020 on the system of own resources of the European Union and repealing Decision 2014/335/EU, Euratom (OJ L 424, 15.12.2020, p. 1).
2022/02/23
Committee: EMPLENVI
Amendment 338 #

2021/0206(COD)

Proposal for a regulation
Recital 23
(23) The financial envelope of the Fund should, in principle, be commensurate to amounts corresponding to 25% of the expected revenues from the inclusion of buildings and road transport into the scope of Directive 2003/87/EC in the period 2026-2032. Pursuant to Council Decision (EU, Euratom) 2020/205341 , Member States should make those revenues available to the Union budget as own resources. Member States are to finance 50% of the total costs of their Plan themselves. For this purpose, as well as for investment and measures to accelerate and alleviate the required transition for citizens negatively affected, Member States should inter alia use their expected revenues from emissions trading for buildings and road transport under Directive 2003/87/EC for that purpose. If buildings and road transport are not included in the ETS, the Fund shall cease to exist. _________________ 41 Council Decision (EU, Euratom) 2020/2053 of 14 December 2020 on the system of own resources of the European Union and repealing Decision 2014/335/EU, Euratom (OJ L 424, 15.12.2020, p. 1).
2022/02/23
Committee: EMPLENVI
Amendment 348 #

2021/0206(COD)

Proposal for a regulation
Recital 24
(24) The Fund should support measures that respect the principle of additionality of Union funding. The Fund should not be a substitute for recurring national expenditures, except in duly justified cases.
2022/02/23
Committee: EMPLENVI
Amendment 415 #

2021/0206(COD)

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 4
The general objective of the Fund is to contribute to the transition towards climate neutrality by addressing the social impacts of the inclusion of greenhouse gas emissions from buildings and road transport into the scope of Directive 2003/87/EC. The specific objective of the Fund is to support vulnerable households, vulnerable micro-enterprises and vulnerable transport users through temporary direct income support and through measures and investments intended to increase energy efficiency of buildings, decarbonisation of heating and cooling of buildings, including the integration of energy from renewable sources, and granting improved access to zero- and low- emission mobility and transport.
2022/02/23
Committee: EMPLENVI
Amendment 524 #

2021/0206(COD)

Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 2
2. The Plan may include national measures providing temporary direct income support to vulnerable households and households that are vulnerable transport users to reduce the impact of the increase in the price of fossil fuels resulting from the inclusion of buildings and road transport into the scope of Directive 2003/87/EC.deleted
2022/02/23
Committee: EMPLENVI
Amendment 702 #

2021/0206(COD)

Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 1
1. Member States may include the costs of measures providing temporary direct income support to vulnerable households and vulnerable households that are transport users to absorb the increase in road transport and heating fuel prices. Such support shall decrease over time and be limited to the direct impact of the emission trading for buildings and road transport. Eligibility for such direct income support shall cease within the time limits identified under Article 4(1) point (d).deleted
2022/02/23
Committee: EMPLENVI
Amendment 827 #

2021/0206(COD)

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 1
1. The financial envelope for the implementation of the Fund for the period 2025-2027 shall be EUR 23 700 000 000 in current prices.deleted
2022/02/23
Committee: EMPLENVI
Amendment 836 #

2021/0206(COD)

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 1 – subparagraph 1 (new)
The financial envelope for the implementation of the Fund for the period 2025 -2032 shall be subject to the agreement on the revision of the Multiannual Financial Framework and Own Resources Decision.
2022/02/23
Committee: EMPLENVI
Amendment 841 #

2021/0206(COD)

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 2
2. The financial envelope for the implementation of the Fund for the period 2028-2032 shall be EUR 48 500 000 000 in current prices, subject to the availability of the amounts under the annual ceilings of the applicable multiannual financial framework referred to in Article 312 TFEU.deleted
2022/02/23
Committee: EMPLENVI
Amendment 858 #

2021/0206(COD)

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 3
3. The amounts referred to in paragraphs 1 and 2financial envelope for the implementation of the Fund may also cover expenses pertaining to preparatory, monitoring, control, audit and evaluation activities which are required for the management of the Fund and the achievement of its objectives, in particular studies, meetings of experts, consultation of stakeholders, information and communication actions, including inclusive outreach actions, and corporate communication of the political priorities of the Union, insofar as they are related to the objectives of this Regulation, expenses linked to IT networks focusing on information processing and exchange, corporate information technology tools, and all other technical and administrative assistance expenses incurred by the Commission for the management of the Fund. Expenses may also cover the costs of other supporting activities such as quality control and monitoring of projects on the ground and the costs of peer counselling and experts for the assessment and implementation of the eligible actions.
2022/02/23
Committee: EMPLENVI
Amendment 907 #

2021/0206(COD)

Proposal for a regulation
Article 14 – paragraph 1
1. Member States shall contribute at least to 750 percent of the total estimated costs of their Plans.
2022/02/23
Committee: EMPLENVI
Amendment 1089 #

2021/0206(COD)

Proposal for a regulation
Article 24 – paragraph 1 a (new)
1a. For every year that the fund is active, the Commission shall provide a rapport to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of the C02 reduction arising from the investments in energy efficiency of building, integration of energy from renewable sources and granting improved access to zero- and low-emission mobility and transport.
2022/02/23
Committee: EMPLENVI
Amendment 1107 #

2021/0206(COD)

Proposal for a regulation
Article 26 – paragraph 2
It shall apply from the date by which the Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive (EU) [yyyy/nnn] of the European Parliament and the Council64 amending Directive 2003/87/EC as regards Chapter IVa of Directive 2003/87/EC. If buildings and road transport are not included in the ETS, the Fund shall cease to exist. _________________ 64 [Directive (EU) yyyy/nnn of the European Parliament and of the Council…. (OJ …..).] [Directive amending Directive 2003/87/EC]
2022/02/23
Committee: EMPLENVI
Amendment 54 #

2021/0202(COD)

Proposal for a decision
Recital 14
(14) The analysis carried out in the context of the reserve’s review and the expected developments relevant to the carbon market demonstrate that a rate of 12 % of the total number of allowances in circulation to be placed in the reserve each year after 2023 is insufficient to prevent a significant increase of the surplus of allowances in the EU ETS. Therefore, after 2023 the percentage figure should continue to be at least 24 %, and the minimum number of allowances to be placed in the reserve should also continue to be at least 200 million.
2022/01/20
Committee: ENVI
Amendment 61 #

2021/0202(COD)

Proposal for a decision
Recital 15
(15) If the rate of the total number of allowances in circulation to be placed in the reserve each year reverts to 12 % after 2023, a potentially harmful surplus of allowances in the EU ETS may disturb market stability. In addition, the rate of 24 % after 2023 should be established separately from the general review of Directive 2003/87/EC and Decision (EU) 2015/1814 to strengthen the EU Emissions Trading System in line with the Union’s increased climate ambition for 2030 to ensure market predictability. its timely entry into force and thereby provide market predictability by eliminating the risk that the rate falls back below 24 %. This is without prejudice to further revisions of the reserve, including if appropriate of the rate of allowances to be placed in the reserve, as part of the general revision of Directive 2003/87/EC and Decision (EU) 2015/1814 taking place in 2022.
2022/01/20
Committee: ENVI
Amendment 194 #

2021/0201(COD)

Proposal for a regulation
Recital 8
(8) The land sector has the potential to become rapidly climate-neutral by 2035 in a cost-effective manner, and subsequently generate more greenhouse gas removals than emissions. A collective commitment aiming to achieve climate-neutrality in the land sector in 2035 at EU level, taking into account the local circumstances and starting points from different Member States, can provide the needed planning certainty to drive land- based mitigation action in the short term, considering that it can take many years for such action to deliver the desired mitigation outcomes. Moreover, the land sector is projected to become the largest sector in the EU greenhouse gas flux profile in 2050. It is therefore particularly important to anchor that sector to a trajectory that can effectively deliver net zero greenhouse gas emissions by 2050. By mid-2024, the Member States should submit their updated integrated national energy and climate plans in accordance with Article 14 of Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council34 . The plans should include relevant measures by which each Member State best contributes to the collective target of climate neutrality in the land sector at EU level in 2035. On the basis of these plans, the Commission should propose national targets, ensuring that the Union-wide greenhouse gas emissions and removals in the land use, land use change and forestry sector and the emissions from the agriculture non-CO2 sectors are at least balanced by 2035. Contrary to the EU level target of climate neutrality for the land sector by 2035, such national targets will be binding and enforceable on each Member State, taking into account the different starting positions and local circumstances of different Member States. __________________ 34Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (OJ L 328, 21.12.2018, p.1).
2022/02/08
Committee: ENVI
Amendment 221 #

2021/0201(COD)

Proposal for a regulation
Recital 10
(10) In order to enhance greenhouse gas removals, individual farmers or forest managers need a direct incentive to store more carbon on their land and their forests. New business models based on carbon farming incentives and on the certification of carbon removals need to be increasingly deployed in the period until 2030 and must be further developed thereafter. These business models can only develop if a robust and voluntary carbon certification system is established and funding is secured from both public and private sources to incentivise land users to uptake carbon. These carbon farming schemes should be the main tool to achieve the targets set out in this regulation. Such incentives and business models will enhance climate mitigation in the bio- economy, including through the use of durable harvested wood products, in full respect of ecological principles fostering biodiversity and the circular economy. Hence, new categories of carbon storage products should be introduced in addition to the harvested wood products. The emerging business models, farming and land management practices to enhance removals contribute to a balanced territorial development and economic growth in rural areas and are a tool to achieve the targets as set out in this regulation. They also create opportunities for new jobs and provide incentives for relevant training, reskilling and upskilling.
2022/02/08
Committee: ENVI
Amendment 249 #

2021/0201(COD)

Proposal for a regulation
Recital 11
(11) Considering the specificities of the land use, land use change and forestry sector in each Member State, as well as the fact that Member States need to increase their performance to achieve their national binding targets, a range of flexibilities should remain at the disposal of the Member States, including trading surpluses and, the extension of forest-specific flexibilities and the flexibility to achieve the targets without being restricted by land-use specific targets, while respecting the environmental integrity of the targets.
2022/02/08
Committee: ENVI
Amendment 386 #

2021/0201(COD)

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point 3
Regulation (EU) 2018/841
Article 4 – paragraph 2 – subparagraph 1
2. The 2030 Union target for net greenhouse gas removals is 310 million tonnes CO2 equivalent as a sum of the Member States targets established in accordance with paragraph 3 of this Article, and shall be based on the average of its greenhouse gas inventory data for the years 2016, 2017 and 2018. Carbon removals achieved through carbon farming practises and voluntary carbon farming certification schemes shall be counted towards this target.
2022/02/08
Committee: ENVI
Amendment 448 #

2021/0201(COD)

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point 3
Regulation (EU) 2018/841
Article 4 – paragraph 4 – subparagraph 1
4. The Union-wide greenhouse gas emissions in the sectors set out in Article 2(3), points (a) to (j), shall aim to be net zero by 2035 and the Union shall achieve negative emissions thereafter. The Union and the Member States shall take the necessary measures to, in particular the establishment of voluntary carbon certification schemes and securing appropriate funding for them to function to effectively enable the collective achievement of the target for 2035.
2022/02/08
Committee: ENVI
Amendment 460 #

2021/0201(COD)

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point 3
Regulation (EU) 2018/841
Article 4 – paragraph 4 – subparagraph 2a
The Commission shall present in 2022 a regulatory framework with a market- based design for the certification of carbon removals through which land- users can receive direct incentives. By 31 December 2024 and every year thereafter, the Commission shall assess whether additional measures or funding is necessary to ensure the effectiveness of this framework in incentivising land-users to increase their carbon storage and to achieve the targets as set out in this regulation.
2022/02/08
Committee: ENVI
Amendment 637 #

2021/0201(COD)

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point 15
Regulation (EU) 2018/841
Article 14 – paragraph 1 – subparagraph 2 – point a a (new)
(aa) The implementation of voluntary carbon certification schemes and their contribution to the targets as set out in this regulation;
2022/02/08
Committee: ENVI
Amendment 650 #

2021/0201(COD)

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point 15 a (new)
Regulation (EU) 2018/841
Article 14 a (new)
(15a) The following Article 14a is inserted: "Article 14a The Commission shall present in 2022 a legal framework with a market-based design for the certification of carbon removals through which land-users can receive direct incentives. By 31 December 2024 and every year thereafter, the Commission shall assess whether additional measures or funding is necessary to ensure the effectiveness of this framework in incentivising land-users to increase their carbon storage and to achieve the targets as set out in this regulation."
2022/02/08
Committee: ENVI
Amendment 666 #

2021/0201(COD)

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point 18
Regulation (EU) 2018/841
Article 17 – paragraph 2 – subparagraph 1
2. The Commission shall submit a report to the European Parliament and to the Council, no later than six months after […] global stocktake agreed under Article 14 of the Paris Agreement, on the operation of this Regulation, including, where relevant, an assessment of the impacts of the flexibilities referred to in Article 11, as well as on the contribution of voluntary carbon certification schemes and this Regulation as a whole to the Union’s overall 2030 greenhouse gas emission reduction target and its contribution to the goals of the Paris Agreement, in particular with regard to the need for measures to ensure the functioning of voluntary carbon certification schemes and additional Union policies and measures, in view of the necessary increase in greenhouse gas emissions reductions and removals in the Union.
2022/02/08
Committee: ENVI
Amendment 46 #

2021/0200(COD)

Proposal for a regulation
Recital 4
(4) In Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council32 ( ‘European Climate Law’), the Union has enshrined into legislation the target of economy-wide climate neutrality by 2050. That Regulation also establishes a binding Union domestic reduction commitment of net greenhouse gas emissions (emissions after deduction of removals) of at least 55% below 1990 levels by 2030. The Climate Law establishes that when implementing the target, swift and predictable emission reductions should be given priority and, at the same time, removals by natural sinks should be enhanced. The contribution of net removals to the 2030 target is limited to 225 million tonnes of CO2 equivalent, while the rest of the target has to be achieved through direct emissions reductions. __________________ 32Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 (‘European Climate Law’) (OJ L 243, 9.7.2021, p. 1).
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 71 #

2021/0200(COD)

Proposal for a regulation
Recital 11
(11) For that purpose, the greenhouse gas emission reduction target for 2030 needs to be revised for each Member State. The revision of the greenhouse gas emission reduction target should useApplying the same methodology that was followed when Regulation (EU) 2018/842 was first adopted, where means that the national contributions weare determined in consideration of the different capacities and cost-efficiency opportunities in Member States so to ensure a fair and balanced distribution of the effort. The distribution of Member State targets nevertheless does not represent the most cost-effective emission reduction potential in each Member State, which should be taken into account in the rules which implement the targets laid down in this Regulation. The reduction of the maximum greenhouse gas emissions for each Member State in 2030 should thus be determined in relation to the level of its 2005 reviewed greenhouse gas emissions covered by this Regulation, excluding verified greenhouse gas emissions from installations that operated in 2005 and which were only included in the emission trading system of the Union after 2005.
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 90 #

2021/0200(COD)

Proposal for a regulation
Recital 13
(13) The COVID-19 pandemic has impacted the Union’s economy and its level of emissions to a degree that cannot yet be fully quantified. On the other hand, the Union is deploying its largest stimulus package ever, also having a potential impact on the level of emissions. Due to those uncertainties, it is appropriate to review theIt is important to maintain a stable, predictable and ambitious regulatory emissions dpata in 2025 and, if necessary, readjust the annual emission allocationshway throughout the ongoing decade in order to ensure both the necessary emissions reductions and planning security.
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 95 #

2021/0200(COD)

Proposal for a regulation
Recital 14
(14) It is therefore appropriate to update in 2025 the annual emission allocations for the years 2026 to 2030. This should be based on a comprehensive review of the national inventory data carried out by the Commission in order to determine the average of the greenhouse gas emissions of each Member State during the years 2021, 2022 and 2023.deleted
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 103 #

2021/0200(COD)

Proposal for a regulation
Recital 15
(15) Under Regulation (EU) 2018/842, the cancellation of a limited quantity of emission allowances in the European Union emission trading system may be taken into account for some Member States’ compliance under Regulation (EU) 2018/842. Given the particular structure of Malta’s economy, the national reduction target of that Member State based on Gross Domestic Product per capita is significantly above its cost-effective reduction potential, ist is therefore appropriate to increase Malta’s access to that flexibility, without compromising the 2030 target of the Union on emission reductions. The Member States that are entitled to this flexibility but did not make use of it in the 2019 context of this Regulation, should be given the possibility to revise that decision to take account of the newly proposed national reduction targets. Member States concerned should also be allowed to revise their notified percentages more often than under the current regulation.
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 111 #

2021/0200(COD)

Proposal for a regulation
Recital 16
(16) In addition to that flexibility, a limited quantity of net removals and net emissions from land use, land-use change and forestry (‘LULUCF’) may be taken into account for Member States’ compliance under Regulation (EU) 2018/842 (‘the LULUCF flexibility’). In order to ensure that sufficient mitigation efforts are deployed until 2030, it is appropriate to limit the use of the LULUCF flexibility by separating the use of such flexibility into two separate time periods, each capped by a limit corresponding to half of the maximum amount of total net removals set out in Annex III to Regulation (EU) 2018/842. It is also appropriate to bring the title of Annex III in line with the amendment to Regulation (EU) 2018/841 carried out by Commission Delegated Regulation (EU) 2021/268 of 28 October 202037 . As a consequence, there is no longer a need for Regulation (EU) 2018/842 to provide for a legal basis allowing the Commission to adopt delegated acts to amend the title of its Annex III. Article 7(2) of Regulation (EU) 2018/842 should therefore be deleted. It is important that the Commission starts preparing for the transition towards the planned new combined land sector approach under Regulation (EU) 2018/841 with supportive measures as soon as possible. __________________ 37Commission Delegated Regulation (EU) 2021/268 of 28 October 2020 amending Annex IV to Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council as regards the forest reference levels to be applied by the Member States for the period 2021-2025 (OJ L 60, 22.2.2021, p. 21).
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 184 #

2021/0200(COD)

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point 3
Regulation (EU) 2018/842
Article 4 – paragraph 2 – point (b)
(b) do not exceed, in the years 2023, 2024 and 2025 to 2030, the limit defined by a linear trajectory starting ion 2022 at the annual emission allocation for that Member Statethe average of its greenhouse gas emissions during 2018, 2019 and 2020, as set out pursuant to paragraph 3 of this Article for that year, and ending in 2030 at the limit set for that Member State in column 2 of Annex I to this Regulation. The linear trajectory of a Member State shall start either at five- twelfths of the distance from 2019 to 2020 or in 2020, whichever results in a lower allocation for that Member State;
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 193 #

2021/0200(COD)

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point 3
Regulation (EU) 2018/842
Article 4 – paragraph 2 – point (c)
(c) do not exceed, in the years 2026 to 2030, the limit defined by a linear trajectory starting in 2024, at the average of its greenhouse gas emissions during the years 2021, 2022 and 2023, as submitted by the Member State pursuant to Article 26 of Regulation (EU) 2018/1999, and ending in 2030 at the limit set for that Member State in column 2 of Annex I to this Regulation.deleted
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 260 #

2021/0200(COD)

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point 3 m (new)
Regulation (EU) 2018/842
Article 5 – paragraph 6
(3m) Article 5, paragraph 6 is replaced by the following: "6. Member States mayshall use revenues generated by transfers of annual emission allocations pursuant to paragraphs 4 and 5 to tackle climate change in the Union or in third countries. Member States shall inform the Commission of any actions taken pursuant to this paragraph. and shall make this information public. A Member State transferring annual emissions allocations to another Member state shall publish the record of the transfer and make public the remuneration received for the allocations. "
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 271 #

2021/0200(COD)

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point -4 b (new)
Regulation (EU) 2018/842
Article 6 – paragraph 3
(-4b) In Article 6, paragraph 3 is replaced by the following: "3. The Member States listed in Annex II shall notify the Commission by 31 December 2019 of any intention to make use of the limited cancellation of EU ETS allowances referred to in paragraph 1 of this Article, up to the percentage listed in Annex II for each year of the period from 2021 to 2030 for each Member State concerned, for its compliance under Article 9. The Member States listed in Annex II may decide to revise their notification decision by 2023 and to revise the notified percentage downwards once in 2024 and once in 2027. In such case, the Member State concerned shall notify the Commission thereof by 31 December 2023, by 31 December 2024 or by 31 December 2027, respectively."
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 275 #

2021/0200(COD)

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point 4
Regulation (EU) 2018/842
Article 6 – paragraph 3a
3a. Malta shall notify the Commission by 31 December 2023 if it intends to make use of the limited cancellation of EU ETS allowances referred to in paragraph 1, up to the percentage listed in Annex II for each of the years 2025 to 2030 for its compliance under Article 9. The Member States listed in Annex II that have not notified the Commission by 31 December 2019 of their intention to make use of the limited cancellation of EU ETS allowances referred to in paragraph 1, may do so until 31 December 2023 up to the percentage listed in Annex II for each of the years 2024 to 2030 for its compliance under Article 9’.
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 276 #

2021/0200(COD)

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point 4 a (new)
Regulation (EU) 2018/842
Article 6 – paragraph 5
(4a) In Article 6, paragraph 5 is replaced by the following "5. Where a Member State, in accordance with paragraph 3 or 3a of this Article, has notified the Commission of its decision to revise the previously notified percentage downwards, a correspondingly loweradjusted quantity of EU ETS allowances shall be cancelled for that Member State in respect of each year from 20264 to 2030, from 2025 to 2030, from 2026 to 2030, from 2027 to 2030 or from 2028 to 2030, respectively. "
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 296 #

2021/0200(COD)

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point 5 b (new)
Regulation (EU) 2018/842
Article 8 – paragraph 1
(5b) In Article 8, paragraph 1 is replaced by the following: "1. If the Commission finds, in its annual assessment under Article 21 of Regulation (EU) No 525/2013 and taking into account the intended use of the flexibilities referred to in Articles 5, 6 and 7 of this Regulation, that a Member State is not making sufficient progress towards meeting its obligations under Article 4 of this Regulation, that Member State shall, within three months, submit to the Commission, and publish, a corrective action plan that includes: (a) a detailed explanation identifying the reasons why the Member State is failing to make sufficient progress towards meeting its obligations under Article 4 of this Regulation; (b) the total amount of Union funding the Member State has received for spending and investments related to climate and the green transition, how the use of these funds have contributed to its obligations under Article 4, and how it intends to use such funding for this purpose towards meeting these obligations; (c) additional actions that the Member State shall implement in order to meet its specific obligations under Article 4 of this Regulation, through domestic policies and measures and the implementation of Union action; (bwhere a Member State has established a national climate advisory body, it shall seek the advice of this body to identify necessary actions; (d) a strict timetable for implementing such actions, which enables the assessment of annual progress in implementation.; "
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 309 #

2021/0200(COD)

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point 5 d (new)
Regulation (EU) 2018/842
Article 8 – paragraph 3a (new)
(5d) In Article 8, the following paragraph is added: ‘3a. The corrective action plan, the opinion by the Commission and the updated action plan referred to in paragraph 1, 2 and 3 shall be accessible to the public. When updating their National Energy and Climate Plans under Article 14 of Regulation (EU) 2018/1999, Member States shall make reference to their corrective plans and any opinions issued by the Commission under this Article and shall publish that advice as part of the action plan with an explanation of how it has been taken into account;’
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 336 #

2021/0200(COD)

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point 6 d (new)
Regulation (EU) 2018/842
Article 11
(6d) Article 11 is deleted.
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 340 #

2021/0200(COD)

Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point 7
Regulation (EU) 2018/842
Article 11a
(7) The following article is inserted: ‘ Article 11a Additional reserve 1. If, by 2030, the Union has reduced net greenhouse gas emissions by at least 55% compared to 1990 levels in compliance with Article 3 of Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council**, and taking into account the maximum limit of the contribution of net removals, an additional reserve shall be established in the Union Registry. 2. Member States which decide to neither contribute nor benefit from the additional reserve shall notify their decision to the Commission no later than six months after the entry into force of this Regulation. 3. consist of the net removals that participating Member States have generated in the period 2026 to 2030 in excess of their respective targets pursuant to Regulation (EU) 2018/841, after deduction of both of the following: (a) Articles 11 to 13b of Regulation (EU) 2018/841; (b) the quantities taken into account for compliance pursuant to Article 7 of this Regulation. 4. If an additional reserve is set up pursuant to paragraph 1, a participating Member State may benefit from it if the following conditions are fulfilled: (a) the greenhouse gas emissions of the Member State exceed its annual emission allocations in the period from 2026 to 2030; (b) the flexibilities pursuant to Article 5(2) and (3); (c) the Member State has made the maximum use possible of net removals in accordance with Article 7, even if that quantity does not reach the level set in Annex III; and (d) transfers to odeleted The additional reserve shall any flexibilities used under the Member State has exhausted ther Member States under Article 5. 5. conditions set out in paragraph 4, it shall receive an additional quantity from the additional reserve up to its shortfall to be used for compliance under Article 9. If the resulting collective quantity to be received by all of the Member States which fulfil the conditions set out in paragraph 4 of this Article exceeds the quantity allocated to the additional reserve under paragraph 3 of this Article, the quantity to be received by each of those Member States shall be reduced on a pro rata basis.’ ** Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 (‘European Climate Law’) (OJ L 243, 9.7.2021, p. 1). ’ has made no net If a Member States fulfils the
2022/02/24
Committee: ENVI
Amendment 2 #

2021/0037M(NLE)

Motion for a resolution
Recital B a (new)
Ba. whereas Article 62 of the UN Convention on the Law of the Sea provides that a coastal state should, through agreements or other arrangements, give other states access to the surplus of an allowable catch,
2021/06/24
Committee: PECH
Amendment 3 #

2021/0037M(NLE)

Motion for a resolution
Recital E a (new)
Ea. whereas Protocol 34 on special arrangements for Greenland links preferential tariffs on the European market for fisheries products from Greenland to European vessels' access to Greenland's fishing areas;
2021/06/24
Committee: PECH
Amendment 4 #

2021/0037M(NLE)

Motion for a resolution
Recital F a (new)
Fa. whereas the ex-post evaluation of the previous protocol and the ex-ante evaluation led to the negotiation of a new agreement and a new protocol that are more in line with fishing opportunities and scientific advice, provide more flexibility over catches and have a lower by-catch quota, and to the negotiation of a six-year validity period for the protocol;
2021/06/24
Committee: PECH
Amendment 5 #

2021/0037M(NLE)

Motion for a resolution
Recital F b (new)
Fb. whereas an SFPA with Greenland is important for the EU vessels that fish in Greenland's waters and for the Member State fleets that benefit directly or indirectly from the agreement and the quota transfers it provides for;
2021/06/24
Committee: PECH
Amendment 6 #

2021/0037M(NLE)

Motion for a resolution
Recital G
G. whereas the new agreement and protocol enable 12 EU vessels to make use of fishing opportunities in Greenland’s waters for eight species (cod, pelagic redfish, demersal redfish, Greenland halibut, northern prawn, grenadier, capelin and Atlantic mackerel) for a period of four years, renewable for two years, in return for annual financial compensation from the EU of EUR 16 521 754, of which EUR 2 931 000 has been earmarked for support for and the development of Greenland’s fisheries sector;
2021/06/24
Committee: PECH
Amendment 9 #

2021/0037M(NLE)

Motion for a resolution
Paragraph 8
8. Notes that fishing opportunities for Atlantic mackerel are dependent upon Greenland’s participation as a signatory to the coastal states agreement on the management of Atlantic mackerel and that fishing opportunities for redfish must be in line with the management agreement and with decisions taken at NEAFC level;
2021/06/24
Committee: PECH
Amendment 13 #

2021/0037M(NLE)

Motion for a resolution
Paragraph 14
14. Recalls Greenland’s geostrategic position in the Arctic region; stresses the importance of relations with Greenland as part of an EU strategy on the Arctic and with a view to preventing unregulated high-sea fishing in the Central Arctic;
2021/06/24
Committee: PECH
Amendment 22 #

2021/0037M(NLE)

Motion for a resolution
Paragraph 15 – point k a (new)
(ka) to establish a long-term discussion on the connection between the SFPA with Greenland and fisheries agreements with Norway, including their interdependence;
2021/06/24
Committee: PECH
Amendment 57 #

2021/0020(COD)

Proposal for a regulation
Recital 1
(1) A statistical knowledge base is necessary to design, implement, monitor, evaluate and review policies related to agriculture in the Union, in particular the common agricultural policy (‘CAP’), including rural development measures, as well as Union policies relating to, among other things, the environment, pesticide and veterinary medicinal usage, climate change, land use, regions, public health and the sustainable development goals of the United Nations.
2021/06/25
Committee: AGRI
Amendment 69 #

2021/0020(COD)

Proposal for a regulation
Recital 3
(3) High quality harmonised, transparent and reliable statistical data are important to assess the state and trends of agricultural input and output in the Union, the functioning of markets, and food security and to assess the sustainability as well as the environmental, economic and social impacts of Union and national policies, as well as for the development of new business models, digital services and modern technology. Those data include, but are not limited to, livestock and meat statistics, the production and use of eggs, and the production and use of milk and milk products. Statistics on the area, yield and production of arable crops, vegetables, various permanent crops and grasslands and commodity balances are also important. Increasingly, statistics on the sales and use of plant protection products and fertilisers are needed.
2021/06/25
Committee: AGRI
Amendment 98 #

2021/0020(COD)

Proposal for a regulation
Recital 21
(21) Member States or responsible national authorities should endeavour to modernise data collection modes insofar as possible. The use of digital solutions should be promoted. The methods for collection and the collection of the data shall aim to not impose extra cost or administrative burden on Members States or on farmers, especially for SME's.
2021/06/25
Committee: AGRI
Amendment 101 #

2021/0020(COD)

Proposal for a regulation
Recital 22
(22) In order to ensure flexibility and to reduce the administrative burden on respondents, NSIs and other national authorities, Member States should be allowed to use statistical surveys, administrative records and any other sources, methods or innovative approaches, such as digital tools and remote sensors, as well as including scientifically based and well documented methods such as imputation, estimation and modelling. The quality, and in particular the accuracy, timeliness and comparability of statistics based on these sources, should always be ensured.
2021/06/25
Committee: AGRI
Amendment 103 #

2021/0020(COD)

Proposal for a regulation
Recital 23 a (new)
(23a) On 25 June 1998 the Community signed the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (hereinafter the Aarhus Convention). The EU approved the Aarhus Convention on 17 February 2005. Provisions of EU law shall be consistent with that Convention. The Aarhus Convention calls for public access to environmental information either following a request or by active dissemination by the authorities covered by the Convention.
2021/06/25
Committee: AGRI
Amendment 126 #

2021/0020(COD)

Proposal for a regulation
Article 4 – paragraph 5
5. The Commission may adopt implementing acts further specifying the coverage requirements referred to in paragraphs 2, 3 and 4. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 15(2), and they shall not impose a significant additional burden or costs on farmers or on Member States.
2021/06/25
Committee: AGRI
Amendment 154 #

2021/0020(COD)

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 9 – introductory part
9. The Commission may adopt implementingdelegated acts to define the data sets to be transmitted to the Commission (Eurostat). Those implementingdelegated acts shall specify the following technical elements of the data to be provided, where appropriate:
2021/06/25
Committee: AGRI
Amendment 159 #

2021/0020(COD)

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 9 – subparagraph 1
Those implementingdelegated acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 15(2)4 not later than 9 months before the beginning of the reference year[insert 6 months following the entry into force of the regulation].
2021/06/25
Committee: AGRI
Amendment 160 #

2021/0020(COD)

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 9 – subparagraph 1 a (new)
When exercising its power to adopt delegated acts pursuant to paragraph 8 and 9, the Commission shall ensure that the following conditions are fulfilled: (a) the delegated acts aim to achieve cost and burden neutrality or reduction and do not, in any case, impose a significant additional cost or burden on the Member States or on the respondents; (b) the delegated acts are adopted at least 12 months before the start of the reference period of the data.
2021/06/25
Committee: AGRI
Amendment 167 #

2021/0020(COD)

Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 2
2. The Commission is empowered to adopt delegated acts referred to in paragraph 1 starting with the reference year [insert 2 years after entering into force of the regulation] and with a minimum of 24 years between each ad hoc data collection.
2021/06/25
Committee: AGRI
Amendment 168 #

2021/0020(COD)

Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 3 – introductory part
3. The Commission mayust adopt implementingdelegated acts to provide:
2021/06/25
Committee: AGRI
Amendment 171 #

2021/0020(COD)

Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 3 – subparagraph 1
Those implementingdelegated acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 154, not later than 126 months before the beginning of thefollowing the adoption of the related act referrence yeard to in paragraph 1.
2021/06/25
Committee: AGRI
Amendment 174 #

2021/0020(COD)

Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 3 a (new)
3a. When exercising its power to adopt delegated acts pursuant to paragraph 1 and 3, the Commission shall ensure that the following conditions are fulfilled: (a) the delegated acts aim to achieve cost and burden neutrality or reduction and do not, in any case, impose a significant additional cost or burden on the Member States or on the respondents; (b) the delegated acts are adopted at least 12 months before the start of the reference period of the data.
2021/06/25
Committee: AGRI
Amendment 180 #

2021/0020(COD)

Proposal for a regulation
Article 8 – paragraph 1 – point c
(c) other sources, methods or innovative approaches, such as digital tools and remote sensors.
2021/06/25
Committee: AGRI
Amendment 201 #

2021/0020(COD)

Proposal for a regulation
Article 10 – paragraph 9 a (new)
9a. The Commission (Eurostat) shall publish on Internet and free of cost, the quality report provided by Member States, other reports or information provided by Member States in application to this article, as well as any request of the Commission (Eurostat) for clarification.
2021/06/25
Committee: AGRI
Amendment 204 #

2021/0020(COD)

Proposal for a regulation
Article 10 – paragraph 9 b (new)
9b. The data collected on the topics listed in Article 5(1), shall be actively disseminated by the Commission (Eurostat) via Internet, free of charge, excluding confidential data.
2021/06/25
Committee: AGRI
Amendment 215 #

2021/0020(COD)

Proposal for a regulation
Article 13 – paragraph 1 – subparagraph 1
The relevant Member State shall submit a duly reasoned request for such a derogation to the Commission within three months of the date of the entry into force of the act concerned, explaining what major adaptations are needed to the national statistical system and an estimated timeline for such adaptations. This request shall be made public.
2021/06/25
Committee: AGRI
Amendment 217 #

2021/0020(COD)

Proposal for a regulation
Article 13 – paragraph 1 a (new)
1a. The Commission (Eurostat) shall review and assess whether the request fulfils the relevant conditions set out in paragraph 1 of this Article. Where the Commission considers that the derogation is not justified in accordance with the relevant conditions set out in paragraph 1 of this Article, it shall adopt a decision within 3 months from the date of receipt of the reasoned request, informing the Member State concerned that the derogation cannot be accepted and stating the reasons for that refusal. This decision shall be made public.
2021/06/25
Committee: AGRI
Amendment 218 #

2021/0020(COD)

Proposal for a regulation
Article 13 – paragraph 2
2. The implementing acts referred to in paragraph 1, first subparagraphCommission may adopt delegated acts specifying the conditions set out in paragraph 1 of this article. Those acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred toprocedure set out in Article 15(2)4.
2021/06/25
Committee: AGRI
Amendment 222 #

2021/0020(COD)

Proposal for a regulation
Article 14 – paragraph 4
4. Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated by each Member State in accordance with the principles laid down in the Inter-institutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making. The European Parliament shall receive the planning for the following months and invitations for all experts meetings. The preparation and drawing-up of delegated acts under this regulation shall include written public consultations of a duration of minimum 6 weeks.
2021/06/25
Committee: AGRI
Amendment 223 #

2021/0020(COD)

Proposal for a regulation
Article 14 a (new)
Article 14a Review 1. By December 31 [insert year following 30 months after the date of application of this Regulation] and every five years thereafter, the Commission shall review this Regulation and shall submit a report on its implementation to the European Parliament and the Council. 2. During the first review referred to in paragraph 1, the Commission shall assess in particular: (a) Whether and why there are data gaps and deficiencies in the data collected limiting the ability of public authorities to assess progress towards sustainable agriculture, including data relating to the use of plant protection, biocidal and veterinary medicinal products.
2021/06/25
Committee: AGRI
Amendment 234 #

2020/2273(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 4
4. Expresses strong support for theTakes note of the proposed targets of protecting at least 30 % of the Union’s marine and terrestrial areas, and of strictly protecting at least 10 % of these areas, including primary and old-growth forests; stresses that these should be bindingforests based on internationally recognised definitions; stresses that before proposing relevant legislation, targets should be based on a holistic evaluation of the effectiveness of current protected areas and implemented by Member StatesUnion-wide in accordance with science- based criteria and biodiversity needs; underlines that in addition to increasing protected areas, the quality of protected areas should be ensured and clear conservation and management plans implemented; insists that those activities that are compatible with protection goals or even positively contribute to biodiversity protection must remain admissible in areas under strict protection; notes with concern that the Commission considers extractive activities such as fishing, hunting or forestry incompatible with strict protection, as expressed in a draft technical note on criteria and guidance for protected areas designations; echoes paragraph 10 of the Council Conclusions of 16 October 2020 on Biodiversity which highlights that stricter level of protection may allow for certain human activities, which are in line with the conservation objectives of the protected area;
2021/02/22
Committee: ENVI
Amendment 259 #

2020/2273(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 4
4. Expresses strong support for than EU-wide targets of protecting at least 30 % of the Union’s marine and terrestrial areas, annatural areas, on the basis of a favourable impact assessment which also assesses the need of strictly protecting at least 10 % of these areas, including primary and old-growth forests; stresses that these should be binding and implemented by Member States in accordance with science-based criteria and biodiversity needwhich take into account biodiversity needs as well as cultural and socioeconomic aspects; underlines that in addition to increasing protected areas, the quality of protected areas should be ensured and clear conservation plans implemented;
2021/02/22
Committee: ENVI
Amendment 271 #

2020/2273(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 4 a (new)
4a. Highlights that an effective implementation of the strategy depends on its acceptance in rural communities which are often economically and socially dependant on land- and forest-use; underlines in this regard the need to take into account economic and social aspects along with the environmental pillars of sustainability in a balanced way and to include local stakeholders in the process of protected area designation;
2021/02/22
Committee: ENVI
Amendment 339 #

2020/2273(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 5
5. WelcomesTakes note of the upcoming legislative proposal on the EU Nature Restoration Plan and reiterates its call for a restoration target of at least 30 % of the EU’s land and seas, which should be implemented by each Member State consistently throughout their territory; considers that in addition to an overall restoration target, ecosystem-specific targets should be set, with a particular emphasis on ecosystems forUnion-wide; considers that particular emphasis should be put on the dual purposes of biodiversity restoration and climate change mitigation and adaptation; stresses that after restoration, no ecosystem degradation should be allowed;
2021/02/22
Committee: ENVI
Amendment 351 #

2020/2273(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 5
5. Welcomes the upcoming legislative proposal on the EU Nature Restoration Plan and reiterates its call for a restor, subject to an impact assessment leading to a favourable conservation stargettus ofr at least 30 % of the EU’s land and seas, which should be implemented by each Member State consistently throughout their territorya positive trend of 30% for natural habitats and species; considers that in addition to an overall restoration target, ecosystem-specific targets shouldobjectives may be set, with a particular emphasis on ecosystems for the dual purposes of biodiversity restoration and climate change mitigation and adaptation; stresses that after restoration, no ecosystem degradation should be allowed;
2021/02/22
Committee: ENVI
Amendment 404 #

2020/2273(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6 a (new)
6a. Highlights the importance of taking a shared responsibility approach including all relevant sectors on tackling the main direct anthropogenic drivers that duly takes into account all relevant activities such as the significantly increasing land sealing in urban areas; stresses that focussing on agriculture and forestry alone would fall short of addressing the causes appropriately; underlines the importance of taking into account specific local circumstances and to include all relevant local stakeholders in decision making processes;
2021/02/22
Committee: ENVI
Amendment 420 #

2020/2273(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 7
7. Highlights that soil biodiversity is the basis for key ecological processes and crucial to meet climate and biodiversity goals under the European Green Deal; notes with concern the increased soil degradation and the lack of specific EU legislation; ;calls on the Commission to submit a legislative proposal fexplore the establishmentusefulness of a common framework for the protection and sustainable use of soil that includes a specific decontamination targetwith regard to practicability, proportionality, costs, administrative burden and subsidiarity and to report back to the European Parliament and the Council; stresses the need to prioritise positive incentives and voluntary bottom-up participatory process in order to increase the acceptance, motivation and commitment of biodiversity protection;
2021/02/22
Committee: ENVI
Amendment 503 #

2020/2273(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10
10. Expresses its support forTakes note of the 2030 targets of bringing at least 25 % of agricultural land under organic farm management, which should become the norm in the long term, and ensuring that at least 10 % of agricultural land consists of high-diversity landscape features, which should be implemented at farm level, targets which should both; acknowledges the benefits of organic farming for biodiversity while stressing the need to consider trade-offs regarding different aspects of sustainability; thus calls for exploiting the strengths of different farming models and further improving them on their weaknesses; stresses, that an area target approach threatens profitability of organic farming and hence could increase dependency on subsidies which would be in corporated into EU legislation; considers it imperative that farmers receive support and trainingntradiction to the aim of the Farm to Fork Strategy to make sustainable farming a profitable business model for European farmers and calls for a market- driven uptake of organic farming instead; considers it imperative that farmers receive sufficient support and educational training as part of risk management- and advisory services offered by National Authorities in the transition towards agroecological and sustainable practices;
2021/02/22
Committee: ENVI
Amendment 506 #

2020/2273(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 10
10. Expresses its support for theTakes note of the proposed 2030 targets of bringing at least 25 % of agricultural land under organic farm management, which should become the norm in the long term, and ensuringle pointing at the same time to the higher acreage needed for organic production, as well as the higher cost to the farmer, which is often not translated into a better price; therefore calls on the Commission to include other circular and sustainable farming methods in its 2030 target; supports the ambition to ensure through voluntary approach that at least 10 % of agricultural land at EU-level consists of high-diversity landscape features, which should be implemented at farm level, targets which should both be incorporated into EU legislation; considers it imperative that farmers receive financial and other support and training in the transition towards agroecological practices; underlines the importance of continued technological and biological innovation for the benefit of biodiversity and to enable farmers to maintain their production levels;
2021/02/22
Committee: ENVI
Amendment 606 #

2020/2273(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12
12. Insists that priority for protected areas must be environmental conservation and restoration and, but that no activity in these areas should undermine this goalin all cases it should take account of economic, social and cultural requirements as laid down in article 2(3) of the Habitats Directive as well as regional and local characteristics; calls on the Commission to avoid future marine renewable energy developments outside the scope of the existing legislation and bottom-trawling fishing within Marine Protected Areas;
2021/02/22
Committee: ENVI
Amendment 773 #

2020/2273(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 18
18. WelcomesTakes note of the Commission’s targets of reducing the use of more hazardous andand risk from chemical pesticides by 50 %, the use of fertilisers by at least 20 % and nutrient losses by at least 50 % by 2030, which should be made binding; considers that the derogation envisaged in Article 53(1) of Regulation (EC) No 1107/2009 should be clarified andnutrient losses by at least 50 % - resulting in a reduction of the use of fertilisers by at least 20 % - by 2030; calls on the Commission to carry out a comprehensive impact assessment of all quantitative targets and their reciprocal influence brought forward in the Biodiversity and Farm-to-Fork Strategies before proposing relevant legislation; considers that while regulation by derogation should be avoided in general, Article 53(1) of Regulation (EC) No 1107/2009 remains an important instrument to ensure farmers have access to effective means of plant protection; stresses, however, that it must only be applied founder thealth and environmental reasons; scrutiny of the Commission and in strict accordance with Article 1(3) and (4) of the Regulation;
2021/02/22
Committee: ENVI
Amendment 778 #

2020/2273(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 18
18. Welcomes the Commission’s targets of reducing the use of more hazardous and chemical pesticides by 50 %, the use of fertilisers by at least 20 % and nutrient losses by at least 50 % by 2030, which should be made bindingand nutrient losses by at least 50 % by 2030 which may lead to a reduction in the use of fertilisers by of 20 %,which should be made binding on the condition that their effectiveness is established through impact assessments; supports the implementation of adjacent legislation, such as new breeding techniques, an efficient authorisation policy for low-risk products and the recognition of biostimulants to protect the EU food supply; considers that the derogation envisaged in Article 53(1) of Regulation (EC) No 1107/2009 should be clarified and must only be applied for health and environmental reasons;
2021/02/22
Committee: ENVI
Amendment 798 #

2020/2273(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 18 a (new)
18a. Underlines that in order to achieve substantial reductions in pesticide use and risk, not only safer alternatives must become available to ensure the availability of a functioning plant protection toolbox and more efficient use must be facilitated by innovative tools such as digital and precision farming, but there is also a need for more resistant varieties that require less input to secure stable yields; stresses the importance of new innovative breeding techniques for making such varieties and calls on the Commission to propose a regulatory framework in this regard;
2021/02/22
Committee: ENVI
Amendment 810 #

2020/2273(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 18 b (new)
18b. Welcomes the Commission´s proposal to reduce nutrient losses; stresses that a strategy to reduce nutrient losses should focus primarily on enabling farmers to increase efficiency of nutrient management and highlights the importance of innovative technologies and solutions in this regard; further calls for the strategy to consider the climate and environmental impact of different fertilisers;
2021/02/22
Committee: ENVI
Amendment 677 #

2020/2260(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 2 c (new)
2c. Underlines that no single farming model can fulfil the various requirements for sustainable production as all models have their specific strengths and weaknesses with regard to the different pillars of sustainability, particularly climate and environmental performance including land-use; calls for a multi- model approach that focuses on exploiting the strengths of different farming models and further improving their weaknesses;
2021/02/18
Committee: ENVIAGRI
Amendment 681 #

2020/2260(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 2 d (new)
2d. Calls on the Commission to set up a comprehensive governance framework that invites the participation of all stakeholder groups in the further development and implementation of the Strategy and its subsequent measures;
2021/02/18
Committee: ENVIAGRI
Amendment 843 #

2020/2260(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3 c (new)
3c. Recalls the importance of the One Health approach and of fighting antimicrobial resistance; welcomes the Commission’s initiative to tackle the irresponsible use of antibiotics; believes that the proper implementation of the Veterinary Medicines Regulation will further reduce the use of antibiotics use efficiently; calls on the Commission and Member States to focus on further measures of enabling and incentivising innovative solutions, particularly in prevention tools and alternative therapies and vaccines; stresses that progress made must be taken into account when considering reduction targets and insists that reductions can only be considered to a level that guarantees the availability of antibiotics, if needed to ensure animal health;
2021/02/18
Committee: ENVIAGRI
Amendment 871 #

2020/2260(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3 e (new)
3e. Acknowledges the substantial efforts made to reduce the use of antimicrobials for treating animals as highlighted in the 2019 European Court of Auditors report on AMR, further enhanced by the new EU Regulations on Veterinary Medicinal Products and Medicated Feed, contributing to the global effort to reduce antibiotic resistance; underlines that the EU must ensure the treatment of animals with antimicrobials remains possible when needed, in order to ensure that animal health and welfare is protected at all times;
2021/02/18
Committee: ENVIAGRI
Amendment 958 #

2020/2260(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 4 a (new)
4a. Highlights that operators in the agricultural sector and the food chain should ensure the optimised utilisation and recycling of non-renewable resources in order to protect land, biodiversity and water; considers that the circular economy and bio-economy offer great potential for the transition towards a climate-neutral European economy through for example, advanced bio- refineries that produce bio-fertilisers, protein feed, bioenergy, renewable energy and biochemicals;
2021/02/18
Committee: ENVIAGRI
Amendment 1046 #

2020/2260(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 5 a (new)
5a. Highlights that the diversity of European farming traditions and practices ensures and incentivises sustainable agricultural production in Europe; furthermore finds that this diversity of traditions and practices is and should remain a key component in the Union's and Member States' efforts to halt and reverse biodiversity loss and to advance climate-friendly production methods;
2021/02/18
Committee: ENVIAGRI
Amendment 1060 #

2020/2260(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 5 b (new)
5b. Considers that EU initiatives within the farm to fork strategy should support a further development of food produced with a low environmental impact per unit in terms of e.g. the use of fertilisers, pesticides, biodiversity loss, antimicrobials and GHG-emissions;
2021/02/18
Committee: ENVIAGRI
Amendment 1079 #

2020/2260(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6
6. Welcomes the notion of rewarding carbon sequestration in soils; stresses, however, that intensive and industrial agriculture and farming models with negative Highlights the enormous potential of agriculture and forestry to contribute to carbon sequestration and thus achieving climate neutrality; welcomes the notion of rewarding carbon sequestration in soils under a new carbon farming initiative; invites the Commission to present several options including carbon market approaches; stresses, that all practices that reduce the climate-impacts on biodiversity should not receive climate ff farming should be taken into account in a robust accoundting orframework and be incentivised; calls for the proposals to be in line with the environmental objectives and the ‘do no harm’ principle of the Green Deal;
2021/02/18
Committee: ENVIAGRI
Amendment 1847 #

2020/2260(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 19 a (new)
19a. Highlights that better animal welfare practices used in farming, improve animal health; looks forward to the results of the REFIT of the EU animal welfare legislation and calls on the Commission to further advance animal welfare protection and labelling rules;
2021/02/18
Committee: ENVIAGRI
Amendment 1848 #

2020/2260(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 19 b (new)
19b. Welcomes the ongoing work in the special Committee for Animal Transports in the European Parliament; notes that an updated regulatory framework on driving and rest time rules will improve animal welfare during transports;
2021/02/18
Committee: ENVIAGRI
Amendment 2021 #

2020/2260(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 23
23. RHighlights that food waste has enormous environmental consequences, exacerbates climate change and represents a waste of limited resources such as land, energy and water; therefore reiterates its call to take the measures required to achieve a Union food waste reduction target of 30 % by 2025 and 50 % by 2030 compared to the 2014 baseline; underlines that binding targets are needed to achieve this;
2021/02/18
Committee: ENVIAGRI
Amendment 2046 #

2020/2260(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 23 a (new)
23a. Stresses that, in order to reduce waste at the production stage, innovative techniques and technologies should be used to minimise losses in the fields and convert those crops and products, that do not meet market standards, into processed goods;
2021/02/18
Committee: ENVIAGRI
Amendment 2048 #

2020/2260(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 23 b (new)
23b. Notes that digitalisation allows for better access to data and demand forecasts, and thereby helps developing advanced production programmes for farmers, enabling them to tailor their production to demand, better coordinate with other sectors of the food supply chain, and minimise waste; stresses that given the challenging nature of reducing food waste, effective use of food waste, including in the bio economy, should be promoted;
2021/02/18
Committee: ENVIAGRI
Amendment 2051 #

2020/2260(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 23 c (new)
23c. Notes the potential within the circular economy for optimising the use of unavoidably lost or discarded food items and by-products from the food chain; highlights in particular the potential in those of animal origin and the by-products from feed production, nutrient recycling and from production of soil improvers;
2021/02/18
Committee: ENVIAGRI
Amendment 2052 #

2020/2260(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 23 d (new)
23d. Considers that the involvement of local stakeholders is paramount in order to reach the Union's food waste reduction targets; calls on the Commission and Member States to ensure adequate financing for research, innovation, engagement of stakeholders and information campaigns through the creation of National Food Waste Funds;
2021/02/18
Committee: ENVIAGRI
Amendment 24 #

2020/2117(INI)

Draft opinion
Paragraph 2
2. Emphasises the remarkable resilience of European agriculture and food production in ensuring food security and security of supply; underlines its socio- economic importance as well as the high number of companies and jobs involved; stresses the importance of Europe’s agri- food production for the vitality of its rural areas;
2021/04/14
Committee: AGRI
Amendment 36 #

2020/2117(INI)

Draft opinion
Paragraph 3
3. Recalls, however, that some European agri-food markets are in a highly vulnerable situation after a significant loss in sales, threatening their long-term sustainability; notes that the pandemic has had a significant impact on agri-food and drink sector such as the wine, spirit and liqueur sectors, among other as well as fresh food, meat and ornamental plants, given the drop in exports in terms of both volume and value, increase in logistics costs and consumption habits; calls for further support to reactivate these exports and regain market share;
2021/04/14
Committee: AGRI
Amendment 47 #

2020/2117(INI)

Draft opinion
Paragraph 3 a (new)
3a. Reiterates that in many sectors, e.g. potatoes, veal and flowers, farmers and market gardeners have suffered severe financial losses because of the closure of shops and hospitality outlets; stresses that because of the specific nature of food production, and as a result of working with growth cycles and fresh products, primary producers are in a particularly vulnerable position in the event of unexpected extreme market conditions;
2021/04/14
Committee: AGRI
Amendment 57 #

2020/2117(INI)

Draft opinion
Paragraph 3 c (new)
3c. Voices deep concern at the reported increase in unfair commercial practices during the pandemic, including the imposition of penalties for abnormal deliveries resulting from force majeure, unilateral changes to contracts, and downward pressure on prices; calls on the Commission to monitor application of the Unfair Commercial Practices Directive by Member States;
2021/04/14
Committee: AGRI
Amendment 62 #

2020/2117(INI)

Draft opinion
Paragraph 4
4. Stresses that any EU economic stimulus plans and export support measures need to consider agriculture in view of the importance and diversity of the sector; also stresses that the review and overhaul of EU trade policy, as well as the announced reform of the World Trade Organization, must be an opportunity to better defend the European agricultural model and farmers’ interests and to foster international regulatory co-operation while seeking new export possibilities for EU´s high quality agri-food products; in this regard highlights that trade must be based on balanced, fair and transparent rules to avoid distortion of competition; reiterates firmly that agriculture and agri-food products entering the European market must fully comply with EU rules and standards;
2021/04/14
Committee: AGRI
Amendment 78 #

2020/2117(INI)

Draft opinion
Paragraph 4 a (new)
4a. Points out that the rapid establishment of ‘green lanes’ for agricultural products and supplies has proven to be of great value in ensuring food supplies in all parts of the Union; stresses the importance of smart and efficient chains for a stable food supply;
2021/04/14
Committee: AGRI
Amendment 212 #

2020/2085(INI)

Draft opinion
Paragraph 6 a (new)
6a. Notes that measures that improve animal welfare are not per se beneficial for climate and environment; stresses that animal welfare should be seen as an integral part of sustainability; calls on the Commission to ensure that animal welfare legislation is coherent with environmental legislation.
2021/06/25
Committee: ENVI
Amendment 222 #

2020/2085(INI)

Draft opinion
Paragraph 6 b (new)
6b. Points out that farmers need adequate timeframes to improve their housing systems due to the large investments that are often required;
2021/06/25
Committee: ENVI
Amendment 227 #

2020/2085(INI)

Draft opinion
Paragraph 6 c (new)
6c. Stresses the importance of a level- playing field for farmers; calls on the Commission to harmonize animal welfare legislation between Member States where possible.
2021/06/25
Committee: ENVI
Amendment 12 #

2020/2071(INI)

Motion for a resolution
Citation 19 a (new)
- having regard to the newly created platforms in light of the current COVID- 19 crisis, such as the European Medicines Agency (EMA) Industry Single Point of Contact (I-SPOC) system, which is streamlining the process of reporting potential medicine shortages in order to prevent them and to flag these shortages as early as possible; having regard that these platforms have enabled and facilitated a dialogue on shortages between stakeholders in the pharmaceutical supply chain and regulators,
2020/06/08
Committee: ENVI
Amendment 60 #

2020/2071(INI)

Motion for a resolution
Recital A g (new)
Ag. whereas the COVID-19 crisis has exacerbated the EU’s long-existing structural problems related to the supply of medicines, and the dependency on third-country import for medicines and medical materials;
2020/06/08
Committee: ENVI
Amendment 198 #

2020/2071(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 1
1. Stresses the geostrategic imperative that the Union regain its sovereignty and independence with regard to health care and secure its supply of medicines, diagnostic tools, vaccines, medical devices and medical equipment;
2020/06/08
Committee: ENVI
Amendment 246 #

2020/2071(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3
3. Stresses the need for health policies to focus on patients’ health and interests and for closer cooperation between Member States;
2020/06/08
Committee: ENVI
Amendment 264 #

2020/2071(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 3 e (new)
3e. Calls for the launch of a Joint Action on the prevention of shortage of medicines which would be funded by the future Health Program; considers that this Joint Action would allow an exchange of good practices between the Member States and the development of common prevention measures;
2020/06/08
Committee: ENVI
Amendment 325 #
2020/06/08
Committee: ENVI
Amendment 339 #

2020/2071(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6
6. Urges the Commission and the Member States to introduce tax and financial incentives in return for appropriate commitments and to authorise state aid to encourage producers to locate their operations in Europe, from compound manufacturing to packaging and distribution; emphasises the strategic significance of this sector and the importance of investing in European companies, in the interests of resource diversificationorder to diversify resources and encourage the development of innovative production technologies capable of enhancing the responsiveness of production lines, in particular the continuous manufacturing process;
2020/06/08
Committee: ENVI
Amendment 365 #

2020/2071(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6 a (new)
6a. Stresses that the pharmaceutical sector remains an important industrial pillar as well as a driving force in terms of job creation;
2020/06/08
Committee: ENVI
Amendment 368 #

2020/2071(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 6 b (new)
6b. Recalls that Articles 81 and 23a of Directive 2001/83/EC establishing a Community Code relating to medicinal products for human use have laid down general obligations for the supply of medicinal products to be borne by marketing authorization holders (MAHs) and distributors, as well as a notification obligation for MAHs in the event of a temporary or permanent supply interruption;
2020/06/08
Committee: ENVI
Amendment 455 #

2020/2071(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 11
11. Stresses the importance of research and innovation, and calls for the establishment of a genuine European network, given that the price of relocation must not be a deterioration in the quality of medical research; highlights the role of European projects and SMEs in improving access to medicines in the Union; underlines the crucial role of the Horizon Europe program in this respect;
2020/06/08
Committee: ENVI
Amendment 484 #

2020/2071(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 11 e (new)
11e. Calls on the Member States to adopt a common position and start negotiations on the proposal for a Regulation of the Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU;
2020/06/08
Committee: ENVI
Amendment 511 #

2020/2071(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12 a (new)
12a. Recalls that the EMA and the National Medicines Agencies have agreed on the following definition of a shortage: "a shortage of a medicinal product for human or veterinary use occurs when supply does not meet demand at a national level"; calls on the Commission, the EMA and the National Medicines Agencies, the Member States and the pharmaceutical supply chain actors to come up with a common definition of a shortage to better take into account patients' needs while avoiding different national definitions and approaches;
2020/06/08
Committee: ENVI
Amendment 514 #

2020/2071(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12 a (new)
12a. Welcomes the recent creation green lanes, set up to facilitate the transport of all goods, in order to allow the smooth running of the transport not only of medicines but also of raw materials, intermediate products and related materials, including packaging;
2020/06/08
Committee: ENVI
Amendment 519 #

2020/2071(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 12 d (new)
12d. Encourages the development of shortage prevention and management plans across all Member States; believes that these plans could result from an analysis of manufacturing and distribution risks and include measures on building up stocks, diversifying sources of supply for raw materials and creating other manufacturing sites to ensure resilience from production;
2020/06/08
Committee: ENVI
Amendment 579 #

2020/2071(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 15 a (new)
15a. Calls for the adoption of common definitions of 'supply disruption' and 'stock-out' of medicines as well as a grid of criteria for assessing the risk associated with each of these situations;
2020/06/08
Committee: ENVI
Amendment 633 #

2020/2071(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 17 b (new)
17b. Notes that the differences in the price of a medicine from one Member State to another have led to the development of parallel exports, which can increase the risk of supply stress and cause of shortages; recalls that the free movement of goods within the Union allows certain wholesaler-distributors called "short-liners" to buy medicines in one Member State and to resell them more expensive in neighbouring countries; calls for the adoption of preventive measures to limit the parallel trade of medicines within the Union;
2020/06/08
Committee: ENVI
Amendment 688 #
2020/06/08
Committee: ENVI
Amendment 728 #

2020/2071(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 21 c (new)
21c. Recalls that its resolution also calls for the competences, budget and staffing of EMA to be substantially increased in order to allow it to coordinate medical responses in times of crisis; considers it essential that EMA has solid governance to meet future challenges such as monitoring and responding to shortages in coordination with the Member States; underlines that, in the long term, EMA should be able to make conditional marketing authorizations upon guarantees of supply and accessibility from manufacturers; hopes that the reinforcement of the staff of EMA will enable it to carry out inspections of production sites established in third countries;
2020/06/08
Committee: ENVI
Amendment 730 #

2020/2071(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 21 e (new)
21e. Considers that in the event of a health crisis the closure of borders and customs controls cannot constitute an obstacle to cross-border movement of medicinal products of major interest within the Union; calls on the Commission and the Member States to set up secure and rapid procedures for checking products at the border during a health crisis in compliance with EU law;
2020/06/08
Committee: ENVI
Amendment 736 #

2020/2071(INI)

Motion for a resolution
Paragraph 22 a (new)
22a. Welcomes, following the onset of the COVID-19 crisis, the introduction of more flexible rules in a bid to mitigate shortages and facilitate the circulation of medicines between Member States: acceptance of different packaging formats, reuse procedure to enable marketing authorisation holders to obtain approval in another Member State, longer expiry periods, use of veterinary medicinal products, etc.; calls on the Commission to monitor strictly the use of these arrangements and to keep them available in the event of problems or shortages;
2020/06/08
Committee: ENVI
Amendment 37 #

2020/2070(INI)

Draft opinion
Paragraph 2
2. Welcomes the Commission’s new Circular Economy Action Plan which highlights the role of construction and building materials in generating over 35 % of the EU’s total waste; notes that a streamlined approachcross-sectoral approach (heating and cooling, power, buildings, infrastructure) should be taken in EU legislation to recovery, recycling, life- cycle assessment and to taking the embodied energy in building materials into account;
2020/05/13
Committee: ENVI
Amendment 44 #

2020/2070(INI)

Draft opinion
Paragraph 2 a (new)
2a. Notes that many construction materials are energy intense and might have a high CO2 footprint;
2020/05/13
Committee: ENVI
Amendment 90 #

2020/2070(INI)

Draft opinion
Paragraph 6 a (new)
6a. Underlines the importance of a neutral view on technology options to allow the most competitive and cost- efficient technologies access to markets;
2020/05/13
Committee: ENVI
Amendment 16 #

2020/2023(INI)

Draft opinion
Paragraph 1
1. Reaffirms that no comprehensive trade agreement can be concluded between the EU and the UK if it does not include a complete, balanced and long-term fisheries agreement, allowing the continuation under optimal conditions of access to waters, resources and markets of the parties concerned;
2020/04/06
Committee: PECH
Amendment 18 #

2020/2023(INI)

Draft opinion
Paragraph 1 a (new)
1 a. Reaffirms that the fisheries agreement must have a direct link with the ongoing negotiations on an economic partnership, in particular on trade, and can therefore not be disconnected; stresses that the issue of free access to waters and ports cannot be separated from the issue of free trade and access of UK fisheries products to the EU market;
2020/04/06
Committee: PECH
Amendment 20 #

2020/2023(INI)

Draft opinion
Paragraph 2
2. Recalls that the greatest mutual benefit will be obtained by maintainingupholding continued reciprocal access to water and resources, with the aim to uphold existing fishing activities, as well as by defining common, coherent and stable principles and rules, enabling open access of fishing and aquaculture products to markets without causing economic or social tensions through unbalanced competition; insists on having within the trade agreement a safe guard clause stating that any breaches on the reciprocal access to water and ressources clauses leads to a suspension of preferential tariffs for UK goods in EU market ;
2020/04/06
Committee: PECH
Amendment 30 #

2020/2023(INI)

Draft opinion
Paragraph 3
3. Calls for the maintenance of a stable and constant distribution of fishing rights that respect the principle of relative stability; and stresses the importance of long- term management of resources based on compliance with CFP principles such as maximum sustainable yield (MSY) as well as with the objectives of the Multiannual management plans (MAP) concerned namely North Sea and Western waters MAPs and the technical measures which have so far contributed to the improvement of the state of fish stocks for the benefit of the fleets of both EU Member States and the UK;
2020/04/06
Committee: PECH
Amendment 41 #

2020/2023(INI)

Draft opinion
Paragraph 3 b (new)
3 b. Insists that UK fisheries and aquaculture products that enter the Internal Market must comply with the same environmental, social, sanitary and phyto-sanitary standards than the EU fisheries and aquaculture products so as to ensure a level playing field between the UK and the EU fisheries and aquaculture products as well as to ensure European consumer protection ;
2020/04/06
Committee: PECH
Amendment 38 #

2020/0380(COD)

Proposal for a regulation
Recital 2
(2) Following the end of the transition period, barriers to trade and to cross-border exchanges between the Union and the United Kingdom will bare present. Broad and far-reaching consequences for businesses, citizens and public administrations are expecthave followed. Those consequences arehave been unavoidable and stakeholders need to make sure that they are ready for themhave to adapt accordingly.
2021/04/19
Committee: PECH
Amendment 41 #

2020/0380(COD)

Proposal for a regulation
Recital 3
(3) The Union is committed to mitigating the economic impact of the withdrawal of the United Kingdom from the Union and to show solidarity with all Member States and affected communities, especially the most affected ones in suchthese exceptional circumstances.
2021/04/19
Committee: PECH
Amendment 47 #

2020/0380(COD)

Proposal for a regulation
Recital 4 a (new)
(4 a) These extraordinary times call for the financial means of a Brexit Adjustment Reserve and, where necessary, for the relaxation of State aid rules as to provide for direct funding to fishers to support them when countering the economic fallout of the definitive loss of 25% of the value of historic fishing rights and help them adjust to the changes and losses occurred due to the withdrawal of the United Kingdom.
2021/04/19
Committee: PECH
Amendment 48 #

2020/0380(COD)

Proposal for a regulation
Recital 4 b (new)
(4 b) The legal framework of a Brexit Adjustment Reserve must allow for a sufficient range of options for using the Reserve since the withdrawal of the United Kingdom constitutes an exceptional circumstance. This requires a specific legal basis outside the existing state aid regime and the rules governing the European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). The option of direct compensation of fishers for the losses directly linked to the loss of their fishing rights must be exempted from both state aid and EMFAF limits and regulations.
2021/04/19
Committee: PECH
Amendment 50 #

2020/0380(COD)

Proposal for a regulation
Recital 5
(5) For the purposes of contributing to economic, social and territorial cohesion, it is appropriate that Member States, when designing support measures, focus in particular on the regions, areas and local communities, including thosewith specific attention to those areas and communities dependent on fishing activities in the United Kingdom waters, that are likely to be most negatively impacted by the withdrawal of the United Kingdom. Member States may have to take specific measures notably to support businesses and economic sectors adversely affected by the withdrawal. It is therefore appropriate to provide a non-exhaustive list of the type of measures that are most likely to achieve this objective.
2021/04/19
Committee: PECH
Amendment 53 #

2020/0380(COD)

Proposal for a regulation
Recital 6
(6) At the same time, it is important to clearly specify any exclusions from support provided by the Reserve. The Reserve should exclude from support the value added tax as it constitutes a Member State revenue, which offsets the related cost for the Member State budget. In order to concentrate the use of limited resources in the most efficient way, technical assistance used by the bodies responsible for the implementation of the Reserve should not be eligible for support from the Reserve. In line with the general approach for cohesion policy, expenditure linked to relocations or contrary to any applicable Union or national law should not be supported under this instrument.
2021/04/19
Committee: PECH
Amendment 64 #

2020/0380(COD)

Proposal for a regulation
Recital 12 a (new)
(12 a) Member State should use the funds from the Reserve to support the most affected regions and communities and involve them in the design of measures supported by the Reserve.
2021/04/19
Committee: PECH
Amendment 70 #

2020/0380(COD)

Proposal for a regulation
Recital 15
(15) To ensure equal treatment of all Member States and consistency in the evaluation of the applications, the Commission should assess the applications in a package. It should look in particular into the eligibility and the accuracy of the expenditure declared, the direct link and connection of the expenditure with measures taken to address the consequences of the withdrawal and the measures put in place by the Member State concerned to avoid double funding. Upon assessment of the applications for a financial contribution from the Reserve, the Commission should clear the pre- financing paid, and recover the unused amount. In order to concentrate the support oensure support for the regions and communities in Member States most affected by the withdrawal, where the expenditure in the Member State concerned, accepted as eligible by the Commission, exceeds the amount paid as pre-financing and 0.06% of the nominal Gross National Income (GNI) for 2021 of the Member State concerned, it should be possible to allow for a further allocation from the Reserve to that Member State within the limits of the financial resources available. Given the extent of the expected economic shock, the possibility to use the amounts recovered from the pre-financing for the reimbursement of additional expenditure by Member States should be provided for.
2021/04/19
Committee: PECH
Amendment 104 #

2020/0380(COD)

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 1 – point g a (new)
(g a) measures to compensate fishers for their loss of fishing rights, which are exempted from both State Aid and EMFAF limits and regulations.
2021/04/19
Committee: PECH
Amendment 106 #

2020/0380(COD)

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 3
3. When designing support measures, Member States shall take into account the varied impact of the withdrawal of the United Kingdom from the Union on different regions and local communities and focus support from the Reserve on those most affected, as appropriate. However, the amount of prefinancing given to a Member State on the basis of Annex I paragraphs 2 and 3 in relation to fisheries shall only be used to mitigate the negative effects on fishing activities and related activities, such as measures falling under paragraph 1 point (c). Member State shall also involve regional and local authorities, especially those worst affected when designing support measures.
2021/04/19
Committee: PECH
Amendment 115 #

2020/0380(COD)

Proposal for a regulation
Article 5 a (new)
Article 5 a Exemption from State Aid rules for support to fishers Falling within the scope of Article 42 of the Treaty of the Functioning of the European Union, payments made by Member States to compensate fishers for losses that are directly linked to their loss of fishing rights shall not be subject to State Aid rules.
2021/04/19
Committee: PECH
Amendment 126 #

2020/0380(COD)

Proposal for a regulation
Article 10 – paragraph 2 – point c
(c) a justification of the eligibility of the expenditure incurred and paid and its direct link and connection to the withdrawal of the United Kingdom from the Union;
2021/04/19
Committee: PECH
Amendment 159 #

2020/0380(COD)

Proposal for a regulation
Annex I – paragraph 1 – point 3 – point b – introductory part
b) in order to provide support to the most affected regions and communities these shares are increased for Member States with fisheries that have an above average dependency on the fish caughts in the UK EEZ and decreased for the ones that have a below average dependency as following:
2021/04/19
Committee: PECH
Amendment 119 #

2020/0321(COD)

Proposal for a regulation
Recital 2
(2) The unprecedented experience of the COVID-19 pandemic has demonstrated that the Union should be more effective in managing the availability of medicinal products and medical devices and in developing medical countermeasures to address the threats posed to public health from an early stage and in coordination with the national authorities, the industry and other entities of the pharmaceutical supply chain. The Union’s ability to do so has been severely impeded by the absence of a clearly defined legal framework for managing its response to the pandemic, and also by the limited degree of Union preparedness in case of a public health emergency impacting a majority of Member States.
2021/04/28
Committee: ENVI
Amendment 133 #

2020/0321(COD)

Proposal for a regulation
Recital 4
(4) Dealing with tThe issue of shortages of medicinal products has been a long- standing and insufficiently addressed priority for the Member States and European Parliament as illustrated by several reports from the European Parliament11 as well as discussions under recent Presidencies of the Council of the European Union. _________________ 11European Parliament resolution of 17 September 2020 on the shortage of medicines – how to address an emerging problem (2020/2071(INI))
2021/04/28
Committee: ENVI
Amendment 153 #

2020/0321(COD)

Proposal for a regulation
Recital 7
(7) Uncertainty of supply and demand and the risk of shortages of essential medicinal products and medical devices during a public health emergency like the COVID-19 pandemic can trigger export restrictions amongst Member States and other national protective measures, which can seriously impact the functioning of the internal market. Furthermore, shortages of medicinal products can result in serious risks to the health of patients in the Union due to their lack of availability, which can cause, medication errors, increased duration of hospital stays, and adverse reactions caused by the administration of unsuitable products used as a substitute for unavailable ones. With respect to medical devices, shortages can lead to a lack of diagnostic resources with negative consequences for public health measures, a lack of treatment or deterioration of the disease and may also prevent health professionals from adequately carrying out their tasks. Those shortages can also have a significant impact on controlling the spread of a given pathogen caused by, for example, an insufficient supply of COVID- 19 test kits. It is therefore important to address the question of shortages and to reinforce and formalise monitoring of critical medicinal products and medical devices in the most efficient way and so as to avoid creating unnecessary burdens for stakeholders which may strain resources and cause additional delays.
2021/04/28
Committee: ENVI
Amendment 167 #

2020/0321(COD)

Proposal for a regulation
Recital 10
(10) In order to ensure a better functioning of the internal market of those products and contribute to a high level of human health protection, it is therefore appropriate to approximate the rules on monitoring of shortages of medicinal products and medical devices, and to facilitate the research and development of medicinal products, which may have the potential to treat, prevent, or diagnose diseases that cause public health crises, with a view to strategically complement the efforts of the Commission and other existing Agencies to that end, as well as that of future key agencies such as the proposed European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA).
2021/04/28
Committee: ENVI
Amendment 223 #

2020/0321(COD)

Proposal for a regulation
Recital 27
(27) During a public health emergency or in relation to a major event, the Agency should ensure cooperation with the European Centre for Disease Prevention and Control and other Union Agencies as appropriate. Such cooperation should include data sharing, including data on epidemiological forecasting, regular communication at an executive level, and invitations to representatives of the European Centre for Disease Prevention and Control and other Union Agencies to attend meetings of the Emergency Task Force, the Medicines Steering Group, and the Medical Devices Steering Group, as appropriate. This cooperation should also include strategic discussions with relevant entities of the Union in a position to boost the research and development of appropriate solutions and technologies to mitigate the effects of the public health emergency or major event, or prevent future similar public health emergencies or major events, such as the proposed European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA).
2021/04/28
Committee: ENVI
Amendment 227 #

2020/0321(COD)

Proposal for a regulation
Recital 29
(29) In order to ensure that sufficient resources, including appropriate staffing and adequate expertise, are available for the work provided for under this Regulation, expenditure of the Agency should be covered by the contribution from the Union to the Agency’s revenue.
2021/04/28
Committee: ENVI
Amendment 490 #

2020/0321(COD)

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 3 – point h
(h) information from the wholesale distributors and legal person entitled to supply the medicinal product to the public.deleted
2021/04/28
Committee: ENVI
Amendment 592 #

2020/0321(COD)

Proposal for a regulation
Article 15 – paragraph 5 a (new)
5 a. Where a clinical trial reviewed as part of an accelerated scientific advice process is authorised, the developer of the clinical trial shall: (a) publish the study protocol at the start of the trial through the European Union clinical trials register; (b) publish the summary of the results of the trial through the European Union clinical trials register by a deadline set by the Agency shorter than that laid down in Article 37 of Regulation (EU) No 536/2014, taking into consideration the public interest and nature of the health emergency.
2021/04/28
Committee: ENVI
Amendment 389 #

2020/0310(COD)

Proposal for a directive
Article 1 – paragraph 1 – introductory part
1. With a view to improving working and living conditions in the Union, this Directive establishes a framework for the promotion of:
2021/05/18
Committee: EMPL
Amendment 409 #