BETA

MEPs

Name Role Group Party
Karol KARSKI Member of the Bureau icon: ECR ECR Prawo i Sprawiedliwość
Ewa KOPACZ Member of the Bureau icon: PPE PPE Platforma Obywatelska
Ryszard Antoni LEGUTKO Co-Chair icon: ECR ECR Prawo i Sprawiedliwość
Ryszard CZARNECKI Member icon: ECR ECR Samoobrona RP
Bartosz ARŁUKOWICZ Member icon: PPE PPE Platforma Obywatelska
Jan OLBRYCHT Vice-Chair icon: PPE PPE Platforma Obywatelska
Magdalena ADAMOWICZ Member icon: PPE PPE Independent
Robert BIEDROŃ Member icon: S&D S&D Wiosna
Radosław SIKORSKI Member icon: PPE PPE Platforma Obywatelska
Beata SZYDŁO Vice-Chair icon: ECR ECR Prawo i Sprawiedliwość
Witold Jan WASZCZYKOWSKI Member icon: ECR ECR Prawo i Sprawiedliwość
Kosma ZŁOTOWSKI Co-treasurer icon: ECR ECR Prawo i Sprawiedliwość
Zdzisław KRASNODĘBSKI Member of the Bureau icon: ECR ECR Bezpartyjny
Włodzimierz CIMOSZEWICZ Member icon: S&D S&D Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Danuta Maria HÜBNER Member icon: PPE PPE Platforma Obywatelska
Joanna KOPCIŃSKA Member icon: ECR ECR Prawo i Sprawiedliwość
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA Member icon: ECR ECR Prawo i Sprawiedliwość
Adam BIELAN Member icon: ECR ECR Prawo i Sprawiedliwość
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA Member icon: PPE PPE Platforma Obywatelska
Jacek SARYUSZ-WOLSKI Member icon: ECR ECR Platforma Obywatelska
Tomasz Piotr PORĘBA Member of the Bureau icon: ECR ECR Prawo i Sprawiedliwość
Janusz LEWANDOWSKI Member icon: PPE PPE Platforma Obywatelska
Krzysztof HETMAN Member icon: PPE PPE Polskie Stronnictwo Ludowe
Marek BELKA Member icon: S&D S&D Sojusz Lewicy Demokratycznej
Andrzej HALICKI Member icon: PPE PPE Platforma Obywatelska
Patryk JAKI Member icon: ECR ECR Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Adam JARUBAS Member icon: PPE PPE Polskie Stronnictwo Ludowe
Łukasz KOHUT Member icon: S&D S&D Wiosna
Elżbieta KRUK Member icon: ECR ECR Prawo i Sprawiedliwość
Dominik TARCZYŃSKI Member icon: ECR ECR Prawo i Sprawiedliwość
Jadwiga WIŚNIEWSKA Member icon: ECR ECR Prawo i Sprawiedliwość
Anna FOTYGA Member icon: ECR ECR Prawo i Sprawiedliwość
Janina OCHOJSKA Member icon: PPE PPE Bezpartyjna
Elżbieta RAFALSKA Member icon: ECR ECR Prawo i Sprawiedliwość
Sylwia SPUREK Member icon: Verts/ALE Verts/ALE Wiosna
Grzegorz TOBISZOWSKI Member icon: ECR ECR Prawo i Sprawiedliwość
Róża THUN UND HOHENSTEIN Member icon: RE RE Platforma Obywatelska
Zbigniew KUŹMIUK Member icon: ECR ECR Polskie Stronnictwo Ludowe
Bogusław LIBERADZKI Member icon: S&D S&D Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jerzy BUZEK Member icon: PPE PPE Platforma Obywatelska
Jarosław KALINOWSKI Member icon: PPE PPE Polskie Stronnictwo Ludowe
Marek Paweł BALT Member icon: S&D S&D Sojusz Lewicy Demokratycznej
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI Member icon: ECR ECR Prawo i Sprawiedliwość
Jarosław DUDA Member icon: PPE PPE Platforma Obywatelska
Tomasz FRANKOWSKI Member icon: PPE PPE Platforma Obywatelska
Krzysztof JURGIEL Member icon: ECR ECR Prawo i Sprawiedliwość
Beata KEMPA Member icon: ECR ECR Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Izabela-Helena KLOC Member icon: ECR ECR Prawo i Sprawiedliwość
Beata MAZUREK Member icon: ECR ECR Prawo i Sprawiedliwość
Leszek MILLER Member icon: S&D S&D Sojusz Lewicy Demokratycznej
Bogdan RZOŃCA Member icon: ECR ECR Prawo i Sprawiedliwość
Anna ZALEWSKA Member icon: ECR ECR Prawo i Sprawiedliwość