BETA

160 Written explanations of György HÖLVÉNYI

Draft amending budget No 4/2019: reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources) (A9-0012/2019 - John Howarth)

A Tanács elfogadta az Európai Bizottság tervezetét az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó, 4/2019. számú költségvetés-módosításáról. A Tanács álláspontja szerint a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok csökkentése a kiadásokra vonatkozó aktualizált előrejelzéseknek és a bevételek aktualizálásának megfelelően elfogadható.Az Európai Parlament jelentése módosította az Európai Bizottság tervezetét, megemelné többek között a migrációs kereteket is. Az Európai Parlament módosítása egyben azt is jelenti, hogy hosszú egyeztetések kezdődnek a Tanáccsal egy közös álláspont kialakítására.Tekintettel arra, hogy a magyar néppárti delegáció a magyar kormány álláspontjának megfelelően egyetért az Európai Bizottság eredeti tervezetével és nem támogatta annak megváltoztatását, szavazatommal elutasítottam az Európai Parlament jelentését.
2019/10/10
Adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2019 to be used for migration, refugee inflows and security threats (A9-0013/2019 - John Howarth)

A Tanács elfogadta az Európai Bizottság tervezetét az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó, 4/2019. számú költségvetés-módosításáról. A Tanács álláspontja szerint a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok csökkentése a kiadásokra vonatkozó aktualizált előrejelzéseknek és a bevételek aktualizálásának megfelelően elfogadható.Az Európai Parlament jelentése módosította az Európai Bizottság tervezetét, megemelné többek között a migrációs kereteket is. Az Európai Parlament módosítása egyben azt is jelenti, hogy hosszú egyeztetések kezdődnek a Tanáccsal egy közös álláspont kialakítására.A 4/2019. számú költségvetés-módosítás megváltoztatásával az Európai Parlament jelentése módosítja a Rugalmassági Eszközből a migráció, a menekültek beáramlása és a biztonsági fenyegetések céljára 2019-ben felhasználandó összegeket is.Tekintettel arra, hogy a magyar néppárti delegáció nem támogatja a migrációs keretek növelését, szavazatommal nem támogattam az Európai Parlament jelentésének elfogadását.
2019/10/10
Foreign electoral interference and disinformation in national and European democratic processes (B9-0108/2019, B9-0111/2019)

A világszinten egyre erősödő hibrid fenyegetések komoly biztonsági veszélyt jelentenek az EU valamennyi tagállamában, valamint az EU-s csatlakozásra készülő nyugat-balkáni államokban is. A mai napon napirendre tűzött, ebben a témában jegyzett EP-határozat azt szorgalmazza, hogy az Európai Unió hatékony és részletes stratégiát dolgozzon ki a dezinformációval szembeni gyors és erőteljes fellépés érdekében. Magyarország fontosnak tekinti a hibrid fenyegetések elleni fellépést, valamint támogatja az EU-s szintű koordinációt. Tekintettel arra, hogy indokolt a koordinált fellépés a külföldi beavatkozási kísérletekkel szemben, igennel szavaztam a határozatra.Mindazonáltal, sajnálattal állapítom meg, hogy a szöveg hivatkozásaiban és hangsúlyaiban több helyen nem kiegyensúlyozott és egyoldalú, és csak bizonyos geopolitikai összefüggéseket említ. A határozat nem említi például azt a tényt, hogy bizonyos nemkormányzati szervezetek (NGO-k) a dezinformációban és az álhírek terjesztésében is szerepet vállalnak. Aggasztó, hogy a határozat csupán az nemkormányzati szervezetekkel való együttműködést szorgalmazza, figyelmen kívül hagyva ezen szervezeteknek az álhírek terjesztésében való felelősségét.
2019/10/10
Multiannual Financial Framework 2021-2027 and own resources: time to meet citizens' expectations (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019)

A 2021-2027 közötti pénzügyi keretterv (MFF) javaslata jelenlegi formájában elfogadhatatlan. Az Európai Bizottság tervezete kettős mércét alkalmaz, ráadásul a regionális fejlesztési és agrárforrásokat is jelentősen csökkentené. Az EU költségvetéséhez kapcsolódó kondicionalitások tekintetében nem fogadhatjuk el semmilyen új elem bevezetését; sem az úgynevezett jogállamisággal, sem a migrációval, sem a szociális pillérrel kapcsolatban. A Bizottság által bevezetni kívánt új jogállamisági mechanizmus megkerüli a Szerződéses rendelkezéseket és duplikációt hoz létre a már meglévő eszközökkel. Elutasítjuk a közösségi források szubjektív, politikai büntetésként alkalmazható ún. jogállamisági feltételekhez kötését, a gazdaságilag, munkahelyteremtés szempontjából jól teljesítő régiók politikai vádak alapján történő büntetését.Sajnos az EU finn soros elnökségének előterjesztése sem tartalmaz elfogadható javulást ezeken a területeken Magyarország számára, sőt a költségvetés főösszegét tekintve még kevésbé ambiciózus, mint az Európai Bizottság. Az pedig kifejezetten felháborító, hogy a jelentősen visszavágott regionális és agrárforrásokokat még tovább csökkentené.Az Európai Parlament állásfoglalása jelentősen emelné a migrációra szánt forrásokat, valamint támogatja a jogállamiság és az uniós költségvetés kérdésének összekapcsolását.A fentiek miatt szavazatommal nem támogattam az Európai Parlament állásfoglalásának elfogadását.
2019/10/10
Employment and social policies of the euro area (A9-0016/2019 - Yana Toom)

A jelentés az euróövezet foglalkoztatási és szociális politikájáról szól, mégis sürgeti egyes rendelkezések euróövezeten kívüli tagokra történő esetleges kiterjesztését is. Ezzel euróövezeten kívüli tagország képviselőjeként nem tudok egyetérteni.A jelentés szorgalmazza egy európai munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszer felállítását és a tartós munkanélküliség kezelésére szolgáló új pénzügyi eszközt kíván bevezetni az euróövezeti országokban. Ezek a rendelkezések idő előttiek (az EU több éves költségvetése jelenleg tárgyalás alatt van), nincsenek összhangban a biztosjelöltek által a meghallgatások során tett kijelentésekkel és félő, hogy kényszerpályára állítják az új Európai Bizottságot.Európai Parlamenti képviselőként felelősen kell dolgoznunk, ezt a jelentést azonban a fentiek miatt felelős képviselő nem támogathatta szavazatával. Így a végszavazáskor tartózkodtam.
2019/10/10
Implementation and financing of the EU general budget in 2020 in relation to the UK's withdrawal from the EU (A9-0018/2019 - Johan Van Overtveldt)

Míg általános az egyetértés abban, hogy az ügy legjobb kimenetele az Egyesült Királyságnak az Unióból való rendezett, a kilépési megállapodáson alapuló kilépése lenne, az Unió továbbra is felkészül minden lehetséges kimenetelre, többek között a megállapodás nélküli kilépésre is. Megállapodás nélküli kilépés esetén az Unió és az Egyesült Királyság közötti költségvetési kapcsolatokat a továbbiakban nem szabályoznák jogi rendelkezések. Ez jelentős bizonytalanságot és nehézségeket teremtene a 2019. és 2020. évi uniós költségvetések végrehajtása tekintetében, valamennyi egyesült királyságbeli kedvezményezett és egyes esetekben a többi tagállam kedvezményezettjei számára is.E javaslat arra irányul, hogy 2020-ig kiterjessze az Európai Parlament által 2019. április 17-én jóváhagyott (EU, Euratom) 2019/1197 rendelet szerinti, rendkívüli helyzetre szóló keretet. Ennek célja, hogy minimalizálja az uniós kiadási programok és egyéb intézkedések kedvezményezettjeit érintő legjelentősebb zavarokat a kilépés idején és 2020 végéig.Az Európai Parlament ajánlása egyetért a tanácsi rendelet tervezetével.A fentiek miatt szavazatommal támogattam az ajánlás elfogadását.
2019/10/22
General budget of the European Union for 2020 - all sections (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)

Óriási áttörés, hogy a néppárti frakció, majd a Költségvetési Bizottság után, most az EP plenáris ülése is elfogadta: több pénzre van szükség a regionális fejlesztési programok megvalósítására 2020-ban. Ez azért fontos, mert el kell kerülni az előző többéves pénzügyi keret végén előállt „likviditási hiány” problémáját, és biztosítani kell, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre a tagállami, már megvalósított projektek számláinak kifizetésére.A 2020-as év a jelenlegi többéves pénzügyi keret utolsó éve. Ezért is kell, hogy beszéljünk arról, hogy jelenlegi formájában elfogadhatatlan a 2021-2027 közötti többéves pénzügyi keret javaslata. Az Európai Bizottság tervezete kettős mércét alkalmaz, ráadásul jelentősen csökkentené a regionális fejlesztési és agrárforrásokat is. Sajnos a finn elnökség előterjesztése sem tartalmaz elfogadható javulást ezeken a területeken Magyarország számára.Tekintettel arra, hogy az Európai Parlament plenáris ülése jelentős mértékben 3 milliárd euróval emelné a kohéziós forrásokat 2020-ban szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.
2019/10/23
Discharge 2017: European Asylum Support Office (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa)

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága az Európai Számvevőszék éves jelentései alapján készíti el az egyes uniós intézmények zárszámadási jelentéseit. A mentesítési eljárás során a szakbizottság azt vizsgálja, hogy az egyes intézmények a lezárt pénzügyi évben szabályosan és hatékonyan működtek-e, volt-e bármilyen szabálytalanság a gazdálkodásukat, irányításukat érintően.Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017-es működése kapcsán az Európai Számvevőszék több hiányosságot is feltárt, illetve az intézmény gazdálkodásával kapcsolatban az Európai Csalás Elleni Hivatal is vizsgálatot folytat. Az ügynökség a szakbizottsági meghallgatások során nem tudta megfelelően alátámasztani azt, hogy a problémákat megfelelően orvosolták volna.Ennek következtében a szakbizottság és az Európai Parlament plénuma is úgy döntött, hogy zárszámadás megadását az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal vonatkozásában elutasítja.
2019/10/23
Discharge 2017: EU general budget - European Council and Council (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz)

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága az Európai Számvevőszék éves jelentései alapján készíti el az egyes uniós intézmények zárszámadási jelentéseit. A mentesítési eljárás során a szakbizottság azt vizsgálja, hogy az egyes intézmények a lezárt pénzügyi évben szabályosan és hatékonyan működtek-e, volt-e bármilyen szabálytalanság a gazdálkodásukat, irányításukat érintően.Az Európai Tanács évek óta megtagadja az együttműködést az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságával, így a testület nem tudja lefolytatni a mentesítési eljárást, valamint nem tud bizonyosságot szerezni arról, hogy a Tanács gazdálkodása a 2017-es pénzügyi évre vonatkozóan rendben volt-e. Az Európai Tanács véleménye szerint az EP szakbizottságának nincs hatásköre az ellenőrzést lefolytatni.Ennek következtében a szakbizottság és az Európai Parlament plénuma is úgy döntött, hogy zárszámadás megadását az Európai Tanács vonatkozásában elutasítja.
2019/10/23
Objection pursuant to Rule 112: Assessment of the impact of plant protection products on honeybees (B9-0149/2019)

Az Európai Bizottság javaslattervezete egy hosszú egyeztetés után létrejött kompromisszum eredménye, amelynek az volt a célja, hogy uniós jogszabályokba foglalja az EFSA méhekre veszélyes növényvédő szerek visszaszorításáról szóló útmutatóját. Az útmutató tartalmazza, hogyan kellene bevizsgálni a növényvédő szereket ahhoz, hogy az alkalmazott növényvédő szerek ne veszélyeztessék a méheket. A növényvédő szerek csak abban az esetben maradhatnának a piacon, ha a vizsgálatokon megfelelnek.Az EFSA méhes útmutatója nem került elfogadásra a tagállamok által, mivel annak egyes pontjai kivitelezhetetlen követelményeket támasztanak, de az útmutató ezzel kapcsolatos revíziója már elkezdődött és reményeink szerint egy élhetőbb, gyakorlatiasabb és mindenki által elfogadhatóbb megoldást fog eredményezni. E felülvizsgálatba a tervek szerint a méhészek is bevonásra kerülnek. Addig pedig az Európai Bizottság javaslata szerint a méhes útmutató már alkalmazható pontjai kötelezően kerülnének alkalmazásra a növényvédőszer gyártók és a tagállami hatóságok által.Az Európai Parlament szakbizottsági állásfoglalása nem engedi tovább az Európai Bizottság javaslatát, így az állásfoglalás alapján az 5-6 évvel korábbi, idejétmúlt szempontok szerint történik majd az értékelés és a továbbiakban is fennmarad az eddigi bizonytalan helyzet.Erre tekintettel, szavazatommal nem tudtam támogatni a szakbizottsági állásfoglalást.
2019/10/23
Financial assistance to Member States to cover serious financial burden inflicted on them following a UK's withdrawal from the EU without an agreement (A9-0020/2019 - Younous Omarjee)

Magyarország a Bizottság javaslatát kezdeti fenntartásokkal fogadta, mivel nem tartjuk szerencsésnek a Szolidaritási Alap eredeti céljától való eltérést, tovább kétségesnek tartjuk, hogyan ragadható meg torzítás nélkül a megállapodás nélküli kilépés egyes tagállamokra kifejtett hatása. Ezen fenntartások ellenére Magyarország kész a javaslat mentén dolgozni, de bizonyos módosításokat fontosnak tartunk.Deutsch Tamás módosító javaslatokat nyújtott be a jelentéshez, melyek azt célozták, hogy (1) ne legyen hatása az új többéves pénzügyi keretre az intézkedésnek, (2) ne lehessen a Szolidaritási Alap keretében olyan célra forrást igényelni, melyet a Globalizációs Alapból is lehetne finanszírozni, továbbá, hogy (3) a jelenlegi általános szabályok mellett az év végéig jelenjenek meg a részletszabályok is.Az Európai Parlament megszavazta Deutsch Tamás módosító javaslatait, és ezekkel a módosításokkal én is támogatni tudtam a parlamenti előterjesztést a plenáris szavazás során.
2019/10/24
Effects of the bankruptcy of Thomas Cook Group (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019)

A Thomas Cook vállalat csődje páratlan esemény az európai idegenforgalmi piacon. A csődbement vállalat éves szinten 19 millió turistának nyújtott különféle szolgáltatásokat. A csőd következtében 600 ezer személy hazautazását kellett megszervezni a nemzeti hatóságoknak, több mint 20 ezer munkavállaló vesztette el munkahelyét, és az egész európai idegenforgalmi ágazatot kockázatnak teszi ki, legfőképpen az ezen a területen működő kis-, és középvállalkozókat és családi vállalkozásokat.Európa első számú turisztikai célpont a világon, 4%-kal hozzájárulva az Európai Unió GDP-jéhez. A Thomas Cook csődje hatalmas károkat okozott az ágazatnak, amelynek a pontos hatásai még nem mérhetők és láthatóak. Az Európai Parlament indítványának célja, hogy felhívja erre az Európai Bizottság és a tagállamok figyelmét, hogy olyan mechanizmusokat támogasson, amelyek elkerülhetővé tehetik a hasonló eseményeket a jövőben. Tekintettel az idegenforgalom fontos gazdasági szerepére szavazatommal támogattam az indítványt.
2019/10/24
Criminalisation of sexual education in Poland (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019)

A szubszidiaritás elve alapján a Szerződés világosan rendelkezik a tagállami kompetenciákról. Az oktatáspolitika kialakítása a tagállamok jogosultsága. Mivel az Európai Parlamentnek nincs jogosultsága tagállami oktatási kérdésekbe beleszólni, szavazatommal nem támogattam a jelentést.
2019/11/14
Election of the Commission

A leköszönő Juncker-bizottság számos területen gyenge teljesítményt nyújtott, nem tudta megfékezni az illegális bevándorlást, miközben hagyta az Egyesült Királyságot elindulni az Európai Unióból való távozás felé. Ideje lezárni az elmúlt ötéves időszakot és egy új összetételű Európai Bizottsággal újrakezdeni a munkát. Az új Bizottsággal szembeni legfontosabb elvárásaim: állítsa meg a bevándorlást, a nemzetek Európáját támogassa, az uniós intézmények pedig ne a tagállamokkal szemben politizáljanak, továbbá védje meg a keresztény kultúrát. A fenti feltételek teljesülésének reményében megelőlegezett bizalommal támogattam szavazatommal az új, von der Leyen-féle Európai Bizottságot.
2019/11/27
Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece (A9-0040/2019 - Eva Kaili)

A Bizottság javasolja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételét a 2019-ben Görögországban bekövetkezett súlyos időjárási jelenségekkel kapcsolatos pénzügyi támogatás nyújtása céljából. 2019 februárjában Kréta nyugati részét súlyosan sújtotta egy ciklon, amelyet rendkívül heves esőzések kísértek. Az ebből következő áradások és földcsuszamlások tragikus módon emberéleteket követeltek, falvakat zártak el a külvilágtól Réthimno és Chania térségében, továbbá jelentős károkat okoztak az infrastruktúrában, különösen az úthálózatban, és tönkretették a mezőgazdasági termelést.Jelentős károk érték a töltéseket, a vízelvezető rendszereket, a villamosenergia-hálózatot és a magáningatlanokat is, amelyek főként pénzügyileg hátrányos helyzetű háztartások tulajdonában vannak. Az Európai Parlament emlékeztet arra, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapjának célja, hogy a szolidaritás kifejezéseként gyorsan és hatékonyan reagáljon a vészhelyzetekre; e tekintetben hangsúlyozza, hogy az alapon keresztül nyújtott pénzügyi támogatás végső felszabadításához kapcsolódó belső eljárások nem okozhatnak semmilyen késedelmet, mivel a természeti katasztrófák általában olyan jelentős károkat okoznak, amelyek súlyosan megzavarják az emberek mindennapi életét és a helyi gazdaságokat.Az EP hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van az Európai Unió Szolidaritási Alapján keresztüli pénzügyi támogatás elérhetővé tételére a 2019-ben természeti katasztrófa által sújtott valamennyi régió számára. A fentiek miatt szavazatommal támogattam az EP jelentés elfogadását.
2019/11/27
Mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats (A9-0039/2019 - Monika Hohlmeier)

A jelentés része annak a kompromisszumos csomagnak, amelynek köszönhetően a mai napon az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta az Európai Unió 2020-as, a jelenlegi többéves pénzügyi keretterv utolsó éves költségvetését. A Tanács és az Európai Parlament megállapodása értelmében 2020-ban a kötelezettségvállalási főösszeg 168,7 milliárd euró lesz, mely 1,5%-os növekedésnek felel meg 2019-hez képest, a kifizetési főösszeg pedig 153,6 milliárd euró lesz, amely 3,4%-os emelést jelent az idei évhez képest. A kohéziós politikára 2020-ban 58,6 milliárd euró kötelezettségvállalást és 50 milliárd euró kifizetést szán az EP és a Tanács.A Közös Agrárpolitikára és a Vidékfejlesztési Politikára 2020-ban 60 milliárd euró kötelezettségvállalás és 58 milliárd euró kifizetés áll majd rendelkezésre. Az EP és a Tanács egy közös nyilatkozatban elkötelezte magát, amennyiben szükséges, egy pótköltségvetés gyorsított eljárásban való elfogadásával mozgósítani fogják a többletforrásokat a regionális fejlesztési támogatásoknál, így a jövőre benyújtott tagállami számlák kifizetésére biztosan elegendő forrás áll majd rendelkezésre a költségvetésben. A fentiek miatt szavazatommal támogattam az EP jelentés elfogadását.
2019/11/27
Mobilisation of the EU Solidarity Fund to provide for the payment of advances in the general budget of the Union for 2020 (A9-0036/2019 - Monika Hohlmeier)

A jelentés része annak a kompromisszumos csomagnak, amelynek köszönhetően a mai napon az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta az Európai Unió 2020-as, a jelenlegi többéves pénzügyi keretterv utolsó éves költségvetését. A Tanács és az Európai Parlament megállapodása értelmében 2020-ban a kötelezettségvállalási főösszeg 168,7 milliárd euró lesz, mely 1,5%-os növekedésnek felel meg 2019-hez képest, a kifizetési főösszeg pedig 153,6 milliárd euró lesz, amely 3,4%-os emelést jelent az idei évhez képest. A kohéziós politikára 2020-ban 58,6 milliárd euró kötelezettségvállalást és 50 milliárd euró kifizetést szán az EP és a Tanács.A Közös Agrárpolitikára és a Vidékfejlesztési Politikára 2020-ban 60 milliárd euró kötelezettségvállalás és 58 milliárd euró kifizetés áll majd rendelkezésre. Az EP és a Tanács egy közös nyilatkozatban elkötelezte magát, amennyiben szükséges, egy pótköltségvetés gyorsított eljárásban való elfogadásával mozgósítani fogják a többletforrásokat a regionális fejlesztési támogatásoknál, így a jövőre benyújtott tagállami számlák kifizetésére biztosan elegendő forrás áll majd rendelkezésre a költségvetésben. A fentiek miatt szavazatommal támogattam az EP jelentés elfogadását.
2019/11/27
2020 budgetary procedure: joint text (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)

A jelentés része annak a kompromisszumos csomagnak, amelynek köszönhetően a mai napon az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta az Európai Unió 2020-as, a jelenlegi többéves pénzügyi keretterv utolsó éves költségvetését. A Tanács és az Európai Parlament megállapodása értelmében 2020-ban a kötelezettségvállalási főösszeg 168,7 milliárd euró lesz, mely 1,5%-os növekedésnek felel meg 2019-hez képest, a kifizetési főösszeg pedig 153,6 milliárd euró lesz, amely 3,4%-os emelést jelent az idei évhez képest. A kohéziós politikára 2020-ban 58,6 milliárd euró kötelezettségvállalást és 50 milliárd euró kifizetést szán az EP és a Tanács.A Közös Agrárpolitikára és a Vidékfejlesztési Politikára 2020-ban 60 milliárd euró kötelezettségvállalás és 58 milliárd euró kifizetés áll majd rendelkezésre. Az EP és a Tanács egy közös nyilatkozatban elkötelezte magát, amennyiben szükséges, egy pótköltségvetés gyorsított eljárásban való elfogadásával mozgósítani fogják a többletforrásokat a regionális fejlesztési támogatásoknál, így a jövőre benyújtott tagállami számlák kifizetésére biztosan elegendő forrás áll majd rendelkezésre a költségvetésben. A fentiek miatt szavazatommal támogattam az EP jelentés elfogadását.
2019/11/27
Climate and environmental emergency (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019)

A klímaváltozás valós folyamat, valós veszély. Ezért csupán fölösleges szójáték, hogy vészhelyzetről, vagy sürgősségről beszélünk, a lényeg a cselekvés. Szavak után tettekre van szükség a klímavédelemért. Az EP mai döntései a magyar nemzeti érdekeknek megfelelően megteremtették az alapot és az Európai Unió kötelezettségét arra, hogy Brüsszel konkrét klímavédelmi intézkedésekre végre megfelelő uniós pénzügyi forrásokat biztosítson a tagállamoknak a kitűzött klímacélok eléréséhez, ezért szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítványt.
2019/11/28
2019 UN Climate Change Conference (COP25) (B9-0174/2019)

Az EP döntései a magyar polgárok, különösen a jövő nemzedékek érdekeinek megfelelően megteremtik az alapot és az Európai Unió kötelezettségét arra, hogy Brüsszel konkrét klímavédelmi intézkedésekre végre megfelelő uniós pénzügyi forrásokat biztosítson a tagállamoknak a 2050-es klímacélok eléréséhez, ezért szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítványt.
2019/11/28
EU accession to the Istanbul Convention and other measures to combat gender-based violence (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019)

Az Isztambuli Egyezményhez való csatlakozás kérdése tagállami kompetencia. Sajnálatos, hogy az EP határozata erre nincs tekintettel, és bekerült egy a tagállamokat csatlakozásra felszólító módosító. Természetesen a nők védelmét fontos szem előtt tartanunk, de a tagállami szuverenitási jogköröket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Mivel az Európai Parlamentnek nincs jogosultsága a tagállami szuverenitási kérdésekbe beleszólni, így a szavazatommal tartózkodtam a végszavazásnál.
2019/11/28
Annual report 2018 on the human rights and democracy in the world and the European Union's policy on the matter (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima)

A jelentés ajánlásokat fogalmaz meg az EU számára, hogy mely emberi jogi szempontokat helyezze előtérbe a harmadik államokkal szemben folytatott külpolitikájában. Kiáll a gyermekek, a fogyatékossággal élő személyek, az etnikai kisebbségek jogai, valamint a vallás szabadsága mellett. A jelentés a közel-keleti keresztényeket a legkiszolgáltatottabb vallási csoportok közé sorolja és felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy továbbra is alakítsanak ki szövetségeket, hogy pozitív változást érjenek el a vallásszabadság terén. Mindezekre tekintettel a szöveg nagy részét támogatni tudtam.Ugyanakkor komoly hiányosság, hogy a jelentés többször is hivatkozik az EU hatáskörébe nem tartozó területekre, például a szexuális és reproduktív egészség és jogok esetében. Az erre vonatkozó részeket nem tudtam támogatni.Komoly probléma, hogy a jelentés többször is hivatkozik az ENSZ globális migrációs csomagjára, annak ellenére, hogy több EU-s tagállam is ellene szavazott, köztük Magyarország. Éppen ezért a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegáció tagjaként ez ellen szavaztam. Ugyanígy nem tudtam támogatni a migráció legális csatornáira és az NGO-k Földközi-tengeren végzett tevékenységére való utalást. A Fidesz-KDNP delegációja elutasítja az illegális migrációt és az ENSZ migrációs csomagjának tartalmát és arra bármiféle hivatkozást, ezért a végszavazásnál tartózkodtunk.
2020/01/15
Annual report on the implementation of the common foreign and security policy (A9-0054/2019 - David McAllister)

A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentés a tagállamok és azok polgárainak biztonságát közvetlenül vagy közvetve érintő kihívásokkal foglalkozik, mint a terrorizmus – különösen a dzsihádizmus –, a kibertámadások, az ellenőrizetlen migrációt előidéző regionális konfliktusok, az uniós tagállamok energiaellátásával kapcsolatos feszültségek vagy a szervezett bűnözés növekedése. Egyetértek a jelentéssel, hogy az Európai Unió külpolitikájának legfőbb célja a biztonság és a stabilitás biztosítása kell legyen, közben hatékony választ adva a globális kihívásokra.Viszont nem értek egyet a jelentésnek a minősített többségi szavazásra való áttérést – ha csak általánosan is – említő paragrafusával, mivel az a tagállami szuverenitás csökkenésével járna. Az eljárás főleg a kisebb tagállamoktól venné el a lehetőséget, hogy számukra fontos kérdésekben befolyásolni tudják az EU külpolitikáját, és egyenlő mértékben jelenítsék meg szuverén nemzeti érdekeiket. Ezért a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegáció tagjaként ez ellen a paragrafus ellen szavaztam.
2020/01/15
Annual report on the implementation of the common security and defence policy (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean)

A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról szóló jelentés azokat a biztonságpolitikai célokat fogalmazza meg, amelyeket a magyar kormány is erőteljesen támogat, mint a terrorizmus felszámolása, a határok hatékony védelme, valamint a béke és stabilitás megőrzése.Nagyon szerencsésnek tartom, hogy az éves jelentés kiemelten foglalkozik a nyugat-balkáni régióval, amelyet nagyon fontosnak tart az EU biztonsága és stabilitása szempontjából. A szöveg hangsúlyozza, hogy javítani kell a régióban az uniós szerepvállalást és koordinációt. Az EU nyugat-balkáni politikájának céljaként ezen országok csatlakozáshoz vezető úton való segítését jelöli meg, amely céllal teljesen egyetértek.Viszont nem értek egyet semmilyen tagállami szuverenitáscsökkentést előidéző strukturális változással, sem a jelentésnek a minősített többségi szavazásra való áttérést – ha csak általánosan is – említő paragrafusával, mivel az a tagállami szuverenitás csökkenésével járna. Az eljárás főleg a kisebb tagállamoktól venné el a lehetőséget, hogy számukra fontos kérdésekben befolyásolni tudják az EU külpolitikáját, és egyenlő mértékben jelenítsék meg szuverén nemzeti érdekeiket. Ezért Fidesz-KDNP európai parlamenti delegáció tagjaként az ezt célzó paragrafusok ellen szavaztunk.
2020/01/15
Regulation amending the Multiannual financial framework 2014-2020

Az előterjesztés a Sürgősségi Támogatási Eszköz finanszírozásához kapcsolódik, amely a kötelezettségvállalások terén 3 milliárd euróval, kifizetések terén 1,53 milliárd euróval javasolja megemelni a 2020-as költségvetés szintjét.A Sürgősségi Támogatási Eszköz (ESI) 2016-ban került létrehozásra a migrációs helyzet kezelése céljából. Az eszközből egyedül Görögország részesült 2016 és 2018 között, 644 millió euróval, azóta „alvó üzemmódban” volt. A 2020. április 2-án benyújtott 2/2020-as költségvetés-módosító javaslattal a Bizottság ennek az eszköznek a rendelet-módosítását, illetve azonnali bevetését javasolja. A javaslattal a Bizottság kötelezettségvállalási szinten 3 milliárd euróval, kifizetések terén 1,53 milliárd euróval javasolja megemelni a 2020-as költségvetés szintjét.A 3 milliárd euróból 2,7 milliárd eurót a Sürgősségi Támogatási Eszköz aktiválásra fordítanának, amely többek között a koronavírus-járványhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre, ideiglenes kórházak kialakítására, gyógyszerfejlesztésre lesz elkölthető. A jelenlegi aktivizálás az előzővel ellentétben nem egy tagországra szabott, de várhatóan a 2,7 milliárd euró nem lesz elég arra, hogy minden tagország minden kérelmét kielégítse.A költségvetés-módosító javaslat finanszírozásához kapcsolódóan az Európai Bizottság javasolja a 2014–2020-as többéves pénzügyi keretterv rendelet módosítását is annak érdekében, hogy a Globális Kötelezettségvállalási Mozgástérből 2,042 milliárd eurót fel lehessen használni a jelen krízis kezelésére.A Tanács döntéséhez előbb az Európai Parlamentnek kell hozzájárulnia.A fentiek alapján szavazatommal támogattam a javaslat elfogadását.
2020/04/16
Draft amending budget No 1/2020: Assistance to Greece in response to increased migration pressure - Immediate measures in the context of the COVID-19 outbreak - Support to post-earthquake reconstruction in Albania - Other adjustments

A javaslat tárgya a 2020-as költségvetésre benyújtott első költségvetés-módosítási tervezete. Összesen 567,4 millió euró kötelezettségvállalási előirányzatot és 77,4 millió euró kifizetési előirányzatot mobilizál a tervezet. 350,0 millió eurót a görögországi migrációs helyzetre, 115,0 millió eurót a Covid19-járvány kezelésére, 100 millió eurót az albániai földrengések utáni rekonstrukcióra fordítana a javaslat, egyéb kisebb összegek pedig az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központot, az Európai Ügyészséget, az Európai Számvevőszéket és az Európai Ombudsmant érintenék.A 125,0 millió euró kötelezettségvállalási előirányzat az uniós polgári védelmi mechanizmus (UCPM) keretei között, amelyből 10,0 millió eurót az UCPM-en belül fognak átcsoportosítani. Így 115,0 millió eurót kell összesen pluszban mozgósítani.Ennek egy része a tagállamokat segíti a gyógyszerek, személyi védelmi felszerelések, orvosi eszközök beszerzésében, 26 tagállamot tömörítő közös közbeszerzéssel. A tervezet szerint a RescEU közvetlen támogatás 100%-os uniós társfinanszírozást nyújt majd és a beszerzett eszközök uniós szinten elérhetőek, amik a nemzeti készleteken felül adnak majd mozgásteret, ebből lesz biztosítható a további szükséglet, amennyiben szükséges.A Tanács a javaslatot április 14-én elfogadta.A fentiek alapján szavazatommal támogattam a javaslat elfogadását.
2020/04/17
Draft amending budget No 2/2020: Providing emergency support to Member States and further reinforcement of the Union Civil Protection Mechanism/rescEU to respond to the COVID-19 outbreak

Az előterjesztés a kötelezettségvállalások terén 3 milliárd euróval, kifizetések terén 1,53 milliárd euróval javasolja megemelni a 2020-as költségvetés szintjét.A Sürgősségi Támogatási Eszköz (ESI) 2016-ban került létrehozásra a migrációs helyzet kezelése céljából. Az eszközből egyedül Görögország részesült 2016 és 2018 között, 644 millió euróval, azóta „alvó üzemmódban” volt. A 2020. április 2-án benyújtott 2/2020-as költségvetés-módosító javaslattal a Bizottság ennek az eszköznek a rendelet-módosítását, illetve azonnali bevetését javasolja. A javaslattal a Bizottság kötelezettségvállalási szinten 3 milliárd euróval, kifizetések terén 1,53 milliárd euróval javasolja megemelni a 2020-as költségvetés szintjét.A 3 milliárd euróból 2,7 milliárd eurót a Sürgősségi Támogatási Eszköz aktiválásra fordítanának, amely többek között a koronavírus-járványhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre, ideiglenes kórházak kialakítására, gyógyszerfejlesztésre lesz elkölthető. A jelenlegi aktivizálás az előzővel ellentétben nem egy tagországra szabott, de várhatóan a 2,7 milliárd euró nem lesz elég arra, hogy minden tagország minden kérelmét kielégítse.A Tanács a javaslatot április 14-én elfogadta.A fentiek alapján szavazatommal támogattam a javaslat elfogadását.
2020/04/17
Mobilisation of the Flexibility Instrument for 2020: migration, refugee inflows and security threats; immediate measures in the context of the COVID-19 outbreak; reinforcement of the European Public Prosecutor's Office (C9-0092/2020)

A javaslat kapcsolódik az 1-es számú pótköltségvetéshez, amelynek tárgya a 2020-as költségvetésre benyújtott első költségvetés-módosítási tervezete. Összesen 567,4 millió euró kötelezettségvállalási előirányzatot és 77,4 millió euró kifizetési előirányzatot mobilizál a tervezet. 350,0 millió eurót a görögországi migrációs helyzetre, 115,0 millió eurót a Covid19-járvány kezelésére, 100 millió eurót az albániai földrengések utáni rekonstrukcióra fordítana a javaslat, egyéb kisebb összegek pedig az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központot, az Európai Ügyészséget, az Európai Számvevőszéket és az Európai Ombudsmant érintenék.A 125,0 millió euró kötelezettségvállalási előirányzat az uniós polgári védelmi mechanizmus (UCPM) keretei között, amelyből 10,0 millió eurót az UCPM-en belül fognak átcsoportosítani. Így 115,0 millió eurót kell összesen pluszban mozgósítani.Ennek egy része a tagállamokat segíti a gyógyszerek, személyi védelmi felszerelések, orvosi eszközök beszerzésében, 26 tagállamot tömörítő közös közbeszerzéssel. A tervezet szerint a RescEU közvetlen támogatás 100%-os uniós társfinanszírozást nyújt majd és a beszerzett eszközök uniós szinten elérhetőek, amik a nemzeti készleteken felül adnak majd mozgásteret, ebből lesz biztosítható a további szükséglet, amennyiben szükséges.A pótköltségvetéshez kapcsolódóan 73,3 millió eurót a Rugalmassági Eszközből mobilizálnak a 3. fejezetben.A Tanács a javaslatot április 14-én elfogadta.A fentiek alapján szavazatommal támogattam a javaslat elfogadását.
2020/04/17
Mobilisation of the Flexibility Instrument for 2020: migration, refugee inflows and security threats; immediate measures in the context of the COVID-19 outbreak; reinforcement of the European Public Prosecutor's Office (C9-0096/2020)

Az előterjesztés a Sürgősségi Támogatási Eszköz finanszírozásához kapcsolódik, amely a kötelezettségvállalások terén 3 milliárd euróval, kifizetések terén 1,53 milliárd euróval javasolja megemelni a 2020-as költségvetés szintjét.A Sürgősségi Támogatási Eszköz (ESI) 2016-ban került létrehozásra a migrációs helyzet kezelése céljából. Az eszközből egyedül Görögország részesült 2016 és 2018 között, 644 millió euróval, azóta „alvó üzemmódban” volt. A 2020. április 2-án benyújtott 2/2020-as költségvetés-módosító javaslattal a Bizottság ennek az eszköznek a rendelet-módosítását, illetve azonnali bevetését javasolja. A javaslattal a Bizottság kötelezettségvállalási szinten 3 milliárd euróval, kifizetések terén 1,53 milliárd euróval javasolja megemelni a 2020-as költségvetés szintjét.A 3 milliárd euróból 2,7 milliárd eurót a Sürgősségi Támogatási Eszköz aktiválásra fordítanának, amely többek között a koronavírus-járványhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre, ideiglenes kórházak kialakítására, gyógyszerfejlesztésre lesz elkölthető. A jelenlegi aktivizálás az előzővel ellentétben nem egy tagországra szabott, de várhatóan a 2,7 milliárd euró nem lesz elég arra, hogy minden tagország minden kérelmét kielégítse.A költségvetés-módosító javaslat finanszírozását illetően a Rugalmassági Eszköz keretében 243 millió euró válik elérhetővé.A Tanács a javaslatot április 14-én elfogadta.A fentiek alapján szavazatommal támogattam a javaslat elfogadását.
2020/04/17
Mobilisation of the Contingency Margin in 2020: providing emergency assistance to Member States and further reinforcing the Union Civil Protection Mechanism/rescEU in response to the COVID-19 outbreak

Az előterjesztés a Sürgősségi Támogatási Eszköz finanszírozásához kapcsolódik, amely a kötelezettségvállalások terén 3 milliárd euróval, kifizetések terén 1,53 milliárd euróval javasolja megemelni a 2020-as költségvetés szintjét.A Sürgősségi Támogatási Eszköz (ESI) 2016-ban került létrehozásra a migrációs helyzet kezelése céljából. Az eszközből egyedül Görögország részesült 2016 és 2018 között, 644 millió euróval, azóta „alvó üzemmódban” volt. A 2020. április 2-án benyújtott 2/2020-as költségvetés-módosító javaslattal a Bizottság ennek az eszköznek a rendelet-módosítását, illetve azonnali bevetését javasolja. A javaslattal a Bizottság kötelezettségvállalási szinten 3 milliárd euróval, kifizetések terén 1,53 milliárd euróval javasolja megemelni a 2020-as költségvetés szintjét.A 3 milliárd euróból 2,7 milliárd eurót a Sürgősségi Támogatási Eszköz aktiválásra fordítanának, amely többek között a koronavírus-járványhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre, ideiglenes kórházak kialakítására, gyógyszerfejlesztésre lesz elkölthető. A jelenlegi aktivizálás az előzővel ellentétben nem egy tagországra szabott, de várhatóan a 2,7 milliárd euró nem lesz elég arra, hogy minden tagország minden kérelmét kielégítse.A költségvetés-módosító javaslat finanszírozásához kapcsolódóan az Európai Bizottság a Rendkívüli Tartalék alkalmazását javasolja (ezt csak végső esetben lehet bevetni, amikor már semmilyen más elérhető forrás nem marad) 714,6 millió euró értékben.A Tanács a javaslatot április 14-én elfogadta.A fentiek alapján szavazatommal támogattam a javaslat elfogadását.
2020/04/17
Specific measures to provide exceptional flexibility for the use of the European Structural and Investments Funds in response to the COVID-19 outbreak

A Bizottság Közös Rendelkezések és az Európai Regionális Fejlesztési Alap újabb, második körös, koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak kezelésével kapcsolatos módosításairól szóló javaslata megfelelően kezeli a Magyarország számára kiemelten fontos kérdéseket.A javaslat alapján átmeneti, 100%-os társfinanszírozásra van lehetőség a 2020-21-es számviteli évben az ERFA, ESZA és KA esetében. Lehetséges továbbá a 2020-ban rendelkezésre álló források átcsoportosítása az ERFA, ESZA és a KA között, korlátozások nélkül. Ugyanígy lehetőség van a régiókategóriák közötti átcsoportosításra, a tagállamok kérhetik a 2020-as forrásaik ilyen jellegű korlátlan átcsoportosítását.További könnyítés, hogy a tematikus koncentrációs kötelezettségeket átmenetileg nem kell betartani.A Bizottság egyéb javaslatokat is tett, melyek többek között a Partnerségi Megállapodásokkal, a műveletek elszámolhatóságával, a vis maior esetekkel, az adminisztratív terhek csökkentésével kapcsolatosak.A javaslatok hozzájárulnak a koronavírus-járvány következtében fellépő negatív gazdasági hatások mérsékléséhez, ezért támogattam az előterjesztést az áprilisi plenáris szavazások során.
2020/04/17
Medical devices (C9-0098/2020)

Az Európai Unió 2017-ben dolgozta ki az orvostechnikai eszközök, valamint az in-vitro diagnosztikai eszközök felhasználását és kereskedelmét szabályozó rendeleteket, amelyeket az orvostechnikai eszközök tekintetében 2020. május 26-tól, az in-vitro diagnosztikai eszközök tekintetében pedig 2022. május 26-tól kellene majd alkalmazni.Problémát jelent azonban, hogy az uniós szervek részéről számos, a rendeletek végrehajtásához szükséges intézkedés meghozatala terén elmaradás tapasztalható.Továbbá a rendeletek számos olyan, politikailag és gazdaságilag érzékeny rendelkezést tartalmaznak, melyekben a döntéshozatalt részben a tagállamokra bízzák. A Covid19-járvány és a kialakult közegészségügyi válság eddig nem látott kihívás elé állította a tagállamokat. A jelenlegi rendkívüli helyezt az (EU) 2017/745 rendelet hatálya alá tartozó több területet is érint, a tagállamok, a gazdasági szereplők és intézmények nem tudják biztosítani a rendelet megfelelő végrehajtását és alkalmazását.A fentiekkel összhangban a szavazás során támogattam az orvostechnikai eszközök felhasználását és kereskedelmét szabályozó rendelet alkalmazására vonatkozó határidő egy évvel történő halasztását.
2020/04/17
EU coordinated action to combat the COVID-19 pandemic and its consequences

A koronavírus-járvány elleni küzdelemre irányuló összehangolt fellépésről szóló határozat sajnálatos módon nem váltja be a hozzá fűzött reményeket. Az Európai Parlamentben egy ilyen súlyos válság idején sem sikerült félretenni a politikai és ideológiai vitákat, amelyek ahhoz vezettek, hogy az egyébként is későn érkező határozati javaslathoz végül csak négy frakció csatlakozott.A szöveg számos ponton baloldali, liberális politikai megnyilvánulásokat tartalmaz, így egy kiegyensúlyozatlan határozatot kapunk. Ráadásul, a határozat megkésett, és számos esetben nem elégséges intézkedések megtételére hív fel.A szöveg ténybeli tévedéseket tartalmaz a magyarországi koronavírus elleni intézkedésekkel kapcsolatban. Azokat a hamis állításokat tartalmazza, hogy a magyar kormány határozatlan időre felhatalmazta magát a rendeleti kormányzásra, illetve, hogy határozatlan időre meghosszabbította a veszélyhelyzetet. Ezzel szemben e felhatalmazás az Országgyűlés által elfogadott törvény rendelkezéseiből ered, illetve időben korlátozott, ugyanis a járvány végéig szól. Az Országgyűlés továbbá bármikor véget vethet a különleges jogrend időszakának.A határozat ilyen módon elsősorban az EP baloldali-liberális felének a véleményét tükrözi és politikai akcióját támasztja alá, amely a koronavírus-járvány leküzdéséhez szükséges széleskörű összefogás helyett saját pártpolitikai szempontjait helyezte előtérbe. Magyarországot hazug állításokkal, megalapozatlanul támadja. Fentiek következtében nem támogattam a közös határozati javaslatot, ugyanakkor tartózkodó szavazatommal jeleztem, hogy a Covid19-járvány elleni bármilyen – mégoly tökéletlen – fellépést sem kívánok akadályozni.
2020/04/17
A safety net to protect the beneficiaries of EU programmes: setting up an MFF contingency plan (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques)

Az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentése az Európai Bizottságnak szóló ajánlásokat fogalmaz meg egy, az uniós programok kedvezményezettjeinek védelmét szolgáló biztonsági hálóról, amennyiben 2020 végéig nem születik megállapodás az új többéves pénzügyi kerettervről (MFF). Ez egy vészhelyzeti terv kidolgozására irányuló javaslat.Az EP kéri az Európai Bizottságot, hogy 2020. június 15-ig nyújtson be javaslatot a többéves pénzügyi keretre vonatkozó vészhelyzeti tervre.A képviselők kérik, hogy az EB hosszabbítsa meg az összes MFF-hez kapcsolódó kiadási program alap jogi aktusaiban megállapított határidőket, amennyiben nincs új MFF. Ennek megfelelően a Közös Agrárpolitika és a Kohéziós Politika kedvezményezettjei is biztonságban lennének, 2021-ben is megkapnák a nekik járó támogatásokat.A 2021-es keretek minden uniós program esetében a 2020-as báziséven alapulnának, figyelembe véve egy 2%-os deflátort.A koronavírus okozta válság kezelésére módosítanák a kapcsolódó uniós programokat azzal, hogy a 2%-os emelésen felül többletforrásokat mozgósítanának erre a célra. Ez lehetővé tenné új célzott intézkedések bevezetését a válság kezelésére, egy újjáépítési és helyreállítási terv finanszírozására.A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.
2020/05/13
Genetically modified soybean MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 (B9-0121/2020)

Magyarország kiemelten fontos stratégiai kérdésként kezeli a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos tevékenységek szabályozását és a magyar mezőgazdaság GMO-mentes státuszának megőrzését. Magyarország Alaptörvénye stratégiai célként tűzi ki Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaságának biztosítását. A GMO-mentes státusz fenntartásából egyértelmű gazdasági előnyünk származik, mivel mezőgazdasági terményeink jelentős részét külföldön értékesítjük, és exportpiacaink a GMO-mentes termékekre tartanak igényt. Erre tekintettel szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítványt.
2020/05/13
2018 discharge: Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (A9-0030/2020 - Joachim Stanisław Brudziński)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozásra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a közös vállalkozást érintő pénzügyi és szabályszerűségi átvilágítás komolyabb hiányosságokat nem tárt fel. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
2018 discharge: Clean Sky 2 Joint Undertaking (A9-0032/2020 - Ryszard Antoni Legutko)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének a Tiszta Égbolt közös vállalkozásra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék kijelentette, hogy az ellenőrzések során bizonyosságot szerzett a 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapította, hogy a pénzügyi és szabályszerűségi átvilágítás komolyabb hiányosságokat nem tárt fel. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
2018 discharge: Bio-based Industries Joint Undertaking (A9-0034/2020 - Ryszard Antoni Legutko)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének a Bioalapú Iparágak közös vállalkozásra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Insurance and Occupational Pensions Authority (A9-0042/2020 - Ryszard Czarnecki)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék megállapítása alapján az ellenőrzések során kellő mértékben megbizonyosodtak arról, hogy a hatóság 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: ECSEL Joint Undertaking (A9-0045/2020 - Ryszard Antoni Legutko)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az ECSEL közös vállalkozásra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (A9-0046/2020 - Ryszard Antoni Legutko)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozásra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék kijelentette, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az intézet éves beszámolója megbízható. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: Shift2Rail Joint Undertaking (A9-0055/2020 - Joachim Stanisław Brudziński)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének a Shift2Rail közös vállalkozásra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék kijelentette, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a közös vállalkozás éves beszámolója megbízható. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Environment Agency (A9-0064/2020 - Ryszard Czarnecki)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Környezetvédelmi Ügynökségre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Union Agency for Railways (A9-0061/2020 - Ryszard Czarnecki)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Vasúti Ügynökségre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Számvevőszék megállapította, hogy vizsgálatai során elegendő bizonyosságot szerzett arról, hogy a 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, az ügynökség által benyújtott éves beszámoló megbízható, és hogy az annak alapját jelentő ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Maritime Safety Agency (A9-0066/2020 - Ryszard Czarnecki)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék megállapította, hogy a vizsgálatok során kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European GNSS Agency (A9-0067/2020 - Ryszard Antoni Legutko)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai GNSS Ügynökségre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A számvevőszék megállapítása alapján az ellenőrzések során kellő mértékben megbizonyosodtak arról, hogy az ügynökség 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (A9-0073/2020 - Ryszard Czarnecki)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjára vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Union Aviation Safety Agency (A9-0074/2020 - Ryszard Antoni Legutko)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségére vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék megállapította, hogy a vizsgálatok során kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az Ügynökség 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Asylum Support Office (A9-0077/2020 - Ryszard Czarnecki)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2018-as pénzügyi évére vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék megállapította, hogy a vizsgálatok során kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a Hivatal 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: EU general budget - European Parliament (A9-0021/2020 - Maria Grapini)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Parlamentre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az ellenőrzés során a Számvevőszék megállapította, hogy a kifizetések 2018-ra vonatkozóan lényegében hibamentesek voltak. A 2018-as évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék nem emelt kifogást a Parlament 2018-as gazdálkodásával kapcsolatban. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: EU general budget - Court of Justice of the European Union (A9-0027/2020 - Tomáš Zdechovský)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Bíróságra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Kiemeli, hogy egyetlen hiányosságot sem azonosítottak a vizsgálat során. Az ellenőrzés keretében a Számvevőszék megállapította, hogy a kifizetések 2018-ra vonatkozóan lényegében hibamentesek voltak. A 2018-as évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék kifogást sem emelt a Bíróság 2018-as gazdálkodásával kapcsolatban. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: EU general budget - European Ombudsman (A9-0028/2020 - Tomáš Zdechovský)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Ombudsmanra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az éves jelentésében a Számvevőszék ellenőrzési munkája megállapította, hogy a kifizetések a 2018-as évre vonatkozóan lényeges hibáktól mentesek. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: EU general budget - European Data Protection Supervisor (A9-0029/2020 - Tomáš Zdechovský)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Adatvédelmi Biztosra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: EU general budget - Court of Auditors (A9-0031/2020 - Tomáš Zdechovský)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Számvevőszékre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Megjegyzi a jelentés, hogy a Számvevőszék éves beszámolóját egy független könyvvizsgáló ellenőrzi, hogy ugyanazt az átláthatóságot és elszámoltathatóságot tudja alkalmazni, mint az ellenőrzött szervezetek esetében. A pénzügyi kimutatás valós képet mutat a Számvevőszék pénzügyi helyzetéről. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Agency for Safety and Health at Work (A9-0033/2020 - Joachim Stanisław Brudziński)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az ügynökség 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóját a Számvevőszék jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: Translation Centre for the Bodies of the European Union (A9-0035/2020 - Joachim Stanisław Brudziński)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjára vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja a 2018-as pénzügyi évre megbízható éves beszámolót nyújtott be és az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem állapítottak meg. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: EU general budget - European Council and Council (A9-0038/2020 - Tomáš Zdechovský)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének a Tanácsra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. 2018. évi éves jelentésében a Számvevőszék ellenőrzési munkája alapján megállapította, hogy a 2018-as pénzügyi évet illetően az intézmények és szervek igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek voltak. A Tanács és a Parlament közötti együttműködés Tanács részéről történő elutasítása következtében a szakbizottság nem tudta lefolytatni a mentesítési eljárást. Így a szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásának elhalasztásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadásának elhalasztását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) (A9-0039/2020 - Ryszard Czarnecki)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Hálózat-és Információbiztonsági Ügynökségre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék az általa lefolytatott vizsgálatok alapján kellő bizonyosságot szerzett arról, hogy az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Centre for the Development of Vocational Training (A9-0040/2020 - Joachim Stanisław Brudziński)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Szakképzésfejlesztési Központra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Fisheries Control Agency (A9-0041/2020 - Ryszard Czarnecki)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékű bizonyosságot szerzett arról, hogy az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: EU general budget - European External Action Service (A9-0043/2020 - Tomáš Zdechovský)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Külügyi Szolgálatra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék kijelenti, hogy bizonyosságot szerzett a 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: SESAR Joint Undertaking (A9-0044/2020 - Joachim Stanisław Brudziński)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének a SESAR közös vállalkozásra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék a SESAR közös vállalkozás 2018-as pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját megbízhatónak találta és az annak alapjául szolgáló pénzügyi műveleteket minden lényegi szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a közös vállalkozást érintő pénzügyi és szabályszerűségi átvilágítás komolyabb hiányosságokat nem tárt fel. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Training Foundation (A9-0047/2020 - Joachim Stanisław Brudziński)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Képzési Alapítványra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: Eurojust (A9-0048/2020 - Ryszard Czarnecki)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségére vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy (A9-0049/2020 - Ryszard Antoni Legutko)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozásra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a közös vállalkozást érintő pénzügyi és szabályszerűségi átvilágítás komolyabb hiányosságokat nem tárt fel. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: Agency for Support for BEREC (BEREC Office) (A9-0050/2020 - Ryszard Czarnecki)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületére vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék az általa lefolytatott vizsgálatok alapján kellő bizonyosságot szerzett arról, hogy az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (A9-0051/2020 - Joachim Stanisław Brudziński)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért elnevezésű szervezetre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: Agency for the Cooperation of Energy Regulators (A9-0052/2020 - Ryszard Czarnecki)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségére vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) (A9-0053/2020 - Ryszard Antoni Legutko)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének a Nagyméretű IT-rendszerek operatív irányítását végző Európai Ügynökségre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Institute of Innovation and Technology (A9-0054/2020 - Ryszard Antoni Legutko)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Innovációs és Technológiai Intézetre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék kijelentette, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az intézet éves beszámolója megbízható, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot talált az ügyletek jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: Euratom Supply Agency (A9-0056/2020 - Ryszard Czarnecki)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Euratom Ellátási Ügynökségre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az ügynökség 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: eighth, ninth, tenth and eleventh European Development Funds (A9-0057/2020 - Michèle Rivasi)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Parlament jóváhagyta a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik Európai Fejlesztési Alap 2018-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását. Bár a Számvevőszék a Fejlesztési Alap éves beszámolójának alapjául szolgáló műveleteket jogszerűnek és szabályosnak ítélte. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Institute for Gender Equality (A9-0058/2020 - Ryszard Czarnecki)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetére vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék megállapította, hogy kellő bizonyosságot szerzett arról, hogy az Intézet által a 2018-as pénzügyi évre benyújtott éves beszámoló megbízható és az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Securities and Markets Authority (A9-0059/2020 - Ryszard Czarnecki)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Értékpapírpiaci Hatóságra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 2018-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Banking Authority (A9-0060/2020 - Ryszard Czarnecki)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Bankhatóságra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az Európai Bankhatóság 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek volta. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) (A9-0062/2020 - Ryszard Czarnecki)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének a Bűnüldözési Képzési Ügynökségre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy a Bűnüldözési Képzési Ügynökség 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Chemicals Agency (A9-0063/2020 - Ryszard Antoni Legutko)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Vegyianyag Ügynökségre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az Európai Vegyianyag Ügynökség 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Centre for Disease Prevention and Control (A9-0065/2020 - Joachim Stanisław Brudziński)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2018-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását. A Számvevőszék megállapította, hogy az általa lefolytatott pénzügyi vizsgálatok során kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályosak voltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Food Safety Authority (A9-0068/2020 - Ryszard Czarnecki)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökségre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: EU general budget – Commission and executive agencies (A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének a Bizottság és végrehajtó ügynökségeire vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékű bizonyosságot szerzett arról, hogy a Bizottság és végrehajtó ügynökségeinek 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolói megbízhatóak, és az azok alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Union Agency for Fundamental Rights (A9-0070/2020 - Ryszard Czarnecki)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Unió Alapjogi Ügynökségére vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: EU general budget – Committee of the Regions (A9-0071/2020 - Tomáš Zdechovský)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének a Régiók Bizottságára vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékű bizonyosságot szerzett arról, hogy a Régiók Bizottságának 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Border and Coast Guard Agency (A9-0072/2020 - Joachim Stanisław Brudziński)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) (A9-0075/2020 - Ryszard Czarnecki)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Europolra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. Az Európai Parlament jóváhagyta a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége 2018-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: European Medicines Agency (A9-0076/2020 - Ryszard Czarnecki)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Gyógyszerügynökségre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék megállapította, hogy a vizsgálatok során kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az Európai Gyógyszerügynökség 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásáról, a 2018-as számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.
2020/05/14
Discharge 2018: General budget of the EU – European Economic and Social Committee (A9-0078/2020 - Tomáš Zdechovský)

Az Európai Számvevőszék 2018-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2018. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének a Gazdasági és Szociális Bizottságra vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni.Az éves jelentésében a Számvevőszék ellenőrzési munkája megállapította, hogy a kifizetések a 2018-as évre vonatkozóan lényeges hibáktól mentesek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal kapcsolatban azonban OLAF, illetve belga hatósági vizsgálatok vannak folyamatban, a szakbizottság továbbá nem szerzett bizonyosságot arról, hogy a már meglévő ajánlásokat az intézmény végrehajtotta-e, ezért a szakbizottság februári ülésén a mentesítés megadásának elhalasztásáról, a 2018-as számlák lezárásának egy későbbi időpontban történő lehetséges megadásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadásának elhalasztását támogattam.
2020/05/14
Temporary measures concerning the general meetings of European companies (SE) and of European Cooperative Societies (SCE)

Az európai részvénytársaságok (SE) statútumáról szóló, 2001. október 8-i 2157/2001/EK tanácsi rendelet és az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló, 2003. július 22-i 1435/2003/EK tanácsi rendelet szabályokat állapít meg az általuk szabályozott jogalanyok létrehozására és működésére vonatkozóan. Az SE-rendelet és az SCE-rendelet egyúttal a közgyűlés megtartásának határidejét is harmonizálja, amely szerint e társaságok minden naptári évben legalább egyszer, a pénzügyi évük végét követő hat hónapon belül közgyűlést tartanak. A rendeletek nem engednek kivételt e kötelezettség alól.A Covid19-világjárvány súlyos hatással van a vállalkozásokra és a szövetkezetekre, köztük az európai részvénytársaságokra és az európai szövetkezetekre egyaránt. Jelentős nehézséget jelent számukra az érintett rendeletek szerinti közgyűlési határidő betartása, így uniós szinten ideiglenesen lehetővé kell tenni az előírt határidőtől való eltérést. Az ideiglenes eltérés révén az európai részvénytársaságoknak és az európai szövetkezeteknek közgyűlésüket a pénzügyi év végétől számított 12 hónapon belül, de legkésőbb 2020. december 31-ig kell megtartaniuk. Az eltérés lehetővé teszi, hogy az európai részvénytársaságok és az európai szövetkezetek megfelelően elő tudják készíteni közgyűlésüket, és jogbiztonságot teremt az SE- és az SCE-rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése tekintetében. Emiatt szavazatommal támogattam a javaslatot.
2020/05/14
Parliament's estimates of revenue and expenditure for the financial year 2021 (A9-0102/2020 - Olivier Chastel)

Az Európai Parlament adminisztratív kiadásairól szóló jelentés az EP Büró és a Költségvetési Bizottság megállapodását tartalmazza. A megállapodás alapját jelentő költségvetési összegek bekerülnek majd az Európai Bizottság 2021-re vonatkozó tervezetébe, amelyről az EP és a Tanács várhatóan 2020 novemberében dönt majd.A megállapodás szerint az Európai Parlament előzetes költségvetési tervezete a 2021. évre 2,1 milliárd euró. Az EP költségvetés legfontosabb prioritásai 2021-ben: a helyi és regionális szintű, polgárokkal folytatott kétirányú kommunikáció, az új látogatói stratégia kidolgozása és végrehajtása, valamint a kiberbiztonságra fókuszáló informatikai fejlesztések.Az EP jelentése felszólítja az intézmény Főtitkárát, hogy vizsgálja meg és terjesszen elő javaslatokat, hogyan lehetne javítani az EP működésén egy vészhelyzet esetén, hogy az EP jogi funkciói fenntarthatóak legyenek. Felhívja az EP Bürót, hogy dolgozzon ki egy technikai megoldást, hogy a jövőben azok is gyakorolhassák szavazati jogukat, akik tartósan vannak távol, betegség, szülési szabadság, vagy force majeure miatt.Az EP baloldali és liberális többsége a frakciókon átívelő megállapodást felrúgva beterjesztett egy olyan módosítót, amely a „gender mainstreaming” EP működésébe való beépítését vizsgálná. A magyar néppárti delegáció úgy látja, hogy a kérdésben nincs szükség további beavatkozásra, ezért nem kívánt ebben véleményt alkotni.A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.
2020/05/14
4th railway package: extension of the transposition periods

Az Európai Bizottság a 2016/797 és a 2016/798 számú irányelvek módosítását javasolta sürgőségi eljárásban, mivel 17 tagállam nem tudta határidőn belül átültetni a jogszabályokat nemzeti jogrendjébe a Covid19 világjárvány okozta fennakadások miatt. Az átültetési határidőt az irányelvek június 16-ban határozták meg, és az Európai Bizottság három hónapos halasztást javasolt, azaz szeptember 16-ikát. A Coreper által jóváhagyott változat december 31-ig javasolta az átültetési határidő kitolását. Az Európai Parlament által javasolt kitolási határidő pedig október 31. volt. Sajnálatos, hogy mivel a tanácsi álláspont és a parlamenti álláspont eltérőek, ezért intézményközi egyeztetésekre lehet szükség, ami a jogszabály elfogadásának halasztását eredményezheti. Ennek ellenére támogattam szavazatommal a parlamenti javaslat elfogadását, mivel az is kedvezőbb a tagállamok számára az Európai Bizottság javaslatánál.
2020/05/15
Amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the resources for the specific allocation for the Youth Employment Initiative (A9-0111/2020 - Younous Omarjee)

. – 2020. május 25-én a Bizottság további javaslatot nyújtott be a közös rendelkezésekről szóló jelenlegi rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) 2019. évi finanszírozása tekintetében történő módosítása céljából.Az IFK az ifjúsági garancia része, amely rendszer révén a tagállamok olyan intézkedéseket hajtanak végre, amelyek biztosítják, hogy a 25 év alatti fiatalok minőségi foglalkoztatásban, továbbképzésben, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vegyenek részt, vagy gyakornoki munkát végezzenek az iskola befejezése vagy a munkanélkülivé válás után négy hónapon belül.A költségvetési hatóságok a 2020-ra vonatkozó éves tárgyalások keretében úgy határoztak, hogy folyó árakon 28 333 334 EUR összeggel növelik az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára 2020-ra elkülönített előirányzatot, így a 2020. évi teljes összeg 145 millió EUR összegre emelkedik.A közös rendelkezésekről szóló rendelet módosítására azért van szükség, mert az IFK-nak a rendelet szövegében (92. cikk (5) bekezdés) rögzített egyedi előirányzata van.A Regionális Fejlesztési Bizottság ezért úgy határozott, hogy az egyszerűsített eljárást követi a közös rendelkezésekről szóló rendelet szövegének e minimális módosításához, az elnököt jelölve ki előadónak. Az előadó a javaslat gyors, módosítások nélküli elfogadását javasolta.Tekintettel arra, hogy a fiatalok munkanélkülisége rendkívül fontos probléma, az előterjesztést támogattam a plenáris szavazás során.
2020/07/08
International and domestic parental abduction of EU children in Japan (B9-0205/2020)

. – Az állásfoglalás alapjául számos uniós polgár által benyújtott petíció szolgál. A peticiók benyújtói aggodalmuknak fejezik ki amiatt, hogy Japánban lakhellyel rendelkező gyermekeiknél nem tudják érvényesíteni a hozzáférési és látogatási jogukat. Az állásfoglalás felkéri a japán hatóságokat, hogy teljesítsék az 1980. évi Hágai Egyezményből és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a gyermek jogairól szóló egyezményéből fakadó kötelezettségeiket, és tartsák tiszteletben a konzuli kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény rendelkezéseit, hogy az EU állam képviselői teljesíteni tudják konzuli kötelezettségeiket állampolgárjaik irányába, különös tekintettel a gyermekek érdekeire és szüleik jogaira. Az állásfoglalás továbbá felszólítja a japán hatóságokat, hogy hajtsák végre a „hátrányos szülőknek” nyújtott beutazási és látogatási jogokkal kapcsolatos bírósági határozatokat, hogy az EU-ban élő szülők Japánban lakó gyermekeikkel érdemi kapcsolatot tarthassanak fenn.A gyermekek jogellenes külföldre vitelét elitélem; mindkét szülőhöz való hozzáférésük jogát a gyermekek lelki és szellemi fejlődése szempontjából fontosnak tartom, ezért szavazatommal támogatom az állásfoglalási indítványt.
2020/07/08
The rights of persons with intellectual disabilities in the COVID-19 crisis (B9-0204/2020)

. – Az állásfoglalási indítvány alapja a 470/2020-as petíció, melyben az Inclusion Europe európai érdekvédelmi ernyőszervezet luxemburgi tagja felhívja a figyelmet az értelmi fogyatékossággal élő személyek és családtagjaik helyzetére az Európai Unióban a COVID-19 válság idején. A koronavírus kapcsán bekövetkezett zárolás rámutat az értelmi fogyatékossággal élők és családjaik nehézségeire, a folyamatos szegregációra és diszkriminációra, különös tekintettel az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés kapcsán.Ami az azonnali egészségügyi reakciót illeti, az EU-nak biztosítania kell, hogy az összeegyeztethető legyen az EU Alapjogi Chartájával és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel. Külön üdvözlendő, hogy az állásfoglalási indítvány, előre tekintő módon, általánosan beszél minden fogyatékossággal élő helyzetéről, és nem csak egy jövőbeni egészségügyi járványhelyzetre, hanem más humanitárius és természeti katasztrófa helyzetre is kiterjeszti az állásfoglalás hatáskörét. Továbbá felhívja a Bizottság figyelmét a digitális technológiákban rejlő lehetőségekre és a megfelelő pénzügyi megoldások megtalálására is.Az állásfoglalási indítvány célja megoldási javaslatokat tenni annak érdekében, hogy soha többé ne fordulhasson elő, hogy valakit egy hasonló vész- vagy katasztrófahelyzetben fogyatékossága miatt érjen hátrányos megkülönböztetés az élet bármely területén, ezért szavazatommal támogatom ezt a kezdeményezést.
2020/07/08
Control of the financial activities of the European Investment Bank - annual report 2018 (A9-0118/2020 - Bas Eickhout)

. – Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága, az Európai Beruházási Bank (EBB) 2018. évi tevékenységi jelentésére, illetve az EBB 2018. évi pénzügyi jelentésére és 2018. évi statisztikai jelentésére alapozva készítette el saját kezdeményezésű jelentését. A jelentés a Bank 2018. évi működésével és gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket vizsgálja. A plenáris szavazáson támogattam az éves jelentés elfogadását.
2020/07/09
Protection of the European Union's financial interests - combating fraud - annual report 2018 (A9-0103/2020 - Joachim Kuhs)

. – Az Európai Parlamentben elsősorban a Költségvetési Ellenőrző Bizottság foglalkozik a szabályosság, a hatékony forrásfelhasználás és a csalások elleni fellépés kérdéseivel. A szakbizottságban készült el az EU pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről szóló 30. éves jelentés. A saját kezdeményezésű jelentés áttekinti a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködés kialakításában elért előrelépéseket, továbbá az uniós költségvetés védelme terén elért olyan eredményeket, amelyek az uniós intézmények és a nemzeti hatóságok együttes erőfeszítései nélkül nem valósulhatnának meg. A jelentést a plenáris szavazáson támogattam.
2020/07/09
Guidelines for the employment policies of the Member States (A9-0124/2020 -José Gusmão)

. – A négy iránymutatás Bizottság általi felülvizsgálatára irányuló javaslat különösen a környezeti fenntarthatóság dimenziójának előmozdítását javasolja egy erős szociális Európa jövőképe okán.A négy módosított iránymutatás a tagállamok foglalkoztatáspolitikájáról az alábbi:• a munkaerő-kereslet fellendítése,• a munkaerő-kínálat javítása és a foglalkoztatáshoz, készségekhez, kompetenciákhoz való hozzáférés javítása,• a munkaerőpiacok működésének és a társadalmi párbeszéd hatékonyságának javítása,• az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység elleni küzdelemA tervezetből sikerült törölni a Stabilitási és Növekedési Paktum felülvizsgálatára, valamint az általános mentesülési záradék (General Escape Clause) aktiválásának az uniós fiskális szabályok általános felülvizsgálatával való összekapcsolására mutató hivatkozásokat. A végleges szövegben az esetleges ellentmondásos kérdésekben (a teljesen fizetett szülési és apasági szabadság, a nemek közötti egyenlőség index, mint az EU-szemeszter eszköze, a SURE mechanizmus alapján pénzügyi támogatást kapó vállalkozásokra vonatkozó szabályok, nevezetesen, hogy ezeket nem szabad adóparadicsomokban regisztrálni, az ingyenes egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és a fizetett oktatási szabadság) részenkénti szavazás volt lehetséges.A legellentmondásosabb kérdésben pedig, amely a viszontbiztosítási rendszerre vonatkozott, ellene szavaztam.Mivel így lehetséges volt a néppárti irányvonal követése mellett saját véleményt is megfogalmazni szavazatommal, ezért a végszavazáskor támogattam az előterjesztést.
2020/07/10
Conduct of clinical trials with and supply of medicinal products for human use containing or consisting of genetically modified organisms intended to treat or prevent coronavirus disease (C9-0185/2020)

. – A magyar Néppárti delegáció támogatja a rendelet elfogadását, hiszen a Covid19-járvány okozta válsághelyzetben a Covid19 kezelésére vagy megelőzésére szolgáló, géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó vagy azokból álló gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok felgyorsítása és a sürgősségi használat megkönnyítése rendkívül fontos. Fontosnak tartom, hogy a rendeletben biztosított derogáció tárgyában (koronavírus oltóanyag) és idejében (járványhelyzet fennállta) korlátozott.Szavazatommal ezért támogattam a rendelet elfogadását a júliusi plenáris szavazás során
2020/07/10
A comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing – Commission's Action plan and other recent developments (B9-0207/2020)

. – Az EU-ban a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni fellépés erősítése kulcsfontosságú. Aggályos azonban a felügyeleti funkciók új, EU-szintű intézményekre való áthelyezése. Új uniós felügyeleti szerv csak akkor indokolt, ha a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem hatékonyságát növeli, és a nemzeti hatóságok hatáskörét meghaladó, új feladatokat biztosítunk számára. A nagy pénzmosási botrányok történésekor még csak a harmadik irányelv volt hatályban. Azóta sok munkát elvégeztünk; nézzük meg tehát először, hogy a közelmúltban bevezetett jogszabályok miként működnek a gyakorlatban.A határozat felszólítja azon tagállamokat, amelyek még nem jelentették be az Európai Ügyészséghez való csatlakozási szándékukat, hogy tegyék meg. Az EU Ügyészségének felállítása gyengíti a már létező, hasonló hatáskörrel rendelkező EU testületeket, mint például az Eurojust vagy az OLAF, amelyek az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények ellen lépnek fel. Az Európai Ügyészséghez, mint önálló intézményhez való csatlakozás Magyarország esetében az alaptörvénnyel való összhang kérdését is felveti, miután az abban rögzítettek szerint a magyar ügyészség az állam büntetőigényének kizárólagos érvényesítője. Magyarország nem az egyetlen tagállam, amely nem lépett be az EPPO-ba: négy másik ország sem tagja az intézménynek.Ezen fenntartásaim ellenére úgy gondolom, hogy az EU pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni rendszerének továbbfejlesztése, a hatékony fellépés mindenképp fontos, ezért szavazatommal támogatom a parlamenti határozatot.
2020/07/10
The EU’s public health strategy post-COVID-19 (RC-B9-0216/2020)

. – A koronavírus alapjaiban változtatta meg az emberek életét és éppen ezért fontos, hogy járványügyi helyzet gyakori változása miatt az egészségügyi rendszerek meg tudjanak újulni és alkalmazkodjanak a megváltozott körülményekhez. A társadalmi, demográfiai és járványkezeléssel összefüggő problémák következtében a tagállamok ugyanolyan egészségfejlesztési és népegészségügyi kihívásokkal szembesülnek. Az EU Covid19 utáni időszakra szóló közegészségügyi stratégiája tartalmazza az új közegészségügyi stratégia létrehozására irányuló javaslatokat. A közegészségügy tagállami hatáskör és nem európai egészségügyi minimum-szolgáltatásra van szükség, hanem az Unió polgárainak maximális egészségvédelmére.Az Unió azonban fontos szerepet játszik a közegészségügyi helyzet javításában, a betegségmegelőzésben és kezelésben, és az egészségügyi stratégiák tagállamok közötti harmonizációjában. Az Európai Unió a közös fellépést, a közösségi innovációs programok támogatását és a vakcinafejlesztés támogatását tartja a megoldás hatékony módjának, ezért szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítvány elfogadását.
2020/07/10
Draft Council decision on the system of own resources of the European Union (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer)

A Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja már a júliusi EP állásfoglalást követően jelezte: az európai polgárok százmillióinak érdekeivel ellentétes, ezért elfogadhatatlan az EP többségének álláspontja, amely élesen támadja, elutasítja az Európai Tanácsban született történelmi költségvetési megállapodást. Valamennyi európai országot elérte a járvány második hulláma, így még fontosabb a hét éves keretköltségvetés és a helyreállítási alap lehető leggyorsabb elfogadása. Az EP többsége a közös európai érdekekkel ellentétesen nem támogatja a tanácsi megállapodást, sőt, felelőtlen módon megtámadta azt. Ez a támadás az új koronavírus-járvány okozta szociális és gazdasági válság közös uniós kezelésébeneredményez helyrehozhatatlan késedelmet.Ennek a súlyosan felelőtlen parlamenti eljárásnak újabb állomása: az EP többsége olyan uniós bevételek bevezetését támasztotta feltételül, amelyek a tagállamok döntő többségének álláspontjával élesen szembemenve felváltanák a jelenlegi, nagyobb részt a tagállamok gazdasági fejlettségétől függő befizetéseken alapuló rendszert. A legtöbb ilyen új, ún. saját forrás javaslat a szegényebb tagállamoktól vonna el több forrást a gazdagok javára. Az EP többsége megint az öncélú politikai nyomásgyakorlás eszközéhez nyúl, egy olyan, mindenki számára kötelező menetrendet szeretne az új bevételek bevezetésére, amely nélkül nem fogadja el az állam- és kormányfők történelmi döntését.A fentiek miatt szavazatommal csak a Tanács álláspontjának elfogadását támogattam!
2020/09/16
Implementation of the EU Association Agreement with Georgia (A9-0136/2020 - Sven Mikser)

A Fidesz-KDNP képviselőjeként támogatom az EU és a keleti partnerség, köztük Georgia kapcsolatainak elmélyítését. Fontos az eddigi eredmények elismerése, ambiciózus célkitűzések megfogalmazása a jövőre vonatkozóan.A jelentés elismeri, hogy Georgia elkötelezett a Társulási Megállapodás, a DCFTA végrehajtása mellett, folytatja az uniós értékekhez, előírásokhoz közeledést. Ezt bizonyítja a pártok közötti párbeszéd alapján létrejött egyetértési megállapodás, mely döntő lépés Georgia depolarizációja, politikai környezetének normalizálása felé. Az egyetértési nyilatkozat eredményeként megtörténtek a szükséges alkotmány- és törvénymódosítások, így az október 31-ei választások az új rendszer szerint valósulnak meg, mely 120 arányos és 30 többségi mandátumon, a választási körzetek méltányos összetételén alapul.A jelentéssel összhangban elismerést érdemel Georgia a koronavírus megfékezésére tett intézkedésekért, hatékony védekezésért. Georgia az EU megbízható partnere, valamint a KBVP és a NATO küldetéseinek, műveleteinek jelentős résztvevője. Ezért is fontos kiállnunk Georgia szuverenitása és területi egysége mellett a nemzetközileg elismert határokon belül.Georgia jó úton halad, ha vannak is hiányosságok, amit Georgiának pótolnia kell a reformok és demokratikus elvek végrehajtása terén.Bár a jelentés néhány részével nem értek egyet, pl. az Isztambuli egyezmény teljeskörű végrehajtására vonatkozó felszólítással, vagy a belpolitikai szubszidiaritási területekbe való beleszólással, de Georgia az EU kiemelt partnere, így biztosítanunk kell együttműködésünkről, ezért szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.
2020/09/16
Type approval of motor vehicles (Real Driving Emissions) (A9-0139/2020 - Esther de Lange)

Magyarország és kormánya elkötelezett annak érdekében, hogy megóvja a környezetet és a magyar emberek egészségét. Ennek megfelelően mindig is támogattuk a folyamatos szigorítási intézkedéseket a károsanyagok kibocsátásával kapcsolatban.Az Európai Parlament „Gépjárművek típusjóváhagyása (valós vezetési körülmények közötti kibocsátások)” című jelentése viszont nem veszi kellően figyelembe a személyautók kibocsátását mérő eszközök pontatlanságából eredő hibát. Tudományosan nem bizonyított, hogy a mérőeszközök gyártói hibamentes készülékkel fognak rendelkezni a javaslatban szereplő időpontig. A gépjárműgyártókat így önhibájukon kívül újabb szigorításokkal büntetnénk, ezáltal számos munkahelyet, köztük magyar családok megélhetését sodornánk veszélybe. Ezen megközelítés hátrányosan érintené mind a polgárokat, mind a vállalkozásokat, ezért a végszavazásnál tartózkodtam.
2020/09/16
Determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law

Az elmúlt években bevett gyakorlattá vált, hogy a jogállamiságot politikai furkósbotként használják bizonyos tagállamok ellen. Lengyelország és Magyarország ellen évek óta zajlik eljárás, amely kizárólag politikai célokat követ, és amely maga sem felel meg a jogállamiság követelményeinek.A Lengyelországról szóló jelentés egy évek óta húzódó, parttalan eljárás részeként született, amelyben arra tesznek kísérletet, hogy a vádak körét folyamatosan bővítsék, újabb és újabb, egyébként szigorúan tagállami hatáskörbe tartozó tárgyköröket vonjanak be az eljárásba. Mindez sérti a tisztességes eljárás és a „vádhoz kötöttség” elvét. Úgy nem lehet számon kérni a jogállamiságot, hogy a tagállamokkal szemben eltérő mércét alkalmaznak, hogy dialógus helyett vádaskodó jelentéseket fogadnak el, hogy évekig tartó parttalan eljárásnak vetik őket alá.Különösen szembeötlő, hogy a mondvacsinált jogállamisági vádak csak akkor kerülnek elő, ha karakteres, jobboldali politikát folytató kormány alakul egy tagállamban, míg baloldali vagy liberális kormányok alatt történő, kirívó, jogállamiságot sértő esetekben arcátlan hallgatásba burkolódznak az Európai Parlament baloldali és liberális frakciói.A fenti indokok miatt a jelentést nem támogattam.
2020/09/17
Draft amending budget no 8: Increase of payment appropriations for the Emergency Support Instrument to finance the COVID-19 vaccines strategy and for the impact of the Corona Response Investment Initiative Plus (C9-0290/2020 - Monika Hohlmeier)

A 2020-as költségvetési év 8. számú pótköltségvetésének célja, hogy 6,2 milliárd euró kifizetést mozgósítson a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz keretében Covid19 vakcina gyártásra (1,1 milliárd euró), illetve a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés (Corona Response Investment Initiative Plus, CRII+) keretében módosított kohéziós programok végrehajtásának többletforrás-igényére (5,1 milliárd euró). Májusban döntött az Európai Parlament és a Tanács, hogy a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés keretében a kohéziós programoknál a még le nem kötött kötelezettségvállalások előrehozhatók, illetve átcsoportosíthatók. A 8. számú pótköltségvetés most ehhez biztosít forrást, azaz a tagállamok előrehozott/átcsoportosított kötelezettségvállalásainak szintén előrehozott kifizetését jelenti.A fentiek alapján szavazatommal támogattam a 8. számú pótköltségvetés elfogadását.
2020/09/17
Covid-19: EU coordination of health assessments and risk classification and the consequences on Schengen and the single market (RC-B9-0257/2020)

Az európai polgárok Európai Unión belüli szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga az Európai Unió egyik legbecsesebb vívmánya, valamint gazdaságunk egyik fontos hajtóereje. A koronavírus-járvány azonban súlyosan érintette az egységes piacot. A mindennapos zökkenőmentes utazás számos polgár életének szerves részét képezi, s számukra az átláthatatlan szabályozások rendkívül nagy terhet jelentenek.Szavazatommal támogattam a közös állásfoglalási indítványt, hiszen úgy vélem, hogy olyan egyértelműen alkalmazható, a tagállami szuverenitást nem sértő bizottsági ajánlásokra van szükség, amelyeket a tagállamok könnyen követhetnek és megfelelően kommunikálhatnak az európai polgárok felé. Úgy vélem ezért, hogy a Bizottságnak ki kell dolgoznia és meg kell teremtenie a tagállamok által követhető belső piaci ajánlások szilárd alapját.Fontosnak tartom kiemelni, hogy az állásfoglalásban lefektetett javasolt intézkedések már az eredményekre épülnek, ezen eredmények pedig a tagállamok gyors reagálási képességén alapulnak. A vírus terjedésének megfékezése, a polgárok egészségének védelme, valamint az Unión belüli, biztonságos körülmények közötti szabad mozgás fenntartása érdekében kiszámítható és átlátható megközelítésre van szükség a mozgás szabadságát érintő korlátozások elfogadásához!
2020/09/17
Guadeloupe, French Guiana, Martinique and Réunion: indirect taxes on 'traditional' rum

Az előterjesztés a tengerentúli területekkel foglalkozik. Ezek a területek földrajzi távolságuk, sziget jellegük, kis méretük, sajátos nehéz éghajlati körülményeik, energiafüggőségük valamint néhány terméknek (például cukor, rum) való gazdasági kiszolgáltatottságuk miatt nem lennének olyan versenyképesek, mint a kontinentális termelők, vagyis a helyi termelés versenyképtelen lenne az állandó jelleggel fennálló nehézségek miatt.A szóban forgó javaslat már érvényben levő adócsökkentési derogációk meghosszabbítását és átláthatóbb használatát célozza az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében azáltal, hogy kompenzálja a magasabb helyi előállítási költségeket. A javaslatot az Európai Néppárt vonalát követve támogattam a plenáris szavazáson.
2020/10/05
AIEM tax in the Canary Islands

Az előterjesztés a tengerentúli területekkel foglalkozik. Ezek a területek földrajzi távolságuk, sziget jellegük, kis méretük, sajátos nehéz éghajlati körülményeik, energiafüggőségük, valamint néhány terméknek (például cukor, rum) való gazdasági kiszolgáltatottságuk miatt nem lennének olyan versenyképesek, mint a kontinentális termelők, vagyis a helyi termelés versenyképtelen lenne az állandó jelleggel fennálló nehézségek miatt.A szóban forgó javaslat már érvényben levő adócsökkentési derogációk meghosszabbítását és átláthatóbb használatát célozza az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében azáltal, hogy kompenzálja a magasabb helyi előállítási költségeket. A javaslatot az Európai Néppárt vonalát követve támogattam a plenáris szavazáson.
2020/10/05
Docks dues extension in the French outermost regions

Az előterjesztés a tengerentúli területekkel foglalkozik. Ezek a területek földrajzi távolságuk, sziget jellegük, kis méretük, sajátos nehéz éghajlati körülményeik, energiafüggőségük, valamint néhány terméknek (például cukor, rum) való gazdasági kiszolgáltatottságuk miatt nem lennének olyan versenyképesek, mint a kontinentális termelők, vagyis a helyi termelés versenyképtelen lenne az állandó jelleggel fennálló nehézségek miatt.A szóban forgó javaslat már érvényben levő adócsökkentési derogációk meghosszabbítását és átláthatóbb használatát célozza az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében azáltal, hogy kompenzálja a magasabb helyi előállítási költségeket. A javaslatot az Európai Néppárt vonalát követve támogattam a plenáris szavazáson.
2020/10/05
European Climate Law (A9-0162/2020 - Jytte Guteland)

Magyarország a klímaváltozás elleni küzdelemben mindig a kiemelkedő teljesítményt nyújtó államok között volt, kellően nagyratörő, ugyanakkor reális célkitűzésekkel. Úgy vélem, hogy az uniós 60 %-os kibocsátási célértéket azonban felelősen addig nem lehet támogatni, amíg nem tudjuk, hogy az Európai Unió mekkora forrásokat tud rendelkezésre bocsátani az ipar modernizálására. Ezen oknál fogva a jelentés végszavazásakor tartózkodtam. Mindig támogattam a reális célkitűzéseket, de úgy gondolom, hogy a nemzetgazdaságok növekedését gátló, irreális baloldali elképzelések helyett inkább környezet- és emberbarát klímavédelmi intézkedésekre van szükség. Sajnálatos, hogy az Európai Bizottság legújabb hatástanulmánya nem mutatta be a tagállami szintű hatásokat, ezért részletes modellezést is kell majd végezni, amihez persze idő kell. Véleményem szerint a klímacélok elérése mellett mindannyiunk felelőssége, hogy alacsonyan tartsuk a magyar családok rezsikiadásait, hiszen a hazai rezsiköltségek Európában a legalacsonyabbak között vannak. Ragaszkodunk ahhoz, hogy ne a családokkal fizettessék meg a költségeket a klímarombolók helyett, s el kell kerülni az élelmiszerek vagy az energia árának emelkedését! Ahhoz, hogy teljesüljön a klímasemlegességi cél, minden gazdasági ágazatnak cselekednie kell, viszont azt sem engedhetjük meg, hogy az ipari szereplők ellehetetlenüljenek.
2020/10/07
Objection pursuant to Rule 112(2) and (3) and (4)(c): Specifications for titanium dioxide (E 171) (B9-0308/2020)

A titán-dioxid egy természetben előforduló titánoxid. Sok területen használják, festékekben, naptejekben és ételszínezékként (E171). Az Európai Bizottság titánium-dioxidra vonatkozó tervezet módosítása a jelenleginél tisztább helyzetet eredményez a nano részecskék terén, szigorúbb lenne az előírás a gyártókra, és többet kellene ellenőriznie a hatóságnak. Továbbá az EFSA vonatkozó értékelése még folyamatban van, ami további változást hozhat a titán-dioxid felhasználását illetően, ezért a szavazás során tartózkodtam.
2020/10/07
Objection pursuant to Rule 112(2) and (3) and (4)(c) : Maximum levels of acrylamide in certain foodstuffs for infants and young children (B9-0311/2020)

Az akrilamid kis molekulasúlyú, vízben jól oldódó szerves vegyület. A szénhidráttartalmú élelmiszerek magas hőmérsékleten (120-150 °C felett) történő hevítésekor (pl. sütéskor, grillezéskor vagy zsírban történő sütéskor) természetes módon keletkezik akrilamid. Az élelmiszeripari feldolgozás és az otthoni ételkészítés során egyaránt végbemenő, az élelmiszer „barnulását”, számos íz összetevő kialakulását is eredményező ún. Maillard-reakció során redukáló cukrok és aminosavak (főként aszparagin) reakciójával képződik akrilamid. A legtöbb gyermek számára a sült burgonya termékek jelentik az akrilamid bevitel jelentős részét. A csecsemők számára bizonyos bébiételek az akrilamid legfontosabb forrásai. A jelenleg rendelkezésre álló humán tanulmányok a rák kialakulására vonatkozó kockázat növekedésére korlátozott és nem egyértelmű, egymásnak ellentmondó bizonyítékokat szolgáltatnak és mivel az Európai Bizottság akrilamidra vonatkozó tervezet módosítása a jelenleginél tisztább helyzetet eredményez, a szavazás során nem támogattam a kifogást.
2020/10/07
Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market (A9-0181/2020 - Alex Agius Saliba)

A technológia segíti az emberek mindennapi problémáinak megoldását, számos kényelmi funkciót betölt, magában hordozva a folyamatos fejlődés lehetőségét.Ugyanakkor a technológiai óriáscégek hatalmas gazdasági súlya és vitathatatlan társadalmi hatása valamennyi uniós tagállam figyelmét kivívta. Úgy gondolom, az a feladatunk, hogy biztosítsuk állampolgáraink maximális biztonságát az online térben, illetve garantáljuk az átláthatóság és a számonkérhetőség demokratikus alapértékeinek érvényesülését. Fontos, hogy ami jogellenes az online téren kívül, azt jogellenesnek kell tekinteni az online térben is. Ennek érdekében a platformoknak fokozottabban kell fellépniük a jogellenes tartalmak gyors felderítése és eltávolítása érdekében. A jogellenes tartalmakkal csak akkor tudunk leszámolni, ha a nemzeti szempontokat figyelembe véve a tagállamok összehangoltan és együttesen lépnek fel.A digitális óriáscégek algoritmusokkal napi szinten befolyásolják életünket, befolyásolják a fogyasztási szokásainkat, döntéseinket; ezért fontos, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak, amennyiben egy digitális szolgáltatás mesterséges intelligenciát használ, és garantálni kell e szolgáltatás mivoltából keletkezett hiba orvoslását is. Ha a problémák kezelése elmarad, a mesterséges intelligencia téves döntésekhez vezethet, hamis adatokkal befolyásolhat egy-egy döntést.Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy képesek leszünk-e kilépni a „digitális buborékból” és uralni a technológiát, vagy hagyjuk, hogy a technológia vegye át az irányítást az életünk felett. Egy olyan mesterséges intelligencia ökoszisztémát kell létrehoznunk, amely az emberek érdekeit szolgálja, az embereket állítja a központba.
2020/10/20
Recommendation to the Council and the VPC/HR concerning the Implementation and governance of Permanent Structured Cooperation (PESCO) (A9-0165/2020 - Radosław Sikorski)

Az állandó strukturált együttműködés (PESCO) megteremti a lehetőséget arra, hogy a tagországok jobban együttműködhessenek a védelem és a biztonságpolitika területén. Így a védelmi beszerzések és fejlesztések hatékonyabbá tehetőek. A PESCO egyik fő célja, hogy összehangolja a tagországok katonai kapacitását és erőforrásait, a PESCO végrehajtásáról szóló ajánlás pedig ezt hivatott még tovább javítani, ezért a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának tagjaként szavazatommal támogattam ennek elfogadását.
2020/10/20
Employment and social policies of the euro area 2020 (A9-0183/2020 - Klára Dobrev)

A jelentés kifejezetten az euróövezetről szól, mégis olyan ígéreteket tartalmaz, amelyek nem az euróövezet-tagállamokra korlátozódnak, hanem az EU minden tagállamára, ez pedig nonszensz. Ezen túl, a jelentésbe foglalt felelőtlen ígéretek mögött semmilyen pénzügyi forrás nincs, tehát ennek az árát végül az állampolgárok fizetnék meg a jövőben.Különösen vitatott rész az európai minimálbér kérdése, melynek kidolgozása viszont tagállami hatáskör. Meggyőződésem, hogy csak a tagállamok határozhatják meg minimálbérüket, nemzeti politikájuk és gazdasági képességeik figyelembevételével. Minden ezzel ellentétes törekvés éppen ellenkező hatást fejt ki. Nagyon fontos, hogy a minimálbért minden országban a nemzeti hagyományokkal összhangban kell megállapítani, tiszteletben tartva a nemzeti szintű szociális partnerek autonómiáját és a jól működő kollektív tárgyalási modelleket.A progresszív adózás bevezetése nem hatékony és adóelkerüléshez vezet. Nonszensz továbbá az is, hogy az európai szemeszter keretében szeretnék a jogállamisági kritériumokat vizsgálni, holott az alkotmányjogi kérdés, nem pedig gazdaságpolitikai. A jelentés ebben a formájában elfogadhatatlan, ezért szavazatommal ennek elfogadását nem támogattam.
2020/10/21
Deforestation (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt)

Az erdőirtás mozgatórugói sokfélék, összetettek és földrajzi területenként másképp kapcsolódnak egymáshoz. Az erdőirtásnak valóban számos negatív környezeti, gazdasági és társadalmi hatása van, különös tekintettel az éghajlatra, a biodiverzitásra és a szegénységre. A probléma kezelésében azonban az EP baloldali jelentéstevőjével nagyon különböző állásponton vagyok. Először is úgy gondolom, hogy sem az irracionális hatálykiterjesztés, sem a túlzó felelősségi kérdések nem vezetnek hatékony megoldáshoz. Úgy gondolom ugyanis, hogy ahhoz, hogy a globális erdészeti védelmi mechanizmus működőképes legyen, további intenzív előkészítő munkára van szükség. Ha aktívan kívánunk küzdeni az erdőirtás ellen, az EU-nak kezdeményező szerepet kell vállalnia sok területen. Ide tartozik a fejlődő országok kapacitásépítésének támogatása, az erdészeti irányítás megerősítése és a hiányosságok pótlása.Fontosnak tartom, hogy az EU támogassa a nemrégiben indított kezdeményezéseket: az éghajlatváltozás elleni globális szövetség például megfelelő keretet biztosít a fejlődő országokkal az erdőirtásról folytatott párbeszéd előmozdításához és az erdőirtás problémájának kezelésére irányuló erőfeszítések folytatását elősegítő nyomonkövetési intézkedésekhez. Ami biztos, hogy az erdőirtásra adott globális politikai válasz kialakításában az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia. A Közösségnek és a tagállamoknak együtt kell dolgozniuk az erőforrások egyesítése, és a fellépések kiegészítő jellegének biztosítása érdekében. Az erdőirtás elleni harcot több fronton kell megvívni, de nem a mostani jelentés által javasolt formában, ezért végszavazáskor tartózkodtam.
2020/10/22
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 and genetically modified maize combining two or three of the single events MON 87427, MON 89034, MIR162 and NK603 (B9-0346/2020)

Magyarország kiemelten fontos stratégiai kérdésként kezeli a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos tevékenységek szabályozását és a magyar mezőgazdaság GMO-mentes státuszának megőrzését. Magyarország Alaptörvénye stratégiai célként tűzi ki Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaságának biztosítását. A GMO-mentes státusz fenntartásából egyértelmű gazdasági előnyünk származik, mivel mezőgazdasági terményeink jelentős részét külföldön értékesítjük, és exportpiacaink a GMO-mentes termékekre tartanak igényt. Erre tekintettel, szavazatommal támogattam a kifogást.
2020/11/11
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified soybean SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) (B9-0349/2020)

Magyarország kiemelten fontos stratégiai kérdésként kezeli a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos tevékenységek szabályozását és a magyar mezőgazdaság GMO-mentes státuszának megőrzését. Magyarország Alaptörvénye stratégiai célként tűzi ki Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaságának biztosítását. A GMO-mentes státusz fenntartásából egyértelmű gazdasági előnyünk származik, mivel mezőgazdasági terményeink jelentős részét külföldön értékesítjük, és exportpiacaink a GMO-mentes termékekre tartanak igényt. Erre tekintettel, szavazatommal támogattam a kifogást.
2020/11/11
Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified maize MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 and genetically modified maize combining two, three or four of the single events MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 and NK603 (B9-0347/2020)

Magyarország kiemelten fontos stratégiai kérdésként kezeli a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos tevékenységek szabályozását és a magyar mezőgazdaság GMO-mentes státuszának megőrzését. Magyarország Alaptörvénye stratégiai célként tűzi ki Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaságának biztosítását. A GMO-mentes státusz fenntartásából egyértelmű gazdasági előnyünk származik, mivel mezőgazdasági terményeink jelentős részét külföldön értékesítjük, és exportpiacaink a GMO-mentes termékekre tartanak igényt. Erre tekintettel, szavazatommal támogattam a kifogást.
2020/11/11
General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel)

2010-ben a magyarok szabad akaratukból elzavarták a korrupt, az országot csőd szélére juttató és az emberek alapvető jogait lábbal tipró baloldalt és úgy döntöttek, hogy kétharmados többséggel ruházzák fel a Fideszt és a KDNP-t. A 2010-es választásokat követően azonnal elkezdődtek az indulatos baloldali támadások Magyarország ellen. Hazugságokkal vádolta meg Magyarországot már 2014-ben az EP Tavares-jelentése, amelyben benne volt az összes, azóta is folyamatosan hangoztatott baloldali rágalom kezdve az antiszemitizmus vádjával, a korrupcióval, a populizmus bélyegével, a sajtószabadság állítólagos halálán keresztül a jogállami intézmények ellen intézett támadásokról szóló hazugságokig. A baloldal támadásai közepette 2014-ben a magyarok szabad akaratukból ismét kétharmados többséggel támogatták a Fideszt. Még vehemensebbé váltak a baloldal támadásai, az EP bevándorláspárti többsége szavazási ügyeskedéssel áterőltette a Sargentini-jelentést a bevándorlást elutasító Magyarországgal szemben, és elindították a 7-es cikkelyes eljárást. 2018-ban a magyarok megint kétharmados többséggel támogatták a Fideszt. A baloldal pedig arra a következtetésre jutott, hogy a magyarok nem értenek a fenyegetőzésekből, ezért eljött a módszeres és kíméletlen büntetés időszaka. Nos, ezt a büntetőintézkedést hívják - a baloldalra történelmileg jellemző abszurditással - jogállamisági mechanizmusnak.A Fidesz és a KDNP EP képviselői megerősítették, a magyarokat nem lehet zsarolni. Nem engedjük, hogy a baloldal elvegye a harminc évvel ezelőtt újra kiharcolt szabadságunkat!
2020/11/12
Programme for the Union's action in the field of health for the period 2021-2027 (“EU4Health Programme”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi)

Az elmúlt kilenc hónap során bebizonyosodott, hogy az egészségnek milyen óriási hatása van a gazdaságra és a társadalomra. Az EU a kezdeti nehézségeket követően az elmúlt időszakban meghallgatva a tagállamok és az állampolgárok kritikáját új javaslattokkal állt elő. Az EU4Health program, illetve az Európai Egészségügyi Unió együttesen egy új fejezet nyithat meg az Uniós szintű egészségügyi politikában. Az EU az egészségügyért program a világjárvány kezelésén túl felhívja a figyelmet a rákellenes küzdelemre, az európai gyógyszerstratégiára, a ritka betegségben szenvedő betegekre és az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos kihívásokra is. Üdvözlendő továbbá, hogy a program egy ambíciózus pénzügyi kerettel rendelkezik. Az egészségügy tagállami hatáskör, így az európai baloldal által kezdeményezett, az európai egészségügyi minimumra tett javaslatokat a magyar néppárti delegáció nem, míg a jelentést támogatta a végszavazás során.
2020/11/13
Tackling homelessness rates in the European Union (B9-0363/2020)

Az állásfoglalási indítvány alapját számos petíció képezi, amelyek arra hívjak fel a figyelmet, hogy az EU-ban élő több mint négy millió hajléktalan száma a járvány okozta gazdasági visszaesés következtébe nőni, profiljuk változni fog. Eszerint egyre több fiatalt és gyermeket, időst, migránst, romát és más hátrányos helyzetű kisebbséget foglal magában. Az indítvány uniós szinten közös összehangolt fellépésre, a hajléktalanság fogalmának közös keretrendszer alapján történő meghatározására és 2030-ig a hajléktalanság megszüntetésére szólítja fel a tagállamokat. Továbbá a lakhatást, mint fő célt határozza meg és a több éves pénzügyi keret és a helyreállítási eszközök rugalmas és hatékony felhasználását tűzi ki célul.A FIDESZ-KDNP tagjaként támogathatónak tartom az egyes tagállami jó gyakorlatok kölcsönös megismerését, ugyanakkor veszélyes, ha egyes elvek, mint pl. a Housing First alkalmazása kötelező érvénnyel jelenik meg. A hajléktalanellátás, mint a szociális szolgáltatások része, nemzeti hatáskör. Az ellátórendszer komplex szabályozással rendelkezik, amely épít a hazai társadalmi-gazdasági folyamatokra, ellátási hagyományokra, felmerülő szükségletekre. Az a tapasztalat, hogy a más országokban bevált elvek nem minden esetben adaptálhatók az eltérő lakáspolitikai, szociálpolitikai háttér, valamint maguknak a hajléktalanoknak a szükségletei okán sem. A fentiek miatt az indítvány szavazása során tartózkodtam, már csak azért is, mert helytelenül egybemossa az illegális migránsokat a jogszerűen EU területén menedékjoggal tartózkodó személyekkel.
2020/11/23
The Schengen system and measures taken during the COVID-19 crisis (B9-0362/2020)

Az állásfoglalás nyugat-európai országok állampolgáraitól (német/belga/holland/luxembourgi) érkezett petíciók alapján készült el, és olyan nyugat-európai képviselők indítványozták, akik aggódnak az országaikban a határmenti ingázást akadályozó, sokszor egymásnak ellentmondó szabályozások miatt. Magyarországon a határmenti régiók 30 km-s sávjában biztosított az ingázás, továbbá az üzleti utasok és az áruforgalom mozgása szabadon biztosított, tehát nincs határzár, határvédelmi intézkedések vannak érvényben. A magyar kormányzati intézkedések arányosak és szükségszerűek, minden esetben a magyar állampolgárok egészségének kiemelt védelme és a magyar gazdaság működőképességének biztosítása a cél. Jelenleg nincs érvényben a határmenti településeken élő személyek szabad mozgását szabályozó egységes európai intézkedéscsomag a járványügyi helyzetre vonatkozóan.A magyar néppárti delegáció tagjaként azért támogattam az állásfoglalást, hogy a nyugat-európai országokban is elősegítsem a határmenti települések állampolgárainak szabad mozgását, ennek érdekében a koordinált intézkedésekkel kapcsolatos javaslatok előtt is nyitott vagyok, amennyiben az megfelel a magyar állampolgárok egészségének megvédése és a magyar gazdaság működőképességének biztosítása szempontjából - teszem ezt azzal a megjegyzéssel, hogy az Európai Unió a mai napig, a második hullám kellős közepére sem volt képes előrehaladást elérni.
2020/11/23
A New Industrial Strategy for Europe (A9-0197/2020 - Carlo Calenda)

Az európai iparstratégia a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságból történő kilábalás egyik eszköze lehet. Az Európai Bizottság 2020 márciusában közzétett koncepcióját az időközben gyökeresen megváltozott helyzethez kell igazítani. Ezért fontos az Európai Parlament jelentése. A dokumentum elismeri, hogy csak a tagállami sajátosságok figyelembevételével lehetséges a hatékony válságkezelés. Szintén kiemelt fontossággal bír, hogy a jelentés a digitális- és zöld átmenetet egyenrangú kihívásként ismeri el, melyekben az egységes digitális piac, illetve a földgáz döntő szerepet tölthetnek be. Üdvözlendő, továbbá, hogy az elfogadott szöveg a kis- és középvállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésére szólít fel. A bürokráciacsökkentés és a többletforrások biztosítása a két legfontosabb összetevő a kkv-k megfelelő támogatásának. Azonban az Uniót sújtó gazdasági válság legyőzését nem hátráltathatják felelőtlen intézményi csatározások. Ezért az Európai Parlament az uniós szerződésekkel szembemenő jogkör-bővítési törekvéseit a Következő Generáció EU csomaggal kapcsolatban a magyar néppárti delegációval együtt nem támogattam, míg a jelentést támogattam a végszavazás során.
2020/11/25
Foreign policy consequences of the COVID-19 outbreak (A9-0204/2020 - Hilde Vautmans)

Covid19-járvány külpolitikai következményeiről szóló saját kezdeményezésű parlamenti jelentés eredeti célja az elmúlt egy év világjárvánnyal kapcsolatos eseményeinek a megfelelő értelmezési keretbe helyezése lett volna. Ehelyett a jelentés tartalma kimerül egyes országok, beleértve az Amerikai Egyesült Államok, járvánnyal kapcsolatos intézkedéseinek a bírálásában. A jelentés a világjárványhoz összefüggésben nem álló kérdésekben, sok esetben ideológiai alapon foglal állást, így a migrációs útvonalak vagy az uniós külpolitika területén a minősített többségi szavazásra való áttérés sürgetése esetében. Ezzel nem csak hatáskörét lépi túl a jelentés, hanem teljesen figyelmen kívül hagyja számos tagállam és európai parlamenti képviselő határozott ellenző véleményét is a kérdésben, hiszen nem lehet elvenni a jogot és a lehetőséget a kisebb és nem a liberális fősodorhoz tartozó országoktól, hogy saját érdekeiket megjeleníthessék az európai külpolitikai döntéshozatal során.Az Európai Parlamentnek nem ilyen mélyen megosztó kérdésekkel kellene foglalkoznia az országok közötti szolidaritást igénylő világjárvány kellős közepén, ezért a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának tagjaként a végszavazásnál tartózkodtam.
2020/11/25
Objection pursuant to Rule 112: Lead in gunshot in or around wetlands (B9-0365/2020)

A javasolt korlátozás értelmében a hatálybalépést követő 24. hónap után tilos lenne 1 tömegszázaléknál több ólmot tartalmazó ötvözetből készült sörétet vadászati célú lövészetre használni és/vagy hordozni vizes területeken, illetve azok 100 méteres védősávján belül. Magyarország nem támogatja a tervezett korlátozást. Hazánk részes fele a Ramsari Egyezménynek, amelynek alapján Magyarországon megfelelő, hatékony szabályozás van most is érvényben a vizes élőhelyek védelme érdekében. Megemlítendő még, hogy 2003-tól Magyarország csatlakozott az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodáshoz is.A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól) 59. § (1) bekezdése alapján pedig: „Vizes területeken és azok védősávjában az ólomsörét használata vadászat során tilos. Amennyiben védősáv nem kerül hatósági kijelölésre, a vizes terület határterületén vízivad vadászat oly módon folytatható, hogy a tilalommal érintett területre a kilőtt ólomsörét ne hulljon vissza.” A fentiekkel összhangban a szavazás során támogattam az állásfoglalási indítványt.
2020/11/25
Stocktaking of European elections (A9-0211/2020 - Pascal Durand)

Állampolgárságunkból fakadó uniós polgárságunk egyik legfontosabb jogosítványa, hogy részt vehetünk az európai parlamenti választásokon, amely kaput nyit a demokratikus képviseletünkhöz az európai politikai térben. Ebből kifolyólag üdvözlendő a témában folytatott önreflexió.A hivatkozott jelentés azonban nem önértékelés, hanem ideológiai töltetű dokumentum, trójai faló, amely a tagállamok rovására egyfajta föderatív Európai Unió előképét kívánja megágyazni, olyan területeken tesz javaslatokat, amelyeken a döntéshozatal joga a tagállamokat illeti meg. A tagállamok a szerződések urai, ők jogosultak dönteni intézményi kérdésekben. Nem elfogadható, hogy miközben az Európai Parlament saját jogszerű működésével kapcsolatban kétségek merülhetnek fel, az Európai Parlament olyan területeken fogalmaz meg javaslatokat, amelyek a tagállamok hatáskörébe tartoznak.A szöveg ráadásul számos gyakorlatban nem megvalósítható törekvést tartalmaz. A javaslatok átültetése megingatná a gondosan kialakított intézményi egyensúlyt, amelyben a tagállamoknak fontos szerepük van. Nem tudok olyan dokumentumot támogatni, amely nem a realitásokra épül, és amely a tagállamok jogosítványainak csorbítására törekszik.Ahhoz, hogy Európa erős legyen, az kell, hogy valódi sokszínűség valósuljon meg az európai közéleti viták során, érdemi véleménycserék kellenek, nem lehet irányított folyamatokkal a valódi párbeszédet félretolni, igazi vita nélkül eldönteni lényegi kérdéseket. Sajnos a jelen jelentés kidolgozása során ez az elvárás nem valósult meg.
2020/11/25
Council regulation laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027 (A9-0260/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques)

Győzött Magyarország, győzött a lengyel-magyar együttműködés, és győzelmet aratott egész Európa. Az Európai Tanács múlt heti csúcsértekezletén született megállapodás, és a keretköltségvetést megerősítő európai parlamenti döntésnek köszönhetően Magyarország megvédte a magyaroknak járó európai uniós pénzügyi forrásokat. A megállapodás emellett megerősítette azt is, hogy semmilyen politikai feltételt nem lehet fűzni a magyaroknak uniós szerződések alapján járó finanszírozás kiosztásához és felhasználásához.A megállapodással megvédtük Magyarország szuverenitását. Jogát arra, hogy minden olyan kérdésben, amely nemzeti hatáskörbe tartozik, saját maga dönthessen. Nem lehet egyetlen egy olyan ideológiai, vagy politikai kérdés sem, amiben bárki ránk erőltetheti az akaratát. Saját sorsunkról magunk dönthetünk. A bevándorlás kérdésében, hogy kikkel akarunk együtt élni, vagy akár a családügyre vonatkozó jogi szabályozást illetően.A megállapodással Magyarország megvédte a magyarok becsületét is, ugyanis nem lehet semmilyen új jogi norma alapján vádaskodni minden alap nélkül. Nem lehet, hogy a baloldal által megfogalmazott politikai vádaskodás visszaköszönjön az uniós intézményekben. A magyarországi baloldal a költségvetési tárgyalások folyamán minden energiáját mozgósítva azon dolgozott, miként tud ártani Magyarországnak. Azon dolgozott, hogy elvegye, csökkentse a támogatásokat, hogy Magyarország kárán önmaga számára politikai előnyt szerezzen a 2022-es magyar parlamenti választásokat megelőzően. A magyarországi baloldal próbálkozása sikertelen volt.A fentiek alapján támogattam a többéves pénzügyi keretterv elfogadását.
2020/12/16
Interinstitutional Agreement on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management, as well as on new own resources, including a roadmap towards the introduction of new own resources (A9-0261/2020 - Esteban González Pons)

Győzött Magyarország, győzött a lengyel-magyar együttműködés, és győzelmet aratott egész Európa. Az Európai Tanács múlt heti csúcsértekezletén született megállapodás, és a keretköltségvetést megerősítő európai parlamenti döntésnek köszönhetően Magyarország megvédte a magyaroknak járó európai uniós pénzügyi forrásokat. A megállapodás emellett megerősítette azt is, hogy semmilyen politikai feltételt nem lehet fűzni a magyaroknak uniós szerződések alapján járó finanszírozás kiosztásához és felhasználásához.A megállapodással megvédtük Magyarország szuverenitását. Jogát arra, hogy minden olyan kérdésben, amely nemzeti hatáskörbe tartozik, saját maga dönthessen. Nem lehet egyetlen egy olyan ideológiai, vagy politikai kérdés sem, amiben bárki ránk erőltetheti az akaratát. Saját sorsunkról magunk dönthetünk. A bevándorlás kérdésében, hogy kikkel akarunk együtt élni, vagy akár a családügyre vonatkozó jogi szabályozást illetően.A megállapodással Magyarország megvédte a magyarok becsületét is, ugyanis nem lehet semmilyen új jogi norma alapján vádaskodni minden alap nélkül. Nem lehet, hogy a baloldal által megfogalmazott politikai vádaskodás visszaköszönjön az uniós intézményekben. A magyarországi baloldal a költségvetési tárgyalások folyamán minden energiáját mozgósítva azon dolgozott, miként tud ártani Magyarországnak. Azon dolgozott, hogy elvegye, csökkentse a támogatásokat, hogy Magyarország kárán önmaga számára politikai előnyt szerezzen a 2022-es magyar parlamenti választásokat megelőzően. A magyarországi baloldal próbálkozása sikertelen volt.A fentiek alapján támogattam a többéves költségvetéshez kapcsolódó Intézményközi Megállapodás elfogadását.
2020/12/16
MFF, Rule of Law Conditionality and Own Resources (B9-0428/2020, B9-0429/2020)

Győzött Magyarország, győzött a lengyel-magyar együttműködés, és győzelmet aratott egész Európa. Az Európai Tanács múlt heti csúcsértekezletén született megállapodás, és a keretköltségvetést megerősítő európai parlamenti döntésnek köszönhetően Magyarország megvédte a magyaroknak járó európai uniós pénzügyi forrásokat. A megállapodás emellett megerősítette azt is, hogy semmilyen politikai feltételt nem lehet fűzni a magyaroknak uniós szerződések alapján járó finanszírozás kiosztásához és felhasználásához.A megállapodással megvédtük Magyarország szuverenitását. Jogát arra, hogy minden olyan kérdésben, amely nemzeti hatáskörbe tartozik, saját maga dönthessen. Nem lehet egyetlen egy olyan ideológiai, vagy politikai kérdés sem, amiben bárki ránk erőltetheti az akaratát. Saját sorsunkról magunk dönthetünk. A bevándorlás kérdésében, hogy kikkel akarunk együtt élni, vagy akár a családügyre vonatkozó jogi szabályozást illetően.A megállapodással Magyarország megvédte a magyarok becsületét is, ugyanis nem lehet semmilyen új jogi norma alapján vádaskodni minden alap nélkül. Nem lehet, hogy a baloldal által megfogalmazott politikai vádaskodás visszaköszönjön az uniós intézményekben. A magyarországi baloldal a költségvetési tárgyalások folyamán minden energiáját mozgósítva azon dolgozott, miként tud ártani Magyarországnak. Azon dolgozott, hogy elvegye, csökkentse a támogatásokat, hogy Magyarország kárán önmaga számára politikai előnyt szerezzen a 2022-es magyar parlamenti választásokat megelőzően. A magyarországi baloldal próbálkozása sikertelen volt.A fentiek alapján nem támogattam az előterjesztett parlamenti állásfoglalás elfogadását.
2020/12/16
Rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers (A9-0187/2020 - József Szájer)

Az Európai Bizottság 2017. február 14-én javaslatot nyújtott be az EU komitológiai rendszerének reformjáról, melynek célja, hogy egyes erősen vitatott szakpolitikai területeken fokozza az uniós jog végrehajtásának átláthatóságát és elszámoltathatóságát. A cél a tanácsi „tartózkodás” és azon helyzetek számának csökkentése, amikor a Tanács nem tud állást foglalni, és a Bizottság a tagállamoktól kapott egyértelmű felhatalmazás nélkül köteles eljárni. Ennek elérését a jelentéstevő elsősorban a fokozott átláthatóság és elszámoltathatóság proaktív megvalósítása által kívánta megvalósítani, egyúttal célként kitűzve az európai polgárok uniós intézmények folyamataiba és különösen a komitológiai eljárásba vetett bizalmának növelését.A környezetvédelem, valamint más alapvető kérdések – például az egészségügy és az élelmiszer-biztonság – olyan kulcsfontosságú területek, ahol a tagállamoknak politikailag elszámoltathatónak kell lenniük, és átlátható módon kell fellépniük annak érdekében, hogy a polgárok ne csak döntéseikről értesüljenek, hanem azok mögöttes okairól is, e cél tehát mindenképpen támogatandó. A jelentés szakbizottsági eljárása során azonban olyan intézkedések is a javaslat részévé váltak, amelyek aránytalanok és az intézményközi eljárások gördülékeny lefolytatását veszélyeztetik. Figyelemmel arra, hogy az uniós intézmények célja többek között az Unió politikái és intézkedései egységességének, eredményességének és folyamatosságának a biztosítása, a fenti, a jelentéstevő által sem támogatott javaslatokra tekintettel a tartózkodás mellett döntöttem a szavazás során.
2020/12/17
European Citizens' Initiative - Minority Safepack (B9-0403/2020, B9-0405/2020)

Állásfoglalásában az Európai Parlament (EP) támogatásáról biztosítja a „Minority SafePack (MSP) – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” európai polgári kezdeményezést. Az EP szerint az Uniónak ösztönöznie kell a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelmét biztosító tagállami intézkedéseket; felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozza ki a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelmére vonatkozó uniós szabályok közös keretét; felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést, tartsák tiszteletben a kisebbségekhez tartozó személyek jogait, és biztosítsák e jogok teljes körű érvényesítését. Az állásfoglalás elismeri, hogy a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme a tagállami hatóságok elsődleges felelőssége, de rámutat, az Unióra jelentős feladat hárul, hogy támogassa a tagállamokat ennek a felelősségnek a gyakorlásában. Az indítvány leszögezi: minden egyes európai uniós polgárnak lehetősége kell legyen arra, hogy saját nyelvén élvezhesse a kultúrát. Továbbá hangsúlyozza, hogy az oktatás a kisebbségi nyelvek újjáélesztésének és megőrzésének fő eszköze.Magyarország 2004-es csatlakozása óta az őshonos kisebbségek védelme nem valósult meg uniós szinten, ezért az MSP ügye kiemelten fontos magyar ügy. A több mint 1,2 millió állampolgár által aláírt kezdeményezést komolyan kell vennie végre az Európai Bizottságnak, ezért a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának tagjaként szavazatommal támogattam az állásfoglalás elfogadását.
2020/12/17
A strong social Europe for Just Transitions (A9-0233/2020 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius)

A jelentés eredeti célja az lett volna, hogy a következő évtizedre nézve hangsúlyozza az európai munkaerőpiac, a régiók, ágazatok és munkavállalók előtt álló kihívásokat és ismertesse a legfontosabb kezdeményezéseket. Ehhez képest egy alapvető szociális menetrend elfogadását szorgalmazza a jövő évi portói szociális csúcstalálkozón, megelőlegezve annak tartalmát.A jelentés szövege a néppárti irányvonallal nagyon erősen szembemegy (számos új jogszabály megalkotását követeli vagy a meglévők felülvizsgálatát [uniós versenyjog, közbeszerzés, egészségvédelmi és biztonsági keretirányelv stb.], nagyon erős felhívást tartalmaz a kollektív tárgyalások megerősítésére, felhív arra, hogy az EU-ban minden személyt minimáljövedelemben kell részesíteni), ami súlyosan veszélyezteti a néppárt kereszténydemokrata gyökereken álló, az igazságos és szociális Európáért kiálló szakpolitikáját. Ez az erőteljes balra sodródás, a szubszidiaritás elvét és az európai gazdaság gerincét adó kkv-szektor érdekeit figyelmen kívül hagyó szakpolitika nem elfogadható számomra.Nehezményezem, hogy az INI jelentés fontossága ellenére túlságosan kevés egyeztetési lehetőség volt a szöveg megfogalmazása közben. A jelentés nemcsak szociális- és foglalkoztatáspolitikát érint, ezért más szakterületeken dolgozó képviselőket is be kellett volna vonni a végső álláspont kialakításáért. Nehezményezem, hogy nem voltak kulcsszavazások, mert ezek nélkül a néppárt nem tud megfelelően fellépni a saját irányvonala megtartása érdekében.
2020/12/17
Sustainable corporate governance (A9-0240/2020 - Pascal Durand)

A jelentés célja a fenntarthatósági megközelítés érvényre juttatása, amely azt jelenti, hogy a vállalatok kellően figyelembe veszik az általános társadalmi és környezetvédelmi szempontokat és kezelik a tevékenységeikből eredő legsürgetőbb kockázatokat.Míg e cél, továbbá a pénzügyi és gazdasági tevékenységek átláthatóságának és hosszú távú szemléletének előmozdítása kifejezetten támogatandó, szem előtt kell tartani az európai vállalatok versenyképességének fenntartására és növelésére irányuló törekvéseinket, az új intézkedéseket e prioritásokkal összhangban kell megalkotni. A jelentés az arányos intézkedések körén túlterjedve olyan javaslatokat tartalmaz, melyek súlyosan sértik a gazdasági társaságok működésére vonatkozó uniós elveket, a kis- és középvállalatokra nézve különösen nagy terhet jelentő előírásokat kíván bevezetni a vállalati döntéshozatali folyamatra nézve és egyéb, az eredeti célon túlmutató módon kívánja kiterjeszteni a vezető tisztségviselők felelősségét.A fentiekre tekintettel szavazatommal nem támogattam a jelentés elfogadását.
2020/12/17
Council Recommendation on vocational education and training (VET) for sustainable competitiveness, social fairness and resilience (B9-0400/2020)

Az Európai Parlament ma elfogadott állásfoglalása a fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó szakképzésről rendkívül ambiciózus. Az állásfoglalás olyan célokat, feladatokat fogalmaz meg uniós és tagállami szinten, ami alapvetően összeegyeztethető a 2019. márciusban a magyar Kormány által elfogadott, a szakképzés és felnőttképzés középtávú szakmapolitikai fejlesztési irányait kijelölő Szakképzés 4.0 Stratégiában foglaltakkal. Így például a digitalizáció elősegítése, az infrastruktúrafejlesztés, az egész életen át tartó tanulási megközelítés, a pedagógusok kiemelt támogatása, vagy a vállalati szféra és a szakképző intézmények közötti kapcsolat erősítésének előtérbe helyezése is prioritásként szerepel a dokumentumban.A szakképzés elősegítheti a diákok és a munkavállalók szakmai fejlődését, a vállalati teljesítményt, a versenyképességet, a kutatást és az innovációt, és az a sikeres foglalkoztatási és szociálpolitika központi eleme.Az állásfoglalás mindazonáltal túlmutat a szakképzésen, a megfogalmazott célok, feladatok tekintetében foglalkoztatáspolitikai, ifjúságpolitikai és felsőoktatási relevanciával is bír. Hosszabb távon a tervezetben foglaltak megvalósítása uniós és nemzeti szinten is csak az érintett szakterületekkel közösen képzelhető el. Egyedüli problémás pont az az új „EU Gender Stratégiára” vonatkozó hivatkozás (43. bekezdés), amely nem elfogadható számomra, mivel annak „gender” definíciója az Isztambuli Egyezményen alapszik, amelyet Magyarország nem támogatott.A fentiekkel összhangban a végszavazásnál tartózkodtam az állásfoglalás elfogadásakor.
2020/12/17
Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (A9-0201/2020 - Željana Zovko)

Az „Európa kulturális fővárosai” (EKF) fellépésre a 2020-2033 között odaítélt címek tekintetében a 445/2014/EU határozat az irányadó. Üdvözlöm a Bizottság javaslatát az EKF határozat módosítására vonatkozóan. Az előterjesztett módosítások szükségesek és alkalmasak a járványhelyzet következtében a 2020-as, 2021-es EKF-ek esetében felmerült különleges helyzet kezelésére. A határozatmódosítás szerint a 2020. évi EKF rendezvényeket jövő év április 30-ig meg lehet tartani (Rijeka és Galway), valamint a jövő évi rendezvényeket a 2022-es évre halasztották. Abban az évben Litvánia, Luxemburg és egy tagjelölt ország kap lehetőséget a cím viselésére. 2023-ban pedig Magyarország mellett (Veszprém-Balaton), Románia és Görögország kulturális fővárosai szervezhetik meg rendezvényeiket az „Európa kulturális fővárosai” keretében.Szavazatommal támogattam az intézmények közötti megállapodást.
2020/12/17
The need for a dedicated Council configuration on gender equality (B9-0402/2020, B9-0404/2020)

As the EU, we will only exploit our full potential if we can ensure that both women and men are fully integrated in all spheres of our society and that they can contribute with all of their talent and diversity. Innovation and progress happens when women and men are able to cease all the opportunities they are offered without having to choose between professional life and personal life, without the fear of discrimination or violence, without being afraid of being paid less. We cannot afford to leave 50% of Europe’s potential behind. The European Council, the European Commission and the European Parliament authorities and administrations decide on the best way to work – whether it is through gender equality focal points, formal or informal gatherings of Ministers or equality taskforces of Commissioners. Further, it is for Member States to elaborate and implement the measures they see fit in order to improve their citizens’ well—being and quality of life. We must keep to Europe the fields where it has the most added value and to Member States all their historic competences, which will ensure and preserve the citizens’ best interests.
2020/12/17
Amendments to the Rules of Procedure in order to ensure the functioning of Parliament in extraordinary circumstances (A9-0194/2020 - Gabriele Bischoff)

Az Európai Parlament járványhelyzeti működése jogszerűségi és jogállamisági aggályokat vet fel. A Ház tagjai, képviselőtársaim számos alkalommal rámutattak arra, hogy az Eljárási Szabályzat nem teszi lehetővé azt a távszavazási módot, amelyet az Európai Parlament az utóbbi tíz hónapban alkalmazott, ezek valójában megfelelő jogalap nélkül kerültek lebonyolításra.Ez az eljárásmód nincs összhangban a jogállamiság elvével. Az Alkotmányügyi Bizottságban delegációm módosító javaslatot tett arra, hogy az Eljárási Szabályzat módosítási javaslatait utaljuk az Európai Bíróság elé normakontrollra, ezzel megbizonyosodva a házszabálymódosítás jogszerűségéről. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a szuverenitás hordozói a tagállamok, ők fogadták el a Szerződéseket, így az Európai Parlamentnek nem kellene olyan döntést hozni, amely a tagállamok szerződéskötéskori feltehető akaratával ellentétes.Ennek ellenére a Bischoff-jelentést pontosan ugyanazzal az eljárással fogadta el az Európai Parlament, mint amelynek jogszerűségi hibáit a jelentés ki akarja küszöbölni. Ez az eljárás komoly érvényességi problémákat vet fel, valamint tartalmi fenntartásokra is ad okot, hiszen a jelentésben az Európai Parlament elnöke széleskörű jogosítványokat kap rendkívüli körülmények között.Ahogyan a római jogi jogelv is helyesen megállapította: Iniuria non excusat iniuriam. Jogszerűtlenség nem tehető jóvá újabb jogszerűtlenséggel.
2020/12/17
Deliberations of the Committee on Petitions 2019 (A9-0230/2020 - Kosma Złotowski)

A jelentés a Petíciós Bizottság (PETI) 2019-es tevékenységeit foglalja össze és részletezi. A PETI 2019-ben több mint 1350 állampolgári petíciót kapott, ami 12%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A petíciók benyújtói a környezetvédelmi kérdéseket, az alapvető jogokat, a közlekedést, az egészségügyet és a belső piaccal kapcsolatos ügyeket tartották a legaggályosabbnak 2019-ben. Az alkotmányos ügyek szintén hangsúlyos szerepet kaptak, elsősorban az európai választások és az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt.A jelentés szövege felhívja a figyelmet a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény keretében a Petíciós Bizottság EU-n belüli sajátos szerepére, a petíciók Európai Bizottság általi gyors kezelésének fontosságára, és hangsúlyozza a megerősített együttműködés szükségességét a Parlament más bizottságaival. A jelentésben a képviselők egy olyan mechanizmus kidolgozását kérik, amely lehetővé teszi a Petíciós Bizottság közvetlen bevonását a jogalkotási folyamatba, és felkérik a Bizottságot, hogy kezdeményezzen jogalkotási javaslatot az Európai Parlament által támogatott minden sikeres Európai Polgári Kezdeményezés (ECI) alapján. Tekintettel a jelentés pozitív, a magyar emberek érdekeit tükröző és támogató aspektusaira, szavazatommal támogattam a jelentést.
2020/12/17
Strengthening the single market: the future of free movement of services (A9-0250/2020 - Morten Løkkegaard)

A koronavírus elleni fellépésnek az eredményessége abban mutatkozik meg, hogy az EU és a tagállamok külön-külön, illetve közösen miként képesek teljesíteni! A járvány következtében - részben a megkésett uniós válasz miatt - a belső piacunk sajnos csaknem összeomlott, miután – többek között például – az egészségügyi szolgáltatásoknak és termékeknek az áramlása leállt. Mindezeken túl továbbra számos példát láthatunk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok alkalmazásának növekedéséről. Ide tartozik a termelőknek fizetett árak lefelé történő nyomása, különösen a romlandó termékek esetében. Úgy vélem, hogy nem kellőképpen hatékony uniós végrehajtás káros következményekkel járt az Európai Unióban mind a fogyasztókra, mind a szolgáltatókra nézve. Az indokolatlan adminisztratív akadályoktól pedig különösen a kkv-k szenvednek. Szavazatommal támogattam a jelentést, ugyanis úgy vélem, hogy az egységes piac csak közös erőfeszítéssel valósítható meg, és nem csak új, célzott jogszabályok révén, hanem különösen sokkal jobb végrehajtás, információmegosztás és értékelés révén.
2021/01/20
Artificial intelligence: questions of interpretation and application of international law (A9-0001/2021 - Gilles Lebreton)

A mesterséges intelligencia (MI), a robotika és a kapcsolódó technológiák fejlesztése minden téren közvetlen hatást gyakorol társadalmainkra, beleértve az alapvető társadalmi és gazdasági elveket és értékeket is. Szükségesnek tartom emiatt egy olyan közös európai jogi keret elfogadását, amely harmonizált fogalommeghatározásokat és közös etikai elveket tartalmaz, ideértve az MI katonai célokra történő felhasználását is. A MI ilyen jellegű felhasználása következményekkel jár a tagállamok szuverenitásának kérdésére, ezen felül kockázatot vethet fel a demokratikus elvek és a jog elsőbbségének tiszteletben tartása szempontjából. A jelentés megfelelően rámutatott ezekre a vitás pontokra és a szükséges megoldási lehetőségekre valamint alkalmazandó biztonsági intézkedésekre, szavazatommal ezért támogattam a jelentés elfogadását.
2021/01/20
Monitoring the application of EU law 2017, 2018 and 2019 (A9-0270/2020 -Sabrina Pignedoli)

Az európai uniós jog alkalmazásának és átültetésének nyomon követéséről szóló jelentések kulcsfontosságú eszközök az uniós jog helyes átültetése és végrehajtása feletti demokratikus ellenőrzés biztosításához. Az Európai Parlament szerepe szintén jelentős ezen a téren és különös fontossággal bír, hogy az e kérdésben elfogadott állásfoglalása objektív, témához kötött és kiegyensúlyozott legyen. Fontosnak tartom, hogy az uniós jog átültetése és alkalmazása során az intézmények a tagállamokkal együttműködve, a vonatkozó jogi keretek betartásával járjanak el. A Pignedoli-jelentés ezzel szemben túlterjeszkedő, valótlan kijelentéseket és a Bizottsághoz címzett politikailag motivált felhívásokat tartalmaz. A fentiekre tekintettel szavazatommal nem támogattam a jelentés elfogadását.
2021/01/20
Human Rights and Democracy in the World and the EU policy on the matter - annual report 2019 (A9-0259/2020 - Isabel Santos)

Az emberi jogok és a demokrácia az EU alapértékei közé tartoznak. Ezt hangsúlyozza az emberi jogok és a demokrácia 2019-es világbeli helyzetét vizsgáló EP-jelentés. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP képviselőinek is köszönhetően a jelentés utal az üldözött keresztények helyzetére: a keresztények képezik az erőszak és gyilkosság kockázatának leginkább kitett csoportot. A jelentésben szerepel a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségek védelme és alapvető jogaik tiszteletben tartása, valamint a kiszolgáltatott helyzetben lévő, egyedülálló és nagycsaládos szülők védelme. Mindazonáltal, szavazatommal tartózkodtam a végszavazásnál, mivel az emberi jogok baloldali ideologizálásának következtében a jelentés kiegyensúlyozatlan maradt. A jelentésben nagy hangsúllyal szerepel a gender-ideológiát erőltető Isztambuli Egyezmény ratifikációjának sürgetése, és a migráció kérdése, utalva a migráció legális útvonalainak kialakítására. A dokumentum továbbá emberi jogi kérdésekben az egyhangú tagállami döntéshozatal elvetését támogatja, ezzel megfosztva a kisebb tagállamokat, hogy érdekeiket érvényesíthessék a döntéshozatal során.A Fidesz-KDNP néppárti delegációjának tagjaként annak tudatában tartózkodtam, hogy a baloldali és liberális politikai erők a jövőben hivatkozási alapul használhatják fel a jelentést a bevándorláspolitikájuk és gender-ideológiájuk érvényesítésére. Határozott álláspontunk, hogy ki kell állnunk a nemzetek Európája, a családok védelme és keresztény kultúránk mellett.
2021/01/20
FEAD: specific measures to address the COVID-19 crisis (A9-0174/2020 - Lucia Ďuriš Nicholsonová)

A jelentés a 2020 áprilisában elfogadott FEAD-szabályozást összehangolja a REACT EU rendelkezéseivel.A gazdasági visszaesésnek súlyos társadalmi következményei vannak, különösen azokra a társadalmi csoportokra nézve akiket a COVID-19 járványválság súlyosan érint, mint például a leginkább rászorulókat. Az ő érdekükben bevezetett intézkedések rendkívül fontosak, ezért szavazatommal támogattam a jelentést.
2021/01/20
Decent and affordable housing for all (A9-0247/2020 - Kim Van Sparrentak)

A lakáshoz jutás a megfizethetőségi válsághoz kapcsolódik, mint városi és társadalmi jelenséghez. A helyzet nagyon különbözik Európa különböző régióiban, és nagyon sokféle helyi, regionális és nemzeti lakhatási megoldás létezik. Nem szabad minden országra azonos megoldást erőltetni.A szavazáskor a jelentés ellen szavaztam, mert nem értek egyet azzal, hogy bármilyen munka és teljesítmény nélkül mindenkinek lakást, mégpedig kitűnő minőségű lakást kellene adnia az államnak. Magyarország a munka alapú társadalomra és a családok támogatására helyezi a hangsúlyt, ennek megfelelően a családok otthonteremtési és -felújítási támogatása nagyon széleskörű:10 millió Ft családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK)10 millió Ft falusi CSOK a preferált kistelepüléseken15 millió Ft kedvezményes, 3%-os kamatozású, támogatott CSOK lakáshitel10 millió Ft babaváró hitel és támogatás5 millió Ft áfa-visszatérítés a preferált kistelepüléseken5 százalékos lakás áfa az újépítésű lakásokra5 százalékos lakás áfa-visszatérítés az újépítésű lakásokra3 millió Ft felújítási támogatásIlletékmentesség CSOK támogatással történő lakásvásárlás eseténEgyetértek azzal, hogy az állam feladata az, hogy gondoskodjon a leginkább rászorulókról, például a hajléktalanokról, ez azonban nem csak úgy oldható meg, ha minden hajléktalan saját lakást kap: a tagállami megoldások eltérhetnek, a hajléktalan ellátás tagállami hatáskör. Magyarországon senkinek sem kell az utcán éjszakáznia, mert rendelkezésre állnak a megfelelő éjszakai szállások és nappali melegedők.
2021/01/21
The right to disconnect (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba)

A társadalmi távolságtartás és a kijárási korlátozások idején a munka és a magánélet egyensúlya nagyon fontos, ezért a kijelentkezéshez való jognak olyan jognak kell lennie, amely a munkaszervezés elválaszthatatlan részét képezi az új digitális korban. Ezért támogattam a jelentést.A Covid19-válság miatt hozott intézkedések megváltoztatták az emberek munkavégzésének módját, bizonyították a digitális megoldások fontosságát. Míg az otthoni munkavégzés nagyon sok munkahely megőrzését jelentette, eközben azonban az otthonról dolgozók 27%-a számolt be arról, hogy szabadidejében munkahelyi feladatok ellátásával foglalkozott. A távmunka terjedése még nagyobb terhet jelentett a fiatalok és a gondozási feladatokat ellátó személyek, például az egyedülálló szülők, a gyermekes családok vagy hozzátartozókat ápoló családok számára.A folyamatos online kapcsolat, kombinálva a munkahelyi feladatok nagy mennyiségével és azzal a növekvő elvárással, hogy a munkavállalók bármikor elérhetők legyenek, negatívan befolyásolhatja a magánélet és a munka közötti egyensúlyt, valamint fizikai és mentális egészségüket és jólétüket, fokozhatja a stresszt és kiégéshez vezethet.A kijelentkezéshez való jog lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy a pihenőidőben vagy a szabadságuk alatt tartózkodjanak a munkával kapcsolatos elektronikus kommunikációtól, telefonhívásoktól, e-mailektől, anélkül, hogy bármilyen hátrányos következménnyel kellene szembenézniük.A munkaidő tiszteletben tartása, előre kiszámítható jellege alapvető fontosságú a munkavállalók és családjuk egészségének és biztonságának biztosításához az Unióban.
2021/01/21
Reforming the EU list of tax havens (B9-0052/2021)

Az elmúlt hónapokban intenzív vita alakult ki az Európai Parlamentben az adóparadicsomok uniós jegyzékének reformjáról, illetve arról a kérdésről, hogy indokolt-e az adóparadicsomokkal kapcsolatos vizsgálatokat kiterjeszteni az uniós tagállamokra is. Az európai baloldal álláspontja szerint az EU a leginkább azzal mutathatna példát az adóparadicsomok jelenlegi uniós jegyzékén szereplő államoknak, ha saját tagállamai közül is megbélyegezne néhány országot, ahol az utóbbi időben a gazdaság versenyképességének megőrzése céljából adócsökkentésekre került sor, és az adócsökkentés puszta tényét – ami jelenleg a tagállamok szuverén joga – az erkölcsi vétségek kategóriájába sorolná, összemosva ezáltal az adócsalás, az adóelkerülés és az adócsökkentés egymástól teljesen különböző fogalmait. Az adóparadicsomok elleni küzdelem a magyar néppárti delegáció meggyőződése szerint fontos cél, az azonban elfogadhatatlan, hogy az EP a jövőben ideológiai alapon újabb rágalomhadjáratot indítson egyes tagállamok ellen, és az adóparadicsomokkal kapcsolatos szakmai kérdést politikai zsaroló eszközként használja fel indokolatlan konfliktusok szítására a tagállamok között. Az adópolitika tagállami hatáskör, így a baloldal által kezdeményezett, indokolatlan uniós hatáskörök létrehozására irányuló javaslatokat a magyar néppárti delegáció ellenezte, és az állásfoglalási indítvány elfogadását nem támogatta a végszavazás során.
2021/01/21
The gender perspective in the COVID-19 crisis and post-crisis period (A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald)

Az Európai Unió szerződései garantálják, hogy minden polgár egyenlő esélyekkel rendelkezzen a gazdasági, társadalmi és politikai sikerek elérésében. A Covid-19 válságból való kilábalás középpontjában kell, hogy álljon. Ez a jelentés kiemeli a Covid-19 válságnak az Európában élő nőkre gyakorolt konkrét következményeivel való foglalkozás fontosságát, egyértelmű ajánlásokkal az uniós intézmények és a tagállamok által meghozandó intézkedésékre vonatkozóan. Mélyen elkötelezettek vagyunk olyan átfogó rendelkezések kidolgozása terén, amelyek hatékonyan támogatják a nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítását Európa-szerte. A jelentés végszavazásánál azonban tartózkodtam, mert az Isztambuli Egyezmény mielőbbi ratifikálását is sürgeti.
2021/01/21
The EU Strategy for Gender Equality (A9-0234/2020 - Maria Noichl)

Az Európai Unió nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiája követi a Von der Leyen Bizottság elkötelezettségét az egyenlőség uniójának megvalósítása iránt. A jelentést nem tudtam támogatni, mert az EU nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiájának a tagállamokkal való együttműködésre kell törekednie, ahelyett, hogy rájuk kényszerítenének egy széles közönséget kielégítő rendelkezéseket. A nők elleni erőszakkal szembeni küzdelem, az adópolitikák és az ellátási politikák terén a tagállamok kompetenciáit tiszteletben kell tartani és ösztönözni a bevált gyakorlatokat előmozdítva és ösztönözve a további együttműködést.
2021/01/21
Establishing the Recovery and Resilience Facility (A9-0214/2020 - Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru)

Meggyőződésem, hogy Európa és a hazám, Magyarország is többszörösen nyert azzal, hogy bő fél év kemény csatái után megszületett a helyreállítási eszköz. Nyertesek vagyunk, mert a lengyel és a magyar kormány ellenállt a hihetetlenül erős nyomásnak, így a zsarolás nem került be az uniós eszköztárba. A jogállamiság fontosabb számunkra annál, mint hogy hagyjuk, hogy egyesek visszaéljenek vele. Nyertesek vagyunk, mert az Unió megmutatta, képes tanulni az előző válság kezelésének hibáiból. Megszorítással, a munkavállalók, a kkv-k, a családok ellehetetlenítésével nincs növekedés. Mi, magyarok tizenegy éve a munkaalapú gazdaság és a sokrétű családtámogatások híveiként a munkahelyek teremtésére koncentrálunk, amihez befektetéseken és strukturális reformokon keresztül vezet az út.Nyertesek vagyunk, mert ez az eszköz esély arra, hogy Európa újra versenyképes legyen. Magyarország partner abban, hogy Európa végre gazdasági és környezetvédelmi értelemben is fenntartható pályára álljon, s a digitális színtéren is megjelenjen. Ha ezt most elvétjük, a mindenfelé irigyelt európai jóléti életformát az unokáink már csak hírből fogják ismerni.Minden, a saját országukat hátráltatni akaró baloldali próbálkozás ellenére jó remény van arra, hogy hazánk azon uniós országok közé fog tartozni, amelyekben a leggyorsabban nyílnak majd meg a pályázati lehetőségek.A fentiek alapján szavazatommal támogattam a helyreállítási eszköz elfogadását.
2021/02/09
New Circular Economy Action Plan: see Minutes (A9-0008/2021 - Jan Huitema)

A klímaváltozás elleni küzdelem fő eszköze a környezettudatos és fenntartható gazdaságra való áttérés. Ez viszont nem lesz kivitelezhető, ha csak az energiatermelés megújítására fókuszálunk. Kiemelten fontos ezért a körforgásos gazdaság támogatása, hiszen csak akkor tudunk a kibocsátási céloknak megfelelni, ha ezt a modellt uniós szinten is beindítjuk, és azt ipari szinten működtetjük.Ami biztos: a körforgásos gazdaság felé történő átmenet új gazdasági és foglalkoztatási lehetőségeket fog teremteni, és hatékonyabb erőforrás-használat révén jelentős környezeti és társadalmi haszonnal járhat együtt. Tagállami és uniós szabályozói oldalról nézve ezért különösen fontos a körforgásos gazdasági akciótervnek a végrehajtása.Úgy gondolom, hogy a hulladékokról szóló jogszabályok végrehajtásához még nagyobb erőfeszítésekre lesz szükség. Pozitív hír, hogy a járvány ellenére az ipari szereplők – például hazámban, Magyarországon is – már most dolgoznak az innovatív megoldásokon, így ezzel is csökkenthetjük a károsanyag kibocsátást. Az egyén szintjén a megfelelő oktatás és a tudatos vásárlói magatartás erősítése lenne még nagyon lényeges.Pozitív szavazatommal támogattam a jelentést, úgy vélem ugyanis, hogy fel kell gyorsítani e szakpolitikai területekkel kapcsolatos már megkezdett munkát, annak érdekében, hogy a tagállamok mihamarabb megkezdhessék a körforgásos gazdaságra való átállást!
2021/02/09
Implementation of the Anti-Trafficking Directive (A9-0011/2021 - Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos)

Határozott véleményem, hogy minden eszközt meg kell ragadni az emberkereskedelem elleni küzdelemben, és fel kell lépni azon szervezett bűnözői csoportok ellen, akik a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők kihasználásával tesznek szert vagyoni előnyre. Az emberkereskedelem súlyosan sérti az emberi méltóságot. E bűncselekmény ráadásul különösen érinti a kelet- és közép-európai országokat, az áldozatok jelentős része ezen országokból kerül ki. A jelentés megfelelően azonosítja az emberkereskedelem elleni küzdelem legfontosabb kihívásait, és olyan eszközökre tesz javaslatot, amelyek hatékonyan szolgálnák az emberkereskedelem elleni fellépést.Egy olyan súlyú kérdésről van szó, amelyben minden, az áldozatok védelmét elősegítő és a bűncselekmény leküzdéséhez szükséges eszközt támogatni kell. Még akkor is, ha a jelentést néhol jellemzi a szokásos, baloldali ideológiai elfogultság, mind a nyelvezet, mind egyes tartalmi elemek tekintetében. Határozottam elutasítom a jelentés azon részeit, amelyek a legális migrációs útvonalak létrehozását megoldásként tüntetik fel, és azokat is, amelyek az emberkereskedelem elleni küzdelemként álcázzák azon szándékot, hogy minél több bevándorlót lehessen a lehető legegyszerűbb módon Európába telepíteni. A „gender” szó indokolatlan használatát vagy kiterjesztő értelmezését is elutasítom. Az ilyen tartalmú szövegrészek ellen szavaztam, de az emberkereskedelem ellen küzdelem fontossága miatt végül támogattam a jelentést.
2021/02/09
Reducing inequalities with a special focus on in-work poverty (A9-0006/2021 - Özlem Demirel)

Ha munka van, minden van, legfőképpen esély arra, hogy csökkenjen a szegénység. A dolgozói szegénység felszámolása fontos cél, a munka alapú társadalomban a munkabérnek elegendőnek kell lennie a tisztességes megélhetéshez. Ehhez azonban az is kell, hogy a pénzt az kapja meg, aki dolgozik érte és ne szórjuk el légvárak építésére. A járvány idején is, és a járvány utáni időszakban is a legfontosabb cél. Ezért hazámban a kormány kézzelfogható eszközökkel csökkenti a szegénységet: adócsökkentéssel, a családok és gyermekek támogatásával, felelős költségvetési politikával.Sajnálatos, hogy az Európai Parlament jelentése esztelen ígéretek halmazát tartalmazza, amit csak adóemelésekkel lehetne fedezni: a minimálbéren és nyugdíj minimumon felül már minimum jövedelmet is kívánnak, közvetlen hozzáférést akarnak adni a civil szervezeteknek az EU-s forrásokhoz, ellenzik a versenyt és a szociális dömpingre hivatkozva igyekeznek korlátozni a kelet-európai munkavállalók és közúti fuvarozók nyugati tagállamokban való munkavállalását és mindezek mellett már megszokott módon ebbe a jelentésbe is szeretnék beleerőltetni a gender elméletüket. Ezekkel nem értek egyet.Az Európai Néppárttal együtt a Fidesz európai parlamenti képviselői is megpróbálták a radikális baloldali követeléseket kivenni a szövegből, de ez nem minden ponton sikerült, ezért a végszavazásnál tartózkodtam, mert bár a jelentés céljával egyetértek, az eszközökkel azonban nem tudok azonosulni.
2021/02/09
The impact of Covid-19 on youth and on sport (B9-0115/2021)

A Covid19-járvány súlyosan érintette az élet különböző aspektusait, ezen belül a fiatalokat és a sport különböző ágazatait is. A fiatalok új kihívások elé néznek, például az oktatásban és a képzésben való részvételt és a munkaerőpiaci lehetőségeiket. A most elfogadott EP állásfoglalási indítvány felhívja a figyelmet az oktatás és képzés fontosságára, valamint a színvonalas oktatás fenntartására az oktatási intézmények digitális infrastruktúrájába való befektetés révén.Az állásfoglalás sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a fiatalok foglalkoztatására gyakorolt negatív hatások ellensúlyozására, annak érdekében, hogy támogassák a munkahelyek megtartását és létrehozását célzó egyéni programokat, a fiataloknak szóló továbbképzési és átképzési programokat, valamint minőségi munkahelyeket teremtsenek.A sportrendezvények eltörlése és a stadionok megnyitása nézők nélkül óriási pénzügyi terhet jelent a sportszervezetek és sportszövetségek számára. A rezolúció kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy találjanak fenntartható pénzügyi megoldásokat a sportszervezetek támogatására. A különböző EU-s programok és a helyreállítási eszköz is segítségül szolgálhatnak a sport szektor megerősítésében ezen nehéz időszak alatt.A fentiekkel összehangban támogattam az indítvány elfogadását.
2021/02/09
European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience (B9-0108/2021)

Az erőforrás-hatékony, digitalizált és klímasemleges gazdaságra való átállás, illetve a mesterséges intelligencia bővülő alkalmazása új kihívások elé állítja a foglalkoztatási- és munkaerő-piacot: új szakmák jönnek létre, miközben az eddigiek átalakulhatnak, vagy megszűnnek. Ez egyértelműen jelzi, hogy a készségek és képességek terén is változásra van szükség az Európai Unió és tagállamai versenyképességének érdekében.A készségfejlesztés szempontjából rendkívül fontos a modern, innovatív és minőségi oktatás és képzés, melyek közvetlenül kapcsolódnak a munkaerőpiaci és társadalmi igényekhez, egyben hozzájárulnak a fiatalok fontos készségekkel való felvértezéséhez, felkészíti őket a valós életre.Az új menetrend kiemelt pontként kezeli a szakképzés és az egész életen át tartó tanulás kérdését, ami helyes, hiszen a tudást és tapasztalatokat állandóan bővíteni kell. Az alap- és digitális készségek mellett, elengedhetetlen a nyelvi és a vállalkozói ismeretek bővítése, valamint a transzverzális képességek elsajátítása.A részszavazásoknál nem támogattam azokat a részeket, melyek a SURE eszköz, Kék Kártya javaslat, klíma semlegességre vonatkozó 60%-os célkitűzés, valamint a gender-érzékeny toborzás és a hátrányos helyzetű csoportok felsorolására vonatkoznak, ezeket különböző okok miatt nem tudtam támogatni.A fenti kitételek mellett a végszavazásnál szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítvány elfogadását.
2021/02/10
New EU-Africa Strategy (A9-0017/2021 - Chrysoula Zacharopoulou)

A jelentés a nem megfelelően meghatározott szexuális jogok kapcsán életellenes üzenetet közvetít, illetve a számos ország által nem támogatott migrációs kompaktokra tartalmaz utalásokat. „Ezek a pontok szemben állnak az általam fontosnak tartott értékekkel, mint az élet védelme és migráció kiváltó okainak helyben való orvoslása. Úgy gondolom, hogy nem szerencsés, ha egy uniós dokumentum ilyen elemeket tartalmaz.
2021/03/25
75th and the 76th sessions of the United Nations General Assembly (A9-0173/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos)

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 75. és 76. ülésszakáról szóló jelentésben számos oda nem illő, politikai indíttatású elem szerepel. A külpolitikai témákban az egyes uniós tagállamok indokolatlan kipellengérezése általában sem elfogadható megközelítés. Jelen esetben Magyarország és Lengyelország “illiberális vagy autoriter” országként, továbbá “retrográdként” való megbélyegzése egy családokat és magzati életeket védő nemzetközi nyilatkozathoz, a 32 ország által aláírt Geneva Consensus Declaration-hez való csatlakozás miatt, egyszerűen komolytalanná és hiteltelenné teszi a parlamenti munkát. Mindez egyben további lépés abba az irányba, hogy a baloldali politikai aktivizmus terepévé váljon az Európai Parlament és ami még súlyosabb, maga a plenáris döntéshozatal is. A jelentést ezért nem támogattam.
2021/06/09
Sexual and reproductive health and rights in the EU, in the frame of women’s health (A9-0169/2021 - Predrag Fred Matić)

A szexuális és reprodukciós egészség és jogok (SRHR) helyzetét vizsgáló Matić-jelentés súlyosan sérti a nemzeti hatásköröket. Az uniós Szerződések szerint a szexuális egészség és nevelés, a reprodukció és az abortusz nem tartozik az EU hatáskörébe, a jelentés mégis ezeket a területeket akarja ellenőrzés alá vonni. Ezzel aláássa a szubszidiaritás, valamint az uniós intézmények és a tagállamok közötti őszinte együttműködés elvét. Tévesen azt állítja, hogy az úgynevezett szexuális és reproduktív egészséget és jogokat emberi jogként védi a nemzetközi és európai jog. Elutasítja az orvosok lelkiismereti szabadsághoz való alapvető joga gyakorlását.Az átfogó szexuális nevelés radikális baloldali narratíváját erőltetve sérti továbbá a szülők azon emberi jogát, amely kimondja, hogy a szülőket elsőbbségi jog illeti a gyermekeiknek adandó nevelés megválasztásában. Figyelmen kívül hagyja az EU tagországok változatos alkotmányos és erkölcsi hagyományait, amikor az abortusz törvény által biztosított jogként történő bevezetését szorgalmazza. Megtévesztő módon a nemek közötti egyenlőséget és a nemi alapú erőszak felszámolását összekapcsolja az SRHR kifejezéssel. Támogatja a harmadik országokkal folytatott fejlesztési együttműködés azon neokolonialista megközelítését, amely kiterjeszti az SRHR-t és az ahhoz kapcsolódó gyakorlatokat.Ezért a Matić-jelentés ellen és a nemzeti hatáskörök mellett szavaztam.
2021/06/24
Persecution of minorities on the grounds of belief or religion (A9-0071/2022 - Karol Karski)

A jelentés eredeti szándéka szerint megerősítette volna az EU emberi jogi külpolitikáját a valláson alapú üldöztetést elszenvedő kisebbségek védelmét, amely uniós fellépésre nagy szükség van. Ehelyett a radikalizálódó európai baloldal aláásta a jelentés célkitűzését, megakadályozva a vallásüldözés elleni hatékony fellépést. A balliberális többség módosító indítványai révén a jelentés egyetlen helyen sem említi a hitük miatt leginkább üldözött keresztények súlyos problémáját, akik száma mára meghaladta a 360 milliót világszerte. A baloldal a vallási kisebbségeket hibáztatja a vallásszabadsággal való visszaéléssel és a vallási vezetőket okolja az LMBTIQ személyek, valamint a nők és lányok jogainak megsértéséért, az oktatáshoz és a szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz való hozzáférésük korlátozásáért. A jelentés figyelmen kívül hagyja a vallási szereplők jelentőségét az emberi jogok és az emberi méltóság védelmében és egyszerűen nyomást gyakorol a Parlamentre a vallásszabadság háttérbeszorítása érdekében. Ez az alapvető emberi jogok diszkriminációja, hit és nem hit kérdésétől függetlenül a szólásszabadság súlyos megsértése és a véleménynyilvánítás szabadságának a kommunista időkben sem látott korlátozása, amely semmi esetben sem támogatható. Ezért annak tudatában nem támogattam a jelentést, hogy a balliberális politikai erők a jövőben hivatkozási alapul használhatják fel a szöveget a valláselleneség érvényesítésére és a vallási szereplők szólásszabadságának elnyomására.
2022/05/03
Reaching women's economic independence through entrepreneurship and self-employment (A9-0096/2022 - Pernille Weiss)

A nők gazdasági függetlenségének biztosítása, hangsúlyosan a vállalkozások és önfoglalkoztatás révén, kiemelt prioritást kellene, hogy élvezzen az Európai Unió intézményei számára. Egyes tagállamokban az Eurostat 2016-os adatai szerint 60% alatti a nők foglalkoztatási rátája, számos helyen jelentősen lemaradva férfi társaiktól. Mindezek a mutatók sajnos a koronavírus-járvány és az azzal szorosan összefüggő gazdasági megtorpanás ideje alatt csak tovább romolhattak. A reziliencia és a társadalmi méltányosság, a nők jogainak erősítése és az esélyegyenlőség biztosítása így nem tűrhet halasztást.E jelentésben a nők gazdasági függetlenségének biztosítása mégsem a tényszerű, ideológiai elemektől mentes, és valóban a női munkavállalók érdekei szerinti megközelítést alkalmazza. Számos pontjában a sokszínűség elvére hivatkozva emel be a jelentésbe olyan ideológiai elemeket, melyek szembe mennek a jelentés címében foglalt célokkal. A biológiai nem és a társadalmi nem tudatos keverésével élve vezet félre. A nők ennél többet érdemelnek!A jelentést a végszavazás során a fentebb említett okokból kifolyólag nem tudtam támogatni!
2022/05/03
The impact of the war against Ukraine on women (B9-0219/2022)

Az orosz-ukrán háború korunk legnagyobb humanitárius katasztrófáját idézte elő, milliók kényszerültek elhagyni otthonukat, köztük nők és gyermekek, akiknek késedelem nélkül meg kell adni minden segítséget. Ezért volt sürgető, hogy az Európai Parlament is foglalkozzon a témával, hogy foglalkozzunk a háborús traumákat átélt nők valós és égető problémáival és megtaláljuk azokat a megoldásokat, hogy hogyan védhetjük és segíthetjük őket mielőbb és a leghatékonyabban. Sajnos azonban az EP jelentése, mint azt már megszokhattuk baloldali liberális eszmékkel átitatott, továbbá azt sem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a jelentés az Ukrajnából menekült nőket és gyermekeket használja fel és indít hadjáratot bizonyos tagállamok ellen, például Magyarország és Lengyelország ellen, szintén ideológiai megfontolásból. A jelentés módszeresen tartalmaz alaptalan állításokat és ferdített hazugságokat országunk ellen. Magyarország mindenkit befogad, és nem tesz különbséget ember és ember között, bőrszíne, származása vagy szexuális orientációja szerint. Mindenkinek egyenlő módon, megkülönböztetés nélkül segítünk. Mivel a jelentésbe foglalt állítások többsége elrugaszkodik a valós problémáktól, valótlan dolgokat állít, elítéli és negatív színben tünteti fel a már több százezer, a háború elől menekülő embert befogadó Magyarországot, ezért a jelentést a végszavazásnál nem tudtam támogatni.Háború dúl Európában, nincsen szükség további gyűlöletszításra a tagállamaink között. Közös erővel, kompromisszumok mentén kell segítenünk Ukrajnának! Magyarország segít, segítsenek hát Önök is!
2022/05/05
Human rights and democracy in the world and the European Union’s policy on the matter - annual report 2022 (A9-0298/2022 - Isabel Wiseler-Lima)

Explanation of voteReport on human rights and democracy in the world and the European Union’s policy on the matter – annual report 2022 (2022/2049(INI))The protection and defence of human rights and the respect for human dignity, freedom and democracy are the core values of the European Union. It is therefore welcome that the European Parliament stands up for human rights worldwide it its annual report.However, unfortunately, the report contrasts the free exercise of religion with the political interpretation of universal human rights. It misuses the world of religious freedom and as a result, it leads to the restriction of religious freedom. The report gives the impression that religious people foment intolerance or undermine human rights, such as SRHR, the rights of LGBTIQ persons, as well as children´s rights to freedom of thought, conscience and religion. This is a harsh violation of the autonomy of different denominations and Churches around the world. The document thereby threatens the credibility of the European Parliament.Instead of protecting the universality of human rights, the report relativizes and reinterpret the idea of freedoms rooted in natural law. This is the reason why I could not support the report as it fell victim to the trap of leftist ideologies.
2023/01/18