BETA

5 Written explanations of Jiří PAYNE

Composition of the European Parliament (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) CS

Podporuji snížení počtu poslanců EP po odchodu britské delegace, je-li méně států, mělo by být méně poslanců. Některé státy se na uvolněná křesla vrhly jako na kořist. Přitom medvěd ještě běhá po lese.
2016/11/22
Automated data exchange with regard to vehicle registration data in Portugal (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao) CS

Výměna dat má podle pravidla subsidiarity probíhat na úrovni členských států. Návrh je porušením článku 5 Lisabonské smlouvy (smlouvy o Evropské unii).
2016/11/22
Promotion of the use of energy from renewable sources (A8-0392/2017 - José Blanco López) CS

Evropská unie se pokouší regulovat oblasti, které mají patřit do výhradní kompetence členských států.
2016/11/22
Conservation of fishery resources and protection of marine ecosystems through technical measures (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) CS

Nesouhlasím s používáním elektrošoků a výbušnin při lovu ryb, nesouhlasím s tím, aby se to EU pokoušela regulovat.
2016/11/22
Women, gender equality and climate justice (A8-0403/2017 - Linnéa Engström) CS

Podle článku 21 Charty základních práv Evropské unie „je zakázána jakákoliv diskriminace, zejména na základě pohlaví...“. Celý text je koncipován tak, že diskriminuje muže a je vůči mužům urážlivý, a proto je v rozporu se základními dokumenty Evropské unie a spadá do kategorie porušování lidských práv.
2016/11/22