BETA

3 Written explanations of Attila ARA-KOVÁCS

Fair taxation in a digitalised and globalised economy - BEPS 2.0 (B9-0238/2019)

A nemzetközi nagyvállalatok által elkövetett adóelkerülés Magyarországon és egész Európában súlyos gond. Nem hagyhatjuk, hogy mindenféle kiskapuk, a tagállamok együttműködésének hiánya, vagy éppen egyes tagállami kormányok cinkossága miatt multicégek sora kerülje el az adózást. A nemzetközi nagyvállalatok Magyarországon alig fizetnek társasági adót. Ebben súlyosan bűnös az Orbán kormány, mely adóparadicsomot teremt a multiknak, miközben szétzülleszti azokat a közszolgáltatásokat, az oktatást, az egészségügyet és a szociális rendszert, amelyeket az így elmaradó adókból kellene fedezni.Az Európai Parlament határozat-tervezete „A méltányos adózásról a digitalizált és globalizált gazdaságban” éppen azt a célt szolgálja, hogy az ilyen bűnös gyakorlatnak véget vessen. Hatékony uniós fellépést sürget, építve a világ vezető gazdaságai, és az OECD által már megkezdett együttműködésre. A Demokratikus Koalíció EP képviselőjeként elengedhetetlennek tartom, hogy a nemzetközi multicégek, a nagyvállalatok is ténylegesen fizessék meg a nyereségükkel arányos társasági adót. Különösen fontos, hogy az EP határozata a kisvállalkozások adóterheit nem növeli. Ezért a határozatot szavazatommal támogatom, és a jövőben is az igazságos, méltányos, a kis- és középvállalkozásokat támogató adóztatás érdekében fogok dolgozni.
2019/12/18
Existence of a clear risk of a serious breach by Hungary of the values on which the Union is founded (A9-0217/2022 - Gwendoline Delbos-Corfield)

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentése a korábbi Sargentini-jelentést alapul véve 11 fő téma mentén értékeli a magyar jogállamiság helyzetét. A témák fő fókusza kitér az alkotmányos és a választási rendszer működésére, az igazságszolgáltatás függetlenségére, a korrupcióra, az adatvédelemre és a magánélet védelmére, a véleménynyilvánítás szabadságára és a médiapluralizmusra, az alapvető szabadságjogokra (tudomány, vallás, egyesülés, egyenlő bánásmód), a kisebbségek, az LMBTIQ-személyek, migránsok, menedékkérők és menekültek jogainak védelmére és a gazdasági-szociális jogokra.Bár a jelentés elsődleges célja, hogy előmozdítsa az eljárásról szóló tanácsi szavazást, a Szerződések őreként ismert Bizottságot is felszólítja többek között a jogállamisági feltételrendszerről szóló rendelet hatékony alkalmazására.Magyar európai parlamenti képviselőként a jelentés elfogadását támogattam, mert úgy vélem, hogy az Európai Unió ne adjon addig pénzügyi támogatást az Orbán-kormánynak, ameddig nincsen az garantálva, hogy az orbáni oligarchák helyett ténylegesen a magyar emberek részesülnek ezekből a támogatásokból. Éppen ezért módosítóindítványban az Európai Bizottságot arra kértük, hogy amennyiben az érintett kormány, jelen esetben a magyar kormány esetében fennáll a jogállamisággal kapcsolatos hiányosság ténye, akkor minden eszközzel járjon el annak érdekében, hogy az uniós források elosztása helyi önkormányzatokon és nem kormányzati szervezeteken keresztül legyen biztosítva a magyar emberek számára.
2022/09/15
An EU strategy to boost industrial competitiveness, trade and quality jobs (B9-0085/2023, B9-0086/2023, B9-0087/2023, B9-0088/2023, B9-0089/2023, B9-0090/2023, B9-0091/2023, B9-0104/2023, B9-0105/2023, RC-B9-0107/2023, B9-0107/2023, B9-0108/2023, B9-0110/2023, B9-0111/2023, B9-0115/2023)

Az EP plenáris ülésén szavazatommal támogattam az európai ipar versenyképességét, a kereskedelemet és a minőségi munkahely-teremtést erősítő állásfoglalást.A stratégia célja az európai gazdaság fejlesztése és védelme annak érdekében, hogy a fenntartható gazdaságba való igazságos átmenettel, a digitalizációval, az európai gazdasági szuverenitás erősítésével kapcsolatos európai céljaink teljesülhessenek. További feladat, hogy felkészüljünk nemzetközi versenytársaink, Kína és az Egyesült Államok kereskedelempolitikájának változásaira. El kell érnünk, hogy az EU továbbra is vonzó terep legyen a magas technológiai iparágak, és a fenntartható jövő szempontjából fontos gazdasági ágazatok számára. Csak így biztosíthatjuk, hogy az európaiak, köztük a magyar emberek is versenyképes, fenntartható, magas minőségű munkahelyeken dolgozhassanak.Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy az ipari beruházások során a legmesszebb menőkig érvényesítsük a természeti környezet, a biológiai sokféleség védelmét. A meglévő és az újonnan épülő gyárak számára egyaránt kötelező a helyi lakossággal és a helyi civil szervezetekkel való folyamatos, demokratikus egyeztetés, jogos érdekeik figyelembevétele. Ezt a helyi párbeszédet szerveznie és támogatnia kell a kormány és a helyi önkormányzatok képviselőinek, mert kiemelt felelősségük, hogy partikuláris gazdasági érdekek ne írhassák felül az egészséges élethez, életkörülményekhez való jogukat.
2023/02/16