BETA

6 Written explanations of Catharina RINZEMA

Objection pursuant to Rule 111(3): Acceptance period of vaccination certificates issued in the EU Digital COVID Certificate format indicating the completion of the primary vaccination series (B9-0092/2022)

Net als velen wil de VVD zo snel als mogelijk af van het digitale COVID-reiscertificaat. De introductie van het COVID-reiscertificaat maakte reizen binnen de EU weer mogelijk en hielp om toerisme weer veilig doorgang te laten vinden. Nu we in een andere fase van de pandemie lijken te zijn beland, zal de VVD de komende tijd echter kritisch blijven kijken naar de functionaliteit, proportionaliteit en toekomstige noodzaak van EU-COVID-reiscertificaten. De afweging of het certificaat nog nodig is en welke voorwaarden daaraan worden gesteld, wordt gemaakt op basis van informatie en advies van het EMA en ECDC. Het bezwaar waar we vandaag over hebben gestemd, gaat daartegen in. Ook valt niet uit te sluiten dat we deze infrastructuur ook weer nodig hebben bij een mogelijke opleving van het virus en nieuwe ziekmakende varianten. Vandaar dat de VVD-delegatie tegen het bezwaar heeft gestemd.
2022/02/15
Implementation report on on-farm animal welfare (A9-0296/2021 - Jérémy Decerle)

De VVD-delegatie steunt dit initiatiefverslag en stemt tegen het amendement waarin wordt gepleit voor een verbod op het doden van mannelijke kuikens. Hoewel er ook in Nederland naar gestreefd wordt om op termijn te stoppen met het doden van eendagskuikens, is een verbod op dit moment nog voorbarig. Ontwikkelingen in de techniek om eieren te seksen en verdienmodellen voor het houden van hanen zullen bijdragen aan een versnelde uitfasering.
2022/02/15
Russian aggression against Ukraine (B9-0123/2022)

Het Europees Parlement heeft gisteren een resolutie aangenomen over de invasie van Rusland in Oekraïne. De VVD staat achter de stevige sancties die in deze resolutie zijn opgenomen om Poetin en de Russische oligarchen hard aan te pakken, Oekraïne meer te steunen en Rusland verder te isoleren op het wereldtoneel.In punt 34 wordt gesteld dat de EU-instellingen naar de toekenning van de status van kandidaat-lidstaat aan Oekraïne toe zullen werken, op basis van verdienste en zonder een gestelde termijn. In principe staat het elk Europees land vrij om een toetredingsverzoek in te dienen, dat vervolgens aan strenge voorwaarden wordt getoetst. Voorts is het aan de lidstaten om elke stap van dit proces unaniem goed te keuren. De toekenning van de status van kandidaat-lidstaat aan Oekraïne is op dit moment dan ook niet aan de orde. Het gaat namelijk om een langdurig en moeilijk proces dat vaak vele jaren kan duren.De VVD vindt dat we Oekraïne in de huidige situatie niet met deze discussie helpen en meent dat we het land beter concrete steun kunnen bieden die we meteen kunnen waarmaken.
2022/03/01
Parliament’s estimates of revenue and expenditure for the financial year 2023 (A9-0087/2022 - Niclas Herbst)

Het Europees Parlement stelt voor om zijn begroting voor 2023 met 6,24 % te verhogen ter financiering van de hogere energierekening, het indexeren van salarissen en investeringen in cyberbeveiliging. Hoewel de VVD ingenomen is met de investeringen in cyberbeveiliging en de voorgestelde bezuinigingen op begrotingsposten elders, vindt de VVD de voorgestelde verhoging van 130 miljoen euro buitenproportioneel, ook gelet op de alsmaar stijgende kosten waar burgers mee worden geconfronteerd. De VVD heeft zich daarom onthouden bij de stemming over dit verslag.
2022/04/07
Conclusions of the European Council meeting of 24-25 March 2022: including the latest developments of the war against Ukraine and the EU sanctions against Russia and their implementation (RC-B9-0197/2022, B9-0197/2022, B9-0200/2022, B9-0201/2022, B9-0203/2022, B9-0210/2022, B9-0211/2022)

De VVD steunt het nieuwe pakket aan EU-sancties volledig. Maar er kan, en moet, nog meer worden gedaan. Daarom heeft de VVD-fractie voor de oproep tot het instellen van extra sancties gestemd. Ook moet de handhaving van de sancties beter. President Poetin en zijn regime moeten niet aan de consequenties kunnen ontsnappen.Ook moet de EU haar afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk afbouwen. Liever vandaag dan morgen. Hier is de VVD het volledig mee eens. Maar dit moet wel doordacht gebeuren en met oog voor alle mogelijke gevolgen. Daarom heeft de VVD zich onthouden bij een directe boycot, maar steunt de VVD wel een embargo zo snel als mogelijk.
2022/04/07
Promoting regional stability and security in the broader Middle East region (A9-0256/2022 - Manu Pineda)

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd op het rapport 'de bevordering van de regionale stabiliteit en veiligheid in het grotere Midden-Oosten'. De VVD-delegatie onderschrijft het belang van stabiliteit en veiligheid aan de buitengrenzen van de Europese Unie. In het rapport staan enkele goede suggesties die erop gericht zijn, door middel van samenwerking en goed nabuurschap met de EU, deze landen vooruit te helpen. Echter, de VVD heeft onthouden op de eindstem vanwege een oproep in de tekst om onmiddellijk alle IS-bruiden met een EU-nationaliteit te repatriëren. De VVD-delegatie heeft ernstige bezwaren bij deze uitspraak, mede vanwege de grote veiligheidsrisico's die gepaard zouden gaan met een dergelijke repatriëring.
2022/11/23