BETA

10 Written explanations of Corina CREȚU

Adequate minimum income ensuring active inclusion (B9-0099/2023, B9-0116/2023)

Am votat propunerea de rezoluție, deoarece aceasta urmărește crearea unui cadru normativ care să asigure un venit minim adecvat în toate statele membre pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, oferind o protecție persoanelor care nu dispun de resurse suficiente, astfel încât acestea să poată trăi în demnitate.Statisticile ne arată că peste 95 de milioane de persoane din Uniunea Europeană sunt expuse riscului de sărăcie. Sunt îngrijorată de faptul că, crizele pe care le traversăm, atât criza de sănătate, economică, energetică cât și schimbările climatice, fac ca cetățenii europeni să se confrunte cu un cost al vieții mai mare, astfel încât există riscul să crească numărul persoanelor afectate de insecuritate, sărăcie și excluziune socială.Totodată, rezoluția definește sistemele de venit minim adecvat care să asigure incluziunea activă, ca fiind prestații și servicii care, împreună, formează o plasă de siguranță pentru toate persoanele, indiferent dacă acestea au sau nu un loc de muncă și care la rândul lor nu ar dispune de resurse suficiente nici pentru ele, dar nici pentru persoanele aflate în întreținerea lor.Prin acest vot, doresc să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în urmă și participarea socială pe piața muncii va oferi bunăstare cetățenilor noștri europeni.
2023/03/15
Strengthening the application of the principle of equal pay for equal work or work of equal value between men and women (A9-0056/2022 - Kira Marie Peter-Hansen, Samira Rafaela)

Am votat propunerea de directivă pentru că aceasta urmărește crearea unui cadru normativ care să asigure transparență și egalitate salarială între bărbați si femei. Statisticile la nivelul Uniunii Europene ne arată cum decalajul remunerării dintre bărbați și femei persistă, deoarece femeile sunt plătite cu 13 % mai puțin decât bărbații pentru prestarea muncii identice. Totodată, directiva va cere companiilor să divulge angajaților informațiile utile despre remunerație cu scopul de a facilita compararea câștigului salarial și de a expune diferențele de salarizare existente între genuri. Mai mult, atunci când diferența este de cel puțin cinci procente între salariile femeilor și bărbaților pentru același tip de activitate profesională, companiile vor trebui să ia măsuri și să reevalueze aceste plăți împreună cu reprezentanții angajaților.Prin acest vot, susțin în mod ferm reducerea decalajelor între bărbați și femei prin aplicarea principiului egalității de remunerare, care reprezintă un drept fundamental, o valoare comună a Uniunii Europene și o condiție fără de care nu se pot atinge obiectivele de creștere, de ocupare a forței de muncă și de coeziune socială la nivelul Uniunii Europene.
2023/03/30
Deforestation Regulation (A9-0219/2022 - Christophe Hansen)

Am votat Regulamentul privind combaterea despăduririlor globale, deoarece sunt introduse noi măsuri care obligă întreprinderile să se asigure că produsele vândute pe teritoriul Uniunii Europene nu provin de pe terenuri despădurite. Consider că este absolut necesar ca Uniunea Europeană, prin statele sale membre, să stopeze fenomenul de defrișare ilegală a pădurilor prin măsuri eficiente, cum ar fi: introducerea unor instrumente tehnologice avansate, precum drone sau imagini din satelit; întărirea capacității de control și supraveghere; promovarea gestionării durabile a pădurilor și a utilizării sustenabile a resurselor forestiere. Prin votul exprimat susțin în mod ferm faptul că este absolut necesară modificarea și actualizarea legislației privind gestionarea pădurilor pentru a întări măsurile de protecție a pădurilor și a intensifica sancțiunile împotriva celor care încalcă legea.
2023/04/19
Combating discrimination in the EU - the long-awaited horizontal anti-discrimination directive (B9-0201/2023, B9-0202/2023)

Am votat rezoluția referitoare la directiva orizontală privind combaterea discriminării în Uniunea Europeană, deoarece consider că este absolut necesar să ne concentrăm pe căi de acțiune la nivel european, astfel încât să deblocăm procesul legislativ. Directiva adoptată oferă un cadru esențial pentru combaterea discriminării la nivelul celor 27 de state membre și elimină lacunele actuale din cadrul Uniunii Europene, oferind astfel o protecție printr-un tratament egal tuturor cetățenilor europeni. Prin votul exprimat, susțin în mod ferm aplicarea principiului nediscriminării, deoarece reprezintă un drept fundamental consacrat în tratate, o valoare comună a Uniunii Europene prin care fiecare cetățean european are dreptul egal de a deveni membru deplin și activ al societății, astfel încât să fie tratat în mod egal în fața legii.
2023/04/19
Challenges facing the Republic of Moldova (B9-0197/2023, RC-B9-0198/2023, B9-0198/2023, B9-0199/2023, B9-0200/2023, B9-0203/2023, B9-0204/2023)

Am votat rezoluția referitoare la provocările cu care se confruntă Republica Moldova, deoarece este important să se ofere un pachet ambițios de sprijin pentru Republica Moldova, cel mai vulnerabil vecin al Ucrainei, astfel încât aceasta să poată face față amenințărilor cu care se confruntă. Militez pentru a demara cât mai curând negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și consider absolut necesară includerea acestei țări în programele, instrumentele și agențiile UE, cum ar fi Programul privind piața unică a UE, programul „Europa digitală”, mecanismul de protecție civilă al UE, Agenția Europeană de Mediu, Mecanismul pentru interconectarea Europei și Agenția Europeană de Apărare. Prin votul exprimat, susțin în mod ferm faptul că locul Republicii Moldova este în marea familie europeană și voi depune toate eforturile posibile pentru a o susține în acest parcurs.
2023/04/19
Strengthening social dialogue (B9-0259/2023)

. – Am votat rezoluția referitoare la consolidarea dialogului social în Uniunea Europeană deoarece vine în sprijinul lucrătorilor și angajatorilor care s-au confruntat de-a lungul ultimilor ani cu multiple crize succesive care le-au împovărat viața prin creșterea inflației, incertitudine și înjumătățirea puterii de cumpărare. Statisticile la nivelul Uniunii Europene ne arată faptul că, în ultimii 30 de ani, ponderea lucrătorilor care fac obiectul contractelor colective de muncă a scăzut de la o medie estimată de aproximativ 66% în 2000 la aproximativ 56% în 2018. În acest sens, consider că este absolut necesar să ne concentrăm pe consolidarea dialogului social, astfel încât să avem mecanisme și spații de dialog în care cetățenii să poată să-și exprime opiniile sau preocupările și să contribuie la procesul de luare al deciziilor. Totodată, este necesar a construi punți între cetățeni și instituții, a implica societatea civilă și organizațiile non-guvernamentale în procesul decizional și a dezvolta soluții mai eficiente și mai echitabile pentru problemele noastre comune. Prin acest vot, doresc să ne asigurăm că vocea fiecărui cetățean european este auzită și luată în considerare în procesul de construire a politicilor europene din domeniul muncii.
2023/06/01
Renewable Energy Directive (A9-0208/2022 - Markus Pieper)

Am votat revizuirea Directivei, deoarece aceasta urmărește creșterea calității vieții cetățenilor europeni, grija pentru mediul înconjurător, transparența și integritatea pieței energiei. Directiva privind energia din surse regenerabile va crește ponderea energiei curate de la 32% până la 40%, existând anumite derogări în sectoare precum transportul, unde statele membre pot alege între o reducere de 14,5 % a intensității emisiilor de gaze cu efect de seră sau asigurarea unei ponderi a energiei regenerabile de cel puțin 29 % până în 2030. De asemenea, Directiva acordă flexibilitate statelor membre în adaptarea mixului energetic la nevoile naționale. Pun accentul pe importanța investițiilor masive în rețelele de transport, atât în interiorul statelor membre, cât și între acestea, deoarece acest lucru va conduce la reducerea costurilor de livrare a energiei și va face contractele de achiziție de energie electrică mai atractive. Prin acest vot, consider că vom asigura o conectivitate energetică eficientă și un mediu de calitate tuturor cetățenilor europeni.
2023/09/12
Single market emergency instrument (A9-0246/2023 - Andreas Schwab)

Am votat Instrumentul pentru situații de urgență pe piața unică, deoarece acesta urmărește crearea unui cadru normativ care să asigure obligativitatea comenzilor prioritare care vor garanta accesul cetățenilor europeni la produsele esențiale prin monitorizarea capacității operatorilor economici de a executa comanda. Este introdusă o dispoziție de introducere a unui plan pe termen lung pentru a menține o rezervă permanentă și etapizată de bunuri care prezintă o importanță strategică. Mai mult, este introdus un mecanism extins de notificare a restricțiilor la libera circulație a persoanelor, lucrătorilor și bunurilor pentru a păstra transparența măsurilor autorităților naționale în momente de criză. Studiul „Costul non-Europei” ne arată faptul că eliminarea barierelor existente pentru a avea o piață unică completă ar putea aduce aproximativ 713 miliarde de euro până la sfârșitul anului 2029. Consider că printre aceste bariere se numără integrarea României și Bulgariei în spațiul Schengen. Prin acest vot, militez să garantăm protejarea libertății de circulație a persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalurilor, mai ales în timp de criză, deoarece închiderea frontierelor nu reprezintă o soluție sustenabilă.
2023/09/13
Union Civil Protection Mechanism (A9-0266/2023 - Sara Cerdas)

Am votat raportul referitor la modificarea Deciziei legislativului european și a Consiliului privind Mecanismul de protecție civilă al Uniunii, deoarece această modificare subliniază importanța Mecanismului de protecție civilă prin care Uniunea Europeană poate continua să ofere sprijin de urgență coordonat, eficient și rapid cetățenilor afectați din statele membre și din state terțe. Practic, pentru a asigura un răspuns mai bun la provocările viitoare, prezenta propunere prelungește sfârșitului perioadei de tranziție de la 1 ianuarie 2025 până la 31 ianuarie 2027. Mai mult, această dată este aliniată și corespunde cu data de sfârșit al actualului cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027. Prin votul exprimat, susțin în mod ferm solidaritatea cu persoanele afectate de dezastre naturale, cum ar fi cutremurele, inundațiile sau incendiile.
2023/10/17
Schengen area: digitalisation of the visa procedure (A9-0025/2023 - Matjaž Nemec)

Am votat raportul privind digitalizarea vizelor Schengen, deoarece Uniunea Europeană trebuie să se alinieze la standardele globale privind digitalizarea. De asemenea, propunerea vizează introducerea posibilității de a depune online cererile de viză prin intermediul unei platforme digitale a UE și înlocuirea autocolantului de viză cu o viză digitală. Astfel, solicitanții vor fi scutiți să treacă prin procese laborioase care sunt diferite în funcție de statul membru. De asemenea, costurile pentru solicitanți și pentru statele membre în gestionarea birocrației vor fi reduse semnificativ. Totodată, se va păstra un nivel înalt de securitate la granițele externe, cu respectarea drepturilor solicitanților. Noua procedură va reduce riscurile de fraudă și contrafacere a vizelor și va simplifica procedura de control la frontiere.
2023/10/18