Balancing the Power of Assistants

by Yomare @pixabay https://pixabay.com/photos/hand-puppet-snowman-political-alex-784077/ (Dutch version below)

on the importance and relevance of assistants of MEPs:

The Parltrack db contains the history of assistants to MEPs. In the last one year we got multiple attempts to have them removed under GDPR excuses (we rejected them and referred them to the dutch DPA). Assistants should be proud of being so privileged to serve the most democratic institution of Europe. Why and what do they want to hide? Are they ashamed so much that tey want to be removed?

Journalists, use this information - act as the 4th estate! There is a lot of stories to be uncovered behind assistants. Just look what the stories of the assistants of the french Modem party that made the first Phillipe government collapse in 2017, or the embezzlement of public funds by the Le Pen family.

Assistants are public servants! The current transparency and attention they get is by far not enough, we need to expand the EP transparency register to also publish all meetings of assistants with lobbyists! We also need to assess their CVs and their employment contracts to hold them accountable for their work.

Assistants also have incredible power but they are not democraticly elected! They act as gatekeepers at what their MEP is exposed to, they ghost-write speeches, amendments and all the other stuff you normally associate with a MEP, they go to meetings where lists are compiled how to vote on certain issues. When you look real close it's often very difficult to distinguish who is the master and who the puppet.


Data wordt steeds belangrijker. Parltrack is de grootste gratis open database over het Europees Parlement. Parltrack is dit jaar herschreven zodat het beter bij op jullie wensen kan afstemmen.

de laatste tijd krijgen wij regelmatig verzoekjes van assistenten van Europarlementariers die verwijderd willen worden uit onze database, onder het argument van " the right to be forgotten" en de AVG.

Maar, politiek moet je juist kunnen controleren, en moet transparant zijn. Wij geloven in de zwakke beschermen en de machthebbers controleren. Zo is onze democratie opgebouwd.

Assistenten doen meer dan een agenda bijhouden, zij bereiden meetings voor, zij voorbereiden en schrijven soms de amendementen en de stemadviezen, zij schrijven het script wat de europarlementarier uitvoert.

Onze tip aan jullie: gebruik de database, en let momenteel vooral op de assistenten. Misschien is er een reden dat we de laatste tijd deze verzoeken ontvangen?

Bericht vanuit de ontwikkelaars:

Over het belang en de relevantie van assistenten van Europarlementariƫrs:

De Parltrack database bevat de geschiedenis van assistenten voor EP's. Het afgelopen jaar ontvingen we meerdere pogingen om ze te verwijderen onder GDPR (in het Nederlands: AVG) argument. Assistenten zouden er trots op mogen zijn zo bevoorrecht te zijn om te dienen in de hoogste democratische instelling van Europa. Wat willen ze zich verstoppen? Waarom schamen ze zich zo erg dat ze willen worden verwijderd?

Gebruik deze informatie! er zijn veel verhalen te ontdekken achter assistenten. Kijk bijvoorbeeld naar de verhalen van de assistenten van de Franse Modempartij die de eerste Phillipe-regering in 2017 deed instorten, of de verduistering van openbare middelen door de familie Le Pen.

Assistenten zijn ambtenaren! De huidige transparantie en aandacht die ze krijgen is verreweg niet genoeg, we moeten de transparantie van het Europees Parlement uitbreiden om ook de meetings van assistenten met lobbyisten te publiceren! Wij moeten ook hun cv's en hun arbeidsovereenkomsten beoordelen, zij zijn verantwoordelijk voor hun werk.

Assistenten hebben ook een ongelooflijke macht, maar die zijn niet democratisch gekozen! Ze fungeren als poortwachters voor wat hun Europarlementariƫr wordt blootgesteld, zij ghostwriten toespraken, amendementen en alle andere dingen, zij gaan naar meetings waar lijsten worden opgesteld hoe te stemmen over bepaalde onderwerpen: zij maken de stem-voorstellen hoe een MEP moet stemmen als er een stemronde is. Als je goed kijkt is het lastig om het onderscheid te zien wie de master en wie de marionet is.